Prágai Magyar Hirlap, 1929. június (8. évfolyam, 123-147 / 2048-2072. szám)

1929-06-04 / 125. (2050.) szám

10 TPl^GAlA^ACi^ARHIHLM? 1929 június 4, kedd. ^il iiiiimiiiii rmrnnniSfW S=sssaf A magyar amatőr válogatott Fősemben elvesztette első kupameccsét A Viktória Zsizskov kettős sikere — A Rapid útban az osztrák baj­nokság felé — A Hungária legyőzte az Újpestet — A III. kerület ki­kapott Pozsonyban — Csehszlovák atléták sikerei Récsben — Ame­rikai kudarc a párisi tenniszversenyen, de győz Kuba ellen a Davis Copben — Bárány István rekordformában Magyarország leit a katona-tiszti kardvívás Európa-hajnoka Prága, június 8. A nemzetközi futboltfront Jegérdekc&ebb meccse Fősemben folyt le, ahol Magyarország és Lengyelország amatőr váloga­tottján megnyitották az amiatőr-Eűrópa Kupa első fordulóját A meccs a lengyelek váratlanul naigy gólarányu győzelmével, végződött — Prágában is meglepetést hozott a vasárnap. A Viktória Zsizskov, amely szombaton a Közép- európai Kupa csehszlovák seÜejtezőmé<rkőzésé- nek első fordulóján a Bohemianst győzte le, an amnyserleg döntőjében megverte a bajnok Slavtát — A Spajrta N émetországbam játszott és győzött, mig a DFC ugyanott kikapott — Pozsonyban a Bratislava az óbudai III. kerület ellen bizonyította be, hogy az angolok elleni győzelme reális volt — Budapesten a Hungária legyőzte az Újpestet és ezzel nagy előnyt szer­zett a bajnokság felé vezető utón. Becsben ha- soculóképen az exbajnok Rapid halad az élen. — Egyébként a nemzetközi fronton Németország még szombaton eldöntetlenül mérkőzött Skóciá­val, Olaszországban pedig szintén kezdettét vet­ték a Középeurópai Kupa selejtező meccsei. Az atlétikában nagy feltűnést kelt a cseh­szlovák atléták, főleg a főiskolások és a briinni Koscsák jó formája, akik Béesben szerepeltek tegnap igen jól. Mellettük még a magyarok is elenyésztek. A tenniszben a legnagyobb szenzációt a párisi verseny hozta, ahol Lacoste kivételével az ösz- szes favoritok kikaptak. Amerika teljesen kie­sed* a döntőből, ezzel szemben otthon kár­pótolta magát, ahol Kuba ellen megnyerte már a Davis Cup tengerentúli zónájának elsőségét. A magyar vizipoló válogatott Grazban gól- özönnel fejezte be nyolcnapos középeurópai út­ját, aa úszásban pedig Bárány István szerep­lése élrdemel megemlítést, aki Pécsett két uj magyar rekordot átütött be. A vasárnap sportjáról egyébként as alábbi ntezWteís jelentéseink szólnak: LABDARÚGÁS Prágai eredmények Viktória Zsizskov—Bohemians 3 s 2 (1: 2) Prága, juniue 8. A Eözépeurópai Kupa prágai selejtező-mérkőzéseknek szombati első fordulóján az exbajnok Viktória Zsizskov igen szép küzdelem után nem egészen megérdemelt győzelmet aratott a vrsoviceiek felett. A Bohemians mindvégig egyenrangú ellenfele volt a zsiztskoviaknak és az eldöntetlen eredmény inkább megfelelt volna az erőviszonyoknak. A Bohemians egy 11-est ellőtt ée így a Viktória került ki az első selejtező mér­kőzésből győztesen. A Bohemians góljait Sedivy és Smolka, a Viktóriáét Bayetr, Padpazyl és Me- duna lőtték. Cejnár báró igen jó volt. Viktória Zsizskov—SSavia 2:1 (1:0) Vasárnap a prágai ananyserleg döntőjében találkozott egymással az idei bajnok Sl'avia és az exfbajnok Viktória Zsizskov. A zsizskoviak a szombati erős mecosel a lábúidban is megérde­melten győztek a Slavia felett, amelyben a csatár­sor teljesen csődöt mondott. A bajnokcsapatban ezúttal azoban a védelem, sőt Pleticha sem elégí­tett ki, egyedül Planicska mentette meg csapatát a nagyobb gólarányu vereségtől. Az újra formába jövő kitűnő kapus egy 11-est is bravúrosan kivé­dett. A Viktóriában Klícpera > itatott technikai­lag is magasan álló játékot, azonban a csapat minden egyes tagja kitett magáért és a győzelem­ért. Az első gólt Podrazyl szerzi meg, amit, a má­sodikban Hromádka lövése követ. A Slavia csak a második félidő vége felé jut gólhoz Jóska ré­vén, bár ekkor már több támadása komerben végződik. )( Egyéb prágai mérkőzések. Tepliteer FK— Bohemians 4:4 (0:1). Szép játék. A vrsoviceik fáradtak voltak. A gólokat a TFK részérül Hatftl (2), Sima és Kratochwill rúgták, mig a Bohemians góljain Bej'bl és Rübes osztozkodtak. II. osztály: Meteor Vili.—Nnselsky SK 4:1 (1:1). Amatőrbajnokság: AFK Kolin—Olympia VII. 7:3. Slany—Slavoj Vili. 1:0. Rapid—Vysocsany 3:1. Sparta Kladnó—Rozdőlov 3:2 )( A prágai Sparta Breslauban vendégszerepelt tegnap. A városi válogatottal játszott, amelyet 5:1 (1:0) arányban fölényesen legyőzött. A gólokat Silny (3), Moudron és Cár van lőtték. Nagyszerűen játszott Kada és Burger. )( A prágai DFC (faun a vérben az ottani kerü­leti válogatottal játszott és 3:0 (1:0) arányban ki­kapott. A prágai mérnetek Kannhauser mélküJ állottak ki ég balszerencsével küzdöttek. Ku- obánka egy 11-est mellélett, egy jogos 11-est pe­dig a berlini Zander bíró nem i!” meg. )( Cseh- és morvaországi eredmények. Wiener SK -Znidenice IIrfinn 2:1. (1:1). Vasárnap. - Mo- mvffká Slavia Wiener SC 8:4. (Szombaton.) — 3K Bata -SK Hodolany 2:0. .. SK PregtÓJov— Cs echie Olmütz 4:2. — SK Pilsen—Viktória Pil- sen 4:0. — CsAFC Prága—DSV Saaz 3:1. — Sla­via komb.—DFC Aussig 5:3. — DFC Budweis— SK Klatov 9:1. — SK Pardubioe—AFK Svitov 10:1. — SK Louny—Turner SK 3:1. — SK Kladnó —Krocaehlavy 2:2. Pozsonyi bajnokságok Makkabea—PTE 3:2 (1:1). Biró: Grosz Ernő. A Makkabea a minimális győzelmet megérde­melte, mert csatársora kapu előtt határozottabb volt. Időnként a tornászok szépen játszottak, de összteljesítményük mégsem volt kielégítő. Tauber (PTE) egy Makkabea-játékost tettleg inzultált, amiért a biró kiállította. A gólokat Makkabea részéről Weisz Ármin, Grotter és Löwinger III. (11-es) lőtték, mig PTE részére Uridil és Farkas (11-es) voltak a góllövők. Grosz biró indiszponál- tan vezette a mérkőzést. Ligeti—Donaustadt 3:1 (2:1). Biró: Kartsch. E mérkőzés időelőtt nyert befejezést, amennyiben a Donaustadt egy megadott 11-es miatt a második félidő 10. percében levonult. A lelépés indokolat­lan volt, mert a Ligeti korábban már szabályos gólt rúgott, amit a bíró ll-e«sel megerősített. Donaustadtot igy semmiképe® hátrány nem érte. Góllövők voltak: Müller (2), Mayer II. és Po­rubszky Donaustadt javára. SK Bratislava—III. kerület (Budapest) 4:1 (3:0). Biró: Feuer Benő. A Bratislava — több tartalék­kal játszva — súlyos vereséget mért a budapesti csapatra. Az óbudaiak a mezőnyben még tűr­hetően játszottak, de annál rosszabul mozogtak kapu előtt. Csulik a pozsonyi csapat legjobb em­bere a második félidő 10-ik percéiben megsérült és kénytelen volt a pályát elhagyni. A budapesti csapatnál egyedül Dröszler játéka volt kielégítő. Bratislava tartalék—SK Pest Wien 4:1 (0:1). ÉSE—Kábelgyára SC (Pozsony) 2:2 (0:0) Érsekujvárott. 1500 néző. — Biró: Wittmamn. Ez a vereséggel felérő eldöntetlen eredmény a mi­nimumra csökkenti az ÉSE bajnoki aspirációit, miután a Ligeti — ezáltal három pont előnyhöz jutott, ami reális számítás szerint a bajnoksággal egyenlő. A kétségtelen meglepetést keltő ered­mény megfelel az erőviszonyoknak. Az első fél­időben a Kábelgyár határozottan jobb volt, gyorsabb és lelkesebb, mint a rendkívül nehéz­kes s széteső játékot mutató ÉSE-együttes. Gól­nélküli félidő után az ÉSE nagy ambícióval fek­szik a játékba s döntő fölénybe iö kerül. Hai- deoker II. már a 2. percben pompás támadásból megszerzi a vezető gólt, de Pintér már két perc­cel később kiegyenlít. A 21. percben Pironger 40 méteres bünettő rúgása révén a vendégcsapat a vezetéshez jut. Az ÉSE hatalmas iramot diktál s a pozsonyiak példátlan önfeláldozással teljes csapattal védelembe vonulnak. A 32. peroben Haidecker I. szabadrúgása meghozza a kiegyen­lítő gólt. Az utolsó negyedóra az ÉSE csatárok szüntelen rohama, amellyel szemben Zeger kapus emberfeletti bravúrral gólveszélyek egész sorát teszi ártalmatlanná. Példátlan izgalomban figyeli a közönség,a percek múlását, amely a győzelmet jelentő gólt mindvégig nem hozta meg. A Kábel­gyárnál az egész védelem s főleg Bognár brillí­rozták. ÉSE csak a második félidőiben elégített ki. Szlovénszkói eredmények )( A bécsi Cricketerek Zsolnán as SK Zsilinától 2:1 (1:1) arányban vereséget szenvedtek. A bécsi amatőrök nem a várt játékot produkálták, mig a honi csapat gyors és eredményes játékot produ­kált. A győztes gól a 85. peroben Halmi 11-eséből esett. Igen jó biró volt a rutkai Bízik. )( Ungvári CsSK—Union Beregszász 4:2 (2:2). Bajnoki mérkőzés. Ungvá góljait Böhim, Hay- mann és Kokes, az Uniómét Kubát lőtte. )( Kassai MLSz-válogatott—Ungvári válogatott 2:0 (2:0). Játszották Kassán. A hazai team állandó fölényben Paszternák és Danyovszky góljaival győz. Göraozy biró jó volt. A mezőnyben Gajdos, Maczesz, Burtovszky és Wneck kapus tűntek ki. 800 főnyi közönség. Magyarországi eredmények Budapest, juniu® 3. (Budapesti szerkesztősé­günk távirati jelentése.) A magyar profiliga teg­napi mérkőzésén a legnagyobb érdeklődést a Hungária—Újpest mérkőzés keltette, amely az új­pesti pályán folyt le és a Hungária ogy gólos győzelmével végződött. A nap legnagyobb megle­petése azonban a Nemzeti nagy gólarányu győ­zelme az utóbbi időben feljavít'* Sabária lelett. Részletes eredmények: Megbízásból | eladok és parcellázok birtokot több helyen Érdeklődők forduljanak Vaska Mátra címre. Pillér (magyar) u egyéni verseny favoritba Budapest, juniue 3. (Budapesti szerkesztősé­günk jelentése.) Szombaton este befejezték a ko- tonatiszti kardvívás csapatbajnokságáért folyó küzdelmeket, amelyből Magyarország fölényes győzelemmel került ki. A magyar csapat a döntő­ben Lengyelországot 11:5, Hollandiát 10:6, Olaszországot pedig 11:5 arányban verte meg. Második Olaszország lett Hollandia felett aratott győzelmiével. 3-ik Hollandia, amely Lengyelorszá­got győzte le. Negyedik Lengyelország, amely Olaszországgal 8:8 arányban eldöntetlenül mér­kőzött. A magyar Európa-bajnokcsapat tagjai: Uhlyarik, Bogén, Rády, Pillér, Hatz és Idrányi. Vasárnap megkezdődtek az egyéni versenyek a kardvívás Európa-bajnokságáért. A döntőbe Pillér, Hámory, Uhlyarik, Gellner és Rády ma­Hungária—Újpest 1:0 (1:0). Heves iramban, sokszor igen durva keretek között lefolyt mérkő­zés. Rögtön az első percben Kalmár rohamozza az újpesti kapuit, ahol Achtta'L összeütközik. Acht orrsövénytörést szenved, ennek dacára a kapuban marad, ahová Kalmár a 4. percben a mérkőzés egyetlen, győztes gólját helyezni. Ettől a perctől kezdve változatos és izgalmas játék folyik. A 30. percben az Újpestnek nyúlik iUralma kiegyenlí­tésre, azonban Avar bombalövése a kapufáról pattan le. A félidő végén Mándy összeütközik Vederrel. A Hungária hátvéd orrcsontzuzódást szenved, azonban ő is a helyén marad. — A má­sodik félidőben sem esik gól. Híres két méterről a kapu mellé lő, a másik oldalon pedig újból1 Avár hibáz el egy biztosnak látszó gólhelyzetet. Budai 33-as—Vasas 1:1 (1:0). Fáradt játéík, a budaiak az első félidőben Ticska révén vezetés­hez jutnak, amit a másodikban Himmler egyen­lít ki. Szegeden a Feren<^ános a Bástya ellen 6:0 (5:0) arányban győzött a védelmében gyönge ellenfele ellen. A Ferencvárosban a csatársor brillírozott. A gólokát Takács II. (4) és Túrái (2) lőtték. Nemzeti—Sabária 6:0 (3:0). Játszották Szom­bathelyen. Kaposvárott a Somogy a vendég Bocskaytól egy góllal kikapott. A győztes gólt Vince rúgta. Az I. osztályú bajnokság állása: 1. Ferencváros 21 mérkőzés 34 pont, 2. Hungária 19 jábék 32 p„ 3. Újpest 20 j. 26 p-, 4. Bocskay 20 j. 22 p., 5. III. kerület 19 j. 20 p., 6. Bástya 20 j. 19 p., 7. Nemzeti 21 j. 19 p., 8. Somogy 15 p., 9. Vasas 14 p., 10. Kispest 13 p., 11. Budai 38-as 13 p., 12. Sabária 12 pont. Lengyelország-— Magyarország 5.1 (1:1) Posen, junius 3. A* amatőr Európa-serleg első mérkőzése a lengyelek nem várt, de nagyarányú győzelmével végződött & magyarok lalett. Az első félidőben a magyar csapat volt jobb, később azon­ban a lengyelek nyomasztó fölénybe kerültek és győztek. A mecoset 10.000 főnyi közönség előtt a belga Van Praag bíró vezette. Külföldi eredmények )( Németország—Skócia 1:1 (0:1). Berliniben 40.000 néző előtt folyt le a nívós, azonban nem változatos mérkőzés. )( Bécsi bajnokságok. Austria—Vienna 3:2 (1:1). A serleggyőztes csalódást keltett. — Rapid —Waicker 4:2 (3:1). A Rapid a bajnokság való­színű győztese. — Hertlha—Brigittenauer AC 5:3 (1:2). A BAC immár kiesett az I. osztályból. — WAC—Nidholson 3:2 (1:0). — Adumra—Florids- dorifer 4:4 (2:2). Fájó pont vesztes ég, amely az Admira bajnokságába kerülhet. )( Olaszország. Milano—Pro Patria 4:0. — Turin —Bari 0:0. — Atalanta—Roárna 1:3. — Genova— Bologna 3:0. — Venezia—Juventus 1:1. Bajnok­ság. — Középeurópai selejtező: Juventus—Ambro- ziana 1:0, Milano—Genua 2:2. )( Amsterdam. Veiocitás—Feejenoord 2:1. )( Németországi eredmények. VfB Kömig'sberg —Titania Stetten 9:1. Balti bajnokság. — Wacker Leipzig—Dresdener SC 2:1. Középnémet serleg­döntő. — SpieWereinigung Fürtih—FSp. V. Frank­furt 2:0. A Fürth a Nürnberggal és a Bayera Münchennel együtt bejutott Németország bajnok meccseibe. — Délnómetország: Eintracht Frank­furt—Wormatia Worms 3:2. Bayern München— Neckarau VfL. 2:1. Stuttgarter Kickers—Frei- burger FC 4:0. — Hamburger SV—Holstein Kiél 4:2. Északnémet bajnokság. )( Spanyolország. Rambla Juniors—Sevilla 2:2. Botrányos meccs. — Európa Barcelona—AC Bil­bao 1:0. — FC Barcelona—Reál San Sebostian 1:1. ATLÉTIKA Csehszlovák sikerek a bécsi versenyen Bócs, junius 3. A WAF leiét napos nemzetközi atlétikai versenyén a csehszlovák atléták domi­náltak. A legszebb eredményt a prágai főiskolás Knénicky érte el, aki 100 méteren 10.8 (cseh­szlovák rekord) alatt győzte le a bécsi Goissler és a budapesti Fluckot. — Koscsák az 5000 méte­ren 15:38 alatt győzte le a brrnni Strnietét és a magyar Kulcsárt. — A rúdugrásban Korejs (Mór. Slavia) győzött 3.60 méterrel. A diszkoszdobást Vanoucsek (főiskolás) nyerte Rr tálán (BBTE) előtt 42.28 méterrel. — Koscsák a 3000 métert is megnyerte 9:01.2 alatt. — 800 méteren a főisko­lás Kas (Slavia) 1:57.6 alatt u őzött a két Str- niste ellen. -- A magasugrás! Mnrtynek (Mór. Slavia) 1.85 méterrel nyerte a grazi Urnfahrer előtt. — Sulydobásbau Chmclik 13.52 méterrel győzött. gyerek, An-selmi olasz, De Young holland, Lü- bitz lengyel kerültek. — A verseny favoritja Pil­lér, aki nemcsak az összee magyarokat, hanem Anselmit is legyőzte. Fillér lett Európa bajnoka Budapest, junius 3. (Budapesti szerkesztőségünk telefonjelentése.) Vasárnap befejezést nyertek az európai katonatiszti kardvivó bajnokságért foly­tatott egyéni versenyek is. Európa bajnoka Pil­lér (magyar) lett hat győzelemmel. Második An- selmi (olasz), öt győzelemmel, harmadik Rády (magyar) négy győzelemmel, negyedik Hámotsy (magyar) három győzelemmel és ötödik Uhlyaaik (magyar) három győzelemmel. A magyar atléták közül Baxsi a 400 méteren győzött 49.6 alatt Geissler és Szalay előtt. A 4 X 100 méteres stafétát a BBTE 43.8 alatt nyerte a csehszlovák kombinált előtt, amely 44.2 alatt futott. A gerelyvetést Budaváry (BBTE) 57.04 alatt nyerte meg. Az osztrákok közül Geissler 10.6 alatt uj osztrák rekordot állított fel a 100 méter- j futásban, mig Hellferich (Graz) 6.57 méterr 1 nyerte meg a távolugrást a bécsi Bedk és Hajdú (FTC) előtt. )( A Prága-melniki 30 kilométeres gyalogló- versenyt a óharlottenburgi Schaab nyerte 2 óra 41:16.2 alatt Haehnel (Erfurt) és Liska (Sparta) előtt. TENNISZ Codhet, Tildén, Wills és Aussem kikaptak Parisban Páris, junius 3. A francia nemzetközi teomis*- verseny szombati-vasárnapi fordulóin eldőlt a nőibajnokság. A középdöntőben Wills Helén az angol Bennettet 6:4, 7:5 arányban, a francia Mathieuné pedig Aussem Cillyt 6:8, 6:2, 6:2 arányban legyőzte és igy a döntőben Wills-szel került össze. A franciák uj bajnoknője a döntőben Willset meglepően könnyen 6:3, 6:4 arányban le­Csizi léd bróm fürdő kérjen prospektust Fürőöigazgatóság, Csizfürőö, 51ou. győzte és igy a bajnokságot Franciaországnak biz­tosította. A férfiegyes középdöntői is meglepetéssel jár­tak. Lacoste Tildent 6:1, 6:0, 5:7, 6:3 arányban győzte le. Borotr* ugyan nehezen, azonban meg­lepetésszerűen 6:8, 10:8, 4:6, 8:6, 6:1 arányban győzött Hunter ellen. Vasárnap Borotra Cochet- vel került szembe. A két francia ősrivális küzdel­me az újra formába jött Borotra 6:1, 5:7, 7:5, 5:7, 6:4 arányú váratlan győzelmével végződött A francia bajnokságért igy hétfőn Borotra és Lacoste mérkőznek meg. )( Prága—Berlin 6:3. A Prágában az LTC Prága és a Berliner Sohlittschuclub reprezentánsai kö­zött lefolyt mérkőzés Prága győzelmével végző­dött. Az első nap a pozsonyi Nedbalek a berlini Menzlt, Macenauer pedig Hartzot verte meg. A berliniek e napon a párosban szereztek pontot. Vasárnap Maoenauer Landimann dr.-t, Malecsek Hartzot és Jaeneckét győzte le, mig Nedbalek Jaenecke felett győzedelmeskedett. Landmann. dr. Novolny felett és a Landmann—Hartz páros a Macenauer—Malecsek kettős felett aratott győ­zelmet. Végeredmény 6:3 a prágaiak javára. )( A Kozseluh testvérek Berlinben az első nap 2:1 arányban végeztek. Károly Richtert verte meg, mig József kikapott Najuoktól. A párosban Kozeeluhék győztek a meccset ma folytatják. )( A brünni nemzetközi tenniszverseny férfi- egyes győztese Menzel lett Rohrer, Marsálek és Soyka előtt. A férfipárost Rohrer—Gottlieb nyerr ték a Menzel—Klein párral szemben. A nőiegyes- ben a píerovi Deutschnó győzött. )( Amerika—Kuba 3:0. A Davis Cup tengeren­túli zónájának döntőjében az amerikai pár: Ryn és Allison könnyen győzött a kubai kettős ellen és igy az amerikaiak átkerültek az. európai zóna döntőjébe. )( A mannhedmi tenniszvorsonyen a bécsi Ma- tejka győzött az ujzélandi Fisher ellen. A női- egyest Friedlébenné nyerte Nappaliméval szem­ben. VSZ A S )( Bárány István két uj rekordja. A Pécsi PTC uiszóversenyén Bárány István az 50 méteres gyorsuszásban 26.2 alatt megjavította az országos \ rekordot és ugyancsak országos rekord alatt győzött a 400 méteren is 5:17.6 alatt. )( A magyar válogatott vizipoló csapat Grazban 18:0 (11 "0) arányban győzött a Grazer AC ellen. A magyarok nyolc nap alatt hat mérkőzést ját­szottak győztesen és 69:15 gólarányt értek el. )( Budapesti vizipoló. Wiener AC— Beszkár 3:2 (1:2). Nemzetközi — MTK--NSC 8:0 (3:0). Bajnoki. )( Pozsonyi vizipolóbajnokság. Makkabea — Bratislava 4:1. II. osztály. Minden újságárusnál kapható m Képes Mét szépirodalmi képes, hetilap, Ejtoo Btám ára ? korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom