Protestáns Tanügyi Szemle, 1928

1928 / 1. szám

Tartalom* Új évet. Borsos Károly. Régi céljaink, új eszközeink. Dr. Vietórisz József. Két új német középiskola-íipus. Dr. Toros László. Közoktatásunk problémái. Nagy Miklós. Megjegyzések. Borsos Károly. Hazai és külföldi irodalom. Külföldi folyóiratok szemléje. Egyházi és iskolai hírek. — Vegyes közlemények. Szerkesztői üzenetek. Pályázati hirdetés. Új könyvek. Értesítés. Kéziratok úgy a főszerkesztőhöz (Mezőtúr), mint a felelős szerkesztőhöz (Budapest IV., Veres Pálné-utca 36.) küldendők; könyvek és cserepéldányok a felelős szerkesztő címére. Kiadóhivatal: Fejér Lajos Mezőtúr, ahová az előfize­tési dijak és reklamációk küldendők. Erdélyi könyvek állandóan rakiáron_ a „Studium“ könyvesboltban Budapest IV., Muzeum-körut 21.

Next

/
Oldalképek
Tartalom