Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 11. (Kaposvár, 1980)

Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai

EGY KÖZÉPNEMESI CSALÁD A KÖZÉPKORI SOMOGYBAN AZ ANTIMUS CSALÁD, ELŐDEI ÉS ROKONAI BORSA IVÁN Néhány év híján 250 évet fognak át az utolsó 2-3 generációban Antimus néven ismert családról fennmaradt adatok. Ezek az adatok azt mutatják, hogy a család első ismert tagjai 1238-ban már megvédték az Almás (akkor Alma) patak jobb partján fekvő Hobol (Hubay) nevű birtokukat a vátyi (de Wagh) várjobbá­gyokkal szemben. 1 Az első generációkban viszonylag népes család első ismert birtokai (Bol­dogasszonyfalva, Gonász, Pata, Somogyfalva, Zsibót) a patak két partján So­mogyban és Baranyában helyezkedtek el. A család legmagasabb közjogi méltósá­got elért tagja, Antimus fia: János mint volt szlavón vicebán (később aínádor) 1403-ban érdemeiért királyi adományba kapta az akkor hűtlenné vált Ropolyúj­váriak birtokainak jelentős részét ugyancsak az Alma patak két partján. A somo­gyi Diósfalu, valamint Mindszent birtok a hozzátartozó Tótfalu, Faluhely, Sző­lőmái, Buzapálülése, Hídvég és Harangosháza falvakkal, továbbá Szentmárton birtok a hozzátartozó Újfalu, Drágosfalu, Köblös, Bélc és Kisfalu falvakkal meg Itmes birtok felével a somogyviszlói és olaszfalui részbirtokok mellett még a ba­ranyai Szentegyed, Makófalva és Kiskarán birtokok s a baranyaviszlói, dombrói (másképp mozsgói) és zsibóti részbirtokok igen jól kiegészítették a család eddigi birtokait. 2 Lényegében tálcán kínálták az Alma patak két partján tekintélyes mé­retű uradalom kialakítását. Az Alma patak szigetén, ahol a 14. század második felében már település lehetett, mert a család több tagja erről $zigeti-nek nevezte magát, Antimus idősebb fiának: Györgynek fia: Ozsvát 1420 körül felépítette az uradalom központját jelentő kerek tornyot, a később híressé lett szigeti vár mag­ját.' Amikor Antimus fiatalabb fiának: Jánosnak Miklós nevű unokája Sziget várában és az oppidumban levő részét 1473-ban eladta sógorának: enyingi Török Ambrusnak, a várhoz és az oppidumhoz 13 baranyai és 19 somogyi birtok tarto­zott. 4 A család tagjainak többsége megmaradt az Almás patak két oldalán levő birtokokban. Innen csak Bekének két fia: Antimus és Lanceus vált ki, hogy örö­költ részeik mellett saját birtokokkal is rendelkezzenek. Mindkettő házasságával érte ezt el. (Lanceus önállósodásáról később lesz szó.) - Antimus mint a királyi udvar vitéze Szécsényi Tamás volt erdélyi vajdának és szolnoki ispánnak, az adományozáskor, 1 347-ben, krassói és kevei ispánnak rokonát Justinát vette fe­leségül. Az ifjú házaspár Szécsényi Tamástól a Somogy megyei Terebezd és Tap­sony nevű birtokokat kapta ajándékba azzal a feltétellei, hogy az csak Antimusé

Next

/
Oldalképek
Tartalom