Petőfi gyüjtemény - C sorozat / 6-os doboz

*** A new-yorki magyar egylet, melynek tag­jai újabban ismét örvendetesen szaporodnak, igen látogatott felolvasási estélyeket tart. Láttuk a nov. 28-diki estély magyar programmját, mely tiz számból állt, Vörösmartynak két, Petőfinek négy, Dalmadynak és Tárkányinak egy-egy költeményével, sat. Két hölgy is szavalt: Fried Auguszták.a. Vörösmarty »Magyar liölgy«-ét, Klein Teréz asszony pedig Uhland »Des Sängers Fluch«-ját. Az egyleti elevenség egyik fő- előmozditója Tagányi Pista. Januárra színi előadást terveznek, a »Vén bakancsos« népszínművel. Okt. 15-án pedig tánccal összekötött »szüreti ünnepélyét . tartottak az egyleti helyiségben, (grand street, 174 sz.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom