Pest Megyei Hírlap, 1989. július (33. évfolyam, 153-178. szám)

1989-07-25 / 173. szám

I Hagyományos nemzetközi torna megyénkben Az Aranykalász Kupáért Egy évvel ezelőtt szüntette meg a Ráckevei SE NB III-as labdarúgócsapatát, elsősorban anyagi okok miatt. A pettyes labda hívei azonban nem ma­radtak gazda nélkül, a helyi felnőtt-, ifi- és serdülőegyüt­tes a körzeti bajnokságban Játszin. A kévéi focipálya te­hát nem maradt néptelen, sőt ■a mozgalmas diáksportélet jó­voltából pezsgő az élet. Ugyancsak nagy lesz a for­galom az elkövetkező napok­ban. Ma kezdődik a hagyo­mányos nemzetközi ifjúsági torna az Aranykalász Ku­páért. Tavaly Franciaország— Szovjetunió döntő volt, ame­lyet a francia együttes 1-0- ra nyert. A kupavédő szeret­né megismételni korábbi si­kerét. Mint megtudtuk, ők a legszorgalmasabbak. Már va­sárnap délután megérkeztek, s hétfő délelőtt edzést is tar­tottak. A többi együttes hét­fő délután kezdte a gyakor­lást. Szállás a kastélyban A helyszín kicsit a lakhely­től is függ. A bajor válogatott a dunavarsányi edzőtáborban talált otthont, s ők itt trénin­geztek a csehszlovákokkal egyetemben. A bajorok egyéb­ként már a múlt héten ha­zánkba érkeztek, részt vettek a sátoraljaújhelyi tornán, ahol a döntőbe jutottak, ezüstérmet szereztek. A részt vevő együttesek többsége Ráckevén, a Keve Szállóban, illetve a Savoyai- kastélyoan lakik. Tegnap es­te a kastélyban tartották a tornát megelőző technikai ér­tekezletet, ezen tisztázták a részleteket. Izzós ífista Egyébként a csoportmérkő­zések a korábbi évekhez ha­sonlóan, idén is több helyszí­nen zajlanak. Ma délután fél négykor lesz Ráckevén az ün­nepélyes megnyitó. Ezt köve­tően a csapatok a találkozók színhelyére utaznak. Csütör­tökön és szombaton szünna­pot tartanak — hajókirándu­lás szerepel a csütörtöki programban — a finálé pe­dig vasárnap lesz Ráckevén. Tavaly a magyar fiatalok csupán a 7. helyet szerezték meg, s idén érthetően szeret­nének előbb végezni. Piski Elemér, a magyar 16 évesek válogatottjának szövetségi edzője a következő keretet jelölte ki. Szombat-vasárnap Dömsödön Autócross és forgatás Ami Solymáron a kézilabda, Vácott a labdarúgás, Százha­lombattán a kosárlabda, az Dömsödön az autócross. Im­már sok év óta változatlan lel­kesedéssel szervezik-rendezik az évenkénti egy-két viadalu­kat. Nincs ez másként idén sem. Ugyan csak a hétvégén kerül sorra az országos bajnoki fu­tam, de már mindenki — aki­nek a sporthoz valami köze is van ebben a nagyközségben — a verseny lázában ég. A ver­seny komolyságát jelzi az is, hogy védnöknek megnyerték a szervezők Bömsöd Nagyköz­ségi Közös Tanács elnökét, ár. Sitnikiewicz Lászlót és a helyi Dózsa Mgtsz elnökét, Sáfrán Józsefet is. — A program 29-én, délután 14 órakor kezdődik — tájékoz­tatott Szabó József, aki nem­csak „nyakig benne” van az előkészületekben, hanem aktív szereplésre is vár, lévén a he­lyiek egyre jobb eredményeket elérő versenyzője. — Addig azonban még rengeteg a ten­nivalónk, amelyeket csak a ka­tonaság hathatós segítségével tudunk időre elvégezni. Űj tri­bün és irányítótorony épül a versenybíróságnak; ehhez a helyi tanácsa adott támogatást. Szerdától már naponta locsol­juk a pályát, hogy a lehető legjobb állapotban legyen. Ha az időjárás kegyes lesz hoz­zánk, úgy legalább ötezer em­berre számítunk. Azután szakmai kérdésekre terelődött a szó. Szabó József örömmel újságolta, hogy az idei szezonra épített, 3000 kcm-es Volkswagennel egyre jobban szinkronban van. A négykerék-meghajtású, 250 ló­erős masina bizony egészen másként ..viselkedik”, mint a lényegesen gyengébb, más me­nettulajdonságokkal rendelke­ző, korábbi Lada tette. A sok munkaóra is kamatozik, amit Göbölyös Gábor szerelővel rá­fordítottak a VW-re. — A hódmezővásárhelyi volt az első befejezett versenyem az idén, s ezzel a 3. hellyel mindjárt hetedik vagyok az összesített pontversenyben. Remélem, a hátralévő fordu­lókban még lesz egy-két ug­rásom előre, talán a dobogó sem elérhetetlen számomra. Persze a dömsödi szakosz­tály nem csak Szabó József­ből áll. Az 1600 alatti kategó­riában elsősorban a Ladával rajtoló Orosz István esélyes jó helyezésre, míg 1600 fölött az ugyancsak nemrég elkészült, 16 szelepes Porschéval induló Tóth Sándor okozhat gondot a riválisoknak. — Ezúttal először a tévé ka­merái is feltűnnek a dömsödi autócross-viadalon. A verseny alatt és után ugyanis ott for­gatják az Angyalbőrben című film egyes epizódjait. A film­beli két főszereplő dublőréi Orosz Lajos és Szabó József lesznek. Jocha Károly Kézilabda NB II. Végeredmény Középcsoport 1. CS. Autó 26 3 3 766-639 55 2. Malév SC 23 2 7 687-568 48 3. V. Forte 22 3 7 682-554 47 4. Salgótarján 18 2 42 684-632 38 5. Jászb. TK 14 1 17 672-677 29 6. Szegedi TK 9 3 20 723-792 21 7 8 9 10 11 12 * 11 Kapusok: Kisnémet (Bp. Honvéd), Vlaszák (Olajbá­nyász). Mezőnyjátékosok: Hor­váth F., Petrok (Ferencváros). Flórián, Forrai (Bp. Honvéd). Farkas, Kovács B. (Pécs: MSC), Kovács Z., Kovács R. (MTK-VM), Barczi, Szilágyi (Nyíregyházi VSC), Horváth Z. (Kaposvár), Horváth B. (Sopron), Lahos (Tatabánya), Telek (Váci Izzó), Sándor (Debreceni Sportiskola). A csoportbeosztás. A cso­port: Szovjetunió, Bajor tar­tományi válogatott, Izrael, Csehszlovákia. B csoport: Ju­goszlávia, Franciaország, Iz­land, Magyarország. Izland együttese először szerepel e hagyományos tornán. Mai műsor A mai mérkőzések (vala­mennyi 17 órakor kezdődik): Magyarország—Jugoszlávia (Ráckeve), Szovjetunió—Izrael (Kiskunlacháza), Izland—Fran­ciaország (Dömsöd), Bajor tar­tományi válogatott—Csehszlo­vákia (Dunavarsány). A PLSZ delegálja a játékvezetőket, NB III-as kerettagokat. Ráckevén ma Staller fújja a sípot. Bár valamennyi csapat hoz magával szerelést, a ráckevei szertáros, Ligeti Sándor is készenlétben áll. Előfordulhat ugyanis, hogy tönkremegy va­lamelyik kellék, s akkor ki­segítik mezzel, esetleg cipővel a bajba jutottat. A helyiek tegnap az utolsó simításokat végezték. Rékasi József, az RSE ügyvezető el­nöke a vendégek fogadására utazott fel a fővárosba. Egyébként a Ráckevei SE, va­lamint a helyi Aranykalász Tsz is tiszteletdíjat ajánlott fel. A torna alkalmából prog­ramfüzetet adtak ki, s ez a torna valamennyi fontosabb részletét ismerteti. Reitter László' IVsY IMírlup ggggggyl 1989. JÚLIUS 25. Két 13 + 2 találat Totó forduló A totó 29. játékhetén 2 darab 13+2 találatos szelvény volt, nye­remények egyenként 2 091 386 fo­rint. A 13+1-esböl is két darab akadt, itt a nyeremény egyenként 1 591 386 forint. A két darab 13 ta­lálatodra egyenként 1 060 924 fo­rint jut. 12-es 384, 11-es 5694, 10-es 44 390 darab volt. Nyeremények egyenként 11 05-1, 745, illetve 143 fo­rint. Tornagvőxtes Sax Holtverseny Clermont-Ferrand-ban rit­kán tapasztalható „befutóval” fejeződött be a Világfesztivál elnevezésű nemzetközi sakk­torna. Az élen ötös holtver­seny alakult ki a francia Oli­vier Renet, a magyar Sax Gyula, a svájci Viktor Korcs- noj, valamint a szovjet Szer­pej Dolmatov és Jan Elveszt között, s így ők megosztoztak a 200 ezer frankos fődíjon. Re­net kivételével valamennyien nemzetközi nagymesterek, s mostani sikerével a 24 éves francia sakkozó is teljesítette a nagymesteri normát. Jellem­ző egyébként a verseny szoros­ságára, hogy — sakknyelven szólva — két plusz is elegendő volt az első helyhez, vagyis kettővel több győzelem, mint vereség. Az élboly mögött mindössze fél ponttal lemaradva Ribli Zoltán és a svéd Ulf An- dersson osztozott a 6—7. he­lyen. Partik, perek, pofonok — könyvismertető Budaörsi eszperantó Szép számmal gyülekeztek hétfőn az újságírók a Fészek Klub gobelintermébe, ahol kettős sajtótájékoztatót tartottak: először Kárpáti Tamás Partik, perek, pofonok (Polgár-dosz- szié, 1974—1989.) című könyvének bemutatójára került sor, majd a Magyar Eszperantó Szövetség kiadványa kapcsán a szintén az eszperantisták által szervezett, szeptemberben in­duló budaörsi kísérleti általános iskolai osztályról esett szó. 7. Láng Vasas 16 2 14 671-638 34 8. Lajosmizse 13 3 16 631-659 29 9. Jánoshalma 11 4 17 636-698 26 10. Szolnok 12 2 18 635-674 26 11. Veresegyház 11 — 21 557-649 22 12. Bányagép 4 1 27 562-706 9 Jöjjön a BKV-hoz villamos- járművezetőnek! Havi kereseti lehetőség, az órateljesítéstől függően, 10 000-17 OCX) Ft + külön feltétel szerint 2000 munkaóra után, óránként 12 Ft munkaköri jutalom. Tanfolyami képzés esetén - külön szerződés szerint — 8500/hó Ft átképzési támogatásban részesülnek a tanulók. Ha a BKV-hoz jön dolgozni, akkor ön és a családtagjai ingyen utaznak a BKV járatain. Igény esetén, munkásszállás van. Várjuk jelentkezését a felvételi irodán, cím: Budapest X., Fehér út 1/C, telefon: 188-774, 187-133, 232-es mellék. Kárpáti Tamás, az MTI fő­munkatársa — ezt nem is tit­kolta — szubjektív könyvet írt, amely azonban mégsem nevezhető elfogultnak, a té­nyeket eltorzitónak. Hosszú évek óta . szinte családi barát­ja Polgáréknak, s a könyv írásakor egy időre be is köl­tözött a sakkozó família Semmelweis utcai lakásába, hogy még élethűbb legyen a munka. A 17 fejezetből álló, a „Polgár-jelenséggel” vala­milyen módon kapcsolatban álló minden személyt meg­szólaltató könyv már megje­lenése előtt viharokat ka­vart, hiszen a Képes Sport folytatásokban közölte a sztorit. Kárpátinak már ed­dig is voltak sajtó- és etikai perei írása miatt, s nagyon valószínű, hogy hasonló ügyek ezután is várnak rá. Ez azonban rendszerint hoz­zátartozik az ilyesfajta köny­vek utóéletéhez. A Magyar Eszperantó Szö­vetség hozta létre az úgyne­vezett. Talento alapítványt, amely szeptemberben a Bu­daörsi 2. Számú Általános Is­kolában beindítja az első olyan osztályát — 6 évesek­nek, azaz elsősöknek —, amely­ben a Polgár László által ki­dolgozott módszerrel oktatják a gyermekeket. Ennek lénye­gét a pedagógus jelszava fe­jezi ki: „A zsenik nem szü­letnek. hanem nevelik őket”. Polgár László lányai példáján mutatta be, hogy megfelelő kitartással, módszerességgel, szeretette] lehet „zseniket” nevelni — elvégre valószínűt­len, hogy mindhárom lánya sakkfenoménnak született vol­na. Budaörsön a kísérleti osz­tályban — amely 22-es lét­számmal indul — nem kiemel­kedő képességű fiatalokat, hanem átlagos intelligencia­szintű gyermekeket oktatnak (ez egyébként Polgár László kikötése volt, hogy ily mó­don is bizonyítást nyerjen: átlagemberekből is lehet zseniket faragni). A hang­súly az idegen nyelvek és a matematika oktatásán van. A tanítás eszperantó nyelven folyik. A sakk nem szerepel a tantárgyak között, hiszen nem sakkiskoláról van s?ó. Külön rokonszenves vonása a kezdeményezésnek, hogy a „zseniosztály” ingyenes, azaz tandíjmentes. Táncos lábú bajnok Csoda a Touron f/ ész csoda, hogy egyáltalán *■*- újra hajtani tudtam, és ráadásul még nyertem is! — mondta Greg Lemond, miután felfogta, hogy 1986 után má­sodszor is a dobogó legmaga­sabb fokára állhatott a profi kerékpárosok csúcstalálkozó­ján, a Tour de France-on. És talán a „csoda” kifejezés ezút­tal valóban nem túlzás. Tiz hónappal azután, hogy Lemond első amerikaiként győzni tudott a Luxemburgból induló, Belgiumot átszelő és a párizsi Champs-Elysées-n vé­get érő kerékpáros szuperma­ratonin. kis híján életét vesz­tette. Történt ugyanis, hogy egy kaliforniai pulykavadászat során súlyos balesetet szenve­dett. több mint hatvan sörét került testébe. Napokig életve­szélyes állapotban volt. és az orvosok szerint már az szinte csodával határos, hogy egyál­talán felépült, hiszen 30 sörét még mindig benne lapul. — Nagyon nehéz volt újra Tiszától a Honáig Vízre szállás előtt Mozgalmas az élet a vizeken. A Szabolcs megyei Tivadarból rajtoltak a Tisza-túra résztvevői, s hét nemzet 300 hajója augusztus 12-én érkezik meg Szegedre. Az evezősökre is jó néhány erőpróba vár. A hét végén a Velencei tavon rendezik a fiatalok országos bajnokságát, amelyen az idén eddig kitű­nően szereplő Váci Hajó versenyzői is indulnak. Itt pedig a Váci Hajó győztes úttörő fiú négyese: a csepeli versenyen vízre teszik hajójukat Váci Senior-mclegítőben a magyarok Ifjúsági evezős-vb Július 27-től augusztus 6-ig tart az ifjúsági evezős-világ­bajnokság, amelyet a Szeged rneiletti Maty-éri pályán ren­deznek. Ritkán fordul elő, hogy ebben a sportágban nagjt nemzetközi eseménynek a há­zigazdája Magyarország, ép­pen ezért a hazai evezősvilág­ban óriási izgalom előzi meg a vb-t. Már csak azért is, mert — ahogy Czakó Csaba, a szövetség főtitkára elmond­ta — az ifi-vb sikeres meg­rendezése „belépőjegy” lehet a felnőtt-világbajnoksághoz. A nemzetközi szövetség (FISA) gyakorlatának megfelelően ugyanis csak az az ország kaphatja meg a felnött-vb rendezési jogát, amely már a fiatalok hasonló versenyének lebonyolításával letette a névjegyét. Huszonkilenc ország 610 evezősét nevezte a vb-re, ösz- szesen 64 női és 116 férfi­egység várja a rajtot a 14 versenyszámban. Magyaror­szágot 41 versenyző képvise­li, s amint Fekete Tibor, a szervezőbizottság elnöke sze­rényen megjegyezte, már egy­két érem megszerzése is si­kert jelentene. Csupán a szovjet és a kelet­német küldöttség lesz teljes, mindkét ország 52 evezőst in­dít, vagyis mind a 14 — 8 fér­fi és 6 női — számban ne­veztek. Korszakhatárt jelent majd ez a világbajnokság, ugyanis először rendezik a felnőttekével megegyező, 2 km-es távon a vb-t. A Hungária Biztosító, az Olajterv, a Microservice Com­puter, a Chemolimpex, a Monimpex, az Agrober és a Texért Vállalat által támoga­tott magyar válogatott tagjai a Váci Kötöttárugyár hófehér Senior márkájú, piros-fehér- zöld csíkkal díszített „egyen- melegítőjét” viseli. Kosarascsemege Moszkvában A szovjet fővárosban túrázik a világhírű amerikai Harlem Globetrotters kosárlabdacsapa­ta. A sportág bohócait nagy lelkesedéssel fogadták Moszk­vában, Leningrádban, Vil- niuszban és Jerevánban egy­aránt. A társulat július 25-ig marad a Szovjetunióban. elkezdeni, de végtelenül el­szánt voltam — mondta Le­mond. — Ennek ellenére két hónappal ezelőtt még bőven kiegyeztem volna mondjuk egy huszadik hellyel is. Az amerikai sportoló vasár­nap fantasztikusan kerekezett, 54.545 km órás átlagot tekert, óriási pályacsúccsal ért célba. Leszállt kerékpárjáról, és vár­ta a „sorsát”, amely ezúttal Fignon kezében volt. — Amikor látóhatáron belül ért Fignon, és még 20 másod­perce volt arra. hogy célba ér­jen és megelőzzön, azt hittem, vesztettem. Gondoltam: nem létezik hogy ilyen sok idő kell­jen. hogy ide (a célba) érjen. Létezett. Nyolc másodperccel még több is kellett. — Ott álltunk a győzelmi pó­diumon, es az jutott eszembe: mit éreznék én most Fignon helyében? Nem tudtunk egy­másnak mit mondani. Én tel­jesen összetörtem volna, ha nyolc másodperccel kikapok. Persze sportszerű volt és gra­tulált. — Életemben először sírtam verseny után — mondta Fig­non. — El kell ismernem, most potyogtak a könnyeim. Óriási harc volt. Lemond nagy baj­nok. Ebben tökéletesen igaza van a végtelenül sportszerű fran­ciának. És a nagy bajnok azt is megmutatta, hogy örülni is nagyon tud. A2 eredményhir­detésre magával vitte felesé­gét és kisfiát is. mindkettőjü­ket ölelte, csókolta. Valósággal „madarat lehetett volna fogat­ni vele” — Ahogyan elnézem a férje­met, egész éjjel táncolni fo­gunk — mondta Kathy Le­mond, a ieleség. — Én csak at­tól féltem, hogy 1-2 másod­perccel kap ki Greg. Az bor­zasztó lett volna . . mi a táncra vonatkozó jós­latot illeti az „talált”. Greg Lemond, az 1986. és az 1989. évi Tour de France győz­tese teleségével. valamint édesapjával. Robert Lemond- dal. az éjszakát h párizsi Mou­lin Rouge-ban töltötte, ott ün­nepelték a „csodát”.

Next

/
Oldalképek
Tartalom