Szeredi Pál: Nemzetépítő demokratikus ellenállás a Kádár-korban 1956-1987 (Pilisszentkereszt, 2015)

Perek, ítéletek, a megfélemlítés kísérlete

»hon megmentőjével« állunk szemben, amikor a vizsgálatról van szó.”177 Bibó ál­lamminiszteri megnyilatkozásait, a Kádár-kormánnyal való szembenállását nem felejtették el, megbüntetése jelzés volt a nemzeti erő többi tagjának is. Mivel 1961-re már konszolidálódott annyira a Kádár-kormány helyzete, hogy akár engedményeket is lehetett tőle remélni, s mivel Bibó helyzete Vácott, majd Márianosztrán sokat romlott, ezért a nemzeti demokraták megkísérelték Bibó am­nesztiában való részesítésének előmozdítását. Németh László 1961. március 1-jén levélben kért segítséget Kádár Jánostól Bibó érdekében. „A múlt évi író és tudós amnesztiáknak kitűnő hatásuk volt az irodalom szellemére. En magam alig ismertem azokat, akiket érintett, attól, hogy minden számottevő író szabad levegőn van, mégis könnyebben lélegeztem s tán ez is hozzá­járult, hogy az elmúlt esztendőben többet és eredményesebben dolgoztam, mint az elmúlt tíz évben bármikor. Most Bibó Istvánná keresett fel s kérte tanácsomat: ad- jon-e be kegyelmi kérvényt férje érdekében. Az utóbbi időben számos jel mutatja, hogy a büntetések idejét a megengesztelődésé váltja fel. Ugyanakkor úgy tudja, hogy férje, akivel valamilyen fegyelmi büntetés miatt egy éve nem találkozott: beteg. Ez kötelességévé teszi, hogy csináljon valamit. Másrészt vele s családjával az elmúlt években olyan kíméletesen bántak, hogy nem szeretne alkalmatlankodni, kellemet­lenséget okozni. Én azt tanácsoltam, hogy kérvényét egyelőre ne adja be, de vállal­tam, hogy reményét és aggodalmát a legilletékesebb helyre továbbítom. Az elmúlt évek meggyőztek, hogy ami jóakaratod hatáskörébe esik, a megbékélés érdekében megteszed. Ha a tolmácsolt kérdés nem ilyen, bocsásd meg alkalmatlankodáso­mat.”178 Kádár válasza egy hónappal később készült el, s a hivatalosság köntösébe bújtatott rideg elutasítás jellemezte. „Felvetetted, tudnék-e valamit tenni annak érdekében, hogy Bibó kegyelmet kapjon, továbbá azt, hogy Bibó közel egy éve nem beszélhet 177 Kádár János előadói beszéde, MSZMP Ideiglenes KB 1957. június 22-ei ülésének jegyzőkönyve, 4. MÓL 288. f. 4/10. ö. e. 178 Németh László levele Kádár Jánoshoz, 1961. március 1. In Németh László élete levelekben. Szerk. Németh Ágnes. Budapest, 2000, Osiris, I. kötet, 838-839. 154

Next

/
Oldalképek
Tartalom