Bősze Sándor: „Az egyesületi élet a polgári szabadság…” Somogy megye egyesületei a dualizmus korában - Somogyi Almanach 53. (Kaposvár, 1997)

VI. Az egyesülettípusokról - A kulturális-népnevelési egyesületek

és lelket egyaránt pusztító helytől — a kocsmától való elvonásfát] a gazda­közönségnek." 469 Máskor pedig az olvasókörök egész speciális feladatot vállaltak magukra. A Szigetvári Olvasóegylet például komoly szerepet töltött be a Zrínyi­kultusz ápolásában. 470 Az olvasókörök, hogy megfeleljenek tagjaik várakozásának, igyekeztek alkalmas egyleti helyiségeket szerezni. Napi- és hetilapokat járattak, esetenként többféle pártszínezetüt is. A tehetősebb olvasóegyletek szépirodalmi folyóiratokra fizettek elő. Ugyanők előadásokat tartottak saját olvasmányaik alapján. Az előadók zöme saját körükből került ki. Amennyire lehetett, az olvasókörök tagjai igyekeztek bevonni a szomszédos községek lakóit az egyleti életbe. Az egyesületek tagjai gyakran használtak a törvény által megengedett társasjátékokat. A feszültebb időszakokban a felsorolt célok mellett hangot kaptak a politikusabbak is. A Somogyhatvani Olvasókör 1868-ban kimondta, hogy „miután a szélső baloldal elveit tartja hazánk boldogságára, felvirágzására üdvösnek, [segít], hogy a jövő követválasztások alkalmával községünk ne olyan képviselőre szavazzon, ki az 1848-at csak zászlajára írja fel, szívében pedig nem..." 471 A Drávafoki Olvasóegylet által kért népkönyvtár adományozási ügye amiatt húzódott 1912-1913-ban, mert a tagok állítólag politikai ügyekkel foglalkoztak. 472 A Kaposvári járás föszolgabírája viszont ezt írta a főispánnak 1898-ban a Nagybajomi Ifjúsági Dalárda és Olvasókörről: „... a munkás és földmíves iparosságnak a dalárdába vonása által a helyes irányú társulási ösztön jelentkezésére hathatósan szolgál." 47 "' A polgári olvasókörök alapszabályai a kulturális igények mellett nagyobb politikai érzékenységet is mutattak. A művelődési és az olvasási kedv felkeltése mellett fontosnak tartották a politikai tájékozottságot is (pl. a Szabási Polgári Olvasókör). 474 Az alapszabályok készítői több helyütt kiemelték az egymás iránti és a vallási türelmet (pl. Somogy-Kiliti Polgári Olvasókör, Balatonbogiári Olvasókör, Bábonymegyeri Polgári Olvasókör, Kadarkút-Községi Polgári Olvasókör). 475 A Tótszentgyörgyi Polgári Olvasókör azért nem kapta meg alap­szabálya jóváhagyását, mert „az alakítandó egylet oly célokat tűz ki, ...melyek nem olvasókör, hanem csakis politikai egylet keretében valósíthatók meg." 4 6 Amikor viszont 1914-ben a Darányi Polgári Olvasóegylet népkönyvtárat kért, az 46; SMLai. 3830/1913. 470 Kováts: 221. p. 471 Kanyar, 1989: 342. p. 472 SML főispáni 14/1913. 473 SML főispáni cin. 7/1900.; ai. 6361/1898., 3063/1906. 474 SML ai. 5/1878., 3085/1875.. 1808/1870. 475 OL-BM-K-150­1875-I1I-4-576. SML ai. 163/1902., 10041/1905.; E. asz. 108., 280. 476 SML ai. 901/1902.

Next

/
Oldalképek
Tartalom