Petőfi gyüjtemény - C sorozat / 15-ös doboz

— i Megjelent és szétküldetett a Vas Gereben által szerkesztett Falukönyvének IV-dik füzete. Tartalmát teszik a szerkesztőnek egy czikke, melyben a szegény­ség okait fejtegeti olvasói előtt, s azok közt legfőbbnek tünteti föl a rósz gazdálkodást s a magyar pőrnép közt szokásban levő eszemiszoms'ágot. — Atádi Vilmos ma­gyarázza : mikép segíthetünk magunkon s okos gazdál­kodásra inti olvasóit. — Ugyancsak ő folytatja a ter­mészet titkainak fejtegetését, s egy elbészélést ir a nép számára. — Petöfilöl hoz e füzet egy költeményt: Völgy és hegy czim alatt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom