Pest Megyei Hírlap, 1988. január (32. évfolyam, 1-25. szám)

1988-01-08 / 6. szám

Mtcrei] 8 1988. JANUAR 8., PÉNTEK Sí 111 E K . 1988. január 8., pén- • tek. Gyöngyvér, Keve napja. A nap kél 7.31 — nyugszik 16.10 órakor. A hold kél 20.39 — nyug­szik 9.54 órakor. Az Időnként megélénkülő délnyugati szél pénteken északnyugatira fordul és fő­ként a Dunántúlon megerősö­dik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok kö­zött várható. Libamatróna A születési anyakönyvi kivo­natát nem hordja magánál, azonban a gazdája, a 85 éves Balogh Péterné határozottan emlékszik, hogy libája 32 év­vel ezelőtt bújt ki a tojásból. A Felpécen Kati névre hallga­tó libamatróna még 1937- ben is 15 tojást gurított a ba­romfiudvarra. A házilúdként ritka kort megért állat nem­csak gazdája szeretetét élvezi: nagy tiszteletnek örvend a ba­romfiudvarban is. Pozsony—Moszkva Szecmszéflamli tévéiből SZLOVÁK TELEVÍZIÓ 16.20: Jack Holborn, 8. rész 16.50: Winnetou, az utolsó lövész 19.30: Tv-híradó 20.C0: Húszas évek, harmincas évek. Lengyel filmkomédia 21.45: Könnyűzene 22.30: 333 ezüstfürj. Komédia 2. MŰSOR 15.00: önök kérték 16.50: Érdekességek a nagyvilág­ból 17.10: Arany triangulum 18.00: Sándor Mátyás. Magyar tévéfilmsorozat, 1. rész 21.10: Alfonz Karabek utolsó cselvetése. Zenés komédia 11.35: Szilveszteri revü MOSZKVAI TELEVÍZIÓ (Magyar idő szerint!) 4.30: 120 perc. Reggeli zenés műsor 6.30: Rajzfilm 7.10: Tartson meg jó emlékeze­tében. Film, 1. rész HADIO ES TV HlTSOUABOL Piacokon járva Sok áru — lanyha forgalom KOSSUTH RADIO 4.30: Jó reggelt! 8.05: Műsorismertetés 8.20: Ki kit formált? 8.50: Találkozásom a népzenével 9.40: Égi búzaszál 10.05: Rínának 10.10: Opcrarészletek 11.10: Magyar írás 12.00: Déli krónika 12.30: Ki nyer ma? Dunaúj­városban 12.45: Külpolitikai arcképcsarnok 13.00: Klasszikusok délidőben 14.05: Műsorismertetés 14.10: Kukely Júlia operett­felvételeiből 14.45: Kritikusok fóruma 15.00: Erről beszéltünk... 15.30: Hétszínvirág 16.05: Százszorszép színház 16.43: Régi táncok gyermekeknek 17.00: Munkások »88. 17.25: Rólunk van szó! 17.30: Idősebbek hullámhosszán 18.15: Hol volt, hol nem volt. , • 13.25: Könyvújdonságok 18.20: Műsorismertetés 18.30: Esti magazin 19.15: Húszas stúdió 20.15: Három szólamban 21.15: Kilátó 22.20: Tíz perc külpolitika 22.30: Kapcsoljuk a G-os stúdiót PETŐFI RADIO 4.30: Reggeli zenés műsor 7.35: A jövő hét költője: Csukás István 8.05: Az izraelita felekezet negyed órája 8.?0: Ziehrer műveiből 8.50: Tíz perc külpolitika 9.05: Napközben 13.10: Berki Géza gitározik 12,35: Édes anyanyelvűnk 12.30: Népi muzsika ERiimyt IScicIí Károly Életének 66. esztendejében, hosszú, súlyos betegség után elhunyt Reich Károly Kos­suth- és Munkácsy-díjas gra­fikus, kiváló művész. Temeté­séről később intézkednek. A Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja, Művelődési Minisztérium, Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége ★ Reich Károly 1922-ben szü­letett Balatonszemesen. Az iparművészeti főiskolát 1948- ban végezte, Konecsni György és Hincz Gyula tanítványa­ként. Grafikáival 1950 óta vett részt kiállításokon, első egyé­ni tárlatát 1964-ben a Dürer- teremben rendezték, azóta számos hazai és külföldi be­mutatón szerepelt nagy siker­rel képgrafikáival és könyv­illusztrációival. A magyar és a külföldi irodalom kiemelke­dő alkotásai mellett elsősor­ban ifjúsági könyvekhez ké­szített illusztrációkat, ezekért 1965-ben a lipcsei nemzetközi könyvkiállítás aranyérmét, 1984-ben pedig a gyermek- és ifjúsági könyvek nemzetközi társaságának ÍIBBY) grafikai diplomáját is elnyerte. A héten A loíió nyerőszámai A Sportfogadási és Lottó­igazgatóság közlése szerint a, lottó első heti nyertes számai a következők: 10,36, 44,54, 70 8.15: Átalakítás. Tapasztalatok és gondok. Dók.-film 8.55: Orosz népdalok 9.45: Hírek 13.30: Hírek 13.45: V. Szmeljakov, állam! díjas költő 14.45: Fenyőfaünnep a Kremlben 15.30: Demokráciát tanulunk 16.00: Rajzfilm 16.35: A volvográdi televízió műsora 17.30: Világhíradó 17.50: Tartson meg jó emlékeze­tében. Film, 2. rész 19.00: Híradó 19.40: Az átalakítás reflektor- fényében 19.50: Budapesti kaleidoszkóp £1.10: Esti zenés műsor 22.30: Különleges rendeltetésű osztag, Film, 3. rész 23.40: Hírek 23.53: Jégtánc 12.58: Műsorismertetés 13.05: Pophullám 14.00: Péntektől péntekig 16.58: Műsorismertetés 17.05: Ipargazdák 17.10: Fiatalok népzenei felvételeiből 17.30: ötödik sebesség 18.33: Fiataloknak 19.50: Egészségünkért 20.00: Régi nóta, híres nóta 21.05: Albumajánlat 22.00: Híres bűnesetek 23.20: Noktürn 0.15: Éjfél után ... BARTÖK RADIO 6.03: Muzsikáló reggel 8.05: Műsorismertetés 8.08: Időszaki kiállítások 8,13: Magyar muzsika 9.00: Zenekari muzsika 9.41: A Budapesti koncert-fúvós- zeneljar felvételeiből 10.10: Csak fiataloknak! 11.05: Bálint Mária hegedül 11.35: Barokk muzsika 12.32: Eric Ericson vezényel 13.03: Műsorismertetés 13.05: Egyszemélyes zenés színház 14.05: A Magyar Állami Hang­versenyzenekar hangver­senye 15.20: Évszázadok kamaramuzsi­kájából 16.03: Takáts Gyula: Más távlat 16.15. A Magyar Rádió Gluck- ciklusa 18.33: Holnap közvetítjük 19.03: Műsorismertetés 19.05: Híres csellisták 20.17: Az elmúlt év nagy sikerű dzsesszhangversenyeiből 20.55: Mahler: VI. szimfónia 22.11: Wolfgang Anheisser opera- áriákat énekel NYEKRASZOV száztíz éve halt meg Nyikolaj Nyckra- szov (1821—1878) orosz forra­dalmi demokrata költő, a ha­ladó orosz irodalom ismert alakja, a cári Oroszország tár­sadalmi viszonyainak radikális megváltoztatására törekvő, az orosz értelmiség legjobbjait maga köré tömörítő forradal­mi demokraták egyik legis­mertebb harcosa. Apja földesűr, anyja lengyel nemes leánya volt. 1838-ban apja pétervárra küldte kato­nai akadémiára, de ő az egyetem mellett döntött, mire kitagadták. A nélkülözésekkel küszködő, alkalmi munkákból élő fiatalembert Belinszkij ka­rolta fel; az ő segítségével ke­rült 1842-ben újságírói pályára, öt évvel később átvette a Szovremennyik című haladó folyóirat szerkesztését, amely az 1550-es évek második felé­ben — Dobroljubov és Cser- nyisevszkij bekapcsolódásával — a forradalmi demokraták fontos fóruma lett. Érett irodalmi munkásságá­ban Puskin és Lermontov ha­gyományait folytatta. Az úgy­nevezett tiszta költészettel szemben a progresszív, politi­kus líra fontosságát, a művé­szi elkötelezettséget hangoz­tatta. Több müve nálunk Is is­mert. A Fővárosi Bíróságon dr. Krajcsi Edéné büntetőtanácsa csütörtökön ítéletet hirdetett a Végh Antal-perhen. A Budai Központi Kerületi Bíróság el­ső fokon hozott ítéletét — amellyel Végh Antalt östrei- cher Emil sérelmére, nagyobb nyilvánosság előtt, jelentős ér­deksérelmet okozva elkövetett rágalmazás vétsége miatt 42 ezer forint pénzbüntetésre ítélte — hegybenhagyta. Az ítélet jogerős. Ismeretes, hogy Végh Antal író ellen Östreicher Emil — külföldön élő, magyar szárma­zású futballmenedzser — fel­jelentése, illetve magánvádja alapján indult eljárás. A ma­gánvádló szerint Végh Antal egy külföldi lapnak adott in­terjújában azt állította, hogy a magyar labdarúgó-váloga­tott több játékosa Östreicher Emil közreműködésével „elad­ta” a magyar—holland mér­kőzés eredményét. A Budai Központi Kerületi Bíróság ta­valy október 27-én hirdetett első fokon ítéletet, eszerint nagy nyilvánosság előtt, jelen­tős érdeksérelmet okozva el­követett rágalmazás vétsége miatt összesen 42 ezer forint pénzbüntetést — amelyet meg nem fizetése esetén 140 napi szabadságvesztésre kell átvál­22.2D: Alternatic-lemezbemuíató 23.10: Modern írók portréi 23.33: Műsorzárás TELEVÍZIÓ 8.55: Képújság 9.00: Tévétorna nyugdíjasoknak 9.05: Magyar Nemzeti Galéria 9.23: Üj Keflektor-magazin 10.10: Magyar búvárok a kubai vizekben 11.10: Mozgató 11.15: népújság 17.05: Hírek 17.10: Három nap tévéműsora 17.15: Évgyűrűk 17.45: Téka 17.55: Reklám 18.00: Ablak 1D.00: Reklám 19.05: Tévétorna 19.10: Esti mese 13.35: Reklám 13.30: Híradó 20.00: Reklám 20.03: Két furcsa történet 21.2C: Reklám 21.25: Panoráma 23.10: Külvárosi körzet 23.00: Híradó 3. 2. MŰSOR 15.55: Sulirodalom 17.00: Vijesti. Hírek szerbhorvát nyelven 17.03: Sorstársak 17.25: D1IVSC—olimpik Llubljana női kézilabda-mérkőzés 18.43: Kézen fogva 18.5.5: Kénújság 19.00: Ablak 19.30: A hetvenes út másik ■ oldalán 20.20: Ismétlések a szilveszteri műsorból Közben: 21.00: Híradó 2. 23.15: Képújság Kedvező árufelhozatal mel­lett az év elejei szokásos lanyha forgalom jellemezte ezen a hét végén a piacok életét. A Tolbuhin körúti csarnok­ban a magánkereskedők és a tsz-árudák egyaránt megfele­lő mennyiségben és minőség­ben kínálták árujukat. A ma­gánkereskedőknél a tojás ára darabonként 2—2,60, a burgo­nya kilónként 22—28 forint, a sárgarépa 14—28 forint. Lát­tunk hónapos retket 16—20 forintért, feketeretket 24 fo­rintért. A vöröshagyma kiló­ja 16,80—18,00 forint. A fok­hagymát 160 forintért kínál­ták. Kevés a sóska 80 forin­tos kilónkénti árért. Ugyan­csak 80 forint a karfiol. A paradicsomért 120—160 forin­tot kérték, a tsz-eknél 140 forintért árusították. Csak a magánkereskedők asztalain láttunk sütőtököt 8,80—18 fo­rintos áron. Az uborkát a tsz-ek 198 forintért, a magán- kereskedők 240 forintért áru­sították. Olcsó az alma, a ma­gánkereskedők 10—38 fo­rintért, a tsz-ek 12,80—19,80 toztatni — szabott ki. Továb­bá a magánvádló részére (az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül) Végh Antalnak meg kell fi­zetnie 1500 forint bűnügyi költséget. Végh Antal — az elsőfokú ítélet kihirdetésekor — a bí­rói indoklás szóbeli közlésekor elhagyta a tárgyalótermet, tá­vozását a büntetőtanács elnö­ke — a bírói gyakorlat szerint — fellebbezésként értékelte. Az író ügyvédje a bűnösség megállapítása ellen, illetve té­ves jogi minősítés miatt je­lentett be fellebbezést. Az ügyet most másodfokon tár­gyalta a Fővárosi Bíróságon dr. Krajcsi Edéné büntetőta­nácsa. S2gilség az életkezdéshez Alapítványi díj A Művelődési Miniszté­riumban átadták a Bárdos Büchler Gézáné-alapítvány díját Rácz Gyöngyi volt álla­mi gondozottnak, a Hódiköt betanított munkásának. Az alapítványt tevő Bárdos Géza a múlt évben elhunyt felesé­gének, a munkásmozgalom neves személyiségének kívánt emléket állítani. Az alapít­vány célja az, hogy minden évben támogasson az önálló élet kezdésében egy olyan, az állami gondozásból kikerülő fiatalt, aki erre becsületes életmódja alapján rászolgált. Kegyeletsértő sírrongálás tettesei után nyomoz a Sziget­vári Rendőrkapitányság. A megbotránkoztató eset, amely­nek részleteit eddig a nyomo­zás érdekében nem közölték, egy hónappal ezelőtt, decem­ber nyolcadika éjjelén történt a Baranya megyei Szentlőrinc temetőjében. Elkövetői tizen­hat régi családi sírboltot dúl­tak fel. Feltehetően többen voltak, mert a kriptafedelek némelyike fél tonnánál is sú­lyosabb. Ezeket egy ember képtelen lett volna elmozdí­tani a helyükről. Főleg olyan sírboltokat nyitottak fel. ame­lyekbe évtizedekkel ezelőtt te­mettek utoljára. A sírok fel- dúlásának vélhető célja az el­hunytakkal esetleg eltemetett értékek megszerzése lehetett. Mivel a megbolygatott sírok­ban nyugvók hozzátartozóinak többsége elszármazott a falu­forintos áron adták el. A kör­te kilója 38 forint, a szőlő 140 forint. Egyes kereskedőknél jó a kínálat egzotikus gyü­mölcsökből ; van ananász, kó­kusz és grapefruit is. A Sashalmi téri piacon a burgonyát 20—22 forintért, a vöröshagymát 20 forintért árusítják. A saláta feje ugyan­csak 20 forint. A fokhagy­ma kilója 120 forint. A pa­raj 60—80 forint, a paradi­csom 120, az uborka 260 fo­rint. A cékla kilója 12 fo­rint. A gyümölcsök közül a legkelendőbb az alma, amit már 18 forintért is árusíta­nak, de láttunk 20—30 forin­tos árú almát is. A Bizományi Áruház Válla­lat számol azzal, hogy a cse­csemő- és gyermekruhák árá­nak jelentős emelkedése miatt erőteljesen megnövekszik az igény a használt, de még jó állapotban lévő, s nem utolsó­sorban olcsóbban megvásárol­ható gyermekholmik iránt. A vállalat becslése szerint több százezer családban akad­nak kinőtt gyerekruhák a ti­pegőktől a kamasz nagykabá­tokig, amelyek ismét elad­hatók, s vevő is bizonyára akad rájuk. A vállalat mintegy 50 buda­pesti és 26 vidéki felvevő­helyén felkészítették az ap­parátust a nagyobb mennyi­ségű csecsemő- és gyermek­ruha, -cipő felvásárlására. A becsüsöket tájékoztatták a ja­nuár 1-jétől érvényes árakról, mert a bizományi is a jelen­Szerdán az Egyesült Álla­mok 18 államában mértek a Fahrenheit-skála nulla fokja alatti hőmérsékletet — ez Cel­sius fokokban csaknem mí­nusz 20 fokos hidegnek felel meg. A hideg harmadik napja dermeszti meg az ország kö­zépső és keleti részének nagy kiterjedésű körzeteit, s bár a legtöbb helyen eddig napos, de bői, a Szigetvári Rendőrkapi­tányság kéri mindazokat — családtagokat, hozzátartozókat, közeli barátokat és ismerősö­ket —, akik részletesebb tájé­koztatást adhatnak a szent- lőrinci kriptákba temetettek- ről, hogy telefonon vagy személyesen jelentkezzenek a kapitányságon. Felvilágosítá­saikkal elősegíthetik a tettesek kézrekerítését. Előlépett. Táborfalván egy személyautó elütötte a fi­gyelmetlenül előlépő Finta Károly 32 éves betanított munkást, aki súlyosan megsé­rült. Gázolás. Dunakeszin egy Többet fizetnek A 3EÉH akciója A Budapest és Vidéke MÉH Nyersanyag-hasznosító Válla­lat tavaly július 25-étől fel­emelt áron vásárolja fel a lakosságtól a színesfém- hulladékot. Az eredetileg múlt év december 31-éig tervezett akciót az idén is tovább foly­tatják március 31-éig. Így a budapesti és Pest megyei MÉH-telepeken és átvevő­helyeken most az alábbi magasabb árat fizeti a válla­lat a lakosságnak a beszállí­tott színesfémhulladékokért. A zárójelben a régi árak olvas­hatók. Alumínium: darabos és forgács 10 forint/kilogramm (6,90), öntvény 14 forint/kilo­gramm (10,70), vörösréz, lehet bronz és vörösötvözet is, 20 forint/kilogramm (11,50), sárga­réz 15 forint/kilogramm (8,30), légi árak alapján állapítja meg a használt holmik értékét. A várható nagy forgalom zavartalan lebonyolítása ér­dekében több alkalmazottat állítanak a gyermekruházati cikkeket átvevő pultok mögé. A használt gyerekruhát el­adó szülők dolgát könnyíti, s a sorban állást is csökkenti, hogy az átvevőhelyeken nem­csak darabonként veszik át a gyerekruhákat, hanem egy tételben is felajánlják a vétel­árat, s ha ez az eladónak meg­felel, igen gyorsan lebonyoló­dik az adásvétel. Az eddigi gyakorlattól el­térően, március végéig nem­csak a szezonnak megfelelő cikkeket veszi meg a BÁV: januárban is vevők például a nyári gyermekruhákra vagy márciusban a téli anorákok­erősen szeles idő volt, szerdán egyes körzetekben erőteljes havazás is megindult. A hideg tartós marad, a meteorológu­sok a hét vége előtt nem szá­mítanak enyhülésre. A leghidegebb az ország északi középső körzeteiben volt: Észak-Dakota, Wiscon­sin, Michigan államokban több helyen mértek keddről szerdára virradóan mínusz 40 fok körüli, hőmérsékletet. A hideghullámnak már több mint egy tucat halálos áldo­zata van — néhányan meg­fagytak, többen közlekedési balesetekben vesztették éle­tüket és sok helyen okoztak halálos végű tüzet a túlzot­tan igénybe vett fűtőberende­zések. Az áramszolgáltatásban csúcsigények vannak — ennek következtében és a fagy miatt viszont sok helyen tönkre­mennek a transzformátorok. Baltimore-ban mintegy húsz­ezer ember maradt szerdán fél napon át áram. s legtöbbjük emiatt fűtés nélkül. személyautó elütötte a fi­gyelmetlenül elélépő 30 éves Parés Jánost, aki súlyos sérü­lést szenvedett. A rendőrség tovább vizsgál­ja a balesetek körülményeit. Jogerős Ítélet a Végh Antal-perben Az íróiaalk íizeísaie kell Jelentkezzenek az elhunytak hozzátartozói fíegyeletfsérkí» sírroisgálás K. Z. A Bizományi Áruház Vállalat kezdeményezése Gyermekruha-felvásárlás 185-794 (BUDAPESTI HÍVÓSZÁM) Hétfőn és pénteken 10 és 16, szerdán 13 és 18.30 között A TELEFONNÁL AZ ÜGYELETES RIPORTER _ KÁNTOR MIKLÓS HA GONDJA VAN ÉS SEGÍTSÉGRE SZORUL, HÍVJA FEL VAGY KERESSE FEL! (Budapest V. kerület, Kossuth Lajos utca 2/a., I. emelet) Tucatnyi halálos áldozat IIMeglisiIlám az USA^kan Súlyos sérülések figyázaílafli gyalogosak ' P rQ7 Mrn Vn UJOI ÜP a wngyar Szocialista Munkáspárt Pest Megyei Bizottsága cs a Pest Megyei Tanács lapja. Megjelenik — vasárnap kivételével — naponta. — Főszer I £.0 1 Ifi L U 4 Ul RÜU nr Főszerkesztő-helyettes: Arkus István és Mészáros János. — Szerkesztőség: Budapest VIIL, .Somogyi B. u. 6. POSTACÍM: BUDAPEST, PF. 311. IF __________________________:__________Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat. Budapest. Blaha Lujza tér 3. 1959. Felelős kiadó: Vágner Ferenc vezérigazgató. — A szerkesztőség és a kiadúhiv F őszerkesztő: Bárd András. — IRANYITOSZAM: 14A6. — aligazgató. — A szerkesztőség és a kiadóhivatal közpohti telefonja: 343-100 és 336-130. — Szerkesztőségi titkárság: 335-365. FIÓKSZERKESZTÖSÉGEINK: CEGLÉDI HÍRLAP, Cegléd, Kossuth tér 1., Pf. 19. ,2701. Telefon: 11-400. — ÉRDI

Next

/
Oldalképek
Tartalom