Pest Megyei Hírlap, 1989. május (33. évfolyam, 101-126. szám)

1989-05-24 / 120. szám

8 1989. MÁJUS 21., SZERDA Hírek Közlemény Tájvédelem a Zsámbéki-mcdcncébcn Megmentik a vízimalmot « 1989. május 24. Szer- • da. Eszter napja. A nap kél 4.58 — nyugszik 20.25 órakor. A hold kél 0.16 — nyugszik 7.27 órakor. tVín ii vT'o ni o ,i li'nAs'k Folytatódik a napos, száraz idő. Szerdán többnyire mérsé­kelt, változó irányú szél vár­ható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok kö­zött alakul. Paprikaiilíeíők • ' ' ••• í/' - ■ . A 3600 hektáros szegedi tál- körzetben a fűszerpaprika mintegy 30 százalékát hagyo­mányos módon, palántáról ne­velik. Ez a módszer munka­igényesebb mint a magról való termesztés, de Jobb minőséget és több termést biztosit. Sze­ged mlhálvtelki határában — ahol felvételünk készült • — megkezdték a hires szegedi fűszerpaprika palántáinak ki- -í ' - “ ültetését — Akvarellkiállitás. A Ma­gyar Szénhidrogénipari Kuta­tó-fejlesztő Intézet és a Ma­gyar Népköztársaság Művé­szeti Alapja közös rendezésé­ben nyílik meg június 3-án a sziráki Hotel Kastélyban Ko- váts Nagy Ira százhalombat­tai festőművész akváreilki- állítása. KOSSUTH RADIO 4.34): Jc5 reggelt! 8.00; Hírek. Idő­járás. 8.13: Mai programok.. 8.30: Eoo.-mix. 8.30: Népdalok. 9.37: Be­szélni nehéz. 10.00: Hírek. Időjá­rás. 10.05: Afrika Francia nvelvü irodalom. 10.33: A királyné csipke- kendője. 13.00: Déli krónika. 12.30: Ki- nyer ma? 12.45: Törvénykönyv. 13.00: Klasszikusok délidőben. 14.00: Hírek. Időjárás. 14.03: Mű­sorismertetés. 14.10: A magyar nyelv századai. 14.23: Operasláge­rek. -15.00: Zengjen a muzsika. 15.30: A szovjet hegedüiskola. 16.00: Tizenhat óra. 16.10: Tiéd a világ. 16.30: Színitanoda. 17.00: Ol­vastam 'Valahol... 17.20: Rólunk van szó! 17.23: Ipargazdák. 17.30: NötäKi 18.02: Komjáthy Jenő ösz- sze3 művei. 18.15: Hol volt, hol nem volt... 18.25: Könyvújdon­ságok. 18.38: Műsorismertetés. 18.50: Est! magazin. 19.15: Az én fa­lum. 20.01: Radloton-korongokról. 20.07: Beethoven: D-dúr szonáta. 20.30: A Thatcher-^vtized. 21.00: Örökzöld fümmelódlák. 21.50: Gong. 22.00: Hírvilág. 22.30: Tükör­képünk 37 darabban. 22.56: Szim­fonikus zene. 21.00: Hírek. Időjá­rás. 0.10: Himnusz. 0.15: Ejfél után. ■ PETŐFI RADIO 4.30: Reggeli zenés műsor. 8.00: Hírek. Időjárás. 8.03: Idősebbek hullámhosszán. 8.50: Külpolitikai figyelő. 9.Q0: Hírek. Időjárás. Út­közben. 9.05: Napközben. 12.00: Hírek németül, oroszul és angolul. 1240: Citeraszó. 12.25: Útikalauz Üdülőknek. 12.30: Postabontás. 13.00: Hírek. Időjárás. Útközben. 13.03: A tegnap slágereiből. 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. 14.00: Iránytű. 15.00: Hírek. Időjá­rás.; Útközben. 15.05: Pihenőidő. 17.00: Hírek. Időjárás. Útközben. 17.05: Kölyökrádió. 17.30: ötödik sebesség. 18.25: Körkapcsolás baj­noki labdarúgó-mérkőzésekről. A Magyar Úttörők Szövetsége Országos Tanácsa értesíti az út­törőcsapatokat, hogy a Policoop Reklám Marketing Stúdió Kisszö­vetkezetnél megrendelt kisdobos­éi úttörőnyakkendök gyártása és forgalmazása anyaghiány miatt a megrendelésekben jelzett határidő­re nem teljesíthető. Ezért felhívjuk a figyelmet, hogy az Ezermester Ifjúsági és Kereskedelmi Vállalat úttöröbolt- jaiban, valamint az úttörő-egyen­ruházati cikkeket forgalmazó kis­kereskedelmi boltokban és az áruházi osztályon a kisdobos- és úttörőnyakkendők beszerezhetők. Kérjük az érintett úttörőcsapa­tokat. hogy megrendeléseiket a kisszövetkezetnél ennek ismereté­ben rendezzék. AUTÖSORSZAMOK BUDAPESTEN Trabant Limousine Hycomat 533 Trabant Combi Hycomat 45 Trabant Limousine Special 18 877 Trabant Combi 6 865 Wartburg Standard 4 271 Wartburg Special 5 622 Wartburg Special, tolótetős 17 381 Wartburg Tourist 4 842 Skoda 105 S 12 889 Skoda 120 L 32 836 Lada 1200 49 733 Lada 1300 S 24 470 Lada Szamara 6 138 Lada 1500 IS 353 Lada Combi 1 731 Lada Niva 851 Polski FIAT 126 E 6 063 Dacia Limousine 20 742 Dacia Combi 7 389 Dacia TLX 13 689 Zastava 20 538 Opel Kadett 5*3 Volkswagen Golf 501 Volga Limousine 1 752 Volga Combi 1 785 Katonai teherautó rohant a bn.Mr.ha Általános iskolás gyerekeket szállító autóbuszba rohant ked­den délelőtt Gyulaíirátót köz­ségben egy teherautó. A szov­jet katonai jármű a Hajmás­kéri útról — a stoptábla el­lenére — megállás nélkül haj­tott a 82-es főútra. A szabá­lyosan közlekedő kaposvári busz utasai közül 25-en meg- síirültfk,.,köztük egy személy súlyosan, a többiek könnyeb­ben. A sérülteket a veszprémi kórházban ellátták, közülük 23-an még kedden hazatérnek otthonukba a Kapos Volán kü­lön autóbuszán. — Gyermekműsor. Május 2S-án 14 és 15.30 órakor Ha­lász Judit és a Bojtorján együt­tes zenés műsorára várják a gyerekeket Gödöllőn, a műve­lődési központban. 18.30: Garázs. 19.00: Hírek. Időjá­rás. Útközben. 19.05: Körkapcsolás bajnoki labdarúgó-mérkőzésekről, 20.00: Albumajánlat. 20.30: Észtré­ning. 21.00: Hírek, időjárás. Útköz­ben. 21.03: Kapaszkodó. 21.30: Köz­kívánatra. 23.00: Hírek. Időjárás. 23.10: Sporthírek. 23.15: A dzsessz története. 23.55: Virágénekek. 0.15: Ejfél után. BARTÓK RÁDIÓ 6.00: Muzsikáló reggel. 9.00: Mű­sorismertetés. 9.03: Időszaki kiál­lítások. 9.08: Zászkaliczky Tamás orgonahangversenye. 10.10: Zene­kari muzsika. 11.03: Pillanatkép. 11.10: Kosa Gábor ütőhangszeres hangversenye. 12.29: René Kollo opéráiból énekel. 13.03: Hírek. Idő­járás. 13.05: Alkalmazás. 13.25: A magyar muzsika múltjából. 14.00: Szabó Miklós vezényel a Győri Zeneművészeti Szakközépiskola női kara élén. 14.25: Slágerről slá­gerre. 15.05: Luzerni fesztivál 1938. 16.24: A varázsfuvola. 17.25: Hol­nap közvetítjük. 17.54: A Magyar Rádió Muszorgszkij-ciklusa. 18.30: V matennskom iazvku. 19.09: Hí­rek. Időjárás. 19.05: Diákfélóra. 19.35: Az MRT énekkarának és szimfonikus zenekarának hang­versenye. 21.30: Hangszerszólók. 21.45: Handel-művek. 22.30: Bemu­tatjuk a fiatal zeneszerzők cso­portjának új lemezeit. 23.00: El­megyünk mi is. 23.30: Hírek. Idő­járás. 23.33: Műsorzárás. televízió 7.55: Tévétarna nyugdíjasoknak. 8.00: Oldjuk meg I. 9.30: képújság. 9.35: Hármas csatorna. 10.?0: Forró hamu. 11.05: Stúdió ’89. 11.50: Kép­újság. 16.05: Hírek. 16.10: Déli vi­deóújság. 16.20: Správy — Hírek szlovák nyelven. 16.23: Kézenfog­va. 16.45: Sorstársak. 17.05: Alpok- Adria magazin. 17.25: Műsoraján­lat. 17.30: Zemari Őrnagy. 19.00: Reklám. 19.10: Esti mese. 19.20: LILI PALMER HETVENÖT ÉVE született Lili Palmer (1914— 1986) német színésznő. Tanulmányait Berlinben vé­gezte, I. GrUning ismert színi- iskolájában. Első Ízben 1932- ben Darmstadtban lepett szín­padra. Kezdetben operettekben szerepelt. A nácizmus uralom­ra jutásakor, 1933-ban Párizs­ba emigrált, ahol kabarékban (többek közt a Moulin Rougc- ban) mutatkozott be. A követ­kező év végén Londonban te­lepedett le, s a továbbiakban főként operettszubrettként és sanzonénekesnőként lepett kö­zönség elé. 1938-ban a Garrick Thcatre-bcn vállalt első ízben prózai szerepet. A New York-i közönség 1949-ben láthatta öt először a Lyceum Színházban. Ugyanebben az évben E. Bar- rymore-nál eljátszotta Shaw Ccasar és Clcopátrájának női főszerepét. 1934-ben ismét Londonban, majd 1954 végétől rendszeresen az NSZK-ban le­pett fel; ott is telepedett le. Felvevőgép elé először 1934- ben, Londonban állt, s ven­dégszerepelt Hollywoodban is. Történetünk színhelye a monori Napsugár étterem, ahol hétvégeken diszkó is van azok számára, akik megfizetik a személyenként ötvenforintos részvételi dijat. A huszonhat éves Barna János és testvére, György azonban nem óhajtott erre a célra elegendő pénzt áldozni, mondván, a fele is elég lesz. Az események a következő­képpen zajlottak. A rendfenn­tartással megbízott férfi oda­lépett a testvérek asztalához, és kérte a diját. Barna György ekkor kitett egy ötvenest. A másik mondotta, hogy e? csak egy személyre lenne elegendő, ők pedig ketten vannak. Szó szót követett, majd az étterem vezetőjének a megbízottja visszament az asztalához. Röviddel később Barna György utánament, és egy té­pett, gyűrt százforintost do­bott az asztalára, mondván: Ezt még megetetjük veled! Reklám. 19.25: Közlemények. Mű­sorajánlat. 19.30: Híradó. 20.00: Reklám. 20.05: Kék fény. 21.03: Reklám. 21.10: Egy szoknya — egy nadrág. 22.00: Oj világ. 22.43: Hír­adó 3. 2 MŰSOR Tv 2. Endrei Judittal és Rózsa Pé­terrel. 17.00: Képújság. 17.15: Tv 2. 17.45: Mozaik. 18.^0: Telesport. 18.35 : Gyerekeknek. 18.48: Tv 2. 19.00: Jimmy Valentine. 19.29: Tv 2. 20.00: Üt a döntőig... 20.10: Milan— Steaua Bukarest labdarúgó BEK- döntő. 22.05: Tv 2. Napzárta. SZLOVÁK TELEVÍZIÓ 9.20.: . Kicsinyek műsora. 9.55: Francia tévésorozat. 10.55: Szov­jet dokumentumfilm. 11.53: Orvo­si tanácsok. 1G.25: Művelődési so­rozat. 16.35: A szocialista orszá­gok életéből. 17.35: A fájdalom. 18.00: Jegyzetfüzet. 18.30: Honvéd delmi magazin. 19.30: Híradó. 29.00: Metód. Tv-játék. 21.45: A robot. Japán dokumentum film. 22.45: A szépségkirálvnő 1989 — felvételről Moszkvából. 2. MŰSOR 16.25: Publicisztikai műsor a snort- ról. 17.00: A nap percei. 17.1*0: A tizenegypdik parancsolat. Tv-soro- zat. 18.25: Letty. Angol tv-soro- zat. 19.09: Torna. 19.10: Esti me­se. 19.30: Híradó. 20.00: Animációs film. 20.10: AC Milan—Steaun Bu­karest labdarúgó-mérkőzés. 22.05: Híradó. 22.20: Világhíradó. 22.35: A viszonylagosság törvénye. Té­véfilm. MOSZKVAI TELEVÍZIÓ 4.30: 120 perc. 6.30: Műsorismer­tetés. 6.35: Az ankarai gyermek- folklórfesztiválról. 7.20: Rajzfilm. 7.55: A népi küldöttek kongresz- szusáról. 8.05: Beszélgetés Kim Filbiről. 9.20: Filmkörkép. 10.50: Afrika napja. 11.50: Idegenek be- léohetnek. 13.00: nők.-film. 13.30: Hírek. 13.40: Rajzfilm. 13.45: Glink A Toki Művelődési Ház kez­deményezésére a múlt eszten­dőben — a helyi természeti éltékek megóvására — meg­alakult a Zsámbéki Medence Tájvédelmi Klub. Perbál, Tinnye, Zsámbék, Biatorbágy — lakóhelyüket szerető lako­sai nagy érdeklődéssel fordul­tak az új kezdeményezés felé, s mivel annak programjával sokan egyetértettek, maguk is csatlakoztak. Programunkban fontos szerep jut a területen található for­rások és patakszakaszok meg­óvásának. Nagy gondot okoz ugyanis e területek lakóinak, hogy a különböző ipari léte­sítmények gátlástalanul e pa­takokba engedik az ipari vi­zeket és ezzel a környezetei szennyezik. Most tehát nyílt levelet fogalmaztak meg az E fenyegetést követően éles vita támadt, melybe Barna János is beleavatkozott úgy, hogy felemelt sörösüveggel rontott ellenfelükre, ám a földre került. Ekkor zsebéből kést rántott elő, és hasba szúr­ta a diszkó megbízott rendé­szét. Az étterem vezetője a sérült védelmére kelt, mire Barna György rátámadt, megütötte, és a testvérpár követelte, hogy adja ki az időközben bizton­ságba helyezett sebesült fér­fit. Hívásra a mentők a hely­színre siettek, és kórházba szállították a sérültet, akinek életét az azonnali orvosi be­avatkozással sikerült megmen­teni. Az ügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat Barna Já­nos ellen, öccsét pedig könnyű testi sértés elkövetésével vá­dolják. románcai. 14.55: Hírek. 15.00: Gyermekek órája, 16.00: A kül­föld technológiai újdonságai. 16.43: Mi történt a nagyvilágban? 17.00: A költészet percei. 17.05: Szovjetunió—Izrael vb-selejtező. 19.03: Híradó. 20.00: Leonyid Leo­nov. 21.00: Hírek. 21.15: örmény koncert. 22.00: Bűnügyi sorozat. 23.04 : Hírek. 23.09: Leninakáni koncert. SKY 6.30: Európai üzleti hírek. 7.00: Gyermekműsor. 9.30: Vetélkedő. 11.00: A Sullivan család. 11.30: Ma­gazinműsor. 12.30: Osszuk meg a gondot. 13.00: Egy másik világ. 14.00Landscape Channel-műsorok. 15.00: Ahogy a világ forog. 16.00: Szeretve. 16.30: Családi ügy. 17.00: Poozenei műsor. 18.00: Eurosport- előzetes. 19.00: A Mazda sportfi­gyelője. 20.00: Torna. 22.00: Kocsi- verseny. 23.00: Futball. 1.00: Euro- sport-előzetes. 1.30: Arts Channel műsorok. 4.30: Landscape Channel- műsorok. SUPER 7.00: A világ üzleti hírei. 8.00: The Mix. 15.30: Slágerlista. 16.30: For­ró drót. 18.30: Új zenei tükör. 19.30: Richard Diamond. 20.00: New York kikötője. 21.45: A vi­lág hírei. 22.00: Dempsey és Ma­kepeace. 23.00 : A professzionis­ták. 0.00: Tne Mix. TV 5. 16.05: Hírek. 16.10: Sylvie a három szilfától. 16.30: Muskétások kony­hája. 16.45: Játékok ideje. 17.30: Számok és betűk. 17.55: Hírek. 18.00: Egy fieyelmet.len pillanat. 19.30: Papírsárkány. 20.00: Jelen- idő. 21.00: Egy svájci művész portréja. 21.25: Az ember öröksé­ge. 21.55: Interlude 22.00: Híradó 22.30: Európai időiárás-jelentés. 22.35: Különkiadás. 23.05: Francia nvelvű konlinensek. 23.45 : Egész­ségügyi magazin. 0.15: Klasszikus zene. 0.55: Műsorzárás. illetékes tanácsi szervekhez, amelyben közös cselekvésre szólítanak e környezetet szeny- nyező jelenségek megszünteté­sére. A tájvédelmi klub fontos feladatának tekinti, hogy a Nyakas-tető, Zsámbék és Tök közötti szakaszán található kő­bányáiban, amelyeket a II. világháborúban lövészárokká alakítottak, történelmi tanú­ságtételként az utókornak szó­ló tájvédelmi területet alakít­sanak ki. E terület egyébként növényvilágával is megóvásra érdemes, mert olyan botanikai különlegességek találhatók itt, mint például a védettséget él­vező magyar zsálya, vagy a pilisi len. Végül fontos feladat­nak tartják, hogy a pusztu­lásnak induló, de műemléki értékű zsámbéki vízimalmot helyreállítsák, s ezzel jelentős idegenforgalmi látványosságot teremtsenek. K. Z. Nemzetközi fesztivál kezdő­dött tegnap Budapesten, május 27-ig választékos programok­kal hívja fel a figyelmet azok­ra, akik indították és akikért létrejött: a mozgássérültekre, fogyatékosokra, valamint kö­zülük is az alkotóművészekre és művész barátaikra. Budán, a TOT Szállóban, a Budavári Palotában, a Munkásmozgalmi Múzeumban, a Pesti Vigadó­ban, a Vigadó Galériában, a Kongresszusi Központban, va­lamint a Rezső téri templom­ban zajlanak az események. A megnyitón részt vevőket, hazaiakat és a külföldi vendé­geket a szervezőbizottság ne­vében dr. Derera Mihály üd­vözölte, majd dr. Csehák Ju­dit szociális és egészségügyi miniszter mondott beszédet. A délelőtt folyamán tanácskozás zajlott, amelyen Bánfalvi Ist­ván államtitkár tartott elő­adást a fogyatékosok társa­dalmi beilleszkedési esélyeiről. Szót kért a többi közt Kutas Zsuzsa szociológus, dr. Jozef Bisztriczky. az ausztriai moz­gássérülteket segítő osztrák szövetség elnöke. Dr. Kull- mann Lajos, a Magyar Re­habilitációs Társaság munká­járól szólt. Délután a Munkásmozgalmi Múzeumban 950 pálvázó 1300 alkotásából nyílt kiállítás, és látható június 25-ig. Ekkor ke­rül sor az irodalmi és képző­művészeti pályázat eredmény- hirdetésére is. Az Art ’89 fesz­tivál alkalmából Aranyfillé­rek címmel kötet jelent meg, amelyben a pályázatra beérke­zett legjobb verseket, novellá­kat. riportokat találja az ol­vasó. Május 19-én a délelőtti órák­ban Alvári Anita és Nagy Szilvia 13 éves tanulók eltávoztak eszter­gomi lakásukról egy aranysárga és egy piros kempingkerékpárral. Utoljára Budapesten, a Nyugati pályaudvarnál látták őket, ahol egy piros Lada taxiba szálltak be, azóta tartózkodási helyük isme­retlen. Alvári Anita személyleírása: 165—170 centiméter magas, korá­nál fejlettebbnek látszó, közepes testalkatú, haja barna, vállig érő, hullámos. Szeme barna, szemöldö­ke ívelt, orra egyenes, válla csa­polt. Ruházata: drapp répanad­rág, zöld v-kivágású pulóver, fel­tűnő, lila-fehér-kck foltos, ma­gas szárú Puma-sportcipő. Nagy Szilvia személyleírása: 165—170 centiméter magas, sovány, fiús testalkatú, rövid, barna, daue­rolt hajú, szeme barna, szemöl­döke ívelt, orra egyenes, szája kicsi, füle kicsi, fejhez simuló. Ruházata: drapp répanadrág, li­la v-kivágású pulóver, fehér-kék díszítésű sportcipő. A rendőrség kéri, hogy aki az ügyben bármilyen felvilágosítást Ráckevéról Dunaújvárosba Ilulláni-gycrmeltnnp A Hullám vízibusz — száz­ötven utasával — május 27-én reggel indul Ráckevéról Duna. újvárosba. A résztvevők: a Ráckevei Rendőr-főkapitány­ság dolgozóinak gyermekei, to­vábbá állami gondozottak, akik jeienleg nevelőszülőknél él­nek. és a gyermektársaságot kísérő felnőttek. A dunaújvárosi kemping­ben változatos, színes prog­ram várja a tizenéveseket. Rendeznek a számukra búvár­bemutatót, lesz víziblcikli- és kerékpáros ügyességi verseny, táncház és paprikáskrumpli- főzés bográcsban. Rendőrnők — akik civilben anyukák — sütik a gyerekek számára a palacsintát. Több társadalmi szervezet összefogása teremtette meg a várhatóan jó szórakozást nyúj­tó gyermeknap anyagi fede­zőiét. A Vigadó Galériában ma gyermekek alkotásaiból nyílik kiállítás, ekkor lesz a számuk­ra meghirdetett irodalmi és képzőművészeti pályázat ered­ményhirdetése. Csütörtökön a TOT Szállóban arról tanács­koznak, hogy milyen új mód­szerekkel lehetne segíteni a mozgásukban korlátozottak oktatását, művelődését. Este a Pesti Vigadóban lesz koncert, neves zenekarok és művészek felléptével. Pénteken nemzet­közi gyermeksportfesztivál zaj­lik majd a Testnevelési Főisko­la tornacsarnokában, szomba­ton este a Magyar Televízió rendezésében a Kongresszusi Központban gálaest zárja az eseménysort. Az Art ’89 egy tizenkét tagú szervezőbizottság, 25—30 pár­tolószervezet s vagy félszáz Szporlzör másfél éves munká­ja nyomán vált valóra. Ebből a munkából a Cegléden élő Kósik Lajos, a könyvtár mun­katársa is jócskán részt vál­lalt. A TOT Szállóban a ven­dégek tájékoztatása volt a fel­adata. Az Art ’89 a nemzetközi fesztivál alkalmából üzenetet tesznek közzé a világon élő sok millió és a hazai 350 ezer mozgásában korlátozott ember nevében. Ezzel az eseménysorral ar­ra kívánják felhívni a figyel­met, hogy — mint az üzenet­ben megfogalmazódott — „minden társadalom értékmé­rője és értéke is, hogy hogyan tolerálja polgárainak látható vagy épnen láthatatlan más­ságait”. ök tenni, alkotni, lát­tatni akarnak. tud adni, jelentkezzék az Eszter­gomi Rendőrkapitányságon, vagy a legközelebbi rendőri szervnél. A rendőrsrg kérése Gyálon, a Vecsésl és Széchenyi út .kereszteződésében 1989. április 14-én, este 22 óra 30 perckor egy ismeretlen forgalmi rendszámú, sárga színű Moszkvics típusú sze­mélygépkocsi elütötte a vele azo­nos irányban haladó Hegedűs Ti­bor Sándor budapesti lakost, majd megállás nélkül továbbhaj­tott. Hegedűs Tibor Sándor gya­logos a helyszínen meghalt. A rendőrség kéri mindazok je­lentkezését, akik a balesetet lát­ták, elsőként érkeztek a hely­színre. vagy adatokat tudnak szol­gáltatni a balesetet okozó sze­mélygépkocsiról. Telefon: G69-055 vagy 124-275/17-149-es mellék. Le­vélcím: Budaörsi Rendőrkapitány­ság, 2040 Budaörs, Szabadság út 160. A bádió'és tv mf sonAff»i. 185-794 (BUDAPESTI HÍVÓSZÁM) Hétfőn és pénteken 10 és 16, szerdán 13 és 18.30 között A TELEFONNÁL AZ ÜGYELETES RIPORTER KÁNTOR MIKLÓS HA GONDJA VAN ÉS SEGÍTSÉGRE SZORUL, HÍVJA FEL VAGY KERESSE FEL! (Budapest V. kerület, Kossuth Lajos utca 2/a., I. emelet) A garázda testvérek Késelés a diszkóban Mozgássérültek és művész barátaik Xemzetküzi fesztivál El4 unt lányokat keresnek PEST MEGYEI HÍRLAP A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest Megyei Bizottsága és a Pest Megyei Tanács lapja Megjelenik - vasárnap kivételével - naponta - Főszerkesztő: Bárd András. — Főszerkesztő-helyettes: Arkus István, Csulák András. — Szerkesztőség: Budapest Vili.. Somogyi B. u. 6. POSTACÍM: BUDAPEST, PF. 311. IRANYITÓSZAM: 1446. — Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat, Budapest Blana Lujza tér 1 1959 Felelő, kiadó: Vigner Ferenc vezérigazgató. — A szerkesztőség é, a kiadóhivatal központi telefonja:----------------------------------- 382-399 és 384-300 - Szerkesztőségi titkárság: 382-539. FíŰKSZERKESZTOSEGEINK : CEGLÉDI II I,tLAT, Cegléd, Kossutn lér I.. If. 19 2701 Telefon: 11-400 — ÉRDI H ÍRLAP Frd Engels u 1-3 2030 Telefon: 45 353 GÖDÖLLŐI HÍRLAP Gödöllő Szabadság tér 10 Pf 14 2100 Telefon: 20 798 MONORI HÍRLAP, Monor Kossutn u 71 Pf 51 2201 Telefon: 157. — NAGY­KOROS! HÍRLAP Nagykőről Hőlök tere 3 2750 Telefon: 51-398 - VÁCI HÍRLAP, Vác. Lenin dl 43 Pf 32 2601 Telefon: 10 095 - A lapot előállítja a Szikra Lapnyomda Budapest. Felelős vezető: Csöndes 7nitán vezérigazgató - Teriesztl a Magyar Posta Előfizethető bármely hlrlapkézbesltő postanlvatalnál. , hlrlapkézbesllóknél a posta hírlapüzleteiben éa a Hírlap-előfizetési és Lapellátasi Irodánál rHFMR» Budapest XIII tettel u 10/a - 1900 - közvetlenül vagy postautalványon valamint átutalással a HELIR 215-96 182 pénzfo-galmi jelzőszámra. A lap ára: 8 oldal 4,30 Ft; 12 oldal 5.30 Ft. Elóf>­zetésl díl■ «V hónapra 101.-Ft: egy negyedévre 303,- Ft; félévre 606,- Ft; egyéni előfizetőknek éves előfizetés 1212,- Ft. - ISSN 0133-0659 Pest Megyei Hírlap (Indes 23 064 HU) ISSN 0133-2600 (Cég- lédi Hírlap), ISSN 0209—5467* (Érdi Hírlap). ISSN 0133—1957 (Gödöllői Hírlap), ISSN 0133—2651 (Monori Hírlap). ISSN 0133—2708 (Nagykőrösi Hírlap), ISSN 0133—2759 (Váci Hírlap)«

Next

/
Oldalképek
Tartalom