Múzsák - Múzeumi Magazin 1979 (Budapest, 1979)

1979 / 1. szám

MÜZSA Főszerkesztő: NEMES IVAN Szerkesztőség és kiadóhivatal: Népművelési Propaganda Iroda (Budapest, Gorkij fasor 45. 1071 Telefon: 428-143, 220-601.) Felelős kiadó: a Népművelési Propaganda Iroda igazgatója Terjeszti a Magyar Posta INDEX: 26 516 Előfizethető a postahivatalokban és a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest, 1900 Telefon: 180-850) Pénzforgalmi jelzőszám: 215-96.162 Külföldre előfizethető a Kultúra Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest, P. O. B. 149 1376) Előfizetési díj egy évre: 40,— Ft Példányszámonkénti ára: 10,— Ft (ingyenes múzeumi belépővel) ISSN 0133-2392 Készült a Népművelési Propaganda Iroda nyomdájában Felelős vezető: Vymeták Ferenc 7259-79 — Budapest TARTALOM 3 ERDŐ ÉS ERDŐ MEGINT Antalffy Gyula 5 A KISGYEREK ÉN Dobrás Zsófia 6 BÖLCSEK ITALA Rudnay János 10 MÓRICZ-ALBUM W. Somogyi Ágnes 12 RITMUS ÉS DALLAM Frigyesi Judit 14 A L’HUMANITÉ 75 ÉVE Pálfy József 15 A LÁTHATÓ KULTÚRA NAPJAI Gerelyes Ede 16 UNI-FORMIS Laczkovich Piroska 20 A KÖLTŐ FEJEDELEM K. M. 22 MŰKINCSEK KÁLVÁRIÁJA Simon Gy. Ferenc 23 GYERMEK A KÉPZŐMŰVÉSZETBEN Ádám András 26 PASSIÓK YORKTÓL MIKOFALVÁIG Dévényi Róbert 28 AZ KERT JÓ MÓDON VAGYON Bogdán István 29 RÉGI MESTERSÉGEK Kaján 30 FAPOFA ÉS TÁRSAI Korcsai Kulcsár István 32 A PLETYKAELEJÜ HÁZ Grin Igor 34 A GÉPHINTÓ SZÜLETÉSE Vajda Pál 36 BOROSZLAN, HUNYOR ÉS SÁFRÁNY F. Gyurkó Gizella 38 A NAGYVÁROS MEGÁLMODÓJA László Miklós 41 A DALLAMOK KÖLTŐJE Gál György Sándor 42 MAGASAN A SZURDOK FÖLÖTT Nemerkényi Antal 44 KÉPES KRÓNIKA Szerkeszti: Klinkó Márk A címlapot a lap művészeti szerkesztője, Bányai István tervezte; a hátlapon Borsos József: 1849-es honvéd törzstisztet ábrázoló festménye. Fotók: Gáspár Mária, Grin Igor, Inkey Tibor, Nemerkényi Antal, Vajda Pál; a Hadtörténeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Szépművészeti Múzeum archívuma, MTI Képszolgálat és MTI Külföldi Képszolgálat. Olvasóink szives figyelmébe ajánljuk a Képzőművészeti Alap Kiadóválla­lata gondozásában megjelent legújabb művészeti könyveket. Elsősorban a „Képzőművészeti Zsebkönyvtár” sorozat három kötetét: Jacob Burckhardt: A RENESZÁNSZ ITÁLIÁBAN Katona Imre: A MAGYAR KERÁMIA ÉS PORCELÁN Mario de Micheli: AZ AVANTGARDIZMUS c. müveket továbbá Ruzicskay György: FANTASZTIKUS UTAZÁS c. grafikai albu­mát. A svájci Jacob Burckhardtnak talán a legnépszerűbb könyve A rene­szánsz Itáliában című, amely szinte teljes mélységében mutatja be az olasz késő-középkor művelődéstörténetét. Ára: 62,- Ft Katona Imre kötete olyan átfogó munkát tár az olvasó elé, melyben egyaránt helyet kap a hazai kerámia- és porcelángyártás története, a kisebb-nagyobb műhelyek - manufaktúrák - módszere, s végül az a majd háromezer jegy, amelyek a tárgyak meghatározásában alapvető segítséget jelentenek. Ára: 57,- Ft Mario de Micheli az elismert olasz esztéta könyvében a XX. század első harmadának, e zaklatott, útkereső, sokféle izmustól tarkálló korszaknak elemzésére, eredményeinek és tévedéseinek felmutatására vállalkozik. A könyv bő válogatást ad a legfontosabb irányzatokat illusztráló mű­vekből. Ára: 59,- Ft Ruzicskay György festőművész a világ és az emberiség történetének részben közismert, részben kitalált eseményeit kelti életre az albumban közölt rajzain, amelyeken baráti körének tagjait mint útitársait szere­pelteti. Az albumhoz Gál György Sándor irt előszót. Ára: 60,— Ft

Next

/
Oldalképek
Tartalom