Protestáns Tanügyi Szemle, 1928

1928 / 1. szám

A Protestáns Tanügyi Szemle munkatársai az 1928. évben: Barcsai Károly Jausz Béla Pásztor József Biky Gábor Kemény Gábor Péter Zoltán Boross István Kiss István Raskó Kálmán Borsos Károly Kiss Sándor Rácz Lajos Böhm Dezső Koch István Rell Lajos Csengődy Lajos Kovács Géza Rutkay Miklián Gyula Csinády Gerö Kovács János Schindler Gyula Domby László Kónya Sándcr Schneller István Dóczi Imre Kubacska András Szelényi Gusztáv Faragó Bálint Kraysell Miklós Szelényi Ödön Fejes Zsigmond Lencz Géza Szeremley Béla Fejér Lajos Losonczi Zoltán Szigethy Lajos Gergely György f Lövik Kálmán Szlávik Mátyás Gerőcz Kálmán Magony József Szondy György Gulyás József Marton Sándor Sztehló Zoltán Gulyás Sándor Mitrovics Gyula Törös László Hamar Gyula Mohr Győző Trócsányi Dezső Händel Béla Nagy Miklós Vass Vince Hársing István Oravecz Ödön Vietorisz József Horváth Károly Papp Ferenc Wiczián Desző Imre Sándor Papp László Zelenka Margit Jakucs István Pályi István A Protestáns Tanügyi Szemle Il-ik évfolyamának tartalomjegyzéke. I. Irány cikkek, alkalmi költemények. Oldal Borsos Károly: Újév — — — — — — — — — — „ „ A numerus clausus — — — — — — — 243 „ „ Október 31. — — — — — — — — 287 Dóczi Imre: Elnöki megnyitó — — — — — — — — 199 Faragó Bálint: Az országos tanügyi kiállítás — — — — 258 „ „ Az országos evang. tanáregyesület közgyűlése — 382 f Gergely György: Nyugalomba vonuló egyetemi tanár — — 53 Hársing István: A széniumos'rendszer mellőzöttjei — — — 111 i

Next

/
Oldalképek
Tartalom