Prágai Magyar Hirlap, 1930. szeptember (9. évfolyam, 199-223 / 2420-2444. szám)

1930-09-16 / 211. (2432.) szám

8 1930 szeptember 16, kedd. i SpoaT­Sparta bpcsületgólkát Silny lőtte. A derbyt Az Újpest kieseit a Középeurópai Kupából A Síavia a prágai, bajnokságban legyőzte a Spartát — Magasarányti Savoritgyőzelmek a budapesti ligában ~ Az Érsekújvárt SE vereséget szenvedett — Az SK Bratisiava megnyerte az első meccsét a morva bajnok ellen Milánó, szeptember 15. Óriási érdeklődés mellett folyt le Milánóban az ottani Ambrosiana és m Új­pest közötti negyedszer lejátszott Középenrópai Kupa-mérkőzés. Bauwens dr. kölni bíró sípjelére a következő felállításban léptek a esapatok a pályára: ÚJPEST: Aknay; Kővágó. Dudás; Rományi. Voleoiik, Víg; Török, Avar, Stófián, Spitz, Szabó. — AMBROSIANA: Degani; Bolzani, Alemandi; Rá volté, Vianii. Castelazi; Vieentim, Seram/toni, Meazza, BLasevios, Contt. Kezdetiben kiegyensúlyozott játék, melynek folyamán azonban az Újpest látszik fölényben. A 25. percben a bazai csapat — a közönségtől lelke­sítve — hatalmas iramba kezd. Az első gél Conti lövéséből esett a 26. pereben, amit a 34. és 35. percekben Meazza két gólja követ. Ez az olaszok­nak szóló negyedóra döntötte el azután a meccs sorsát. Az Újpest újra a kezében tartja a mérkő­Az ÉSE váratlan veresége volt Pozsony vasárnapi sportjának legnagyobb meglepetése Prága, szeptember 15. A futballszezón teljes erővel megindult és rendkívül érdekes ered­ményeket hozott. Milánóban végre eldőlt a Középeurópai Kupa ezidej „tengeri kígyójának4’: az Újpest—Ambrosiana küzdelemnek a sorsa. A tavalyi Középenrópai bajnok, a magyar baj­nokság és a genfi tornának győztese elvérzett a zöld gyepen és kiesett a Középeurópai Serleg ezidei küzdelmeiből. Az ügyet egyébként a ma­gyar futballdiplomácia vesztette már akkor el, amikor nem tudta megakadályozni, hogy a négy meccs közül három ne az olaszoknak kedvező pályán legyen. Az Ambrosiana lesz tehát a Sparta jövendő ellenfele. Érdekes, hogy az idei csehszlovák reprezentáns Sparta igen gyönge formában van. Vasárnap a bajnok der­Ambro&iana — Újpest 5:3 (3:í) byn szokatlanul nagy gólaránnyal kapott ki a Slaviától. Budapesten és Pozsonyiján a bajnokságok jelentős eredményeket hoztak. A budapesti fa­vorit csapatok: a Hungária, Ferencváros és a III. kerület megerőltetés nélkül nagy gól- aránnyal győztek. Az újoncok közül a Sabária ért el odahaza félsikert. — Pozsonyban az eddig veretlen ÉSE kikapott a Makkabeáíól. A csehszlovákiai amatőr bajnokság országos elődöntőjében a Bratisiava, Szlovenszkó bajnoka egy gól előnyt szerzett a morva bajnok Briinner SK-bal szemben. Az egyéb sportokban is változatos program adódott, amelyről az alábbi részletes eredmé­nyeink szólnak: zést és közvetlenül a félidő befejezése előtt Avar 3:l-re igazítja az eredményt. — A második félidő­ben ugyancsak Avar gyönyörű fejesből megszerzi az Újpest második gólját. A magyar bajnok állan­dó fölényben van. azonban az Ambrosiana védel­me és elsősorban Alemandi hátvéd mindent men­tenek. A magyarok fölényének dacára az olaszok két egyéni támadásból gólt érnek el. A 37. perc­ben Meazza korncrből, a 38-ban pedig Visenti önálló akcióból 5:2 állítja be az eredményt A 44. percben Stófian az Újpest harmadik gólját lövi és így a meccs, amely a Sparta ellenfelének kilétét döntötte el, 5:3 arányban végződik az olasz bajnok javára. A meccs 22.000 lelkes néző előtt 30 'fokos me­legben folyt le. Az Újpestben Aknay kapus és Dudás hátvéd rendkívül indiszponáltan játszottak, a vereség őket terheli elsősorban. Az Ambrosiana, ha kiesé szerencsével is, de megérdemelten győzött. ■B»H—n—M1IL MILYEN IDŐ VÁRHATÓ Az egész közi rsaságban esős időjárás lépett fel. A hőmérséklet vasárnap Alsószlatinán 28 fokos maxi­mumot ért el. Nagyobb csapadékot Budweisról (32 mm.) jelentettek. — Időprognózis: Felhős, esőre hajié, főleg Szlovenszkón, hűvösebb, nyugati széllel. >zmHÁz-K3^vKcmTm4: (*) A* „Első tavasz4’ nagysikerű bemutató elő­adása Kassán. Kassai szerkesztőségünk jefemiti: Brodszky Miklós uj operettje, fan alatta is áll a „Szökik az asszony" nagyobbvonalu értékének, mégis érezhetően viseli magán szerzője kézjegyét, amely ezúttal is a zene invenciózus, hangulatos, szórakoztató voltában jutott, kifejezésre. Több szá­ma a mai könnyű operettzene legjobb alkotáséi közé sorolható s ezeket, valamint az egész muzsi­kát általában, Fdeoher Károly kanmester precíz ve­zetése mellett a kassai magyar színház zenekara példás fegyelmezettséggel hozta ki. — A darab szombati bemutatója talán • z idei szezón legna­gyobb sikerét hozta meg. melyben a gondos rende­zésen, a művészi diszletezésen kívül ugyanolyan része van a szereplők lelkes munkájának is. Ezek közül elsősorban Kovács Katót kell megemlítő- nfimk, aki bemutatkozó szerepléséhez mérten ezút­tal klasszisokkal jobb játékot mutatott s kedves, közvetlen, meleg tónusban megjátszott Évájával hangulatot tudott teremteni a színpadon. Hatáso­san simult ehhez az alakításhoz Jeney János erő­teljes színekkel megrajzolt Ádám földbirtokosa, amely ennek a szépen fejlődő színésznek egyik legjobb alakítása volt. Molnár Aranka és Várady Pál tökéletesen poentirozott jeleneteit állandóan hatalmas kacagás kísérte, azonkívül táncaik lis pompásan kidolgozott produkciók voltak. Sarlai Imire szimpatikus alakításán sokat rontott az eset­len színpadi mozgás. Mulatságos kamikaturák vol­tak Szigethy Irén és Varga Béláné két vénkosasz- szony, Fenyő Klári pedig egy pergőnyelvü bakfis szerepeiben. A többi szerepekben Fairkas Pali, Mihályi Ernő. Némethy Zoltán, Faragó Márta, Szől'lősi Zsuzsi. Balogh Frigyes és Szentiványi Ist­ván yujtotfcak tudásukhoz mért alakításokat. A gon-: dós rendezést Szántó Jenő. az ötletes táncok béta- i nitását Várady Pál, a hatásos szceniirozást Bercsé­nyi Tibor végezték. — A nagysikerű bemutatónak Bsufolt ház tapsolt. (—héri.) (*) Vajda László és Kelrnay Ilona hangos­filmben. A prágai filmstúdió hangosfilmre le szerződ tét te Vajda Lászlót, a prágai Német Színház uj magyar tenoristáját és feleségét, Kelrnay Ilonát. (*) Megnyílt Vayszada Károly kassai képkiálli- tása. Kassai szerkesztőségünk jelenti: Vasárnap délelőtt 11 órakor nyílt meg Vayszada Károly, a pelsőci származású fiatal festőművész képfciállítása a kassai Keletszlovenszfcói Muzeum kiállítási ter­mében. A kiállítást, mély szépszámú közönség előtt folyt lé, Tost Barna h. polgármester, pápai preiátus nyitotta meg a város nevében. A kiállítás szeptem­ber 21-ig tart s bővebb ismertetésére még vissza­térünk. (*) Megkerii'ek Rembrandt és Rubens ellopott képei. Londoniból jelentik: A földalatti vasút Cas- non-uccaá megállóhelyének ruhatárában megtalál­ták azt a tizenkilenc olajfestményt, amelyet múlt hónapban elloptak a Oarlton-House képtárából. A festmények között, amelyeknek értéke körülbelül hatmillió korona, Rembrandt. Rubens és Reynolds müvei voltak, ügy látszik, hogy a tettes zsákmá­nyával a legközelebbi nap okiban akart külföldre szökni. A tolvajt eddig még nem sikerült elfogni. (*) A budapesti színházak e heti műsora: Magy. Kir. Operaház: Kedd: Tamnhauser. Szerda: Szök- tetés a szerályból. Csütörtök: Seherezádé; Paraszt- becsület, Péntek: Aida. Szombat: Pilllangóikieasz- szony. Vasárnap: Gíoconda. Hétfőn nincs előadás. Kedd: Ldhemgrin. — Nemzeti Színház: Szerda, szombat: Az uj földesnr. Kedd, vasárnap este: Légy jó mindhalálig. Csütörtök: Hamlet. Péntek: Iphi- genia Taurisban; A házi kísértet (először). Vasár­nap délután: Pry Pál. Hétfő: Iphigenia Taurisban; A házi kísértet. Kedd: Az uij íöldesur. — Nemzeti .Színház Kamaraszínháza: Szerda, szombat: Elga. Kedd: A krétakör. Csütörtök: Hajnalban, délben, este. Péntek: Nóra. Vasárnap: Azra. Hétfő: Ami­hez minden asszony ért. Kedd: Elga. — Vígszín­ház: Kedd, szerd csütörtök: A koldus operája. Péntek nincs előadás. Szombat: A szent láng (elő­ször). Vasárnap este és hétfő: A szent láng. — Ma­gyar Színház: Egész héten minden este: A gyönge nem. — Király-Színház; Egész héten minden este: Poldi. Vasárnap délután: Alvinoi huszárok. — Vá­rosi Színház: Kedd, szerda, csütörtök: Az első ta­vasz. Péntek: Traviata (Atpár Gitta vendégfélép- tével). Szombat, vasárnap délután és este: Az első tavasz. — Belvárosi Színház: Egész héten minden este: Egy leány, aki meT. Vasárnap délután: Frus­ka. — Fővárosi Operettszinház: Szombat: Csodabár (először). Vasárnap délután és este: Csodabár. — Uj Színház: Csütörtök: A Dreyfus-ügy (nyilvános főpróba). Péntek: A Dreyfus-ügy (először). Szom­bat, vasárnap: A Dreyfus-ügy. A KASSAT MAGYAR SZÍNHÁZ MŰSORA: Kedd: Első tavasz. Szerda: Első tavasz. A POZSONYI MOZIK MŰSORA: ÁTLÓN: Westfront 1918. (Százszázalékos hango&f.) A PRÁGAI MOZIK MŰSORA ADRIA: A jazzkirály. (2. hét.) Hangosfilm. AVION: Saüy. (Filmoperott.) 2. bét. KOTVA: Maróid, vigyázz! (.,Ö“ beszélői Hímje.) LUCERNA: Szerelmi párádé. (M. Chevalier.) 8 h. PASSAGE: Két szív *A ütemben. (16. hét.) METRÓ: A bonapartista. (R. Novarro.) 5. hál. S VÉTOZOR: Szerelem é* pezsgő. (EksterbAzy A-) Pozsony, szeptember 15. Vasárnap egyetlen nemzetközi meccset sem játszottak Pozsonyban. A Kispesti AC ugyanis váratlanul lemondta a Bratisiava elleni mérkőzését s igy a Bratisiava kombinált csapata a brünni Spártát látta vendégül. A CsAF—MLSz bajnokságok sorában kétség­telenül az eddig veretlen Érsekujvári SE nagy gólarányu veresége volt a vasárnapi sport szen­zációja. A Makkahea csapata úgy látszik az őszi fordulóban belefekszik a játékba s a bajnoki listán előre akar törni. A PTE kénytelen volt tartalékolt csapattal Cérnagyár ellen kiállani s megérdemelten vereséget szenvedett. Az első osztályba fölkerült Dunaszerdabelyi AC csak 25. percig bírta a Vas iramát, azután vissza­esett s katasztrofális vereséget szenvedett. A vasárnapi mérkőzések részletesebb eredményei a következők: Makkabea—Érsekujvári SE 4:0 (3:0). Bdiró: Feuer Gábor. Az ÉSE veresége a nap meglepe­tése. A vereség leginkább azzal magyarázható, hogy a meccs elején Nődért, az ÉSE kitűnő hát­védjét egy durvaság miatt kiállította a bíró és a csapat ellen 11-est ibélliL Ez a büntetés depri- málóikig hatott az egész csapatra. Ehhez hozzájá­rult még az is, hogy a Malkka'beanak kitűnő napja volt és a csapat valamennyi tagja hihetetlen lelke­sedéssel és g,y űzni akarással játszott, A Makkabeabae mindenekelőtt Weisz Ármin oentenhaíf játéka érdemel külön dicséreteit, de a többi játékos is jő voílt. De rosszat nem mond­hatunk az ÉSÉ-rőL A vereség dacára a csapat bebizonyította, hogy iskolázott, gyors és jó kondí­cióban van. Hogy e küzdelemben eredménytelenül játszott, ezt már bevezetésünkb emlitett indok­lással kelt magyairázni. Egyébként Keller center- half gyenge volt. Weisz Ármin révén 11-eeből esett az első gól. A második gól: kombinációból Neumann, rúgta, majd rövidesen Söhneller várat­lan lövéssel báromra szaporítja a gólok számát. Szünet után az ÉSE többször eredménytelenül tá­mad, amivel, szemben Makkabea Latz szép lövé­sével beállítja a végeredményt. Cérnagyár—PTE 4:0 (1:0). Biró: Förster. A PTE bárom sérült játékos helyén laintalékokkail állt ki, akik nem váltak be. Ehhez hozzájárult, hogy Puha a második félidőben ki lett állítva, és Földes önkién! hagyta el a pályát. A 'tornászok szünet után mér csak 9 emberrel játszottak, ami részben mentségül szolgálhat e vereségüknek. Mindezek dacára m g kell állapítani, hogy a győz- tos csapat jót játszott és megérdemelte az ered­ményt. A gyári c?apait minden tekintetben szép fejlődésről telt tanúságot. A gólokat Koczka (2), Siegl és Drab rúgták. Kábelgyár—Rapid 3:2 (2:1). Bíró: Brüll Gyula «jr. játék Után « Kábelgyár jobb csatár­játékánál fogva minimálisan győzött. A 'két csaipal közötti különbség a csatársorban rejlett. Kábel­gyárcsatárai észszerűen játszottak s ennek köszön­heti a csapat a győzelmiét is. Rapid is eleget volt frontban, de balsikeres volt a kapu előtt. Gól­lövők: Pintér és Zrun* (2) míg Deák és egy ön­gól hozta meg a Rapid sikereit. Vas—Dnnaszerdahelyi AC 6:1 (1:0). Biró: Lányi A második félidő 25-ik percéig egyenrangú volt a játék. Utána azonban a Dac visszaesett és a Vas egymásután rúgta a gólokat. A Dac egyet­len gólját Németh rúgta, mig Vas javára Fürét (4) ée Luzsioa (2) voltak eredményesek. Maga a játék fair lefolyású volt. Bratisiava komb. — Sparta Briinn 4:3 (1:2). Jelentéktelen mérkőzés, amelyben egyenrangú já­tékot kaptunk. * Komáromi FC—Lévai TE 2:0 (0:0). Báró: Grün- berg: (Komáromi tudósítónktól.) Vasárnap ját­szotta a komáromi bajnok második bajnoki mér­kőzését, mélyet szintén megérdemelten nyert. Az első félidő egyenrangú ellenfelek küzdelmét mutatta, azonban a második félidőben a KFC elsöprő iramú játéka s a magára talált csapat ki­magasló technikai fölénye meghozta a hazai győ­zelmet. Mindkét csapat'bán ezúttal a védelmek brillírozták, különösen a KFC-ből a Czirók II., Bognár beíkkpár. A szimpatikus lévai csapat, mely az idei szezonban lefokozott erősségű, telkes, odaadó játékával tűnt ki. Az eldöntetlen félidő után Krans* és Róth bombáival győz a komáromi csapat, akinek szeptember 21-ki Hun­gária elleni szereplése Nyngatszlovenszkón nagy érdeklődést váltott ki. Egyetértés Rap d - Diinaváros AC — Komáromi­ul. osztályú bajnoki mérkőzés. Biró: Lovász. 6:0 (2:0.) Rapid megérdemelten és biztosan győ­zött. Sok tehetséges játékosa van, amely jó előleg a komáromi futbateport jövőjének. Slavia-Sparta 3:í (3:0) Prága, szeptember 15. A liga bajnokság második fordulója a k'ét deriválás: a bajnok Síavia és a Sparta találkozását hozta. A rendkívüli durva Ikiüz- delemből a Síavia fölénnyel és megérdemelten került ki győztesen. A mezőny legjobb embere Svoboda volt, aki ezúttal dicséretesen fairül küz­dött és nem nevansálta az ellene elkövetett faulto­kat. A Sparfábnn Káda igen gyönge volt, a belga Braine nem érvényesüli. Jól bevált a Sparta uj kapusa: Neinec. A muncheingraizi Csapok biró csak kiesőn fogott hozzá a durvaságok megtorlásához, amikor végre Podrazylt és Moudryt kizárta. A Síavia góljait Junek, Silny és Nórák (ll-eeből) wereaték, míg 22.000 néző látogatta meg. BOHEMIANS—METEOR VIII. 10:0 (9:0). A vrsoviceiek a szó szoros értelemben leléptél-: ellenfelüket. A gólokon Bcibl. Knizsck. Wimmer és Skála osztozkodtak. SK Kladnó—SK Náchod 0:0. Kemény küzdelem, amelyben az első osztály vidéki újonca megállotta a helyét. A Náchod elsőrangú védelemmel rendel­kezik. Viktória Zsizskov—Teplitzer FK 5:1. A szom­bati bajnoki meccsen a legutóbbi időben szép nemzetközi eredményeket elért TFK Prágában csalódást keltett. A Viktória Krista!, Novak, ITro- mádka, Hruska és Krizsek góljaival fölényesen győzött. A TFK egyetlen gólját HafH rúgta. A II. ligában a Viktória Pitten a CsAFC-ot 5:3, az SK Rakonitz a Cseohie VHT.-t 4:1. arányban legyőzte, mig a Slavoj Zsizskov a L'.bcöne! 2:2, eldöntetlenre mérkőzött. ★ Csehszlovákiai amatőr bajnokságok POZSONY: SK Bratisiava— Brünner SC 2:1 (0:0). A szombaton lejátszott bajnoki meccsen mindkét csapat igen rosszul játszott. A Rratlelava a fel­függesztett Bulla nélkül állott ki. Legjobb embere Csalik volt. Unalmas első félidő után a morvák vezetéshez jutnak, amit Danoaik egyenlít ki. A győztes gólt közvetlenül a befejezés előtt Sorai szprezte meg Szlovenszkó bajnokának. KARLSBAD: SK Königgratz—Karlsbader FK 4:2 (2:0). A cseh vidék győztese szép játékban biztos győzelmet aratott a német vidéki bajnok felett KOLIN—Slavoj VITT. 4:2 (2:2). A tavalyi amatőr bajnok Prága legjobb amatőr csapata ellen csak nehéz harc után győzött. PROSSNTTZ: SK Prosféiov—SK Zlichov 4:5 (2:3). Egyenrangú ellenfelek küzdelméből a ven­dég csapat került ki győztesen. A meccsek második fordulóját a jövő héten ját- szák le az ellenkező pályákon. )( Cseh- és morvaországi eredmények: Pilisen: DFC Prága—SK Plzen 1:0 (1:0). A győztes gólt Stoj lőtte. — Turn: DFK Aussig-—TSK 2:1. — Brünn: Otympia—Moravská Síavia 4:2. — Budweis: Őeské Budéjovtíce— Slovan Bécs 2:0, Pályaavató nemzetközi mérkőzés. — Z1 i n: SK Bafa—S'K Hanácská Síavia 2:2. — Siany: SK— Meteor Kladnó 7:1. ★ Szlovenszkó! eredmények )( A nagyszombati Rapid Nyiírác az ottani AK- bal bajnoki meccsen 0:0 aranyban eldöntetlenül mérkőzött. A hazai csapóit feltétlenül jobb volt és csak a balszerencse fosztotta meg a győzélemtőL Három kapufát lőttek, egy gólt pedig a különben jó Emerling bíró nem ítélt meg. A Nyitra ellen r álőtt hands miatt megítélt 11-est a Rapid mellé- lőtte. Braun nagyszombati játékost a báró durva­ságért kiállította. 2000 néző. Előmeccsen a Rapid ifjak a NyAC ifjúsági éllen 3:2 arányban győztek. )( A Zsolnai SK Ungvárott az SK Rnss-szal 3:3 (2:2) arányiban eldöntetlenül mérkőzött. Az SK Kuss uj pályát avatott. Szombaton az UMTE az UTK-ot 4:1 arányban győzte le. )( Botrányos meccs Mnnkácson. Tudósítónk táviratozza: Vasárnap az Ungvári AC vendiég- szerepelt a MSE ellen. Az első félidő 1:1 arány­ban végződött. Aimákor a második félidőben az UAC 2 :l-re vezetett, a játék félbeszakadt, mert a hazai közönség tüntetni kezdett m ungvári Róth Nándor biró ellen. Umgvár az első gólt 11-esibőt szerezte, mig viszont Róth a MSE-nefc két tiszta büntetőrugást nem Ítélt meg. Róth teljesen elfo­gultan és lehetetlenül bíráskodott. )( Ipolyságon a* FC, bajnoki meccsen a Párká­nyi SE-t 9:3 arányban fölényesen legyőzte. )( Pöstyénben vasárnap a Komáromi PC kom­binált ja vendégszerepelt és 0:3 (0:1) arányban kikapott a kitűnő formáiban lévő PPK-tól. )( Kassán a magyar bajnok Törekvés barátságos meccsen a CSK-t 2:1 (1:1) arányban legyőzte. A győztes gól 11-eöből esett. )( Tapolcsányban a pozsonyi Síavia játszott baj­noki meccset és az ottani SK-ot 4:1 (3rl) arány­ban legyőzte. )( Ruttkán a bajnokságban a TTS és aa PC Rnttka találkozásit hozta. A hazai csapat 0:2 (0:0) arányban vereséget szenvedett, * Külföldi eredmények )( BRÜSSZEL: Belgium—Hollandia 4:1 (1:1). 50.000 néző előtt folyt le a brüsszeli uj stadion felszentelése. A belga csapat megérdemelten győ­zött. A meccset a prágai Cejnár biró kitünően vezette. Cejnárt a mérkőzésen jelenlévő belga trónörökös személyesen dicsérte meg. )( Bécsi bajnokság. Slovan—Waoker 1:1 (1:0). Szombaton lejátszva. Ndcholson—Wiener AC 8:0. Az I. liga újoncának pompás győzelme. — Vienma—Admira 3:1. — Ausztria—Ploridsdonfer AC 7:L — Rapid—Sportklub 4:0. — II. osztály: Brigittenauer AC—Libertás 6:3. )( Az angol ligában az újonc Chclsea a londoni Westham Unitcdtől 1:4 arányban kikapott. A többi meccseken, valamint a slkől ligáiban a favo­rit csapatok győzték. )( Németországban a délnémet bajnokságban az IFC Nümberg a VfR Fürlh-őt 4:0, a Spiielvereini- gung Fürhh a Bayera Hofot 5:1 arányban verte me:g. Drezdában a Guls Muts 5:1 aranybaji győ­zött a Dresdener SC ellen. — Berlitibeu a BSC o Norden Nerdwestel 8:1. a Te un is Borussia a Nord- eteinnt 3:2 arányban győzte le. - Essen ben ícszak- nómelország és N3’ugailmi<nH''il.,ország jnérikőztok. Az északiak 2:1 aranyban győztek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom