Pest Megyei Hírlap, 1991. január (35. évfolyam, 1-26. szám)

1991-01-05 / 4. szám

16 &£Etitm 1991. JANUAR 5., SZOMBAT 9 ' A RADIO ES TELEVÍZIÓ MŰSORÁBÓL SZOMBAT « .. K OSSUTH *.10: Hangszemle. — *.30: Családi tüU8r. — 9.10: Színes népi muzsi­ka. — 10.05: Ismét — a javából! — 13.05: Klasszikusok délidőben. — 14.30: Mindennapi irodalmunk. — 15.10: üj zenei újság. — 17.30: Ün­nepek zenéje. — 18.00: Esti króni­ka. — 18.20: Szemle. — 18.45: Iia- taposta. — 19.05: Kamarazene ma­gyar szerzők műveiből. — 19.27: Közvetítés a Néphadsereg Színház­ból: Az öreg hölgy látogatása. — 22.00: Késő esti krónika. — 22.20: Sporthíradó. — 22.35: Régi híres énekesek műsorából. — 23.05: tlangversenymúzeum. PETŐFI *.05: Értékmegőrző. — 8.30: Nép­szerű muzsika — világhírű elő­adók. — 9.03: Hétvége. — 10.30: Könnyűzenei stúdiónk új felvéte­leiből. — 12.00: Jó ebédhez szól a nóta. — 13.05: Daráló. — 14.00— 16.55: Magunkat ajánljuk. — 17.03: Latin muzsika. — 17.30: Simone Signorét. — 18.30: Slágerlista. — 19.03: Operettkedvelöknek. — 20.00: Jo Ann Kelly 1977-es koncertfelvé­telei. — 20.30: Malév Interfolk Fesztivál ’90. — 21.03: Slágerszín­ház: Függönyt fel! — 22.20: Az eMeRTon bigband játszik. — 23.03: Sporthíradó. — 23.10: Noktürn. TÍvfr 6.30: Falutévé 7.00: Napraforgó 9.05: Protestáns gyermek- és ifjúsági műsor 9.15: Hangvilla 9.45: Apropó (ism.) 10.20: Dallas (ism.) 11.05: Panoráma 12.05: Magazin cultural 12.35: Képújság 15.00: Képújság 15.10: Ncpdalkőrustric 15.15: Európai forgószínpad 15.45: Musica Sacra 15.10: Házibarát 15.20: Kisfilm 16.35: Hagyjatok békén. Tévé film 17.45: Régi magyar viselet az Iparművészeti Múzeumban 18.35: Delta 19.10: Esti mese 19.30: Híradó 20.05: Vers mindenkinek 20.15: La Fontaine-mesék 20.25: Vörös Pimpernel 22.45: Magyar Elektra 23.20: Video világ 21.00: Híradó 3. 6.00—9.00 : Reggeli magazin 14.00: Képújság 14.15: TV 2 14.25: Nyelvlecke Alles Gute! Német nyelv 14.40: Útkereső 15.05: Csipkerózsika Csehszlovák mesefilm 16.29: TV 2 17.00: Melyiket a 3 közül? 18.00: Telesport 18.25: Gyerekeknek! 18.49: TV 2 19.00: Egy ház a Körúton (Ism.) 20.22: TV 2 21.00: Híradó S. 21.20: TV 2 21.30: összeesküvés: A chicagói nyolcak pere Amerikai film (ism.) 23.20: TV 2. Napzárta Csehszlovák televIzíÓ 8.30: Események, kommentárok (ism.). — 9.00: A nap percei. — 9.05: Gyerekek publicisztikai mű­sora. — 10.05: Irány az aranyfolyó. Ausztrál tévésorozat. — 10.30: Me­sefilm. — 11.25: Autósok, motoro­sok magazinja. — 12.05: A nap percei. — 12.10: Süketek tv-klubja. — 12.40: Fúvószene. — 13.20: Ami- nációs film. — 14.15. Rhytmick. — 14.55: Kolombus Kristóf. Olasz té­vésorozat. — 16.30: A nap percei. — 16.40: Sport. 1990. — 17.50: Idő­szerű kérdések. — 18.00: Receptek nem csak vasárnapra. — 18.45: Torna. — 19.00: Esti mese. — 19.20 : Időjárás. 19.30: Tv-napló. — 19.50: A hét eseménye. — 20.05: Bűvös show. — 21.00: Labdarúgók bálja. 21.35: Sporthíradó. — 21.50: Bará­tok. Német tévéfilm. — 23.20: Lab­darúgók bálja. — 23.40: Rock a Madison Square Gardenbcn. — 0.10: A nap percei. 2. MŰSOR 16.00: Rajzfilm. — 16.10: Német ter- mészetfilm. — 16.40: Híres kislány. Tévéjáték. — 18.00: Esti mese. — 18.10: Gyerekek műsora. — 18.20: Dokumentumfilm (ism.). — 18.50: Publicisztikai műsor. — 19.15: Val­lási műsor. — 19.20: Időjárás. — 19.30: Tv-napló. — 19.50: Találkozás Marian Vanekkal. — 20.00: Parasz­tok. Lengyel film. — 20.50: Vych- dodna. 1990. — 21.30: Madame Du- barry. Tévéoperett. — 23.00: Német dokumentumfilm. — 23.30: Vers. S U PER 7.00: Egyveleg. — 15.00: Pinocchio kalandjai. — 16.30: Hollywoodi sztárok. — 17.00: Videodivat. — 17.30: Európai slágerlista. — 18.00: Ultrasport. — 19.50: Időjárás-jelen­tés. — 20.00: Kék éj. — *1.*9: Csend. (am. film) — 22.40: Sporthí­rek. utána: Egyveleg. EUROSPORT 8.00: Mókagyár, — 10.00: Vitorlá­zás. — 10.30: Motorsportújdonsá­gok. — 11.00: Üszó-vb. sí, jégko­rong, atlétika, szörf. — 19.00: Ke­rékpársport. — 20.00: Vitorlázás. — 20.15: Birkózás. — 22.15: ökölvívás. — 23.15: Párizs—Dakar-rali. — 23.30: Sí. — 0.30: Üszó-vb. BÜ 13.30: Horizont »93. — 14.30: Victor Hugó: 1793. — 16.05: Hírek. — 16.15: Tilos az álmodozás. — 17.30: Félix. — 18.00: Éretlen zsenik. — 18.30: Sanzonfesztivál. — 19.00: Hí­rek. — 19.30: Svájci tévéhíradó. — 20.00: Thalassa. — 21.00: Híradó. — 21.35: Vallomás. 1. rész. — 23.15: Hírek. — 23.30: Betűk. WASÁMMAP KOSSUTH 8.30: Világóra. (ÉLŐ) — 9.05: Me­se Szaltán cárról. — 10.05: Ének­szóval, muzsikával. — 11.05: Gon­dolat-jel. — 12.20: Harminc perc alatt a Föld körül. — 13.05: Radio­ton korongok. — 13.30: Szonda. — 14.10: Művészlemezek. 15.05: Kis­kunhalom. — 16.05: A szülőföld muzsikája. — 17.05: Rádiókaszinó. — 18.00: Esti krónika. — 18.20: Ko­molyzenei lemezlovas. — 19.05: Hol volt. hol nem volt. — 19.24: Balzac művét fordította Réz Adám. — 20.13: Debussy: Gyermekkuckó. — 20.28: Gömör zenei hagyományaiból. — 21.05: Hallgassuk együtt! — 22.0(1: Késő esti krónika. — 22.30: Kapcsoljuk a 8-as stúdiót. (ÉLŐ) 7.03: Az evangélikus egyház fél­órája. — 8.05: Mondjuk, az orosz­lán. — 9.03: Mennyei kanca. — 10.00; Szórakoztató műsor. — 11.00: Vasárnapi koktél. — 12.03: Jó ebéd­hez szól a nóta. — 13.03: Stúdióvi­lág. — 14.00: Jan Bibijan. Elin Te­lin regényének rádióváltozata. — 15.03: Táskarádió. — 16.00—20.25: Poptariszaya. (ÉLŐ) — 20.25: Klakkban és frakkban. — 21.03: Hrabal könyve. — 21.27: Társalgó. — 22.20: Operettslágerck. — 23.03: Sporthíradó. — 23.10: Éjfél előtt, éjfél után. (ÉLŐ) EH 8.00: A Biblia üzenete 8.05: Kéménymesék 8.30: Családi torna 8.35: Mesemondók 9.00: Az öreg téglagyár 9.30: Orrom krumpli, hajam kóc! 9.40: Durrel a Szovjetunióban 10.05: Corbusier nyomában Indiában 10.40: Hacsikó. Japán film 12.25: Képújság 15.09: Képújság 15.15: Betűreklám 15.20: Üsző-világbajnokság 15.55: Kerék-bár 17 00: Walt Disney bemutatja 19.00: A Hét 20.00: Híradó 20.15: Fred kapcsolata Francia film 21.40: Telesport 21.55: Hogy megértsd a jót, hallanod kell. mit láttam az úton . .. Portréfilm Vikidál Gyuláról 23.15: Képújság TE 9.00—12.00: Tévémaglszter 14.00: Képújság 14.15: TV 2 15.00: A cirkusz pillanatai Francia film 15.35: TV 2 16.35: Álljunk meg egy szóra! 16.45: TV 2 18.25: Gyerekeknek! Í^CYEBMSKaiEJTVfeHYla Gyerekek! Puccini (Giacomo, 1858—1924) az olasz operaművészet utolsó nagy európai hatású mes­tere volt. Három kimagasló operá­ja található mai rejtvényünkben. 1 1 i 4 z— 3 & q 10 íi 12 6 15 t <o •í 0 <4 5LO n 22 25 24 25 '1Q> ÍX H VÍZSZINTES I" 1. Nagy szomorúság. 8. Az utca túloldalára. 9. Villanófény, a fotózásnál használják. 10. Se ..., se hamva, nyomtalanul eltűnt. 11. Néhány. 12. Egymaga. 13. Ennek az operának a bemutatója 1906-ban botrányba fulladt, de később már bejárta az egész világot. 16. Minő­ségi ellenőr a gyárban. 17. Folyó, Passaunál torkollik a Dunába. 19. Sértetlen. 21. Régi fiókos szek­rény, sublótnak is mondták. 27. Szélesre nyitja a száját. 23. Furu­lyaszerű, fűzfából vagy bodzából faragott népi hangszer. FÜGGŐLEGES: 1. Világhírt jelentett Puccininek az 1396-ban bemutatott operája, mely a párizsi muzsikusok, festők, költők nyomorúságos életét mu­tatja be. 2. Északolasz város. 3. Nagy magyar zeneszerző, zenetu­dós (Béla), egyik remek alkotása A fából faragott királyfi. 4. Üd- vöz légy! mondták a régi Rómá­ban. 5. Melegítő és világító köz­ponti égitest. 6. Az Alföld jellegze­tes fája. 7. Utolsó, Schiller drámá­ja nyomán írt operáját már nem tudta befejezni, meghalt. Az ope­ra befejező részét Franco Alfano írta meg. 14. Sietve megy vala­hova. 15. Megszünteti a gyűrő­dést. 18. Olimpiai bajnok úszónö volt (Ilona). 20. Lovacska. 23. Fő­zeléknövény. 28. Te és ő! Gyerekek! A megfejtett opera­címeket a többi, januári megfej­téssel együtt — egy levelezőlapon — február 10-ig küldjétek be a szerkesztőséghez. Már egyetlen heti megfejtéssel is lehet nyerni! JANUÁR Szabó Lőrinc írja szép téli ver- seben: „Láthatatlan erek csö­rögnek, csengőket cseppent az eresz ... Folytatás a számozott sorok­ban olvasható! Beküldési határidő: egy hét! KIRÁLY­SÁG A SKANDI­NÁV FÉL SZIGE­TEN TÍZ GRAM­MOS m ÉRTEL­MES VASUTL RAKODÓ­TÉR p^°ss MOTOR­OLAJ M VERDI. ‘ OPERÁJA FÉL ÉV ILONA RÖVIDEN ♦ V ▼ ? * * L ILLETÉK RÖVIDEN Á’SZIN - MÜVEK ► BOLGÁR CIGI VADÁSZ­EMLÉK ► KÖZELI ROKON A KERT­BEN VAN ► FECSKE-' FARKÚ FÉRFI KABÁT ...PASO USA VA­ROS /TEXAS/ FLUOR JELE HENYÉL ROmÁn FOLYÓ V V NÉMA NÓTA KÜLDÖTTÉ NEK . ► megújí­tás • ► ¥ T f MAROS M^NTI LÁNGOL ► ' "—Y­NÉVELŐ A KARÁ­CSONYFA HAZAJA ► L_ togő fó­VÁROSA ► ♦ FRj KÁR­TYA SZÍN ► OPERA­DALŰK "ÉSZAKI FFINÍV MOHÓN ESZIK ► GLOBÁ­LIS ► * V HÉBER A BETŰ RÉSZBEN FEHÉR ► KELET RÖV. SZAMTAh MŰVELET L_ V ' ESTE­FELE ► NÉMETÜL ÉLNI * * • A HORDÓ RÉSZE FIATAL TYUK SZARVAS 7“ 0 V * V FÉLIG -1 CSINOS ► KONYHA­FŐNÖK ERBIUM V-JELE ► FEKETE ITAL ► Y AFRIKAI ORSZÁG REJTVE FIGYELI ÜRES SZÉK ► TISZTI RANG R. ¥ ► EGYES--------T~ F ELSŐ­FOK ► NÁLUNK FORDÍTVA Éli VI- IÁGÁT pa!ros PITE ► TERE­FERÉL ► * * ▼ SZELÉN JELE ► viragST HÁZTÁJI A~HÉT 2 NAPJA PORTU­GÁL SZIGET TESTKÉP ► FÉL PERC ► IZRAELI PÉNZ > —w1 SZAPPAN MARKA OLLÓS Állat csotí HATARA' l ♦ '¥ LEVES FAJTA ROMAI 49-ES ► T ILYEN HAMAR-» VESZTE-* GÉL ► SÓVÁROG VALAMI UTÁN ► V TÉT A LOVIN /ANGOL SZÓ/ • ► L- _______ KERGET ► A december 23-án megjelent rejtvény helyes megfejtése: Lát­hatatlanul ott a jel, hogy itt van újra a karácsony. 100 forintos könyvutalványt nyertek: Csipkó Rudolfné, Ceg­léd. Szív u. 7/B., Bán Gusztáv, Cegléd. Rákóczi u. 19/A., Fehér Im- réné, Gomba, Kossuth tér 9., Ha­lász Mihályné, Penc, Rákóczi u. 42., Jakus László, Letkés, Csenger utca 15., Ondrik Márton, Aszód, Kondoros tér 44., Prekop Lászlóné. Mende, Dózsa u. 41., Romházi Lászlóné, Monor, Jósika u. 60., Szeleczky Károly, Cegléd, Hollós u. 2/B., Tokainé Mócsa Anna Ke- repestarcsa, Vereczkei út 5/A. 19.00: Az öreg. NSZK bűnügyi tévéfilm 20.00: TV 2 20.50: Néprajzi értékeink 20.54: TV 2 21.35: A láz. Magyar film 23.00: TV 2. Napzárta Csehszlovák televízió 8.45: Mlnl-mlx. — 10.10: A liba- pásztorlány és a király. Mesefilm. — 11.05: Objektív. Magazin. — 11.35: A nap percei. — 11.40: a hét eseménye. — 11.55: Mi történt a héten. — 13.00: Intersport. — 13.00: Receptek nem csak vasárnapra. — 15.40: Dalok visszhanggal. — 16.20: A kilencedik szív. Cseh film. — 17.50: Walt Disney bemutatja. — 19.00: Esti mese. — 19.20: Időjárás. — 19.30: Tv-napló. — 19.30: Randall és Ilopkirk. Angol tévésorozat. — 20.45: Videostop. Szórakoztató ve­télkedő. — 21.30: Sporthíradó. — 21.45: Vincent van Gogh. Doku- mentumfiini. — 22.40: Mozart ének­karverseny. — 23.00: A nap per­cei. 2. MŰSOR 10.00: Slavia Kosice—Inter Bratis­lava férfi kosárlabda-mérkőzés. — 15.35: Rajzfilm. — 15.45: Laura, a fókakölyök. Angol tévésorozat. — 16.10: A drótos. Tévéjáték. — 17.20: A metronóm blues klub. — 18.00: Esti mese. — 18.10: Üj-zélandi ter­mészetfilm. — 18.33: Tévékaleidosz­kóp. — 19.10: Időjárás. — 19.20. A szlovák kormány elnöke beszél. — 19.30: Tv-napló. — 19.50: Doku­mentum tévéjáték Lewis Carrol életéről. — 20.35: Pozsonyi harmo­nika. Zenés film. — 21.00: Híradó, — 21.28: Sport. — *1.35: Csendes méreg. Tévéfilm. S U :f .E R 7.00: Egyveleg. — 11.00: Európai slágerlista. — 11.30: Egyveleg. — 13.30: Halló, Ausztria — halló. Becs! — 15.00: Írva vagyon. — 16.09: Turisztikai magazin. — 16.30: Nemet nyelvű magazin. — 17.30: A világ holnap. — 18.00: Üzleti hét. — 19.35: Belföldi tudósítások. — 19.30: Videodivat. — 20.00: SPIN. — 21.00: A bosszú völgye, (am. film) — utána: Egyveleg. EUROSPORT 8.30: Mókagyár. — 10.00: Nemzet­közi sport. — 11.00: Jégkorong. — 12.00: Sí-vb, jégkorong, úszó-vb, síugrás. — 19.00: Nemzetközi mo­torsport. — 20.00: Labdarúgás. — 22.90: Sí-vb. — 0.15: Párizs—Dakar- rali. — 1.30: Jégkorong. — 3.15: Műsorzárás. 13.00: Híradó. — 13.15: Rajongók Iskolája. — 14.00: Kean (színdarab) — 16.05: Hírek. — 16.15: Úti cél a világ. — 17.05: Klipműsor. — 18.00: Ifjúsági magazin. — 18.30: Sanzon- fesztivál. — 19.00: Hírek. — 19.30: Belga tévéhíradó. — 20.00: 7-böl 7. — 21.00: Híradó. — 21.35: Filmklub: Bál. — 23.30: Hírek. — 23.45: Mozi­magazin. Szerda, Tv 2, 19.00: Több, mint futó kaland Csütörtök, Tv 1, 21.30: A cár őrültje

Next

/
Oldalképek
Tartalom