Andrássy Antal - Szili Ferenc: A barcsi és a nagyatádi járás községtörténeti lexikona - Iskola és Levéltár 19. (Kaposvár, 1983)

Bevezető

- 6 ­5/ Somogy vármegye c. monográfiát, Szerk.: Csánki Dezső, 6/ Kováts Zoltán: Somogy megye népesedése a XVII-XVIII. szás­zad fordulóján. Somogyi Almanach 12, sz. 7/ T„ Mérey Klára: A somogyi parasztság útja a feudalizmus- hói a kapitalizmusba. 8/ Kanyar József: Somogy a felszabadulás hónapjaiban,1944- 1945. 9/ Hódossy Ferencné - Hajdó lászlóné: Somogyi életrajzi kis­lexikon. E kiadvánnyal is a szülőföld jobb megismerését és a szülő­föld szeretetét kívánjuk elmélyíteni, mind az ifjúság, mind. pe­dig az idősebb nemzedékek körében, A barcsi járás községeinek lexikonét Szili Ferenc, a nagyatá­di járásét Andrássy Antal állította össze. A szerkesztő A kiadvány második kiadását indokolttá tette az a tény, hegy a községi tanácsok és az iskolák igényét a megjelent példány­számból nem tudtuk kielégíteni. Anyagi támogatásuk révén azon­ban lehetővé vált a második kiadás, amely az alábbiakban felso­rolt községi tanácsok és iskolák támogatásával jelent meg; a nagyatádi Járási Hivatal, berzencei GAMESZ, a csurgói Nagyköz­ségi Közös Tanács V.B. , Görgeteg, Háromfa, Iharosberény, Kutas, Lábod, Segesd, Zákány Községi Tanács V.B., és a somogyszobi Általános Iskola, Barcs Városi Tanács, a babócsai, a csokonya- visontai, a darányi, a homokszentgyörgyi és a vízvári általános iskolák és a lakócsai Községi Közös Tanács V.B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom