Pest Megyei Hírlap, 1987. november (31. évfolyam, 258-282. szám)

1987-11-09 / 264. szám

jMSB» ADÁSVÉTEL közlimínybk Vác, Hunyadi utca 13. számú ház eladó. All: háromszor egy szoba, konyhából. Beköltöz­hető: egy szoba, konyha. Érdeklődni (munkaidőben): 11­831-es telefonszámón. Eladó Dunakeszi cent­rumában, 53 n6-*yzet- méteres. gázfűtéses, telefonos. tehermen­tes. földszinti lakás. Leveleket ,,Azonnal beköltözhető. 199 750” Jeligére a váci hirde­tőirodába (Jókai utca 9. 26001 címre kérem. Vác-Nyulasban 360 n.- öles. bekerített telek eladó. Villany van! Érdeklődni lehet: (27)- 13-867-es telefonszá- mon. délelőtt 8-tól 10- it*. délután 17 órától. Kétszobás. összkom­fortos, kertes családi ház eladó. Vác-Deák- vár, Bottyán utca 53. (Haulik István). Ér- deklődés; 17 órától). Dunakanyarban, szo- bon két és fél szobás, központi fűtéses, lo- dzsás, szövetkezeti la­kás. eladó. Véber László. Szob. Kossuth út 1. em. 4 A (2628). Eladó Vácon, a Gerle utca 27. számú, két és fél szobás, központi fűtéses. tehermentes ház, kis kerttel, ga­rázzsal. Érdeklődni lehet: Vác. Bacsó Bé­la utca 16. sz. (2600), 15—18 óráig. ________ E ladnám Monoron, 3 szobás, kertes, családi házamat, 800 000 forin­tért. Érdeklődni; Bu­dapest XIX. kér., Jáhn F. u. 2. Kolom­pár Gézáné. _________ D abason, a motel kö­zelében. közművesí­tett építési telek, sür­gősen eladó! Érdek­lődni: Dabas IT., Bik- sza Miklós út 405. Albertirsán. 11 éve épült. 3 szoba össz­komfortos család! ház eladó. (Vasútállomás­tól kb. 300 m). Ér­deklődni lehet: Al- bertirsa. Somogyi Bé­la JLJ8/L___________ Volga combi, kitűnő állapotban, igényes­nek eladó. Veszprém, Ady E. u. 31. Ér­deklődni napközben: a 80/13-619, 12-430-as telefonon. _______ K ismaroson 38 négy­zetméteres. önálló épület (ipari áram ván!), üzleti és min­den célra alkalmas, eladó. — Érdeklődni: Nagymaros. Váci utca 74. (Délután).______ R titángázzal működő üst ház. egy darab mérleg, k*t. darab má­zsa, hordozható ose- répkálvha, vaskapu, bontásból nyolc darab 5.2m-as betongerenda, három darab 90 rra-es ajtó, tokkal, eladó. — Érdeklődni: Nagyma­ros. Váci út 74. (Dél­után) .______________ V erőcemaros központ­jában, Dunához 300 méterre, eladók más­fél szoba. komfort, plusz egy szoba konv- hás lakások. Érdek­lődni 13 órától. Verő­cemaros. Maros utca 26, sz. fPomnos), Eladó: Büki szigeten. 30 négyzetméteres. + tetőteres hétvégi ház. 125 négyszögöles te­lekkel. — Érdeklődni: Csányi Dezső, Vác. Edison utca 1. Hét­köznap 16 órától, szombat. vasárnap egész nap. _____ Ela dó Gödöllő köz­pontjában. 52 nm-es, 2 szobás. gázfűtéses, tehermentes, erkélyes. IV. em.-i. szövetkezeti öröklakás + pince (nem panel). Irányár: 900 000 Ft. Napközben: 336-560'59. Nagyné. Eudarjesttől 60 kilo­méterre paraszt.ház eladó, háromezer nm területtel. Herpácson. Nógrád megyében. Ál­lattartásra kiválóan alkalmas. Érdeklődni: Horpács, Kossuth ut­ca 2.______________ Eladó jó állapotban levő, használt Multi­cár. Cegléd. Sarló u. 22. szám. Egyetemi és főiskolai felvételi-előkészítőket indít a KISZ ELTE TTK Bizottsága, magyar, történelem, matematika, fizika, kémia, bio­lógia és földrajz tárgyakból heti 4 órában, nov. 16-tól 6—12 fős csoportokban, az ELTE TTK-n és a Táncsics Gimnáziumban (XII., Kiss j. altáb. u. 15.). Két tantárgyra jelentkezés ese­tén részletfizetési kedvezmény! Beiratkozás az első félévre (12 hét), munkanapokon 10— 18 óráig. Részvételi díj: 2400 Ft. Cím: Bp. vili.. Múzeum krt. 6—8. Gólyavár, KISZ-iro- da. Telefon: 167-262, 682-911. A TIT Budapesti Szervezete, gmk-k részé­re, november 18—19—20-án tanfolyamot szer­vez, a most megjelent jogszabályok alapján, az adózás, a társadalombiztosítás, az árvetés témakörben. Érdeklődni lehet: a 342-123-as telefonszámon. Családi ház: két szo­ba. konyha, összkom­fort. központi fűtés, pince, kis műhely (ipari árammal), te­tőtér, vagy emelet- ráépítési lehetőség­gel eladó. Vác, Mú­zeum utca 17/B. Meg­tekinthető minden­nap 13 órától. Tele­fonszám: Budapest, 771-870 (egész nap. Figyelem, épületbon­tásból. kedvezményes szállítással eladó: aj­tók. ablakok, közpon­ti fűtés gázégőfejjel, Totya kazán, radar és>, acéllemez radiátorok­kal. Hévíz vízmelegí­tők, villanybojlerek, konvektorok, parket­ta, tégla és faanya­gok. Kecskemét, Reisszmánn S. u. 4. (Városi mozi mellett). Zalagyöngye, Bianka, Kunleány 1 és 2 éves gyökeres szőlővesző eladó Nyársapáti be­kötő út, buszmegálló­val szemben. Farkas Albert. _____________ E ladó: Felsőgőd, Len- key u. 79. sz. alatt, háromszobás, komfor­tos családi ház. Ér­deklődni: fenti címen, bármikor. OTP-átvál- lalás lehetséges? Jó állapotban levő. ponyvás AVIA eladó (esetleg munkahely­ivel is). Érdeklődni: 18 órától: Vác. Erdős Bernét utca 46, ITT. 11. Eladó szövetkezeti la­kás. kétszintes, plusz beépített tetőtér, ga­rázs és élőkért. Cím: Vác. Rezeda utca 26. Érdeklődni: naponta 17 érától. ____________ G 3?álon, Virág utca 4. szám' alatti építési te­lek. rajzzal és építési engedéllyel együtt el­adó. Érdeklődni: Ceg­léd. Mátyás király u. 29. sz. 2700.. . Albertirsán 343 négy­szögöles telek eladó, rajta kis épület. 30 köbméter sóder, nagy házhoz tervrajz és az összes ajtó. ablak. Villany be van kötve, irányár; 250 ezer Ft. Érdeklődni lehet: Al- bertirsa, Vorosilov ut- ca 25. Stevkovics, Budai úton 400 négy­szögöl zártkert eladó. Érdeklődni: Cegléd. Remete u. 7. sz. _____ Ela dó 2 szobás. OTP- öröklakás.-Cegléd. Be­loiannisz u. 15.’ II. 9. VEGYES, v Vállalatok. magán- személyek! Zalakaros üdülőövezet központ­jában. kétszintes, köz­ponti fűtéses családi ház eladó, öt szoba, két fürdőszoba, kony­ha. plusz hall. A ház­hoz tartozó mellék- épületben három szo­ba. konyha, fürdőszo­ba és műhely van. Bútorozottan és anél­kül is eladó, üdülő­nek is használható. Az idén még olcsó! Érdeklődni, a (27)-12- 864-os telefonszámon. Szőlőoltványok, lugas­szőlők. őszi telepítés­re. termelői áron. Díjmentes árjegyzéket küldök. — Valeskó. Gyöngyös. __________ V IDEO FILMSTÚDIÓ video- és hangfelvé­telek készítését vál­lalja magánszemé­lyeknek és közületek részére. Esküvő, ban­kett gyermek felvé­telek stb. Telefon­szám: Dunakeszi (27)- 41-452, Budapest, 834- 892 Reluxa és redőny ké­szítését vállaljuk, 3 év garanciával. Megren­delhető: Assenbren­ner György. Dánszent- miklós. Dózsa u. 95., tel.: 15. • ­R 65Q Ft/m1 267-387 ELUXA Vácon?**forgalmas bü- fé átadó, eladó! Kis nyaralóra. telekre vagy márkás autóra cserélhető! Érdeklőd­ni: Nagymaros, Váci Út 74. SZ. (2626). Solymáron. bérelne gmk. 50 nm-nél na­gyobb, száraz, zárha­tó helyiséget, műhely és raktár céljára. Te­lefon : 353-833. reggel 9—14 óráig.__________ A PEST MEGYEI VENDÉGLÁTÓ- IPARI VÁLLALAT versenypályázat útján szerződéses vállalkozásba adja a következő üzleteit. 241. sz. Délibáb presszó, Cegléd. Szabadság tér 1. 417. sz. öregcsárda ialatozó. Nagykőrös, Szolnoki u. 129. 254. sz. Vénusz presszó. Nagykőrös, Szabadság tér 5. Tájékozható adaJokat november 23-ától a ceglédi igazgatóság ad. Címe: Cegléd. Kossuth tér TO,'A. A versenytárgyalás december 10-én, csütörtökön 14 órakor lesz. a Kossuth étteremben: Cegléd, Rákóczi út 1. Pilisszentivánon bé­relne gmk, 50 nm-nél nagyobb, száraz, zár­ható helyiséget, mű­hely és raktár céljára. Telefon: 353-838. reg­gel 9—14 óráig. ______ R edőnyös: Bordás Gé­za. Göd alsó. Kodály Zoltán utca 13. (2131). Strandnál! _________ É venként 14 vagy 28 napos üdülésre ÖRÖKÖS ÜDÜLŐ­HASZNÁLATI JOGOT VÁSÁROLHAT Hajdúszoboszlón, Gyulán, Egerben, Máírafüreden és az Abádszalókl horgászfaluban! Felvilágosítás: ('COOD'' vjiote COOPHOTELS. Fóliasátorba egyen’e- tes. gazdaságos olaj­fűtést bizto^ó ALFA olajégő eladó. Lányi, Cegléd, Kazinczy utca 16. sz. _______ W artburg de luxé 353 S. három és fél éves. kifogástalan állapot­ban eladó. Érdeklőd­ni: Cegléd. Kossiűh F. u. ."2. I. em. 1. 17 óra uíén.______.. TS i20::-as Zsiguli el­adó. 2 személyes Multikár vagy s«ii-ps traktornsere. Érdek­lődni leh^t 16 óra után: Cegléd. Pesti út 74. Hoffer. [Reklámár! 650 Ft/lh2 77-80-90 Meluxa A Dinamika GMK vállalja kiskereske­dők. kisiparosok és kisvállalatok könyve­lését. adóelszámolá­sát stb. Érdeklődni: R—IS Óráig. 834-034 és 17 óra után. (061-23- in-863 telefonszámon. Megker°sések ..Adó- elszámolás. 200 036” jeligére, a hirdetőbe. Cegléd. Teleki u. 30. Bp. XI.. Karinthy Fr. u. 22. Ilii, 851-072. Bp. XVII., Pesti u. 163/A. 537-565. Gépkocsivezetői állást keresek. 33 éves gya­korlattal, B. C. E ka­tegóriára érvényes jo­gosítvánnyal. Ajánla­tokat ..Korkedvezmé­nyes nyugdíjas, 199 779” jeligére, váci hirdető- irodába (Jókai utca 9.) (2600) kérem. P<>si Hírlap Kereke® kocsival és íornaripőlien Népszerű a szupermaratoni Egy jellemző pillanatkép: futók és kísérőik fogyasztják az országút kilométereit A verseny harmadik napján 64 versenyző sorakozott fel a Hotel Dunakeszi előtt levő startvonalon, reggel 8 órakor, hogy aztán 60 kilométer meg­tétele után ugyanide érkezzen meg. A nagyon nehéz vonal- vezetésű pályán a kellemetle­nül hideg időben a kerekes ko­csival versenyző Georg Schat­tenecker teljesítette leggyor­sabban a távot, a roppant szimpatikus bécsi egyetemista az idei bécsi és IBUSZ-mara- ton megnyerése után itt is bi­zonyította klasszisát. A futók közül az eddigi háromszoros szupermaratoni győztes Pó- ezos Gyula, és a tavalyi Spar- tatlon második helyezettje, Kis Király Ernő együtt haladt át a célvonalon. Mögöttük To­mas Rusek Csehszlovákiából, majd Fazekas Lajos érkezett a célba. A kerekes kocsis ver­senyzők közül a Roáata SE versenyzője, Urbancsok György nagyon jó helyezést ért el, de a csehszlovák Jiri Firth is szé­pen versenyzett. A hölgyek ka­tegóriájában a Gyöngyösi SE tavalyi győztes versenyzője, Fe­hér Enikő, aki a 24 órás futás nem hivatalos világ csúcstartó­ja is, megismételte tavalyi győzelmét. Mögötte Vass Már­ta, a csehszlovák.Zafecka Bo- zsena, és a tavalyelőtti győz­tes Sigrid Etchner (NDK) lett a sorrend. összesen 62 versenyző fejez­te be a háromnapos, 200 kilo­méteres szupermaratonit. A legidősebb részvevő, a 61 éves nyugatnémet Werner Sonntag, a Kondition című lap főszer­kesztője, már negyedszer tel­jesítette ezt a versenyt. A ren­dezvény népszerűségét bizo­nyítja, hogy az idén kilenc or­szágból érkeztek részvevők, és többen már másodszor vagy éppen harmadszor járnak ha­zánkban. Sok amatőr futó tel­jesítette a távot, közülük is ki­emelkedik Csamangó Ferenc szegedi versenyző, Kajzer László, a volt válogatott öt­tusázó, az olumuci stadion igazgatója, Vladislav Lerch és az elsőéves egyetemista Lőw András, aki már gimnazista­ként is próbálkozott. Remélhetőleg a verseny el­nyerte a mezőny valamennyi tagjának szimpátiáját, és re­mény van arra. hogy az elkö­vetkezendő években egyre töb­ben látogassanak el Pest me­gyébe, a Duna menti szupar- maraton ürügyén. Burján Attila Az NDK-beli Sigrid Eichncr már tavaly is bebizonyította ijem mindennapi képességeit Elődöntő A megyei középiskolás-sákk*, csapatbajnokság élődöntője be­fejeződött. ,A második forduló­ban Ráckeve csapata nyert 16,5 ponttal, Szentendre 14,5 és Vác Löwy I, 14 csapata előtt. A. legjobb pontszerző Só-. tonyi Zsuzsa (Ráckeve) hat ponttal, veretlenül. A döntőbe jutott csapatok sorsolási számukkal: 1. Rácke­ve, 2. Vác Lőwy I., 3. Szent­endre, 4. Gödöllő, 5. Vác Lő­wy II., .6. Vác Lőwy III. Az nem okozott meglepetést, hogy a váci Lőwy Sándor Szakkö­zépiskolából három csapat ke­rült a döntőbe, ez Újvári Ist­ván tanár munkáját dicséri. A döntő első fordulója de­cember 7-én Budapesten (Steindl I. u. 12. II. emeletén) 14 órakor kezdődik. S. L. Gyeplabda Zárómérkőzés Az NB I A csoportjába jutá­sért. Budai Pedagógus—Tabán SC I. 3-1. Rimaszombati út. Ettől a ,,záró” mérkőzéstől függött, hogy a Gödöllői SC elsőként, avagy 2. helyezettként kerül vissza kiin­duló állomáshelyére, az NB I A csoportjába. Feljövetelük ugyanis biztos volt, akármilyen eredmény születik a fenti találkozón. Nos, a GSC — rosszabb gólkülönbségé­vel — a 2. helyen kötött ki. Végeredmény: 1. Budai Ped. 6 4 — 2 13- 8 8 2. Gödöllői SC 6 3 2 1 7- 3 8 3. Tabán SC I. 6 3 1 2 8- 6 7 4. Auras SE 6—15 7-18 1 A versenykiírás értelmében az első kettő kerül feljebb. Ferijáiícz—Tandari EB-uegyedik 1987. NOVEMBER 9. Középiskolás sakk Egy ütt könnyebb, mint egyedül. Középen Fehér Enikő, aki az első napon a legjobb volt a nők között (Hancsovszki János felvételei) Fíinepü torna fSadakalászon Fociztak a kézilabdázók Ötödik hely a Semperiten Az ünnepi sportprogramot kispályás labdarúgótornák szí­nesítették. Budakalászon a Textiles két bitumenes játék­terén kergették a pettyest. A rendező Űbuda Termelőszö­vetkezetet több együttes is képviselte, így például a Ker­tészet és a Mezőgazdaság. A házigazdák sem hiányoz­tak, pontosabban a Budaka­lászi Textiles kézilabdázói. A Pest megyei bajnokságban szereplő gárda játékosai be­bizonyították, lábbal is jól tudnak bánni a labdával. Ékes bizonyíték erre a Ker­tészet. elleni 29-0-ás győzel­mük. Ok vívták ki a végső elsőséget. A második helyezett Gumi- futózó is jeleskedett a háló- zörgetésben; a Kertészet ka­puját 17 góllal terhelték meg. Egyébként a két gólrekorder csapat között az elsőséget el­döntő BudafXax—Gumifutözó mérkőzést 2-0-ra nyerte a ké­zilabdázókból álló csapat. A bronzérmes a Szerviz lett. Mészáros István, az Óbuda Tsz SK tömegsport-szakosztá­lyának vezetője elmondta, hogy december elején kezdő­dik a békásmegyeri általános iskolában focitornájuk, amely­re 8-9 csapat nevezését vár­ják- Hetente egy játéknapot terveznek. — Reitter — .11 a dclníán Elnökségi ülés A Pest Megyei Labdarúgó­szövetség ma 16 órakor elnök­ségi ülést tart a PLSZ hélyi- ségében (Bp. V.. Steindl Imre u. 12.). Az NB Ill-ban szerep­lő csapatok képviselői tájékoz­tatják munkájukról az elnök­séget. > Óriási erőfeszítésekét tettek a ‘ Semperit Rallye rendezői, hogy nagy mezőnyt gyűjtsenek össze az idei Európa-bajnoki futamra,, s fáradozásaikat si­ker koronázta.. A teljes hazai élmezőny itt volt Franz Wittmann és navi­gátora, Joerg Patterman veze­tésével. A nemrég világbajno­ki versenyt nyert duó autózott az 1-es rajtszámmal, vadonat­új Lanciával. De elindult a ta­valyi vb-második Stóhl—Roh- ringer egység is, a több elő­kelő világbajnoki helyezést el­ért argentin Recalde—Del-Buo- no duó, s a hasonló trófeák­kal ékes olasz Alessandrini— Alessandrini páros is. A Vie- rimaa—Riipinen kettős finn bajnokként érkezett, s a fiatal svéd Carlson—Hof Un pár a legtehetségesebbnek kikiáltott skandináv egység. A Ferjáncz Attila—dr. Tan- dari János pár a szokásos Ca­mel Audi Qattro Coupéval állt rajthoz, és hasonló autóval védte meg osztrák bajnoki cí­mét a Fischer—Zeltner duó, s Audi 200 Quattróval a Har- rach—Reitler pár. Elindult a tavalyi győztes Wiedner— Zelitner egység is. A Waidhofen környékén, a csehszlovák határnál lebonyo­lított verseny nemcsak a kitű­nő mezőny miatt felelt meg a kontinensviadal színvonalá­nak, minden más szempontból is remek volt. Jó és érdekes pályákon folyt a verseny, nem túl nagy területén, így a nagy­számú és lelkes nézősereg több pályát is meglátogathatott, s bár autók tömege hömpölygött egyik helyről a másikra, du­gók nélkül jutott el mindenki a következő gyorsaságira, ahol az önkéntes tűzoltók büféi vár­ták őket. A kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes magyar páros nem remélhette, hogy ebben az év­ben is harmadikként végez, de a negyedik hely még elérhető­nek látszott. Ehhez türelmes autózásra volt szükség, hogy biztonságosan érjenek célba és EB-pontokat szerezzenek, mert csak egy ponttal állt előttük a kitűnő angol Jimmy Mcrae. Ferjánczék tartották magukat elképzeléseikhez, és miközben nagy presztízscsata dúlt körü­löttük, az ötödik helyre hoz­ták Camel-Audi Quattro Cou­pe j ükét. Ezzel és a portugá­liai második hellyel héí pont­tal megelőzve brit riválisukat, negyedikek a kontinensviada­lon. Ferjánczékon kívül rajthoz állt még a viadalon három ma­gyar páros, közülük a Felián —Jojart duó az a6 géposztály második helyét szerezte meg a VW Golf GTI-vel. A Ranga —Dudás duó a B csoportban első lett, a Koch—Károly ket­tős motorhiba miatt kénysze­rült kiállásra. VII. nemzetközi Semperit Rallye, Európa-bajnoki futam (533 kilométer, ebből 252 a 24 gyorsasági szakasz össztávja, 60 százalék murva, 40 aszfalt, 99 induló, 33 célba érkező): 1. Recalde—Del-Buono (argentin, Audi. Quattro Coupe), 2. Stohl —Rohringer (osztrák, Audi Quattro Coupe), 3. Harrach— Reitler (osztrák, Audi 200 Quattro), 4. Fischer—Zeltner (osztrák, Audi Quattro Coupe), 5. Ferjáncz—dr. Tandari (ma­gyar, Camel-Audi Quattro Cou­pe), 6. Vierimaa—Riipinen (finn, Mazda 323 Turbo 4WD). Roóz Péter Gondolt mór az ünnepekre €osnbo Bemexiátsxo 325C Ft helyett 1950 Ft-ért kapható, amíg a készlet tart.

Next

/
Oldalképek
Tartalom