Prágai Magyar Hirlap, 1927. július (6. évfolyam, 148-173 / 1482-1507. szám)

1927-07-05 / 151. (1485.) szám

6 1>^<ÍAWV^<íYy\R.mRIiAB 1927 julius g, kedd. . iSpoímt­/pMww»w«waBMWiiitiwnMB»iiM(W3WMmwwa«WHn«ayB«MirowaBMaTOBSBwaa!w« mi———imaammarnom Az angol atlétikai és tenniszlbafnokságok nagy eseményei Uj neveik a wimbledoni listán — Német és magyar sikerek a londoni atlétkai bajnok­ságokon — Bárány István rekordformában — Prága a munkásolimpiágz jegyében — Jelentéktelen futball események — Kassa az MLSz-bajnokság döntőjében — A Ligeti »»*Aa4«a és a Bratislava szép győzelme Pozsonyban — A pozsonyi üszők sikere Brünnben — A Kassai AC nemzetközi uszőversenye .jtc-t-piís 4. Európa sportérdleklődésé- nek középpontjában az angol szombat állott, Wimbledonban a t-enniszbajnokságok, Londonban az atlétikai verseny hozott nagyszerű eseményeket. Wimbledon bajnoka Cochet lett, míg az atlétikai bajnokságokon a németek, svédkk és magyarok domináltak a hazaiak mellgti. A futball már ellanyhult. Nagyobb esemény sehol sem adódott, Szlovenszkón a kasmi közép­döntő és a pozsonyi nemzetközi meccsek hoztak érdekesebb eredményeket. Rendkívül élénk volt tegnap az uszószezcm. Budapesten Bárány újból két tflöordpt jani főtt, Kassán a cseh Antos szerepelt kitünően, mig a pozsonyiak Brünnben wTattak győzelmet. Prága teljesen a munkásolimpiász jegyében állott, ahol 100.000 ember gyönyörködött a fegyelmezett torna mutatványojkban. A vasárnap sportjáról különben részletesen az alábbiakban számolunk be: LABDARÚGÁS Slavia—Sparta 2:2 (2:1) 16.000 fanatikus néző előtt folyt le szomba­ton a két rivális csapat mérkőzése a középeuró- pai kupában való részvételért. Mindketten már újonnan szerződtetett játékosait szerepeltették, azonban égjük egjüittes sem játszotta ki teljes formáját. A Slavia valamivel jobb volt, azonban fölényét kihasználni nem tudta, már csak azért sem, mert védelme, sőt maga Planicska is szokottnál gyöngébb volt. Reichard, az uj hátvéd bevált, Bobort azonban nem igen foglalkoztatták. A Spartában Kada az első félidő közepén meg­sérült s azután csak statisztált. A bajnockcsapat- ban Süny és Vesely tűntek ki. A többiek csak szürke játékot produkáltak. — Az első gólt limes­ből Kratochvül szerzi meg a Slavia számára a 11. percben. Három perccel később Svoboda egyéni akcióbó a második gólt lövi. A 35. percben Pla­nicska eltéveszti Süny szabadrúgását, aki a Sparta első gólját, lövi. — Helycsere után a 9. percben Patek beadásával Fleischmann kiegyen­lít Ezután elkeseredett küzdelem folyik a győz­tes gólért, amely azonban nem érik meg. A prostejovi Erist biió gyönge és erélytelen volt. — A selejtező mérkőzésekből a Slavia 5, Sparta 3, 'Kladno 2. DFC 0 pontot szerzett. Miután a DFC >—Sparta meccsre nem igen kerül sor, Csehszlo- 1 vákiát a középeurópai kupa meccseken való- 1 szín ül eg a Slavia és Sparta fogják képviselni. i X Egyéb prágai eredmények. DFC—Nuselsky i SK 2:2 (0:0). A németek amatőr csapatában 1 Stefii is játszott. — Viktória Zsizskov komb.— 1 iM-eteor VIII. 4:3. — Sparta Kosire—Csechie Smichov 2:1. I )( Cseh- és mormof^zági eredmények. Bud- weisi Slovan—Vrsovice komb. 4:2. — CsAFC— SK Kladno 5:4 — Viktória Pilsen—SK Kro- i csehlavy 1:1. — Slavia—Jungbunzlau 5:1. — I Teplitzer FK—Csechie Kariin 5:3. — SK Mo- eravská Ostrava—Slovan M. 0. 3:0. — Prerau: t Hana—Prágai megye* 4:1. — Olmütz: DFK—SK b Olmütz 1:1. — Németbród: SK N. Br.—SK Hlinsko 5:2. I )( A brünni Zsidenice kombinált Csdpata 2 iUngvárott az SK-tól 3:2 arányban vereséget szen­vedett. Kassai AC—Ungvári TK 1:0 (0:0). MLSz bajnokság középdöntő Kassán. Az igazi kupa- stilusban lefolyt meccset az egy árnyalattal jobb kassai csapat nyerte két félidő után meghosszab­bítással. A győztes gólt Burtovszky áttolt labdá- ]< jából Drab kiszökve védHetetlen lövéssel szerez- A te meg. A KAC-ból Cickót, az UTK-ból Hegjüt b és Ho'váthot állította ki Brüíl biró, aki a meccset a elsőrangúan vezette. A közönség fegyelmezetlenül e viselkedett — Slavia—Húsos 4:2 (0:1). Dij- ti mérkőzés. r újabb gólt lő, amit a biró offszájd címén nem ítél meg. Helycsere után az Ausztria vehemensen támad és a 6. percben Cutti révén kiegyenlít. A 25. percben Csabelka góloz. Saft kapus megsérül. Kiáll és távolléte alatt Boncső 30 méterről gyö­nyörű gólt rúg. A 37. percben Sorai rúgja a kom­binált negyedik gólját, mig Sindelar szép lövés­sel 4:2-re szépíti az eredménjrt. Biró Feuer Benő. Rapid—Kábelgyár 3:1 (1:0). Biró: Klein Pál. Az első félidőben egyforma erők küzdelmét kap­tuk, helycsere után Rapid volt a jobb. A gólokat Keller, Szloboda I., Dorschner és Förster a Kábelgyár részéről lőtték. )( Nyüfai AC kombinált—Vágsellyei SC 5:4 (1:3). Nagyszámú közönség előtt folyt le a mér­kőzés, mely a nyitrai csapat megérdemelt győzel­mével végződött. Az első félidőben hullámzó mezőnyjáték foljd több vágsellyei támadással, melyek egymásután három gólt eredményeztek Coldbacher, Singer és Molnár révén. Nyitra ek­kor kap észbe és ellentámadásba megy át. A támadások négy újabb gólt eredményeznek. Nyitra góljait Fischer, Kohn, Deutsch és FrimI (2) rúgták. Hungária—Rapid 2:2 (2:2) Bécs, julius 4. A bécsi futballszezon a Hun­gária—Rapid nemzetközi mérkőzéssel lezárult. A mérkőzés egyenrangú ellenfelek küzdelmét hozta. A vendégek góljait Molnár és Orth, a bécsieket Hoffmann és Wessely rúgták. Stepa- novsky prágai biró elfogulatlanul és jól látta el tisztjét. Külföldi eredmények Rúdugrás: Lindblad (svéd) 3,80, 2—3. Peter-. sem (dán) és Karlovits (magyar) 3.65 m. holtver­senyben. A stafétafutásokat, valamint a gerolyvetés-t hétfőn bonyolítják le. Ez utóbbi favoritjai a ta­valyi győztes Lowe és az exbajnok magyar Szepes. )( A prágai munkás olimpiász atlétikai ver­senyein jobbára a külföldiek domináltak. Jobb eredmények: 800 m.: Bothas (finn) 2:07, 2. Rózsa (MTE, Budapest) 2:07.9, 3. Ku^cinszky (lengyel). — 400 X100 m. nőistaféta: Németország 55.8, 2. Ausztria, 3. Magyarország, — Távolugrás: Komanek (Aussig) 6.24 2. Passi (finn) 6.09., 3. Cséfay (Budapest) 6 m. — Az atlétikai ver­senyeket hétfőn folytatják. )( A brünni szövetségi versenyen a vándor- serleget a Moravská Slavia 13 ponttal nyerte a prágai Slavia, Főiskolások és Sparta előtt. — A 4 X 100 m. stafétát a Mór. Slav'a 45 alatt nyerte a Főiskolások előtt. A svédstafétában a brünniek 2:03.2, az olimpiai stafétában pedig a prágai Slavia 3:29.2 alatt győzött. Mindhárom eredmény országos rekord. — 1000 m.: Sindler 2:31. Orszá­gos rekord. — 5000 m.: Koscsák 16:-7. — Ma­Szabő (KAOE) az 1500 méteres síkfutásban vetés: Turánszky 42.32 m. — Távolugrás: Hcrff- m'axm 6.28 m. )( A német birodalmi szövetségi bajnokságok Stuttgartban, Jenában és Düsseldorfban folytak le a nagy ágyuk távollétében is — jó eredmé­nyekkel. A leipzigi Wege a 100 métert 10.7 alatt futotta, mig a bochuml staféta 4 X 1500 m.-en 17:12 alatt német rekordot javított. )( A budapesti junior bajnokságok három rekordot eredményeztek. Hévizi (MAC) a rúdug­rásban 3.50, Balázs (FTC) a diszkoszban 40.67 méterrel javította meg az ifjúsági rekordot, mig Sszabó (KAOE) az 1500 méterres síkfutásban 4:11.6 rekord időt ért el. Legnagyobb megelégedést biztonságot, kényelmet és külsőt garantáltan csak a DEHIH.G fi S&. rökkenéstompltó nynjt Angol csapágy fémek Angol paszta DUCO réczére és finom autolakkok az állandó gyémántfény megtartására* kaphatók: AL.FAYEH, PISA HA II., Krakovská 21. cégnél A prágai. Vrsovice Ausztráliában utolsó meccsét. Nuyagtausztrália válogatottja ellen 3:2 (2:1) arányban megnyerte. A Viktória Zsizskov Oslóban a D ram énnél 2:2 arányban eldöntetlenül mérkőzött. Bécs. Rapid—Admira 3:3 (2:2). Barátságos. — Ausztria—Rudcdfshügel 6:3 (3:0). Bajnoki. — WAC—Hakoah 5:1 (3:1). Durva mérkőzés. Braun biró több játékost kiállított. — Floridsdorfer AC —Slovan 4:2. Bajnoki. — Hertha—Wacker 5:2. Az uj első osztáljru csapat jó fór iában. Németország. Spielvercinigung FiMh—Bayem München 4:0 (2:0). Délnémet szövetségi serleg íözépdöntő Füffhben. A müncheniek főerősége Kutterer hátvéd a második félidőben megsérült, miét a Bayem eulyo3 veresége. — Karlgruher TK—IFC Nümberg 0:0. Nümberg lemondott a ovábbi serleg mérkőzésről s igy a döntőbe a fürth és Karlsruhe kerül, A brünni Mmtmská Slavia Lettországban íovno város csapatát 4:2 (2:1) arányiban legyőzte. A bécsi Hakoah Kanadában Torontóban az 111 Stars-ral 2:2 (0:2) ahányban eldöntetlenül nérkőzött A bécsiek szünet után szép játékot >rodukáltak. Az Európa Barcelona Németországban pén­eken Mannheimben az ottani VfR-tőI 3:1 (1:0) rányban vereséget szenvedett. Jugoszlávia futbaHbajnoka a spatytói Hajdúk ett, amely tegnap a döntőben a Sarajevói ASK-t :0 (0:0) arányban legyőzte. TENNISZ Cochet és Wil!s Wimbledon bajnokai London, julius 4. Huszonkétezer néző előtt folytak le szómban az egyéni számok döntő- meccsei Anglia tenniszbajnokságáért. A férfi­egyesben Cochet öt szetben izgalmas küzdelem után legyőzte honfitársát, a tavalyi győztes Borot- rát. Az első két szetet Borotra kétszer 6:4 arány­ban nyerte. Ezután Cochet — m;vént Tildén ellen is — előretör és 6:3 score-ral győz. A negyedik szetben Borotra már 4:2-fe vezet, de Cochet mé­gis 6:4-re győz. Az ötödik szetben elkeseredett küzdelem után a fiatal lyoni játékos 7:5 arány­ban nyeri a meccset és Anglia bajnokságát. — A női egyesben Wills Hetén aránylag könnyen, 6:2, 6:4 arányban legyőzte a spanyol Alvarezt. Ezúttal először történik, hogy Anglia bajnoknője ameri­kai lett. (Tavaly Godfreé asszony vQlt.) — A vegyes-párosban az angol Grieg és IVatson kettős 7:5, 6:4 arányban legyőzte a Kehrling—Benett párt és így a döntőbe jutottak a Gondon— Peacock délafrikai pár ellen. — A férfi-páros középdöntőjében Tildén—Hunter amerikai pár győzött Lyecett és Austin ellen és a döntőben a Cochet—Brugnon párral kerül össze. — A női- párosban Godfreé—Nulhall 3:6, 6:2, 6:1 score- ral a Fry—Sunters párt győzték le s igy- a döntő­be kvalifikálták magukat. — A döntő játszmákat hétfőn foljdatják. )( Kozseluh János Wimbledonból megérke­zett és rósztvesz a jungbunzlaui versenyeken. ÚSZÁS Antos csehszlovák rekordot javított Kassán Pozsonyi mérkőzések Cricketter, Bécs—Ligeti 8:2 (3:2). Váratlanul nagyarányú vereséget szenvedett a Ligeti a bécsi amatőröktől A vereség oka a kondíció hiány és a biró elfogultsága volt. A játék nem sok szépet hozott. Az első félidőben még nyílt jellegű volt, de a második félidőben a Ligeti védelme össze­roppan és egymásután öt gólt kap. A Ligetiben csak Mayer II. elégített ki, egyébként a csapat teljesen rossz volt. A Crickéttérnél is csak a csatársor tűnt. ki. A Ligeti góljait Csambal és íMayer II. rúgták. Biró: Cserny (Bratislava) lát­hatólag nyomta a pozsonyiakat Bratislava-LigeU—Ausztria 4:2 (1:0). A jobb csatársorral biró pozsonyi kombinált megérde­melt győzelme. Csambal vasárnap nagyszerűen játszott. Mellette Csulik tűnt ki, mig a többiek jó átlag játékot produkáltak. — A bécsiek csaló­dást keltettek. A valaha nagyhírű Amateurök csatársorában csak Sindelár emelkedett ki, mig a halfsorban Reiterer volt a legjobb. A védelem ■sokat hibázott. — A vezetőgólt mindjárt a 11. percben Csabelka szerzi meg. A gólt változatos játék követi. A 24. percben Vanicsek a bécsiek h3.1 szélsőié mécséiül A 35. percben Pozsony ATLÉTIKA Német és magyar győzelmek az angol bajnokságokon London, julius 4. Mintegy 40.000 néző előtt kezdődtek meg a Stamford Bridge-i stadionban Anglia atlétikai bajnokságai, amelyen 12 nemzet képviselői jelentek meg. A hűvös idő, valamint a rendezés hiányossága kissé befolyásolta az eredményeket, amelyek elsősorban a német Atlé­tikának: hoztak nagy dicsőséget. Fölényesen sze­repeltek a svédek és várakozásszerüen a magya­rok. Részletes eredmények: 100 yardos futás: Kömig (Breslau) 10.1, 2. Houben, 3. Hodge (London). A tavalyi győztes német Corts az első előfutamban kiesett. 200 yard: Houben, 2. Butler (Anglia), 3. Scbüller (német). Idő 21.8 egy méterrel győzve. Kömig itt nem futott. Negyedmérföldes futás: Lowe (angol) 48.8, 2. Leigh—Wood (angol), 3. Paulen (holland). — Félmérföld: Lowe 1:54.8, 2. Tatham (francia), 3. Griffith (angol). Az olasz Gargiulo helyezetlen maradt. — Egy mérföld: Ellis (angol) 4:17, 2. Böcher (német) 5 méterrel. Baráton a vert me­zőnyben. Távolugrás: Dobermann (Köln) 7.80, . 2. Svensson (svéd) 7.28, 3. Peeters (holland) 7.27 m. Sulydobás: Brechenmacher (német) 14.04, 2. Darányi (magyar) 14.01, 3. Söllinger (német). — Kalapácsvetés: Skjöldt (svéd) 50.30. Diszkoszvetés: Maowalits 44.41, 2. Egry 43.76 (mindkettő magyar), 8. Hoffmeister (német) 42.29 A cseh Chmelik helyezetlen maradt. Gátfutások: 120 yard: Gaby (angol) 14.9. — 440 yard: Lord Burghley (angol) 54.2. — Kél mérföld: Webster (angol) 11:06. Magasugrás: Adpilíssohn (avéd) 1.83. Kassa, julius 4. A KAC úszószakosztálya vasárnap rendezte meg a katonai uszodában a szezon első ver­senyét, mely alkalommal is olyan attrakciókkal szolgált, hogy a szépszámban megjelent publi­kumnak pompás meetingben volt része. — A pesti MTK gárdája teljes számban megjelent, mig Prágából a legjobb középtávuszó Antos adott a versenynek érdekességet és szép nívót. Az ide­genekkel szemben a kassaiak tudásuk legjavát nyújtották. A nagy érdeklődéssel várt Antos— Páhok találkozásból az előbbi került ki győzte­sen, mert Páhok egész éjjel utazott és fáradtan állt ki. Messinger Gyurit is érzékeny vereség érte a világhírű magyar pólóját ék őst ól Homon- nay II-től, de mentségére szolgál, hogy betegen állt ki. Eredmények: 400. m. főverseny: 1. Antos (CPK Prága) 5 p. 34 mp. Csehszlovák rekord. 2. Páhok (MTK Budapest) 5 p. 34 mp. — 100 m. hát főverseny: 1. Homonnay II. (MTK) 1.21.3 mp. 2. Messinger (KAC) 1.21.6 mp. Remek verseny. Az első fordulót mindketten egyszerre veszik. A másodikban Messinger rosszul fordul és tért veszt. Az utolsóban Homonnay és Messin­ger között gyilkos küzdelem és előbbi két kar­csapással győz. — 100 m. főverseny: 1. Hollósy (MTK) 1.06.1 mp. 2. Antos (CPK Prága) 1.14 mp. 3. Földi (KAC). 6. induló. Hollósy elejétől végig vezetve fölénnyel győz. — 200 m. mell fő- verseny: 1. Kövessy (MTK) 3 p. 13.2 mp. 2. Le- vith (KAC) 3 p. 18 'mp., kerületi rekord. 2. Bory (MTK) — 5X531/* méteres gyors staféta: 1, MTK Budapest 1.39.6 mp. 2. KAC 1.49.2 mp. MTK elejétől végig vezetett és nagy fölénnyel győzött. — 100 m. gyors hölgyeknek: 1. Messin­ger Elza (KAC). A távol kísérővel úszta végig. Ideje 1 p. 32 mp. — 3X662/8 m. vegyeis staféta: 1. MTK (Kövessy, Homonnay II., Hollósy) 2.29.6 mp. 2. KAC (Levith, Messinger, Földi) 2 p. 42.1 mp. 12 méterrel nyerve. — Műugrás: 1. Szabó József (KAC) 79.81 pont, 2. Nagy Károly (MTK) 76.03 pont. Mindketten pompásan mutatták be a három előirt és három szabadon választott gyű- Vkoriatot. A szabadon választottnál Nagy, némüag jobb volt. A kassai biró többször rosszuL pon­tozta Nagyot. Szabó sokat fejlődött Győzelme a magyar bajnok felett nagyon értékes. Viaipoló-mérkőzés: MTK Budr.pesl—\AG 6:1. (5:0). A csapatok összeállítása: MTK: Bory, Baros I., Nagy, — Homonnay II., Homonnay I., Seregély, Boros II. — KAC: Tramba, — Czakó, Klein (Neumann), — Földi, Neményi Béla (Mes­singer), Szalámin. — Az MTK nagy klasszba ki­emelkedő volt. A csapatot Homonnay TT. k-áiyi- totta, akit nem érdemetlenül tartanak a világ legjobb póló játékosának. Mellette Seregély, Homonnay I. és a legjobb magyar kapus Bory váltak ki. A KAC még kevés tréninggel állt ki. Nem is bírták az iramot és többször kellett cse­rélni a játékosokat. A legjobb emberük Neményi Béla volt, de az uj kapus Tramba is védett pár nehéz labdát. Az MTK góljait Homonnay II. (3), Homonnay I. (2) és Seregély (1) adták. A KAC gólját Neményi Béla dobta, — a második félidőben, amikor az MTK-ból négy embert kiál­lítottak. Hauptmann, a prágai uszószövetség ka­pitánya jól vezette a mérkőzést. A versenyt — Neményi-fivérek, Sós, Klein, Bőhm, Sötér dr., Foltényi, Hauptmann stb. — gyorsan bonyolították le, de a rendezés tekinteté­ben már alatta maradtak a multévinek, mert nem láttuk — különösen az indulók és zsűri helyén — azt a rendet és fegyelmet, mint azelőtt. Bárány újabb kettős rekordja Budapest, julius 4. A budapesti MAC üsző- versenyének első napján az egriek és a magde- burgiak domináltak. 50 m. II. osztályú gyorsuszás: Schweilzer (Magdeburg) 28.8, 2. Magyar (MTK) 29.1. — 200 m. gyorIs.: Bárány István 22.6. Or­szágos rekord, 2. Heitmann (Magdeburg) 24. mp. — 800 m.: Neiízel (Magdeburg) 11:27.4, 2. Ha­lasy (UTE) 11:35. — Svéd staféta: Egri MOVE (Bárány I. és II., Bitskey, Tarródy) 5:51.6, 2. Szeged, 8. Magdeburg (utóbbi feladta). — Vizi- poló: MAC—MUE 4:2. A mitinget vasárnap folytatták nagy néző- közönség jelenlétében. Bárány 100 mster'en 1:01 alatt beállította az országos rekordot, legyőzvén Heitmant, aki l:01.8-al német rekordot áUilott fel. — Egyéb eredmények: 10X50 gyorsstaféta: Sze­gedi UE 5:4.8, 2. Eger. — 400 m.: Neitzel 5:22.8, 2. Halasy 5:32. 8. Fehér (Jászapáti) 5:33. — 100 m. hátuszás: Ulrich (Békéscsaba) 1:18.2. — 200 m. hölgy gyorsuszás: Sípos s Manci (NSC) 3:14.4. Országos rekord! 2. Kraszner Vilma (MUE) 3:32.8. i— 200 m. mellúszás: Hollósy (NSC) 3:04.4, 4X100 gyorsstaféta: Magdeburg 4:26.6, 2. Szeged 4:38.4. Eger nem állt ki. — Vizipoló: Magyar AC—Magdeburg 98. 4:1 (2:0). Rádióműsor. KEDD PRÁGA: 11.00, 12.00, 16.00 Zena — 17.10 Német előadás. — 19.00 Smetana: A csók, operaelőadás. — 22.50 Gramofonzene. — BRÜNN: 11.00 Orchesterzene. — 16-tól prágai műsor. — POZSONY: 18.00 Kamarazene. — 19.00-tól prágai műsor. — KASSA: 19.15 Sajtóhírek. — 19.30 Szólistahangverseny. — BUDAPEST: 11.00 Gra- fonola-hangverseny. — 17.05 A kamarazenekar hangversenye. — 22.02 Orosz-est, utána cigánv- zene. — BERLIN: 20.30 Orchesterzene. —STUTT­GART: Operaelőadás és szerzői est. — LEIPZIG: 20.15 Schubert és Mililöcker. — FRANKFURT: 21.15 Svájci dalok. — BÉCS: 11.00, 16.15 Zene.— 21.05 Szláv-est. — ZÜRICH: 21.00 Angol zene. — 21.15 Népszerű zene. — RÓMA: 21.10 Könnyű SZERDA PRÁGA: 20.30 Hangverseny. — BRÜNN: 20.00 Hangverseny. — 21.00 Ónémet fuvószene. — POZSONY: 19.00 Prágai és brünni átvitel. —• KASSA: 19.20 Szólista-hangverseny. — BUDA­PEST: 16.00 Gyermekmesék. — 17.05 Könnyű zene. — 19.00 Szimfőnikus hangverseny. — 22.15 Cigányzene. — BÉCS: 11.00, 16.15, 20J)5 és 21.30 Zene. — BERLIN: 22.30 Szerelmi- é? lovag­kor. — DREZDA: 22.15 Tánczene. — FRANK­FURT: 2000 Humor a zenében. — ZÜRICH: ,12.30 éa 21,40 Zenei — 20.80 Haydin ée Motort, §

Next

/
Oldalképek
Tartalom