Protestáns egyházi és iskolai lapok – 61. évfolyam – 1918.

Lapsz. Advent Marjai) Károly 349 A nagy fordulat és egyházunk jövője Bot-sor László 350 Vcltunk mi mái- rosszabbul is (vers) Szabolcsba . — 357 Egyesült, éröveí! Dr. Patay Pál 367 If.llénvetésék p. 361 Reform-törekvések létjogosultsága és szükséges volta Dr. Tóth Lajos . — 362 Budapest, Marjay Károly • — 3(54 Karácsony p. — : 360 Ulrich Vitkóezy , 369 Testvéri .-zúzat l)r. Yisoritay -József 372 III. Krónika. ,Ferenczy és Zoványi — — ' A Zoványi ügy aktái I.. 11. — — 17, Önkéntes tévedés? A fővárosi tanárok, tanítók mozgalma — Krisztusgyalázás — — : — A Zoványi ügy és az evangélikus lapok K. S. V. Gyermekmentéi Érdekes számok — — : — — Az iskolák lejáratása » 171 Magyar vallás — : 171 Mozi-cenzúra Szervezkedés — — — — — — — — — — — — — 219 Gyökeres reformáció — — — — — 333 SáliLs ecelesiae supreina lex esto — •)— — 333 Ref. Tanács 345 6­43 50 51 66 66 88 89 70 Lapsz A dumünelléki egyházkerület közgyűlése K. — 203*, A sárospataki konferencia mk. r — 211 Fej fa és kereszt E. Szabó Dezső -— — ; — 212 Levél a Szerkesztőhöz ifj. dr. Szabó Aladár 2i9 /, orzi Ede Dr. Sebestyén Jenő — 22U Országos középiskolai tanárkongresszus —l. 229 Falusi levél Balatoni 1. — — — T 229 Pesti bajok L, II. Muraközy Gyula. 240, 241 Levél a Szerkesztőhöz Kovácsy Sándor 262 Solti ref, egyházmegye közgyűlése' Tudósító 272 Falusi levél Balatoni István — — 273 A tolnai ref. egyházmegye közgyűlése —a— : — 274 A külsősomogyi egyházmegye közgyűlése (K.J 1 274 A Madas-árvaház ügye (m.'ijy.J 275 A törvény szentségee „Mária országában" H. Major János — 283 Kcnventi jegyzőkönyv L. S. — — 290 A vértesaljai egyházmegye közgyűléséé B. Sz..I. — .—- — —".291 A pesti ref. egyházmegye közgyűlése Custodius ± 391 A kecskeméti ref. egyházmegye közgyűlése (K.) 302 Díj levelek ideiglenes rendezése Kájel István —1 303 A jövő orvosai —r— -,— 312 A zsinat második ülésszaka j>. — — — — — — -.— — — 312 Félmillió koronás hagyomány a nagykőrösi református egy­házra Dr. Joó Imre 313 VI. Külföld. Az uppsalai konferencia 33. A góthái reformációi ünnep 52 Az orosz szeparáció — — — — —• — — 77 IV. Tárca. Népünk és a katholikum Dr. Madai Gyula 227 * V. Belföld. l)r.. Kenessev Béla püspök temetése 30 Az Egyetemes Konvent gyűlése —^ 31 A magyarhoni ev. egyházegyetem közgyűlése 32 A Bethlen-nyomda rt. álakuló közgyűlése K. 51 A Református Sajtóegyesület alakuló közgyűlése K. 51 A Bethlen-nvomda K. — — 89 Adventisták Dr. ,Patay Pá 1 89 Kalocsa Balázs alapítványáról Dr. Joó Imre 91 Az erdélyi püspökválasztás 103 Falusi ÍLevél Balatoni István — 105 Áz Egyetemes Tanügyi Bizottság ülése p. 119 Zoványi és a bárándi lelkészi kör Elnökség 121 -Protestáns tábori lelkészek konferenciáján az T. hadseregben Tábori lelkészi konferencia Jápor János 148 Falusi levél Balatoni 155 Az Egyetemes Konvent gyűlése p. 163 VII. Nekrológ. Mády Lajos m. — — — 33 Molnár Sándor Gödé Lajos 13j !)őczy József Szőniji József 230 Ilon testvér K. /. 253 VIII. A mi ügyünk, állandó rovat. IX. Irodalom. Látások könyve Kájel István — : 35 Holland irodalmi tallózások Miklós Ödön — 95 A „fáklyáról" Hl Ahsolon (—y) 133 l)r. Kovát* Lajos: Magyar dicséretek á. 195 W'olhyyiában Dr. R. M. - • 196' A „Magyarság" veszedelme Muraközy Gy. 254 Luther -314 MargitaiE 1. Szabó Dezső 315 ^ X—XVIII. Egyház, Iskola. Egyesület, Gyászrovat, Szerkesztői üzenetek, Különfélék, Pályázatok, Hirde­tések : állandó rovat minden számban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom