Királyi Ibolya: Emlék-repeszek. Király Károly igazsága - RETÖRKI könyvek 15. (Lakitelek, 2016)

I. rész: A zsarnokság az zsarnokság...

Nem maradt más lehetőség számára, megszökött, és 1943 őszén hazajött. De, hogy elkerülje a hadbírósági processzust, átszökött Magyarországra. Ma­gával vitte a legidősebb, 16 éves fiát, Árpádot. A rendőrségi zaklatások és a megélhetés hiánya arra az elhatározásra késztette édesanyámat, hogy kövessük őket. Eladta a házat, az ingóságokat, és az így kapott pénzzel megfizette azt a csempészt, aki átkalauzolta a hatá­ron. A határon az átkelés nem volt éppen leányálom. Ma is csodálkozom tet­teimen, a kényszer teremtette bátorságon és vakmerőségen. A határátlépést édesanyám rendezte, ráfordította egész vagyonúnkat. Egy mezőgerebenesi ro­mán tanítónő vállalkozott átcsempészésünkre. A tanítónő többször leutazott Marosludasra, és egy-egy átalvetőbe csomagolt cókmókot vitt magával. Az egész batyunk összesen hat átalvető volt. Az átalvetőket édesanyám varrta kendervászonból. Március utolsó hetében Mezőméhesre, Molnár Sándor nagy­bátyámhoz költöztünk. Egy hetet töltöttünk nála, majd április 3-án este 10 órakor felültünk a mezőméhesi végállomáson a keskeny vágányú személyvo­natra. Másfél óra múlva kiszálltunk Mezőgerebenesen, a másik végállomá­son. Itt volt a határállomás. (Más időkben ez a kisvonat Marosvásárhely- Mezőméhes-Bánd érintésével közlekedett.) Az állomáson várt a tanítónő. Egy félórai botorkálás után a vaksötétben hazaérkeztünk hozzá, a kertje vé­gében kb. 500 méterre volt a román-magyar határ. A házban megpihentünk, a kicsik ettek valamit, tejet ittak. Éjfélkor útra keltünk. Elöl ment a kalauzunk, utána édesanyám, bal karján István öcsém, a jobbjával fogta húgomnak, Ibo­lyának a kezét, aki hároméves volt, bal felöl a szoknyájába fogódzkodva a hatéves Attila öcsém. Attila karján a füles kosár, benne a kis elemózsia, vagy 20 darab friss tojás, egy darab szalonna, egy üveg tej, két lila hagyma és öt szelet kenyér. Leghátul mentem én két átalvetővel a vállamon. Utunk gyümölcs­fák között vezetett felfelé. A határ a domb gerincén vonult át. Borús, de szá­raz idő volt, erősen fújt a száraz, meleg nyugati szél. A kert végében megpi­hentünk, a tanítónő nem jött tovább, útbaigazított, menjünk csak előre, s mi­kor kiérünk a domb tetejére, akkor már magyar földön vagyunk. Elbúcsúztunk, és csalódottan folytattuk utunkat. Azért fizettük meg a kalauzt, hogy a hatá­ron átvigyen. Legalábbis így képzeltük mi. A sötét éjszakában lassan, bizonytalanul, nesztelenül haladtunk. Némi zaj csak akkor keletkezett, amikor Attila a szán­tásban, félálmában megbotlott, orra esett, és a kosárból minden kiborult. A tojások ott maradtak, nagy része összetörött. A többi elemózsiát visszaraktuk, _______________________________I. rész: A zsarnokság, az zsarnokság... 89

Next

/
Oldalképek
Tartalom