A Magyarországi Reformált Egyház Egyetemes Konventjének Jegyzőkönyve 1893-1907.

1907. április 9-13.

a 25. jegyzőkönyvi számhoz. 237 telen lelkész Simon József fizetése 1025 kor. 73 fill., ki mellett Zajzon Mihály volt segédlelkész a folyó év harmadik negyedében. Edelényben 125 kor. állapítandó meg, miután a szolgálat­képtelen lelkész Balogh István fizetése 662 kor. 5 fill.. ki mellett Alniási Bertalan volt segédlelkész a folyó év harmadik negyedében. Szilváson 125 kor. állapítandó meg, miután a szolgálat­képtelen lelkész Simon Gyula fizetése- 1080 kor. 69 fill., ki mellett Kiss Ferencz volt segédlelkész a folyó év harmadik negyedében. ­Csernahón 125 kor. állapítandó meg, miután a szolgálat­képtelen vak lelkész Stephán Mihály fizetése 830 kor. 05 fill., ki mellett Szász Tihamér volt segédlelkész a folyó év harmadik negyedében. Plánokon 125 kor. állapítandó meg, miután a munka­képtelen lelkész Kálniczky Endre fizetése 1446 kor. 20 fillér, ki mellett Szabó László volt segédlelkész a folyó év harmadik negyedében. Tornaiján 19 kor. 18 fillér állapítandó meg, miután a lelkészi fizetés 1202 kor. 52 fill. és Lenkey Lajos volt segéd­lelkész folyó évi július 1—15-ig az e napon elhalt lelkész Nagy Pál mellett. Gortvakisfaludon 125 korona állapítandó meg, miután a munkaképtelen lelkész Bartók János fizetése 803 kor. 67 fill., ki mellett Csorba Ferencz volt segédlelkész a folyó év harmadik negyedében. IV. Tiszántúli egyházkerület. Berkeszen 125 korona állapítandó meg, miután a 78 éves agg lelkész Végh János fizetése 971 kor. 19 fill., ki mellett Bakos Sándor volt segédlelkész a folyó év harmadik negye­dében. Szamosdobon 125 korona állapítandó meg, miután Lénárd Ede lelkész 1026 kor. 78 fill. fizetése felét köteles Lénárd Ist­ván nyúgalmazott lelkésznek adni. Szabolcson 128 korona állapítandó meg, miután a lelkészi tizetés 857 kor. 38 fill. és Tomori Dezső volt helyettes lelkész a folyó év harmadik negyedében az elhalt lelkész Tomori András özvegye mellett. Fiilesden 125 korona állapítandó meg, miután a súlyos

Next

/
Oldalképek
Tartalom