Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 25. (Kaposvár, 1994)

Szili Ferenc: Kivándorlás Amerikába Délkelet-Dunántúlról 1904—1914. (Második rész)

KIVÁNDORLÁS AMERIKÁBA DÉLKELET-DUNÁNTÚLRÓL 1904-1914 (Második rész) SZILI FERKNC 1. Kivándorlás Európából és Magyarországról a statisztika tükrében A XIX. században az USA gazdaságának egyenes ívű és a korábbiakhoz képest rendkívül dinamikus fejlődése - időszakos megtorpanások ellenére - Európa valamennyi országát érintette, és hatott is reájuk. A hatás többek között a népvándor­lásnak beillő kivándorlásban is megmutatkozott. Tanulmányunkban e folyamatot kívánjuk érzékeltetni és bemutatni. Ha az európai országokat az Atlanti-óceántól az Uraiig egy képzeletbeli tengelyre felfűzzük, abban az esetben láthatjuk, hogy a kivándorlás nyugatról kelet irányába fáziskéséssel történt. Az Amerikába irányuló kivándorlást 1810-től statisztikailag is nyomon tudjuk követni. Ebben az évben 6000 kivándorló keresett új hazát az óceánon túl. Ezt kö­vetően 1817-ig az USA és Anglia közötti politikai konfliktus nem kedvezett a kivándorlásnak, így az csaknem szünetelt. Az 1830-1840-es években az európai kivándorlás létszáma fokozatosan növekedett, 1840-ben 84 000, két évvel később 101 000, 1854-ben pedig már 427000 kivándorló talált új hazát az USA-ban. 1 A gazdasági válságokat követő recessziók, valamint az iparilag fejlett Észak és az elmaradott Dél között kirobbant polgárháború a kivándorlásra azonban negatívan hatott. így a kivándorlóknak a száma 1854-től ismét csökkent, 1861-ben mindössze 91 000-en érkeztek. A kivándorlók létszáma 1863-tól ismét emelkedett, 1873-ban már elérte az 500 000 főt. Az átmeneti gazdasági válságok ugyan ismét megtorpanást idéztek elő, de 1882-ben már 788 000 bevándorlót jegyeztek fel. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a ciklikusan jelentkező válságoknak megfelelően módosult a kivándorlók száma. Az 1893. évet a gazdasági krízis egyik mélypontjának tekinthetjük, az USA-ba mindössze 250 000 kivándorló érkezett. 2 1897-től a kivándorlók létszáma ismételten növekedett. Az 1860-1870 közötti évtizedben 2 064000 kivándorlót regisztráltak, országonként az alábbi megoszlás szerint: Németországból 787 000, Angliából 568 000, Írországból 435 000, Skóciából 38 000, Norvégiából és Svédországból 109000, Franciaországból 35 000, Olaszor­szágból 11 000 és Oroszországból 4000 főt. 3 A kivándorlási láz az 1880-as években a kelet-közép-európai országokat is elérte. Egy évtized alatt - 1880-1890 - Ausztria-Magyarországból 597 000-en, Olaszországból pedig még többen, 655 000-en vándoroltak ki. A kivándorlás ekkor már Oroszországban is ijesztő méreteket öltött, 588000-en hagyták el hazájukat.'

Next

/
Oldalképek
Tartalom