Protestáns Tanügyi Szemle, 1928

1928 / 1. szám

II. ÉVFOLYAM. ~ c? 1.' SZÁM. PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE. AZ ÁG. HITV. EV. ÉS REF. TANÁR- EGYESÜLETEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. MEGJELENIK ÉVENKÉNT 10 FÜZETBEN. ELŐFIZETÉSI DÍJ EGÉSZ ÉVRE 5 PENGŐ. FŐSZERKESZTŐ: . BORSOS KÁROLY. FELELŐS SZERKESZTŐ: SZELÉNYI ÖDÖN. 1928. JANUAR.

Next

/
Oldalképek
Tartalom