Prágai Magyar Hirlap, 1929. július (8. évfolyam, 148-171 / 2073-2096. szám)

1929-07-09 / 152. (2077.) szám

10 1929 9, tedd. )( Mégis az FC Bologna lett Olaszország baj- )( Jugoszláviai eredmények. HASK—Jugoszlávia noka. Rómából jelentik: A harmadszor mégis-0:2. Zágrábban. — Gradjansky—Concordia 0:0.— móléit bajnoksági döntőn az FC Bologna 1:0 (0:0) Belgrádi SK—Hajdúk Spalato 3:1. arányban legyőzte az FC Tor inót és ezzel Olasz- )( Svédország—Észtország 4:1. Orezágközti mór- ország 1929. évi bajnokságát definitive is meg-kőzés Landskronéban. A svédek utolsó észak­nyerte. országi ellenfelüket is megverték. Cocbet és Wilis Helén újból világbajnokok Az amerikai Van Ryn—Allison, a Hun tér—Wilis és az angol Watson- Mitchel kettősök a páros bajnokságok győztesei különbséget megtartsa. Eldöntetlen félidő után, látván a Hungária gólképtelenségét, a bécsiek tá­madni kezdenek és a 30. percben Gschweidl a meccs egyetlen gólját lövi és ezzel a Vienna to­vábbjutását a Középeurópai Kupa második for­dulójába meg is pecsételi. A Viennában különö­sen a védelem tűnt ki, mig a Hungária csatár­sora teljesen csődöt mondott. Rapid—FC. Genova 0:0 Génna, julius 8. A negyedik revansmérkőzés gólnélküli eldöntetlennel végződött, azonban az eredmény elegendő volt arra, hogy a béosi bajnok tovább jusson a Kupában. Az olaszok keményen védekeztek, azonban gólt elérni ők sem tudtak. A mecset 10.000 előtt a prágai Stépanovszky ve­zette. A Középeurópai Kupa második fordulójában az Újpest a Rapiddal, a Vienna pedig a Slaviával játszik. Pályaválasztók a béosi csapatok. ♦ )( A Sparta győzött Tepützbcn. Tezlitzből jelen­ük: A prágai Sparta vasárnap Teplitzben a TFK ellen vendégszerepeit és egy gólos megérdemelt győzelmet aratott 3:2 (2:2) arányban. A vezető­gólt Sima lőtte, amit Haiti egyenlít ki. Majd az ifjúsági Rutz juttatja vezetéshez a Spartát, amit Sima egalizál. A győztes gólt a teplitzerek volt kitűnő csatára, Haiti lőtte. )( Prágai eredmények. SK Liben—Nuselsky SK 4:1. — Lysa—Vysocsany 1:1. — SK Slanv—SK Krocsehlavy 3:0. — Sparta Kosire—Rapid 3:2. Egyéb meccsek a rossz idő miatt elmaradtak. )( A debreceni Bocskay Kladnóban vendégszere­peit az ünnepeken. Szombaton az amatőr Krocse- hlavyval 2:2 (1:1) arányban eldöntetlenül mérkő­zött, vasárnap azonban az SK Kladnótól 3:1 (2:1) arányban kikapott. A meccs igen durva volt. Budai kapus a 80, percben megsérült. A Boeskayban fő­leg Markos játszott jól, akit azonban a kladnóiak jól fedeztek. )( A kaposvári Somogy Brünnben értékes győ­zelmet aratott szombaton a Zsidenice ellen 3:1 (1:0) arányban. A magyar csapat gyors és tech­nikás játéka nagy tetszést keltett. A gólokat a Somogy részéről Niklas, Galambos és Jakube lőtték, mig a Zsidenice egyetlen gólját Klíma lőtte. A kaposvárit vasárnap ,Prossnitzban az amatőr bajnok SK-tól 4:1 (2:0) arányú vereséget szenvedtek. )( Egyéb cseh- és morvaországi eredmények. B r ü n n: Moravská Slavia—Königshütte 7:0. DSK Trebics—Husovioe 5:1. Zsidenice—Moravská Slavia 3:2. — Pardubítz: SK Pardnbice—SK Königgrátz 5:1. — Budweis: DFC—SK Pilsen 3:1. — Máhr.-Ostrau: Moravská Ostrava— Biela Bielitzer SK 3:5. SK Píerov—MO. Slavia 3:2. — Auesig: Teplitaer FK amatőrök—Sport­br&der Schredkenstein 4:4. — Le ipa: DSV— Tetsohen-Bodenbach 2:1. Szlovenszkói eredmények ){ A Grazer AK Szlovéniákon. Feteőausztria bajnokcsapata csütörtökön i P o % e o n y b an a Li­getit 6:4 (1:3) arányban legyőzte. A magyar kerü­leti bajnok már három góllal vezetett, amikor i visszaesett. — A ?ráziak vasárnap Zsolnán, az SK Zsilinátől 3:2 (2:0) arányban vereséget szen­vedtek. A gólokat Fisl, Brendl és Marik rúgták a hazai csapat részéről. Jó bíró volt a szucsányi 1 Möhler. — SK Zsilina tart.—Hodonin 4:0 (3:0). )( A bécsi Nicholson Pozsonyban vasárnap az i SK ligetit 4:0 (2:0) arányban, meglepően magas gólaránnyal legyőzte. A pozsonyi magyar csapat ( a mezőnyben jó volt, azonban a kapu előtt csődöt ; mondott A vendégek góljait Titsch (3) és Eckl lőtték. Biró: Brünn mérnök volt )( Középszlovenszkói eredmények. SK Ruttka— SK Szncsány 4:2 (2:1). — SK Rózsahegy—Makkabi ' Moravská Ostrava 2:2 (pénteken) és 2:0 (6zomba- ■ tón). A Középszlovenszkói zsupában bajnok lett az 1 SK Zsilina, második az SK Rózsahegy, 3. Ruttka. 1 A második osztályba az SK Szncsány és a Turóc- 1 szentmártoni SK kerültek. : )( A nagyszombati Rapid szenzációs győzelme 1 az SK Bratislava felett. 2:1 (0:1). Bajnoki mérkő- - zés. Biró Mohler, Ruttka. 1500 néző. A nagyszom­bati Rapid, mint már jelentettük, pénteken saját pályáján bonyolította le utolsó bajnoki mérkőzését 1 és pedig az SK Bratislava komplett első csapata ellen. A nyugatszlovenszkói bajnokság fináléjában az SK Bratislava, az AC Nyitra és a nagyszombati ] Rapid eddig 10—10 pontot értek eL Mig az SK < Bratislavának és az AC Nyitrának két hátrálékos j mérkőzése volt, addig a Rapidnak már csak az SK - Bratislavával kellett találkoznia. A bajnokságok ; idején a hazai csapat óriási gólarányt szerzett és ] papírforma szerint komoly aspiránsa volt a baj­nokságnak. Ez a reménye be is teljesedett, ameny- . nyiben sikerült szenzációs győzelmet aratnia rivá- . lisa, az SK Bratislava felett. Az S'K Bratislava a ' bajnokságot már csak az esetben nyerheti meg a ( Rapid előtt, ha a nyitrai vasárnapi találkozásnál legalább 9:0 arányban arat győzelmet a Nyitrai AC felett. Miután ilyen horribilis gólarányu ! győzelem kizártnak látszik, szinte biztosra vehető, . hogy a nagyszombati Rapid a nyugatszlovenszkói ^ zsupa idei bajnoka lesz. A pénteki döntő talál­kozás gyönyörű sportot nyújtott. A Rapidnak min- [ den embere szivvel-1 élekkel küzdött méltó és ■ nagy elánnal a játéknak fekvő ellenfelével Az első 1 félidőben a heves nap ellen küzdő Rapid még nem játszotta ki teljes formáját és kénytelen volt a vezetést az SK Bratislavának átendeni, aki a 11. 1 percben. Horky révén szerzi meg egyetlen gólját, i A második félidő teljesen a Rapid fölényének je- i gyében folyt le. Jánoska gyönyörű beadásából ; Fried kiegyelit a 19. percben é6 Zsigárdy révén í biztosítja győzelmét. A Rapid csatársora ezúttal ; igen teszetős kombinációs játékot mutatott, külö- 1 nősen Kozma és Zsigárdy voltak jók. Briill kapus 1 briliánsán védett. Általában a Rapid teljesen fő- , városi nivója játékot produkált. Mohler biró na­gyon bizonytalanul látta el Lisztjét. < 5000 recept — étel- és italleirások —, a befőzés művészete, a diátikus konyha, a terítés és asztaldiszités legújabb Útmutatásai Csáky Sándor A XX. század szakácsmtivészete című, augusztus hónapban megjelenő hatal­mas munkájának csak egészen kis részét képezik. A 800 oldalas, 150 eredeti képpel díszí­tett lexikonalaku, gyönyörűen kiállított könyv ezenkívül mindazokat a szakácsmüvészeti tudnivalókat tartalmazza, amelyeket sem a gondos háziasszony, sem pedig a hivatásos szakember nem nélkülözhet. Hasonló könyv magyar nyelven még nem jelent meg, ép­pen azért siessen ön is az előjegyzéssel, mert a könyv megjelenése után jóval drá­gább lesz. CSAK AKKOR MONDHATJA EL MA­GÁRÓL, HOGY ÉRT A FŐZÉSHEZ, HA CSÁKY SÁNDOR KÖNYVÉT ELOLVASSA! Megrendelhető a szerzőnél: Novy Smokovec (Ujtátrafüred), Palace-szanatórium. )( A* SK Bratislava Nyitrán 3:2 (1:0 arányban legyőzte a Nyitrai AC-ot. A mérkőzés egyenrangú ellenfelek küzdelme volt, ózonban Feuer biró a meccset a pozsonyiak javára vezette. )( A Lévai TE az I. osztályban került. Érsekúj­várról jelentik: A pozsonyi kerületi osztályozó harmadik, Érsekújvárod megismételt, meccsén a Lévai TE a pozsonyi Virágvölgyet legyőzte és ezzel az I. osztályba avanzsált. )( Kassai serlegmérkőzések. Kassai tudósitőnk jelenti: A hármas ünnepen a kassai klubok ser­legmérkőzést rendeztek, amelyet a Kassai AC nyert meg. Az első nap a KAC a CsSK-t 3:1 arány­ban győzte le Kiss és Kenedióh góljaival. Dóbiás biró rossz volt. — Ugyanakkor a Törekvés Dráb góljával 1:0 arányban győrié le a KMSE-t. A Tö­rekvés egy 11-est is mellélőtt. Klug biró jő. — Vasárnap a KAC a KMSE felett 5:1 (3:0) arányú fölényes győzelmet aratott Sediacsek biró vezetése, mellett. — A Törekvés a CsSK-t verte meg 2:1 (1:1) arányban megérdemelten. — A mérkőzések végeredménye volt: 1. Kassai AC. 2. Törekvés, 3. KMSE, 4. CsSK. )( Ungvár. XI. hadosztály vál. — SK Rues 4:3 (3:2). Külföldi eredmények A Ferencváros eldöntetlenül mérkőzött a brazíliai válogatottal Rio de Janeiro, julius 8. A Ferencváros harma­dik meccsét tegnap este játszotta le a rio de ja- neirői válogatott ellen. A meccset óriási érdek­lődés előzte meg. A Ferencváros remek játékba kezd és már az első félidőben Takács IL két és Tnray további góljával 3:0 arányban vezet. A Fe­rencváros a mérkőzés biztos győztesének látszik, amikor a második félidőben a brazíliaiak négy já- tékusokat kicserélve, a pártos bírótól segítve ki­egyenlítenek. A mérkőzés esőben folyt le és 3:3 arányban végződött. * )( A budapesti Ferencváros második turaznecs­csén Rio de Janeiroban a bajnok Fluminensével 1:1 (0:0) arányban eldöntetlenül mérkőzött. A meeos villanyfény mellett folyt le, amely körül­mény az első félidőben befolyásolta a magyarok játékát. Az első gólt a hazai csapat szerezte meg, amit Tnray a 57. percben egyenlített ki. A Fe­rencváros tegnap este a brazíliai válogatottal játszott. )( Az SK Bata Zlin Lublinban a* Illíriát 3:2 (2:1) arányban legyőzte. Mindhárom gólt a kitűnő Vlcsek lőtte. )( Bécsi csapatok túrán. A Hakoah Varsóban a Poloniát 1:0 arányban legyőzte. Az Austria a svédországi Linköpingben a Derbyt verte négy góllal. — A BAC Újvidéken a Makkabi ellen győ­zött 5:3 arányban, mig a Wiener AC Nagyváradon az SC-tól 1:0 arányban kikapott. A BAC vasárnap Eszéken a Dradjanöky ellen 4:2 arányban győzött. )( Az Újpest Posenben szombaton és vasárnap a Wartával mérkőzött, amelyet 6:4, majd 4:0 arányban legyőzött. — A magyar amatőr válogatott Krakóban 7:2 (2:2) arányban szenvedett vere­séget. )( Egyiptom válogatottja Drezdában a DSC ellen 4:1 (2:1) arányban győztek. Az egyiptomiak kedefén Pozsonyban a PTE, csütörtökön Buda- ‘pesten egy profi-kombinált ellen játszanak. )( Spanyolország bajnokcsapata kikapott Svéd­országban. Stockholmból jelentik: A barcelonai Espagnol első svédországi turameccsén Zamorával megerősítve, 3:2 arányban vereséget szenvedett az AC Stockholmtól. )( Németországi bajnoki középdöntő. IFC Nürn­berg—Ilertha Berlin 0:0. A nürnbergiek csak Stuhlfautnak köszönhetik, hogy a meghosszabbított meccsen vereséget nem szenvedtek. A mérkőzést a jövő vasárnap Nürnbergben megismétlik. — SpV. Fürth—Breslauer SC 6:1 (2:1). Megérdemelt győzelem, amellyel a fürthiek a döntőbe jutottak. Egyéb eredmények: Vfb. König6berg—Cricketer Becs 2:2. — Ulmi XI.--Rapid Temesvár 6:2. — Dresdener SC—FC Dresden 3:0. )( A bécsi SC Grazban a Sturmot szombaton 3:1, vasárnap pedig 4:1 arányban legyőzte. < Wimbledon, julius 8. Az angol füvespálya baj­nokságok, amelyek a tulajdonképem tennisz világ- bajnokságokat képezik, szombaton befejeződtek. A franciák csak a férfiegyesben őrizték meg a hegemóniát, mig az amerikaiak a nőiegyest és két páros bajnokságot szerezték meg. Az angolok a nőipárosban győzedelmeskedtek. A döntők ered­ményei voltak: Csütörtökön a nőiegyes középdöntőjében Wilis Helén 6:2, 6:0 arányban győzött Miss Goldsack ellen, mig Jacobs kisasszony az angol Ridleyt két­szer 6:2 arányban verte meg. A döntőbe a két amerikai játékosnő került. A döntőmeocsre pénte­ken került a sor, amikor is Wilis Helén 6:1, 6:2 arányban győzedelmeskedett az erősen védekező, igen jól szmeselő honfitársnője ellen. Wilis He­lén ezzel harmadszor lett a wimbledoni női egyéni bajnokság birtokosa. Á férfipáros középdöntőjében a Tildén—Hunter kettős öldöklő küzdelem után 3:6, 10:12, 3:6 arány­ban kikapott a Cochet—Brougnon kettős legyőzé­sével favorittá avanzsált Allison—Van Ryn, ameri­kai Davis Cup párostól. — Ezzel szemben a Lőtt —Hcnnessey kettős 6:4, 5:7, 1:6, 6:4, 5:7 arányban vesztett az angol Collins—Gregory dr. párral szemben és igy a szombati döntőbe egy amerikai és egy angol kettős került. A vegyespárosban a francia Rennett—Cochet kettős 4:6, 7:5, 2:6 arányban kikapott a Miss Fry— Collins pártól. Ugyancsak kiesett a Boumann— Borotra pár is, amelyet a Heine—Farqubarson kettős győzött le 10:8, 2:6, 7:5, score-ral. A Wilis— Hunter pár az Ilquham—Greig kettős ellen elért kétszer 6:1 szetles győzelmével már a döntőbe jn-j tott. Ellenfelük a Miss Fry—Collins kettős lesz, | London, julius 7. Pénteken és szombaton bonyo­lították le Stamford-Bridgeban az angol atlétikai bajnokságokat, amelyen négy magyar atléta indult. Három közülők bajnok lett, mig Barsy újból be­bizonyította, hogy idonf&en nem tud versenyezni. A nap legjobb ered^jvyt a marath o n-f u tás bán érték el, utána azonban* szepes és Késmárky telje­sítménye a legszebb eredmények. — A magyar Marmlits nem indult, de bizonyára győzött volna. A három magyar bajnokságon kívül Olaszország, Norvégia és Hollandia 1—1 bajnokságot szerzett Részletes eredmények: Marathonfntás: Payne (Anglia) 2:30:57.6. Világ­rekord! 2. Sam Ferris (Olaszország) 2:35 alatt 100 yardos síkfutás: London (Anglia) 10 mp. Gerely vetés: Szepes Béla (Magyar AC) 66.70 m. Magyar rekord! 2. Herremans (Belgium) 56.40 m. 3. Dalrymple (Anglia) 53.04 m. Diszkoszvetés: 1. Stenerud (Norvégia) 43.54 m. 2. Darányi (Magyarország) 41.20 m. 3. Healy (Ír­ország) 40.30 m. Félmérföldes futás: 1. Ellis (Anglia) 1:54.6 mp. Magasugrás: 1. Késmárky Magyarország 190.5 cm. 2. Tommelstad (Norvégia) 185.4 cm. 4 mérföldes futás: 1. Beavers (Anglia) 19:4(9.4 mp. 2. Pietkovitz (Lengyelország) 19:54.4 mp. Távolngrás: 1. Cohen (Anglia) 688 cm. 120 yardos gátfutás: 1. Lord Burghley (Anglia)' 15.4 mp. 220 yardos síkfutás: 1. Hanton (Anglia) 21.9 mp. Egy angol mérföld: 1. Ellis (Anglia) 4:22 mp. 440 yardos gátfutás: 1. Facelli (Olaszország) 53.4 mp. 2. Lord Burghley másfél yarddal. Kétmórföldes akadályverseny: 1. Olivér (Anglia) 10:53.2 mp. Páris, julius 8. A tourellcsi úszó stadionban 6000 főnyi néző előtt folyt le Bárány István dr. és Taris nagy érdeklődéssel várt első találkozása a francia Grand Prix-ért. Páris város nagydiját — ezúttal negyedszer — ismét Bárány István nyerte, aki a 100 méteren 59.4 mp-el európai rekorddal győzte le a franciák uj uszócsillagát. (Bárány ta­valy az amszterdami olimpiászon 59.8 alatt állította be az európai rekordot.) Taris ideje 1:03.8 volt, 3. Coupieters (Belgium) 1:04 mp. — A közönség, közte a magyar kolónia, óriási lelkesedéssel fo­gadta a magyar úszó kitűnő teljesítményét. A versennyel kapcsolatban lefolyt német-francia uszómeccsen a német Küppers a ICO méteres h&t- uszásban 1:13 alatt győzött. — A 4 X 200 méteres stafétában Németország 9:47.2 alatt győzte le Fran­ciaországot, amely 10:16.8 időt ért el. Taris, mint harmadik három méter előnyt biztosított a fran­ciáknak, amikor a németek utolsó stafétája Hein- rich 30 méterrel előzte meg a franciákat. — Vizi- polóban a Rademacker testvérek nélkül szereplő német világbajnokcsapat 3:2 (2:0) arányban ki­kapott a francia válogatott-tói, amely megérde­melten győzött. )( Pozsony—Bécs városközti vizipoiómérkőzés 5:5 (1:2) arányban eldöntetlenül végződött. Egyen­rangú ellenfelek küzdelme A pozsonyiak góljain Steiner (3) és Schmuck (2) osztozkodtak. )( A budapesti viz'poló-dorby az MTK és UTE között 6:6 3:2) arányban eldöntetlenül végződött. amely pénteken a Heine—Farquharson párt 6:8, 6:2, 6:3 arányban legyőzte. A nőipárosban az Ilquham—Harvey kettős az elődöntőben legyőzte a holland Boumann—Con- querque holland kettőst, de a 6emifináléban ki­kapott a Miss Wattson—Mitchell ugyancsak angol pártól, amely igy a döntőbe jutott a Miss Covel— Shepard Báron párral szemben. Ez utóbbi az elő­döntőben a Ryan—Nntball, a középdöntőben pedig a Heine—Farquharson párt győzte le. A szombati döntőben a férfiegyesben Cochet 6:4, 6:3, 6:4 arányban legyőzte Borotrát. — A férfi párosban a Van Ryn—Allison amerikai Davis Cup-pár csak erős küzdelem után: 6:4, 5:7, 6:2, 10:12, 6:4 arányban tudta megadásra kényszeríteni az angol Collins—Gregory dr. kettőst. — A női- párosban az angol Wattson—Mitchell pár a Cowell —Shepard Báron kettőst 6:4, 8:6 arányban le­győzi es Anglia egyetlen bajnokságát biztosította. A vegyespárosban a Hunter—Wilis Helén pár a Miss Fry—Collins kettős ellen fölényes győzelem­mel védte meg bajnoki címét. )( A pozsonyi nemzetközi tenniszversenyen az Okanik dr. serlegmérkőzés győztese Nedbálek R. lett, aki a döntőben a prágai Soykát 6:4, w. o. verte. Harmadik a bécsi Groes és Bulla lettek. — A férfipárosban a Menzel—Klein kettős a Rohrer —Soyka párt 6:4, 6:4, 4:6, 6:4 arányban legyőzve, jutott az első helyre. Harmadik a Nedbálek— Gross pár lett — A vegyespárost a prágai Menzel —Munory pár nyerte a Rohrer házaspár ellen. Harmadikok: Nedbálek—Salamon pozsonyi és a Kakas dr.—Kregar (Karpathenverein) párosok lettek. Súly dobás: 1. Darányi (Magyarország) 14.20 m. 2. Howland (Anglia) 15.86 m. 440 yardos siklatás: 1. Handlow (Anglia) 49.4 mp. 2. Borsi (Magyarország) 10 yarddal. Hármasugrás: Potens (Hollandia) 14.21 m. )( Hirschfeíd Charíottenbnrgban nj világrekor­dot állított fel a snlydobásb&n 16.11 méterrel. — Lamere a 100 méteres síkfutásban a frank fúrt Eldrachtól 10.7 alatt szenvedett vereséget. — A 4 X100 méteres stafétát az Eíntracht Frankfurt 41.6 alatt nyerte meg. )( A párisi atlétikai bajnokságokon Noel a disz­koszdobásban. 46.35 méterrel uj francia rekordot állított fel Mourlon 200 méteren 21.8 alatt győzött. 400 méteren Moulios 48.8 mp.-re javította meg az országos rekordot A többi eredmények átlagon aluliak voltak. )( Az amerikai atlétikai bajnokságokon Bowen a 440 yardos futásban 52.4 alatt győzött, mig a diszk os zdobóst Krenz 47.90 méterrel nyerte meg. )( A csehszlovák főiskolások atlétikai csapata Brünnben a Moravská Slavia legénységét 57.5:56.5 pontarányban legyőzte. Kososát úgy az 1500, mint az 5000 méteres futást könnyen nyerte. — Á Mo­ravská Slavia a 4 X 400 méteres stafétában 3:90.6- ra javította az országos rekordot )( Peltzer dr. Rotterdamban a 800 méteren 2:01.6 gyönge idő alatt győzött Hoogewerst előtt. Berger erős hátszéllel támogatva a 100 métert 10.4 alatt futotta meg. )( Az iglói kiállítási olimpiai stafétában a Kassai AC négy méterrel győzött a KAC ellen. Harmadik az ETVE, negyedik a KAC II. oeapat lett )( A Magyar AC vizipolóesapata Darmstadtban a Jungdeutschland ellen 6:0 (2:0) arányban győzött. BOXOLAS )( A budapesti nemzetközi versenyen a néger Alonso a második menetben knock-outolta a ma­gyar Ktinsztlert. Erdős László első profimeccsét a csehszlovák Lundák ellen törött karral is meg­nyerte. — Lundgák A. a magyar Hochmann ellen vesztett. )( A prágai boxolók Drezdában 6:6 arányban el­döntetlenül mérkőztek. Heitmannek és Vobnasil győztek, Lnndal és Pötsch eldöntetlenül mérkőz­tek. Hofmann vereséget szenvedett. MOTORSPORT )( Halálos baleset a belga nagydijon. Francor­champs-ben vasárnap futották le Belgium nagy­diját, a 24 órás versenyt, amelyet Benoist Alfa Rómeón nyert meg 10.S0 kilométerrel. — Char- lier Bugattin kocsijából kizuhant és szörnyethalt. LÓSPORT )( A k&rlsbadi lóversenyen Karlsbad város nagy­diját Sáfár nyerte Ralo’s Taly előtt. )( A francia köztársasági elnök diját (300.000 franc) St. Cloudban a Rothschild-istálló négyévese, Bubbles nyerte Vatout előtt. A favorit Kantar a vert mezőnyben végzett. A tót. a győztéere i)6,50:l<h-et fizetett Három magyar bajnok Angliában Szepes magyar rekorddal győzött — Világrekord a marathoni futásban Bárány István legyőzte Tarrist és újból megnyerte a francia Grand Prix-t

Next

/
Oldalképek
Tartalom