Andrássy Antal - Szili Ferenc: A barcsi és a nagyatádi járás községtörténeti lexikona - Iskola és Levéltár 19. (Kaposvár, 1983)

Nagyatádi járás - Nagyatád

- 65 ­szabadult fel. Az úrbéri birtokrendezést Csúzyval 1847-ben vég­rehajtották. Az 1850. februári császári közigazgatási beosztáskor Nagy­atád járási székhely volt, és 1799 fő élt ott. 1855-ben a kole­rajárványban mintegy kettőszázan haltak meg. 1857-ben pedig tűz­vész pusztította el a község negyedrészét. Az 1870-es népszámláláskor 275 házban 2504 lakos élt, és ek­kor a babécsai járáshoz tartozott. Nagyatád jelentős kereskedő és iparos jellegének, valamint közigazgatási pozíciójának köszön hette, hogy 10 évenként általában egyezer fővel növekedett a lakossága. 1880-ban 311 házban 2795 lakos élt. 1880. november 9-én a földrengéskor a községet jelentős kár érte. 1872-ben az új közigazgatás kialakításakor, a nagyatádi járás visszaállításával, járási székhely lett. 1872-1901 között a nagy atádi körjegyzőség székhelye is, 7 községgel /Bodvica, Bolhás, Henész, Kivadár, Kónyi, Nagyatád, Ötvös/, 1901» április 1-től Nagyatád nagyközséggé alakult. 1900-ban: 3441 lakosa, 1910-ben: 3753, 1920-ban: 5844, 1930-ban: 6557, 1941-ben pedig 7009 lako­sa volt Nagyatádnak, /Pecsétjében pajzs alakban a ferences ko­lostor látható./ A XIX. század végén, 1888-ban odatelepített székesfehérvári méntelep, amely az első világháborúig ott állomásozott, jelentős építkezést végzett. 1906-ban artézi.kút fúrásakor 400 méter mély­ségben gyógyvizet találtak, és ezért 1911-től fürdőt építettek. Dohánybeváltó hivatal, zsinór- és paszománygyár, valamint több kisebb üzem létesült' még 1914 előtt. 1903-ban Kossuth Lajosnak szobrot állítottak a községben, A község területe 4876 kat.h., melyből szántó 3121, rét 305, lege­lő 322, erdő 706 kat.h. volt. A felszabadulás előtt Lelbach Keresztélynek 2743 kat.h. föld­birtoka volt. Az első világháború előtt e választási kerületben lépett fel a kisgazdapárt egyik alapítója, az erdőcsokonyai Szabó István, aki felvette a nagyatádi előnevet. A községben 465 gazdaság volt 1 kát.hold alatt, amely 124 kat.h. területen gazdálkodott. Ugyanakkora, de szántófölddel is

Next

/
Oldalképek
Tartalom