Prágai Magyar Hirlap, 1936. március (15. évfolyam, 51-76 / 3900-3925. szám)

1936-03-14 / 62. (3911.) szám

10 ^mguh-Mag^arhirmö Ha jól, olcsón és egyéni izlés szerint akar öltözködni, akkor ruháit A FÉRFI SZÁRÚK szövetkezeiében LOSONC, VASÚTI UCCA 8 SS. alatt rendeli meg, ahol saját nagy válasz­tékú szövetraktárunkból, mérték szerint a mai divat szerint szabjuk ruháját és a mai zsebhez szabjuk az árát. Jó kisipari gondos munka! Kétszeri próbával már öltönyök K£ 280.-tól feljebb, felöltők Ki 320.-tól feljebb. Vidékieket soron kívül szolgálunk ki.-----Kívánatra kiutazunk. ÉR TÉKTŐZSDE Prága lanyha Prága, március 13. (Pragomdio.) Likvidá- ciók következtéiben az értéktőzsde mai for- galma lanyha irányzat mellett kezdődött. A tőzsdeidő későbbi folyamán a piacokra ne­hezedő nyomás enyhült és az árfolyamok visszaesésének folyamata megszűnt. Több papír kezdeti árfolyamveszteségét résziben vagy egészben behozhatta s az árfolyamok színvonala stabilizálódott. Zárlat előtt isimét lanyha irányzat lett úrrá a piacokon s ennek ■tulajdoinitható, hogy a záróárfolyamotk szín­vonala alacsonyabb a tegnapi záróárfolya­mok nívójánál Olcsóbbodtak: Apollo 11, Bánya és Kohó 5, Brümtnl Gépgyár 5, Cseh Kereskedel­mi 20, Cseh Cukor 5, Cseh-Morva Gépgyár 20, Dux-Bodembachi 8, Heinrichsthati Papír 5, Koiiini Szesz 70, Kolimi Vegyi 5, Kfizík 5, Máhrisch-Ostraui Saesz 170, Rézmüvek 6, Orion 5, Poldi 7, Práigaá Vas 20, Ringhotflfer 8, SelMer 15, mj Északi Vasút 20, Aussigi Fi­nomító 25, Skoda 9, Walter 10 és Nyugatcseh Szén 7 koronával. Drágultak: Budweisi Sör 10, Kolini Pótkávé 9, Északi Vasút 10 és Söhoeller 10 koronával. A SEilárdkamatozásu értékek piacán az államipap írok árfolyama tartott irányzatra vall. Nemhivatalos kuliszíban Cseh Fegyvergyár 22.50, Pozsonyi Magnezit 15, B-écai Solo 5 és Spbinx 2.5 koronával gyöngült, amíg a Bol­gár Cukor 3 koronás árfolyamnyereségre tett szert. A nemhivatalos kulisz szilárdkamato- zásu értékei közül a frankra szóló Skoda obi igádé 20, az osztrák C. C. arany járadék 2.50 és a magyar 2 koronás árfolyamveszte­séget szenvedett, a frankra szóló Skoda- obligáció kurzusa viszont szilárd irányzatra mutat. A bankrészvények magániforgaimi piacán jól tartott irányzat alakult ki A magán lomibard kölcsönök kamatlába nem változott. BUDAPEST LANYHA. Budapest, március 13. Az értéktőzsde mai forgal­ma lanyha irányzat mellett, de élénk ütemben kez­dődött. A hétvégi kötelezettségek likvidálása nyo­mán a forgalomba került papírok árfolyama mér­sékelten lemorzsolódott. A tőzsdeidő későbbi folya­mán az irányzat barátságossá változott s a lerom­lott árfolyamok ismét följavultak, a záróárfolyamok azonban nem érik el a tegnapi színvonalat. A for­galom lanyha záróirányzat mellett ért véget. A szi- lárdkamatozásu értékek piacán a tőzsdeidő egész folyamán barátságos irányzat uralkodott. BÉCS KEDVETLEN. Bécs, március 13. Kedvetlen hangulat és lanyha irányzat jellemezte az értéktőzsde mai napját. Ku~ liszban egyediül Alpesi iránt volt némi érdeklődés, a többi érték árfolyama lemorzsolódott. Korlátban az árfolyamveszteségek száma többségben van. A szilárkamatozásu értékek piacán egységes irányzat nem jött létre, a sohillingkölceönök árfolyama mér­sékelten megszilárdult. BERLIN TARTÓZKODÓ. Berlin, március 13. A tőzsdeközönség tartózkodó magatartása következtében az értéktőzsde mai for­galma vontatott ütemben, szűk keretek közölt bo­nyolódott le. A világpolitikai helyzet bizonytalan­sága bénító hatást gyakorol a válalkozási kedvTe H a tözsdeközönség türelmetlenül várja a Locarno- hatalmak tanácskozásáról érkező híreket. A tőzsde- idő elején forgalomba került papírok árfolyama 1—1.5 százalékkal gyöngült. A tőzedeidő második Jelében az irányzat jól tartottá változott. ÁRUTŐZSDE Változatlan a prágai terménytőzsde Prága, március 13. A mai terménytőzsdén nyugodt irányzat mellett a következő árakat je­gyezték: 79 kg-os kemény búza 174—183, 79 kg-os fél­kemény búza 172—181, 79 kg-os lágy búza 169— 178, 70 kg-os rozs 135—143, 68 kg-os maláta- árpa 135.50—144.50, 60 kg-os árpa 119.50—127.50, 50 kg-os zab 119.50—127.50, tengeri szabadkeres­kedelmi forgalomban 125—126, buzakorpa 88—91, rozskorpa 84—90, nagyszemü buzakorpa 93—95, Viktória-borsó 230—270, sárgaborsó 175—195, nagyszemü zöldborsó 220—250, kisszemti 180—200, nagyszemü morva lencse 400—425, közepes 300— 325, kisszemü 240—275, szlovenszkói fehérbab 135—160, morva fehérbab 190—220, lóbab 140- 150, peluska 180—190, cseh nyári bükköny 165— 175, cseh téli bükköny 240—270, cseb repcemag 235, cseh mustármag 225—275, kék mák 530—570, ezüstszürke 635—660, belföldi lenmag 180—200, ipari lenmag 225—275, kendermag 155—175, cseh kömény 500—525, holland kömény 525—550, vö­rös lóhere natúr 620—700, fehér lóhere plom­báivá 850—975, svéd lóhere 775—950, cseh lu­cerna 650—750, cseh lueerna plombáivá 850—1000, savanyu laza széna 51—53, édes laza cseh széna 59—60, savanyu préselt cseh széna 52—54, édes préselt cseh széna 60—61, rozscsépszalma 42—43, préselt takarmányszalma (árpa- és zabszalma) 38 —39, laza takarmányszalma 36—38, egyéb szalma préselve 35—36, lazán 34—35, búzadara 289— 290, speciális buza-sütőlisst 326—351, búzaliszt OHH 269—270, búzaliszt 0. 254—255, búzaliszt 1. 239—240. búzaliszt 4. 184—185, rozsliszt 0/1. 204— 205, 70 százalékos rozsliszt 194—195, dara 198— 238, burma-rizs 155—165, moulmain-rizs 200—210, rózsa burgonya 50—55, fehér burgonya 40—45, legfinomabb burgonyakeményitó 270—275, bosz­niai aszalt szilva 70/75. 455, dtto 80/85. 425, dtto 90/100. 390, dtto 110/120. 365, amerikai sertészsír 1040—1050, holland 1010—1020, holland flomén 1080—1090, dán 1010—1020, délszláv 1040—1050, magyar 1040—1050, vaj A—Vt kg-os csomagolás­ban 17—18, 5 kg-os csomagolásban 16—17, 25—50 kg-os hordókban 15—16, cseh és morva főzővaj Í3A—14 A, szlovenszkói főzővaj 12—13, cseh és morva tojás 27—30, szlovenszkói tojás 25—27, korona, + Cukorpiac. A mai prágai cukorpiacon nyu­godt irányzat mellett a következő árakat je­gyezték: Nyerscukor azonnali szállításra ab Aus- 6ig loko 57 V\—57, októberi szállításra 55A—56 korona, + Húspiac. A mai prágai húspiacon közepes forgalom mellett a következő árakat fizették: birka 7—9.50, vidéken vágott belföldi borjú 850— 9.50, gyöngeminőségü áru 7.50—8, Prágában vá­gott belföldi borjú 8.50—10. vidéken vágott bel­földi sertés 9—10, gyöngeminőségü áru 8.50—8.80, Prágában vágott belföldi sertés 10—10.30, bakony- eertés 8—8.60 korona. + Marhahusárak. A mai húspiacon a követ­kező marhabusárakat érték el: ökör eleje 7— 11.25, hátulja 8—12.50, bika 8—8.30, tehén eleje 6—8, hátulja 7—9, növendékmarba 7—7.50 ko­rona. + Lóvásár. A mai prágai lóvásárra 59 cső- dört, 41 kancát é6 7 csikót hajtottak föl. Élénk forgalom mellett a következő árakat fizették: vágóló 800—2600, könnyű igavonó 1500—3500, nehéz igavonó 1800—6000, csikó 800—1200 ko­rona.-f- Pozsonyi állatvásár. Pozsonyból jelentik: A mai állatvásárra 61 ökröt, 29 bikát, 57 tehenet és 34 növendékmarhát hajtottak föl. A követ­kező árakat jegyezték: ökör 2.40—6.10, bika 3.90—5.50, tehén 2—4.75, növendékmarba 2.80— 5.15 korona kilogramonként élősúlyban. + Pozsonyi sertésvásár. A mai pozsonyi állat­vásár keretében 17 fcenyészsertést és 178 malacot adtak el. Árak: tenyéezeertée 400—600, malac 200—350 korona páronként. A prágai értéktftzsdén előfordult kötések március 12 március 13 NyarmnénykBlMOa • » • 96.40 —.— 96.40 —.— 3%-ob berubiíásl kölceön . 98.15 —.— 98.15 —— }%-o* beruháx. köles. 1923 98.15 —98.15 — .— Lisztkölcsön • , ■ • i 97.— 97.— i%-0» Inv. államkölcsön . 97.— —97.— —.— •%-os államkölcsön 1928 . 90.75 —S0.75 —.— 195-os Kassa-orterhergi . . 73.30 —73.30 —.— lM>%-os pótjáradék , ( • 75.10 —75.10 — .— 5.2%-ob pótjáradék . * » 70.45 —70 45 — 195-os pótjáradék . . . 66.10 —66.10 —.— JVj%-08 pótjáradék . . . 62-— —62.— RatikClcsönkártalanitáB . . 52-90 —52.90 —.— >95,-08 morva orsz kölcsön 85.— —*84.75 —.— i%-os báboruelöttl adósság - —-.— —.— —.— — 5%-os cseb jelzálogbank . ——.— —.— 1%-os Kassa-oderbergi 1889 77.— —.— 77.— —.— .'sehszlovfk Nemzeti Bank 5000.— —.— —.— —.— Nordhahn ............................ 5910.—5960.— 5990 — — .— Vord bahn Bonnok . , , 1898.— —.— 1900 — —,— Jseh Cukoripar . ■ , . 778.— 770.— 765 — —.— Scböller...................» . 2340.-2320 — 2320 -2340— it orvát Cukor . . . , . 106.— 108.— 105 — — Aussiger Finomító * , . 1090.— —.— 1065.— — üriíik 1010.— —1000 — —.— Prágai Malmok .... 1300.— —1290 — — .— Kolini Műtrágya , . • • 325.— —325 — 322 — Kolini Kávé 175.— —.— 185 - 184 ­Kolini Szes* » • , „ . —, 2200 — — Tejipar . . . . • . t • — Aurs gi Vegyi . . » f . 1178.-1173.— 1167 -1169— iuonrei8> 8ör ..... —2475 . Kön gshofer Cement . . . 1207. —1202 — 1200 —1198— Cseh Morva Kőiben Danek 2175.—2170.— 2150 — —— ■'«»» Gépek..... 148.— —145.— 143— Ringhoffer .. ... 718.— 717.— 707 — 709— N.vugatcseb Szén ... 501.— —491 — 492 — Alpine ....... 147.—--------- 143.— 145— Ber g és Hütten .... 2565.—2550 — 2530—2545— Poldi ............................ 919 — 915.— 908 — —— Pr ága* Va»........................ 1015. —1010.— 995 — —— Sk oda....................... 1472.-1470.— 1463—1451— l’ ozsonyi Kábel .... 725.— —715.— 718.— Inwald ....................... . —._ _________ Otle schaul Papír .... 615.— 610 — 601 — 608— A prágai tőzsde devizajegyzései: ma tegnap Eiv. pénz árn pénz áru disk % Alexandria 122.60 123.40* 122.60 123.40* 7%~’ Amsterdam 644.— 1648.— 1644.— 1648.— 2% Athén . . . 22.50 22.80* 22.50 22.80* 7 Belerad . . 55.3866 55.6366* 55.3866 55.6366* 5 Berlin. . . 970.25 972.75 969.25 971.75 4 Brüssel . . 407.775 408.975 407.775 408.975 2 Budapest . 707.35 709.35* 707.85 709.35* 4 Buen. Aires 663.— 669.— 663.— 669.—* 6 Bukarest . 24.126 24.826* 24.126 24.326* 4% Danzig . . 455.50 458.50 455.50 458.50* 5 Helsingfors 52.40 52.80 52.85 52.75* 4 Kopenhagen 533.— 536.— 533.— 536.— 3 ti Kowno f . 406.50 408.50* 406.50 408.50 6 Lissabon • 108.35 109.15 108.35 109.15 5 London . . 119 35 119.95 119.35 119.95 2 Madrid ■ . 330.— 382.— 330.— 332.— 5 Mailand . . 192.10 192.90 192.10 192.90 5 Montreal . 24.01 24.18* 23.98 24.10* 8% New York. 24.03 24.13 23.99 24.09 1% Oslo . . . 599.75 602.75 589.75 602.75 8% Paris . . . 159.30 159 70 159.80 159.70 3% Riga . . . 782.50 785.50* 78250 785.50* 5* Rio de Jan. 204.— 206.—* 204.— 206.—* Sofia . . . 29.15 29.25* 29.15 29.25* 6 Stambul . . 19.15 19.25* 19.15 19.25* Stockholm . 615.— 618.— 615.— 618.— 2% Tallinn . . 658.— 662.—* 658.— 660.— 4 Warschau . 455.— 457.— 465.— 457.— 5 Wien . . . 669.15 570.65* 569.15 570.65* 8% Zürich . . 788.25 790.25 788.25 790.25 2* A budapesti értéktőzsde árfolyamai: március 12 március 13 Magyar Nemzeti Bank . . 171.— 172— Bauxit ................................. 144.— 143.50 Magyar általános Kőszén . . 367.50 365.— Salgó ............................. .... , 29.40 28.90 (Jrikány . ...»••• 72.50 7225 Magyar Fegyver « t * » * 74.75 74— Ganz-Danubius .,»»». 21.— 20.90 Láng ...<•»»,»» 32.50 —.— Vagóngyir 20— 1925 Rima...................... • i i , 62 90 62.70 Oía faipar........................» * 22- 21.50 Nova.................................... . 19.90 19.70 A Ham vasút................................ 30.— 30.— Tr öszt ................................. 83.75 84— Magyar Cukor....................... 159 50 158.50 Iz zólámpa...................... . , —.— — Rés Tvénysör . . . , , » « —.— —.— Hungária műtrágya . * 8 » • 35 50 35 50 Szikra •••••»»». —.— —.— Féltén —.— — Gummi , , * • i', , i > 68.50 68.— Kőlőtt devizák: március 13 március 12 pénz áru pénz áru Bécs........... 457.— 460— 457 — 460— Belgrád . . . 52.15 52.65 52.15 52.65 Budapest . . 493— 497— 493.— 497.— Riga 627.- 633.— 627— 633— Tallin . . . 606— 614.— 606.— 614.— Bukarest . . 17.40 17.80 17.40 17.80 Mindenki az irányított gazdaságról U beszél Rendelje meg az Englié- könyvet a P M H * nái 1936 március 14, szombat Hol hallgathat Prágában já cigányzenét e FLÓRA borozóban Naponta a Pihik testvérek muzsikálnak. Eredeti magyar borok. Táncparkett. — Speciális levesek. ROMANOBAN (Vencel tér 41.) Pihik Jóska a cigánykirály muzsikál minden este. Kitűnő konyha, jó hangulat A METRÓ étteremben (Nórodn. tf.25.)Trencsénteplic kedvence OaiDavy Á r p a a játszik nagyszerű zenekarával minden este. Első­rangú konyha, nagyszerű tájborok A VEJVODA mulatóban (1. Jilská 4.) IfJ. Oláh Danii Prága kedvence szórakoztat. Intim, pol­gári mulató, tánc. Már 7 órától nyitva ■■ - — ■ ■■ A BALKAN GRILL-ben (Na Mústku es Provaznická sarok) Bittó Laios, Pozsony kedvence, az éneke? cigányprímás iátszik. Magyar és jugoszláv konyha A SLOVANKA Dancingban (Prága II, Na Moráni 17) február 1-től újból B a ' o g h Jóska közkedvelt cigányzenekara muz ikál. Hote!-Pen$ionRoselyne Nizza (francia Riviéra) Elsőrangú, közismert családi penzió, teljes komi őrt. A tenger és kaszinók közelében. Kert. Napfürdő. Penzió 28 Frank. Prospektusok. Németül beszélnek. Egyéves gyökeres szőtöoitványok különleges csemege fajokban Egyéves gyökeres szö'fivesszök kitűnő csemege- és borfa okban, továbbá elsőrendű nemes őszibarackfa-ojtványok eladók. Ordódy N. szőlészetében BAGOTA, Szlovenszkó Kívánatra ár- és fajtajegyzék Ingyen kapható. Luzsicza Tihamér: A Mosolygó Szent Az idei kőnyvszezón karriért futó könyve. A nagy realista finom ■Hm tollal Irt regénye — olyan, mint t „„ egy Bayros rézkarc, mely előtt még flPH ^4 Ki az ellenvélemény Is — tiszteleg, ■mm Megrendelhető a PMH kiadóhivatalában. Portó 3 —. utánvétnél 5 — Ké. SBSSKBBfllBnKRSHBBSHOBBS&HHHBBSHMH T>RA-GAlAAAGym-HIRUM? Felelős szerkesztő: Forgáeh Géza Budapesti szerkesztőség és kiadóhivatal: 1^ Horthy Miklós-ut 21. IV. 3. Telefon 59— 8—98. Szerkesztő: Zólyomi Dezső. — Po­zsonyi szerkesztőség és kiadóhivatal: Lőrinc- kapu-ucca 17. IL Telefon 27—87. Szerkesztő: Rehorovszky Jenő. — Ruszinszkói szerkesz­tőség és kiadóhivatal: Ungvár, Váralja­ucca 7/2. Szerkesztő: Rácz Pál. — Kassai szerkesztőség és kiadóhivatal: Stefánlk­ucca 105. I. Telefon: 35—29. Szerkesztők : Dr. Sziklay Ferenc .és Kelembéri Sándor. — Nyitral szerkesztőség és kiadóhivatal: Wil- son-ucca 34. I. éa Methód-tér 3. Szerkesztő: . Dailos István. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza. — Képeket csak megállapodás sze­rint díjazunk. Hirlapbélyeg használata, a prágai postaigazgató­ság 56.660/VII—1934. sz. rend. engedélyezve^ Kiadja: Prágai Magyar Hírlap Lapkiadóvállalat Szövetkezet kori. |eL — Nyomatott a Meroy H. Fia nyomdájában, Prágában. — Nyomásért felelős; Em. Krátky. % * 9

Next

/
Oldalképek
Tartalom