Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 36. (Kaposvár, 2005)

Vonyó Anita: Kaposvár ivóvíz-ellátásának problémái a 19-20. század fordulóján (1892-1906)

A város lakossága a többszöri, sikertelen próbálkozások után türelmetlenül várta a vízhálózat kiépítésének megvalósulását. A Kaposvár című lapban laikus kaposváriak írhatták le, tehették közzé gondolataikat a közműfejlesztések vontatott menetével kapcsolatosan: "Miután a vízvezeték ügy egyen­lőre el lett odázva és a közönség nem is íudja, mi lesz vele - ezennel tért nyitunk az irányban, hogy a közönség is megnyilatkozhassék. Állást természetesen nem foglalunk egyik irányban sem, csak a vé­gén fogjuk reassummálni az adófizetők kívánságait. " 36 Az olvasók elsősorban a politikai harcok rová­sára írták az elmaradó fejlesztéseket. A kutak fúrásának és a vezetékek kiépítésének továbbra is egyik fő akadályát jelentették a kisajátítási ügyek rendezetlenségei. Az érintett birtokosok és a város vezetése természetszerűleg a másik felet hibáztatta a tárgyalások elhúzódásáért. Telekkönyvi szám Helyrajzi szám Tulajdonos neve Kaposvár - Toponári-völgyben: 31 2392,2393,2394 Souheitl Alajos és özv. Souheitl Jánosné szül. Inger Juli 1099 2395/a. Kovács Juli férj. (-es neve) Gyenesei Jánosné, Kovács József és Kovács Anna özv. Madarász Lajosné 1208 2395/b.1. Bank József és neje Csima Erzse 1590 2395/b. 2. Csima József 2103 1048/a. Nagy Antalné szül. Tormási Erzse és Nagy János 3167 1067/b. Kis János 3168 1067/c. Kis Anna, József, István és Sipos József kiskorú, és Sipos János nagykorú 435 1068/b. ifj. Kis Imre 1099 2396/a. Tulajdonosok a 2395/a. hrsz. alattiak 186 2396/b. Kovács Teréz férj. Kis Imréné 928 2397 Pálfi János Kaposvár - Toponári-völgyben: 202 2398/b. Fonai Pál és neje Kalmár Anna és Fonai János 2298 2399 Fonai János és neje Sebte Anna Toponár: 11 1459 Gróf Festetich Kálmán és Dénes Kecelhegy: 3862 1640,1644, 1645 Péterfai József és neje Gelencsér Anna sárdi lakosok 1. táblázat Kaposvár rt. város létesítendő vízvezetékéhez kisajátítandó területek birtokosai Hasonlóképpen gondot jelentett a Kaposvár-Tab-Siófok út területén kialakított kút helye is. A fúrást - mint később kiderült - azért a közút melletti árokban hajtották végre, mert a környező földek tulajdonosai a próbafúrásokat nem engedélyezték. Mivel a próba kutak közül ez volt a legnagyobb vízhozamú, ezért a felek megegyeztek abban, hogy különféle áthidaló megoldások segítségével az em­lített kút helyét nem változtatják meg: „...tekintettel arra, hogy egyike a legdúsabb forrással bíróknak, s így véglegesítése a városi hatóság által ezúttal is kéretett. Abban történt a megállapodás, hogy e kútnál levő cementbe rakott és boltozott szivattyúkamra felett alkalmazandó betoncső áteresszel fog az út menti árok vize a Deseda-patakba vezettetni, mi által úgy a törvényhatósági út, valamint a szomszédos földte­rületek a vízelöntés veszélyétől biztosítva lesznek. " 38 A Kaposvárról Toponár felé vezető út városi szakaszának végén, a Deseda-patak mellett létesí­tett vízművet 1906. november 20-án - kisebb technikai zökkenőkkel megszakítva, az eredeti határ­36 Kaposvár, 1904. ápr. 28., 2.p. 37 SML alispáni 9023/1915. 3S Uo.; Kaposvári járás főszolgabírájának iratai 2859/1906.

Next

/
Oldalképek
Tartalom