Protestáns Tanügyi Szemle, 1933

A PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE VILIK ÉVFOLYAMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE. I. Iránycikkek, alkalmi közlemények. N. Bartha Károly : Magyar népünk és a magyar tanuló­ifjúság .................................................360 vitéz Bessenyei Lajos : Elnöki megnyitó beszéd az ORTE köz­gyűlésén, Pápán, április 19-én . . 157 ,, ,, ,, Jamboree .................................................281 ,, ,, ,, Tantervi mozgalmak.............................121 B öhm Dezső : Az Országos Református Tanáregye­sület pápai közgyűlése .....................169 Fe jér Lajos : Őszikék egy túri Öreg Diák kertjéből 145 H. Gaudy László: Pedagógiai konferencia 1933-ban . . 329 Illyés Endre : A jobb diákközszellem kialakításáért 232 Juhász Béla : A falu helyzete és a tanítóképzés . . 184 F. Kiss István: Mit várhat a népiskolától a középiskola? 89 Özv. Koncz Aurélné: Dóczi Gedeon emlékezete ................. 3 K un Sándor : A gyakorló tanárjelöltekkel való bánás­módról ............................ .... 226 L áng Margit: Az egységes leányközépiskola .... 105 Lengyel Endre : Olasz iskolák helyzete a háború utáni első években.........................................273 L oisch János : Felvidéki és alföldi diákok a késmárki Líceumban.............................................241 N ánay Béla : Az új tanár ..............................................325 P . F. : Csekszlovákia iskolaügyi statisztikája az 1930—31. iskolai évről .... 143 Papp Ferenc : Főjegyzői jelentés.......................................162 ,, ,, Gondolatok a tanítóképzés reformjához 18 Péter Zoltán : Németnyelvi és irodalmi továbbképző tanfolyam.............................................297

Next

/
Oldalképek
Tartalom