Protestáns Tanügyi Szemle, 1929

1929 / 6. szám - S. Szabó József: Ady jubileuma

közéletünknek. P. o. M. Dietz Sándor és Jurányi Lajos, a magyar tudománynak dísze és büszkesége és többen, p. o. Meskó László és ma Pap József országos méltóságot töltenek be; Fekete Lászlóból tábornok s többől költő, író és tanár lett. Nem egy tanítványa, mint Mayer Endre eperjesi theol. tanár, Nemes Károly diósgyőri evang. esperes­lelkész és Papp József ügyvédi kamarai elnök fel a theol. és jogaka­démiáig végig járták a kollégiumot s mindannyian sokat tettek a magyar kultúráért. A politikai viszonyok gyászosra fordultával elhagyta Eperjest, félszázadnál hosszabb időre terjedő áldásos működésének terét. Ma budai kis otthonában él. Szerető leányának hűséges áldott gondoskodása deríti fel élete alkonyát. Testben, lélekben ma is erőteljes még. El-elmerül kedves költői, különösen Homérosz olvasgatásában. Gyönyörködik mindenben, ami szép. Nagy utazásokat tesz. Az idén is, ismételve bejárta Szicíliát és Észak Afrikát. Mi fiatalabb tanárok tisztelettel tekintünk fel mesterünkre s kívá­nunk neki boldog öregkort. Ad multos annos! Dr. Szlávik Mátyás. Ady-jubíleum.* Méltóságos Főigazgató Űr! Szeretve tisztelt Vezérünk! A classicus bölcs örökérvényű megállapítása, hogy minden erény, minden érdem önmagában hordja jutalmát. Virtutis praemium ipsa virtus (Seneca). Végzett munkánknak, életpályánknak legboldogítóbb jutalma a nyugodt, tiszta, háboritás nélkül való öntudat. De azoknak, akik az emberiség kiválasztottjai és vezető állást töltenek be, nyugodt öntudattal jutalmazott munkája és pályája olyan érdemmé magasodik, amely széles körben ható erő és ragyogó fény, amit elrejteni nem lehet s aminek jótékony hatásáért köszönettel, elismeréssel és hálával kell adóznunk. Az ilyen munka és életpálya tükörképe annak a cselekvésnek, amit egy nagy közűlet, sőt az egész emberiség javáért kell véghezvinnünk. A Méltóságod munkájában és életpályájában is ilyen tükörképet szemlélünk, azért engedje meg, hogy most, amikor főigazgatói működé­sének tizedik és pedagógiai pályájának 25. évfordulójához értünk, őszinte tisztelettel, igaz szeretettel és meleg ragaszkodással üdvözöljük. * Ady Lajos tanker, kir. főigazgató 25 éves tanári és 10 éves főigazgató' jubileuma alkalmából, a debreceni tankerűlet igazgatói értekezletén, f. évi május hó 28-án mondotta el az alább olvasható üdvözlő beszédet S, Szabó József c. főigazgató.

Next

/
Oldalképek
Tartalom