Protestáns Tanügyi Szemle, 1936

1936 / 1. szám

DEBRECEN—BUDAPEST KIADÓHIVATAL: DEBRECEN, REFORMÁTUS GIMNÁZIUM. 52139 X. ÉVFOLYAM. 1. SZÁM. 1936. ÉVI JANUÁR 1IÓ. I lPrötestáns J %A bS/emleAÍ^J AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÁREGYESÜLET ÉS AZ ORSZÁGOS ÁG. HTTV. EVANGÉLIKUS TANÁREGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE FŐSZERKESZTŐ^------ FELELŐS SZERKESZTŐ! Szülök és tanürofes^P«H?^^ös Ferenc. . . . Modern történetírás — modern történettanítás. Csabává— ^' József.....................................................................11 Esztétikai szempontok az újabb lírai költészet közép­iskolai tanításához. Dr. Bakos József .... 16 Hogyan magyarázzunk ? Dr. Vályi Armand ... 20 Az elagott érettségi. Borotvás-Nagy Sándor .... 26 Bécsi emlék. Dr. Ferenczy Károly...............................31 Me gjegyzések. Külföldi lapszemle. Hazai és külföldi irodalom. Egyházi és iskolai hírek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom