Protestáns Tanügyi Szemle, 1941

A PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE XV. ÉVFOLYAMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE. I. Irányeikkck, |H‘<la<jő<jiaí tanulmányok, alkalmi közlemények. Dr. Bakos József : Néhány gyakorlati eszköz és szem­pont a középiskolai nevelőokta­tás munkájához ........................ 95 ,, ,, ,, A gimnáziumi nevelés munkája nagy magyar értékeink védel­mében és szolgálatában . . . 265 Bartók Miklós: A szellem kérdése a nevelésben. 315 Vitéz Dr. Bessenyei Lajos : A görög tanítása ........................ 49 C saba József: Nemzetnevelés — magyar ön­ismeret .............................................145 , , ,, Középiskolai oktatásunk és az evangélium.....................................221 Csanádi/ Sándor : A kritika alkonya.........................IX! „ ,, Szoborfaragók......................................217 „ ,, A mi tragédiánk..................................289 Dr. Ember Ernő : Az Országos Református Tanár­egyesület közgyűlése.....................340 Dr . Garai József : A szelekció és líceum.................... 73 Dr. Hamvas Gyula : Gondolatok a pedagógia és a mű­vészet összefüggéseiből .... 87 Dr. Harsányi István : A gimnáziumi fegyelmezés célkitű­zései és módszerei.................... 193 He ttesheimer Ernő : Az iskolai kirándulások a jellem­képzés szolgálatában ...... 250 Dr. Hittrich Ödön : Latin — német.............................155 D r. Juhász Béla : Tanítók erőteljesebb részvétele a missziói munkában.........................121 „ ,, ,, Túlterhelés a líceumban.................297 „ „ „ A gazdasági középiskolák .... 330 Dr. Kemény Gábor: Az első magyar társadalomtudós. 272

Next

/
Oldalképek
Tartalom