Prágai Magyar Hirlap, 1925. április (4. évfolyam, 74-97 / 817-840. szám)

1925-04-04 / 77. (820.) szám

S^GtiMAóVixTfmMP Szombat, április 4. + Barátságos a bécsi tőzsde. A mai tőzsde a pénzügyminiszter londoni eredményes utjának hírére barátságosan indult. A kulisszban a Déli vasút és egyes bank, vas és elektromos részvé­nyek állottak az érdeklődés középpontjában, a korlát csendes volt. Egyes magyar és cseh papí­rok megszilárdultak. A beruházási piac nem egy­séges. DEVIZAÁRFOLYAMOK: Prága, április 3. Devizák. Amszterdam 1352 Berlin 805.75 Buenos Aires 1302.50 Brüsszel 171.50 Helsingfors 85 Zürich 653 Oslo 536 Kopenhága 620.50 London 161.67 Madrid 485.50 Milánó 138.50 New York 33.80 Páris 173.75 Stockholm 912.25 Belgrád 54.34 Budapest 4.61 Bukarest 15.40 Kon­stantinápoly 16.97 Riga 652 Szófia 24.62 Varsó 650 Bécs 477 Rio de Janeiro 375 Lisszabon 162. Prága, április 3. Valuták. Holland 1349.50 né­met 7.98 svájci 653 angol 161.42 spanyol 141.87 olasz 33.78 amerikai 33.75 francia 173.50 svéd 912 jugoszláv 54 magyar 4.58 román 15.40 bolgár 24.20 lengyel 648.75 osztrák 4.67. Budapest, április 3. Devizák. Amszterdam 28814 Belgrád 1157 Berlin. 17164 Bukarest 333 Brüsszel 3698 Kopenhága 13188 Oslo 11420 Lon­don 345000 Milánó 2964 New York 72170 Páris 3753 Prága 2143 Szófia 520 Stockholm 19460 Varsó 13828 Bécs 10155 Zürich. 13926. Berlin, április 3. Devizák. Buenos AÍTes 1.162 Konstantinápoly 2.175 London 20.043 New York 4.20 Rio de Janeiro 0.45 . Amszterdam 167.21 Brüsszel 21.23 Oslo 66.49 Danzig 79.55 Helsing- fors 10.56 Róma 17.18 Belgrád 6.53 Kopenhága 76.85 Lisszabon 19.97 Páris 21.47 Prága 12.43 Zü­rich 80.90 Szófia 3.06 Madrid. 59.48 Stockholm 413.04 Budapest 5.8 Bécs 59.03 Varsó 80.42. Bécs, április 3. Devizák. Amszterdam 282.60 Belgrád 11.40 Berlin 168.75 Brüsszel 35.84 Buda­pest 98.07 Bukarest 3.28 Oslo 112.20 Kopenhága 130.25 London 33.90 Madrid 101.10 Milánó 29 New York 709.35 Páris 36.28 Prága 21.02 Szófia 5.15 Stockholm 190.90 Varsó 136.15 Zürich 136.75. fzMmmttffflK „Magnetizmus Losonc41. A ciktk állításai fedik a valóságot. Az illető pontos cime bentfoglaltatik a cikkben. — B. B. A kérdéses bírósági döntvény létezik. Megrendelhető cseh szövegben. A tizen­két ívnyi oldal ára Ke 48. — D. B. Ilonabesnyőd. Jogi személyek illetőséget nem bizonyítanak, mert illetőségük nincs is oly értelemben, mint fizikai személyeknél. — A. G. Kamenlca. Az erdé­szeti okleveleik nosztrifikálására nincsen semmi­féle különös rendelet. A nosztrifikáoiót valamely belföldi főiskola dekanátusa utján az iskolaügyi miniszterhez beadott kérvényben kell kérni. Mel­lékletek: a diploma hiteles szlovák (ha német fő­iskola utján kéri a nosztrifikációt, úgy német) fordítása, illetőségi bizonyítvány, curriculum vitae, erkölcsi bizonyítvány. A nosztrifikálást a minisz­térium adott esetben a II. államvizsga sikeres le­tételéhez fogja fűzni, vagyis a II. államvizsgát belföldi főiskolán kell letennie. PRÁGAI MAGYAR HÍRLAP — Szlovenszkói szerkesztő: Telléry Gyula, Igló. — Ruszinszkói szerkesztő: Rácz Pál. Ungvár. — Budapesti szerkesztő: Erdélyi Árpád, Buda­pest, VII, Damjarcich-utca 25-a. telefon 174—21. Kiadja: Flachbarth Ernődr. — Nyomatott a Deutsche Zeitungs-Aktien-Gesellschaft nyomdá­jában Prágábaa — A nyomásért felelős: O. Hollk. 0 Királyi Postahajózási Társaság: M ftOYÁL MAII mi f r? A csehszlovák kormány által engedélyezett vonal. jn] Rendszeres és dlrekt személyforgalom W 8 HAMBURG CHERMtOL , S, ja KANADA NEW-YORt és DÉL-AMERIKABA g] Indulás Orbita április 3 Deseado május 4 fíl CU jZMn lítPíC Almanzora „ 3 Orca „ 9 fej rrz á Orduna „ 9 Avon „ 15 ám Ohio „ 17 Orduna „ 16 [II Ld Andes „ 17 Desna „ 18 23 Darro „ 20 Ohio „ 23 Orbita május 1 1 Közelebbi felvilágositást ad; Ej Royal Mail Line Prága ll„ Hybarnská ul. 24. n Telefon: 379, Telegram: Roymailpac. 0 OI csó koítavásár a Prágai Magyar Hírlap könyvosztályánál. Újdonságok — Hegedű, zongora * Kiválogatott előadási darabok zongorára Coll. 165. Mendelssohn: Rondo capricaioso op. 14 4.— 170. Nádor: Marcheilland, 2 füzet, I. 6.— 171. — Márcheniand II. 6.— 173. Nddy: Voix du ciel. Himmelsruí 4.— 179. Oestlen: Alpeug’löokchén 2.— 180. — Aipenglühen 2.— 178. — Kinder tráurne 5.— 175. — Maiblümchen 6.— 188. Offenbach: Barcarolle aus Hoffmann 2.— 189. Rachmaninoff: Polichinelle 4.— 192. — Prelude op. 3, Nr 1 3.— 193. Raff: Cavatine op. 85, Nr. 3 3.— 200. Richards: Vögiei-n Abendlied 3.— 208. Rosas: Über den Weilen, Walzer 3.— 210. Rubinstem: Deux meiodies op. 3 3.— 211. — Trot de Cava'Ieriia 3.— 212. Scha-tz: Reproch.es d'Amouir 5.— 216. Schubert: Ave Maria, mit Text 3.— 217. — Stándchen mit Text 2.— 218. — Zwei Scherzo 2.— 226. Schumann: Tráumerei und Abendlied 2.— 227. Simon: Berceuse 2.— 229. Smith: Fleurs de Mai 4.— 230. — Chanson Russe 4.— 231. Szkladányi: Hánsel und Gretel 5.— 232. — Lustige Zwerge. 5.— 233. — MorgengruB 5.— 235. Streabbog: Do re mi fa 2.— 238. Tschaikovsky: Barcarolle 2.— 237. — Chanson triste 2.— 236. — Chant sans paroles 2.— 239. — Romanze 3.— 245. Vájná: Chanson sans paroles 4.— 248. Weber: Aufforderung zum Tanz op. 65 4.— 250. — Perpetum mobile, op. 24 4.— 249. — Polacca brillanté, op. 72 4.— 260. Yradier: La Paloma, mit Text 2.— • Megrendelésnél elesendő a Coll. jelzés és a szára, * Zongoraművek. Tanulmányok. Ed. 12. Beethoven: Sonaten I. kötet (1—16) 37.50 13. — Sonaten II. kötet (17—32) 37.50 14. — Sonate op. 2. No. 1 5.— 15. —- Sonate op. 10. No. 1 5.— 16. — Sonate op. 13. (Patetique) 6.— 17. — Sonate op. 27. Nr. 2 (Mondschein 6.— 101. Beyer op. 101. zongora-isk (magy., ném.) 14.— 37. Burgmüller op. 100. Etűdén 7.— 2. Chopin: összes keringői 14.— 71. Czerny: op. 849. Vorschule d. Gelláuf. 10,50 40. Heller: op. 119. Lili Prelud Cpl. (Bartók) 12:-— 38. — op. 119. Lili Preflud Heft I. 7 — 39. — op. 119. Lili Prelud Heft II. 7.— 43. Heller: op. 125. Etűdén Cpl. (Bartók) 12.— 41. — op. 125. Etűdén Heft I. (Bartók) 7.— 42. — op. 125. Etűdén Heft II. (Bartók) 7.— 50. Köhler: op. 242. Kleine Schule dér Gél. Cpl. (Bartók) 11.-— 58. Köhiler: op. 242. Kleine Schule dér Gél. Cpl. Heft I. 7 — 59. Köhler: op. 242. Kleine Schule dér Gél. Cpl. jfítt II 7.— 1. Liszt: Rhapsodia hongroise éío. 2. (erl. Bendel) 5.— 244. Mihály: Balaton háborgása 10.— 20. Mozart: Fantasie D-molI 4.— 59. Novacek: 6 leichte Stücke 9.— 122. Porumbescu Ballade 8.— 21. Raff: op. 99, Sonatine A-moltl 9.— 46. Rohde: op. 50. Tonbilder 9.— 75. Schmitt: op. 16. Etűdén 5.— 5. Schubert: op. 90. Quatre Improptus 9.— 7. — op. 94. Moment musicaux 5.— 6. — op. 142. Quatre Improptus 9.— 3. Schumann: op. 15. Kinderscenen 5.— 4. — op. 68. Jugendalbum 10.50 47. Streabbog: op. 99. Fleurs de Mai Cpl. 8.— 58. Szkladányi: Lustiges Kinderalbum (11 ganz leichte Stücke) 9.— — Für kleine Klavierkünstler (12 leichte Stücke) 9.— Hegedű szólóra. 8. Kayser: op. 20. Etűdén cpl. 10.50 9. — op. 20. Etűdén Heft I. 5.— 10. — op. 20. Etűdén Heft II. 5.— 11. — op. 20. Etűdén Heft III. 5.— 45. Tomm: Hangsorok (Skalen) 6.— Hegedűre zongora kísérettel: 25. Beethoven: op. 50 Romanze 5.— 33. Beriot: op. 100. Scene de Ballet 6.— 19. Drdla: Souvenir 8.— 18. Gorodinszky: Scherzo 6.— 22. Kéler: Sohn dér Heide. 5.— 72. Novacek: Schüler-Konzert, I. Lage 12.— 26. Offenbach: Barcarolle 5.— * Megrendelésnél elegendő az Ed. ielzés és a szám. Minden olvasó aki ©0.— Korona értéhben rendé! zenemüveket és az alanti szelvényt beküldi, egy 80 olda­las pompás zenealbumot. \ Prágai Magyar Hírlap qjdndéh szelvénye egy 80 oldalas szép zeneaUmmra. Tartalma: 36 kiválogatott dal, tánc. magyar nóta, előadási és szalondarabok, két- és négykézre. 25. 33. 19. 18. 22. 72. 26. The International spectafor ujsagkivágö is MM Ma, Prága II, Pánska 8, Telefan: 4919 Naponta körülbelül 1000 újságot és folyóiratot olvas az egész világból: kereskedők és exportőrök, pénzintézetek, művé­szek, tudósok, sportemberek, írók stb. számára. — Vala­mennyi munka- és foglalkozási ág lelkiismeretes ellenőrzése. Külön fordító Iroda üzleti levelek, katalógusok, okmányok és mindenfajta szakkézirat számára Ggorskttldónc­szolgálat! oicso előfizetés! Kérje az elOUzetés! teltételeket! Már megjelent! dr.. Kovács Gyula ügyvéd fordításában bő magyarázatokkal, a legfelső biróság és a legfelső közigazgatási biróság legújabb dön­téseivel u ni uliráj Tartalmazza: 1. Bérlök védelméről 2. A lakásgondoskodásról szóló rendkívüli intézkedésekről 3. A végrehajtási lakkiüritésröl 4. A katonai célokra vonatkozó lakáslefog­lalásról 5. A közcélokra való lefoglalásról szóló tör­vényeket Bolti ára Ke 18.— Minden háztulajdonos­nak bérlőnek ügyvéd­nek, bírónak nélkülöz­hetetlen ezen kézikönyv Megrendelhető minden könyvkereske­désben és a kiadónál Huszár István könyvkereskedésében, Nitrán Csízt 166- brómfttrdd. Megnyílik május 1-én. Érelmeszesedés, ueurastema köszvónyes, csúzos bántalmak, csont és mirigybajok golyva (struma) és a-szervezet és idegek minden bajánál ajaulva. A. fürdő, lakás ellátás, utazás és bá’ in el v irány­ban bő felvilágositást nyiiit a rürdttígazgafúsag, Cslzlürdö. A fővasntvonal mellett. Csízt víz es fiirdösó ot'honi előkúrákhoz Kapható az összes ásványvíz-üzletek és gyóu-ytárakban. OOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 5 hónapos kislányomhoz Intelligens dajkát kerese B«. írásbeli ajánlatokat kér: Székyné, Cíz. OCOQOOOOGCQOOOOOOOOOOGOOCOOQOOOO Cilc Continental Prága I, 876 Grahen 17 Telefon 51 és 3379a4-b Az előkelő magyar társaság találkozóhelye Reggeli kávé zsemlével 1.80 K&. 4 lomul ii■ iniiiiariwiiwawp»>niii iiti mi nrrriréfimnrr-r— oeiomcrlkába rendes gyorsgözös szolgálat Hamburgból — Brazíliába (Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Santos, Paranagua, Sao Franeisko do Sül, Floria- nopolis, Rio Grande do Sül.) Hamburgból — Montevideóba Hamburgból — Buenos-Airesbe Cap Norte április 1 Vigo Madeira „ IC. Cap Polonio „ 30. Antonio Delfino május 6. Útbaigazítás és hajójegy a Geaeralreprásentanz dér Hamburg-SQdamerikani- schen DampMiMgeselMalt, Praba, Haviiékovo námésti 2. % •HMMNIIVIIIHMIIMIIIIIlIflini I GeplOKc SS j | | 1 ^ j {d) Gmmmopíwne { \ Ptattcnetc. \b)Moíinen, Mandolinén » ■ úiiarren, sowieauth divene ; Muíikinstrumente j c)Jiofz-ii-Bíecfi- j | SMasimtrumente ! j d)Mundrsow%iefo - : j fwrmomfias I \e)Fotoqmphische \ [ (Jpparate und dérén i • Xubehör \ íifern-srTfwater- j j Prismengíőser 5 \g)Ta9chen-uArm- : | band-Uhren \ ; nur garantrerie schweizer S * Cfironometer derWe/fbe- 5 2 (tarwtcn Markem LCVretfe ° i fa Juwelen «rkrQrt. iCRAMOPHONE IMPORT: i COMPANY BRÜNN. : K AOi. c« a. conp. • frvhe/fsplitz 6 ■ Prenlistcn bei Anqobe cfes • ; gewümchten Jnsfri/menfesgratixi Korresp. deuisch, cechisch, oder slowakisch. |

Next

/
Oldalképek
Tartalom