Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 16. (Kaposvár, 1985)

Karsai Elek: Magyarország bombázása a második világháborúban

lani fogja a kongresszusnak, jelentse ki: hadiállapot áll fenn az Egyesült Álla­mok és Bulgária, az Egyesült Államok és Magyarország, az Egyesült Államok ép Románia között.” Roosevelt javaslatára az Egyesült Államok kongresszusa végül is június 5-én mondotta ki „a háborús viszony fennállását Magyarország és az Egyesült Államok között.”3 Az Office of Strategic Services (a továbbiakban OSS - a Stratégiai Szol­gálatok Hivatala)4 már 1942 őszén megkezdte az adatgyűjtést a számításba jövő magyarországi bombázási célpontokról, míg az amerikai Joint Chiefs of Staff (a továbbiakban JCS - a Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottsága) csak 1943. no­vember végén tűzte napirendre a magyarországi bombázás kérdését - a balkáni hadműveletek keretében, felhasználva az OSS értékelő és elemző részlege által készített anyagokat is. (Research and Analysis Branch, rövidítve: R & A.) Az első időszakban az OSS az Egyesült Államokban tartózkodó magyar és a magyarországi helyzettel ismerős emigránsok információit gyűjtötte. 1942. szeptember 11-én W. H. Smitz (New York) kimerítő összeállítást készített a ma­gyarországi bombázási célpontokról: az első részben a közlekedés szempontjából fontos vasúti csomópontokat, állomásokat sorolta fel - országrészenként, míg a második rész a bombázandó repülőterek és fontosabb ipari üzemek, gyárak he­lyéről, valamint a gyártási profiljáról nyújtott meglehetősen pontos tájékoztatást.5 Az első rész 54 célpontot tartalmaz, a Délnyugat-Magyarországon kijelölt célpontok így szerepeltek a jegyzékben (a helymegjelöléseket az eredeti helyes­írással közöljük): Sorszám Hely Megye Vasút áll. Híd ... 17. Zala-Szt. Iván Zala Igen vasúti híd a Zalán 18. Nagy-Kanizsa Zala Igen vasúti és közúti híd a Korocajn1 19. Mura-Keresztúr Zala Igen vasúti híd a Murán 20. Gyékényes Somogy Igen vasúti híd a Dráván 21. Barcs Somogy Igen vasúti és közúti híd a Dráván 22. Üjdombovár Tolna Igen vasúti és közúti híd a Kapóson 23.. Pécs Baranya Igen­A második rész 42 olyan helységet jelöl meg, ahol repülőtér, vagy a ha­digazdálkodás szempontjából fontos bánya, erőmű vagy ipartelep található. 504

Next

/
Oldalképek
Tartalom