Múzsák - Múzeumi Magazin 1972 (Budapest, 1972)

1972 / 1. szám

MÚZSÁK I MÚZEUMI MAGAZIN | 1972|l NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ MŰVÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT FŐSZERKESZTŐ: NEMES IVÁN KÉPSZERKESZTŐ: KURCSICS ERNŐ A SZERKESZTŐSÉG TAGJAI: BOGLÁR LAJOS (néprajz) FARKAS HENRIK (természettudomány) D. FEHÉR ZSUZSA (művészettörténet) HORN EMIL (történettudomány) KOVÁCS TIBOR (régészet) NYÁRÁDY GÁBOR (nemzetközi szervezetek) SZABOLCSI HEDVIG (iparművészet) VILLANGÖ ISTVÁN (múzeumügy) Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest Vll., Gorkij fasor 45. Telefon: 220-601, 428-143 Felelős kiadó: Nemes Iván, a Népművelési Propaganda Iroda igazgatója 2926/71 - Népművelési Propaganda Iroda Nyomdaüzeme. Felelős vezető: Mátrai Emil Terjeszti a Magyar Posta. Index: 26 516 Előfizethető bármelyik postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KH1 215-96162 jelző­számra Külföldre előfizethető a Kultúra Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál, Budapest, 62. P. O. B. 149. Külföldre forintért is előfizethető a Posta Központi Hírlap Irodánál Előfizetési díj: egész évre: 24,- Ft, fél évre: 12,- Ft. Példányonkénti ára: 6,- Ft (ingyenes múzeumi belépővel) TARTALOM \1 Az Alföld századai 3 fi Szolnok 4 i Cegléd Nagykőrös 7,'J Kecskemét 9Í Szeged 10 j Hódmezővásárhely (Molnár Aurél) 12 Debrecen (Tóbiás Áron) 13 *) Emlékezések a Nyugatra 16 ’ Janus Pannonius csillogása és bukása (Hegedűs Géza) 20 1 Szungir fiai (Maron Ferenc) 22 ' A királyné szőnyege (Soóky Andrea) 24 Istenek, szélmalmok szigete (Földes Anna) 26 Világcsodák (Nemes László) 30 Múzeumi séták: Semmelweis Orvostörténeti Múzeum (László Miklós) 32 ] Herendi motívumok (Molnár László) 35 ] Könyvespolc 38 Kép-tár (Magyar Munkásmozgalmi Múzeum fotóarchívuma) 41 Képes krónika 42 A Tévé és a Múzsák rejtvénypályázata 47 Fotók: Csigó László Fekete Gáborné Huschit János Károly Attila Magyar Munkásmozgalmi Múzeum fotóarchívuma MTI Szelényi Károly Címképünk: Gáborjáni Szabó Kálmán: Futkározó lovak (részlet). A hátsó borítón: Törökök szekérszám viszik a le­vágott fejeket (rézmetszet 1604- ből).

Next

/
Oldalképek
Tartalom