Andrássy Antal - Szili Ferenc: A barcsi és a nagyatádi járás községtörténeti lexikona - Iskola és Levéltár 19. (Kaposvár, 1983)

Bevezető

Bevezető- 5 ­Kiadványsorozatunkban ez évben jelentettük meg Kanyar József Fejezetek Somogy megye történetéből c. kiadványt, amelyben je­leztük, hogy az elkövetkezendő években járásonként közzétesszük a községtörténeti lexikonokat is, E kiadványban a barcsi és a nagyatádi járás községeinek a történetét mutatjuk be az első okleveles említéstől a felszaba­dulásig, A községeket alfabetikus sorrendben a jelenlegi köz­igazgatási beosztás szériát tüntetjük fel. Mivel a járási beosztások több ízben is megváltoztak, az alábbiakban felsoroljuk Somogy megye járásait 1712-1950 közöl Somogy megye járásai 1712-1950 között 1712 I84O 1870 1950 Kanizsai járás Babócsai járás Csurgói járás Barcsi járás Kaposi " Igali " Igali " Csurgói " Szigeti " Kaposvári " Kaposvári " Pony ódi " 1753 Központi " Lengyeltóti " Kaposvári " Marcali " Marcali " Marcali " Igali járás Szigetvári " Szigetvári " Nagyatádi " Kanizsai " Tabi " Siófoki " Kaposi " Szigeti " 18^0 1896 Tabi 1800 Babócsai járás Barcsi járás Igali " Csurgói " Babócsai járás Kaposvári " Igali Igali " Központi " Kaposvári " Kaposvári " Marcali " Lengyeltóti" Marcali " Szigetvári " Marcali " Szigeti " Nagyatádi " Szigetvári " Tabi " Mint láthatjuk, 1950-ben az igali járás megszűnt, nagyobb ré szét a kaposvári, kisebb részét pedig a tabi járáshoz csatolták A tabi járás egy részéből lett a siófoki járás, a lengyeltóti járás pedig fonyódi járássá alakult át, A szigetvári járást 1950-ben néhány község kivételével Baranya megyéhez csatolták, Kiadványunkhoz az alábbiakban felsorolt levéltári forrásokat és irodalmat használtuk fel: 1/ Az 1715«, 1720., 1773., 1784-85., 1850., 1870., 1881., 1910. évi összeírási népszámlálási adatokat. 2/ Az 1848. évi jobbágyfelszabadítás adatait. 3/ Úrbéri peres iratokat. 4/ Az 1925. évi községi közigazgatási tájékoztató lapokat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom