Pest Megyei Hírlap, 1987. november (31. évfolyam, 258-282. szám)

1987-11-09 / 264. szám

Megteltek a lelátók Vereség a kék-fehérektől a Iut ballbalelt a vác! mérkőzésen, akik bemutatják: a sötét mezes Szalai és a hazai játékos Horváth Vác—MTK-VM 0-1 (0-1) Vác, 12 ezer néző. V.: Varga S. Gólszerző: Lőrincz (15. p.). MTK-VM: Gáspár — Farkas, Híres, Lőrincz, Szalai — Kékesi, Varga, Bognár, Katzenbach — Szeibert (Húszak 84. p.), Pölöskei (Talapa J. 84. p.). Vác: Brockhauser — fíagy, Talapa T.„ Kosa, Csima — Horváth, Gyimesi, Várady (Durucskó 56. p.), Vig — Balog, Mózner (Polonyi (69. p.). Győzelem nélküli XII III Gólzápor a bagi pályán Már jóval a mérkőzés kez­dete előtt rengeteg autó fog­lalta el a helyet a parkolók­ban,. a lelátókon a tartalékok meccsének végére alig ma­radi hely. Óvatos becslések szerint is mindenképpen tíz­ezer fölött volt a nézőszám. A két rivális tartalékegyüttesé­nek összecsapása váci sikert hozott. Godó 38. percben sza­badrúgásból szerzett’ góljával 1-0 (1-0) arányban nyertek a vendéglátók. Miközben az előmérkőzés szereplői levonultak, a pálya szélén sikerült néhány mon­datra elkapni az exkapitány Verebes Józsefet. A szemmel láthatóan megcsendesedett MTK-VM-edző önbizalma azéirt nem csappant meg, min­den szava ezt tükrözte. — Mindig győzni akarok, s ezzel küldöm .fel a pályára a csapatomat. A Vác most len­dületben van, ráadásul az MTK-VM is egyre jobb for­mába lendül, így mindenkép­pen érdekes mérkőzésre van kilátás. Annak mindenesetre örülök, hogy régi barátom, Haász Sándor ilyen jó csapa­tot tudott összehozni. Mintegy végszóra megérke­zett Haász Sándor is, aki jobbról-balról megölelgette Verebest, majd villámgyor­san eltűnt az épületben. Néhány perccel később már mint egymás ellenfelei fog­laltak helyet a kispadon. A kezdést követően sokak vára­kozásával ellentétben elma­radtak az elsöprő rohamok. A 3. percben Talapa Szeibertet Zimbabwe Határosat A zimbabwei fővárosban záródokumentum aláírásá­val fejeződött be a sport­tal foglalkozó 3. nemzetközi apartheidellenes konferen­cia. A „hararei deklaráció” konkrét javaslatokat tartal­maz a nemzetközi szövet­ségek tevékenységének ösz- szehangolására. Szükséges­nek tartják, hogy minden ország ratifikálja az ENSZ által tavaly elfogadott kon­venciót, mely a sport terü­letén harcol a faji megkü­lönböztetés ellen. A faj­gyűlölő Dél-afrikai Köztár­saság teljes elkülönítése a sport területén nagy lépés lenne egy szabad, demokra­tikus közösség megalapítá­sában a térségben — tar­talmazza a dokumentum. előzte meg, három perccel ké­sőbb a másiji oldalon Balog ügyetlenkedett el helyzetet. A 8. percben Víg két lendületes labdatolás után bal oldalról, 14 méterről szánta el magát lövésre, Gáspár azonban há­rította a jobb alsó sarokra tartó labdát. A 14. percben el­mééit a találkozó sorsa. A bal oldali MTK-VM-szögleíeí azonnal követte a második, ezúttal is Katzenbach iveit középre és Lőrincz 7 méter­ről a kapu jobb oldalába fe­jelt (0-1). Brockhauser két­ségkívül nem volt a leghatá­rozottabb, későn próbált meg kimozdulni, de nehéz dolga js volt, mivel nagyon sokan áll­tak kapuja előterében. így csak beletenyerelni tudott Lő­rincz fejesébe. Az MTK-VM egyre na­gyobb fölénybe került, játéko­sai többször is saját térfelük­re szorították vissza a vácia­kat. Így kétszeresen is várat­lanul jött a váciak egyenlíté­si lehetősége. A 28. percben Balog jobbról keresztbe fut­va kiugrott, s a kapujából kifutó Gáspár a lábára vetőd­ve döntötte le őt. A vitatha­tatlan és megítélt 11-est Vára­dy a kapu bal oldalát meg­célozva lőtte, de Gáspár éppen arra vetődött, és saját hibáját jóvátéve kiöklözte a nem túl­zottan helyezett lövést. A ki­maradt lehetőség szemmel lát­hatólag nem törte le a vácia­kat, akik a mezőnyben ki tud­ták alakítani az egyensúly­helyzetet, támadóik azonban nem jelentettek veszélyt a fő­városiak kapujára. A második játékrészben a Vác kezdett és úgy tűnt, len­dületesebben folytatják a já­tékot, mint az első háromne­gyedórában tették. Az 56. percben a mérsékelt formá­ban lévő Váradyt Durucskó váltotta fel. Két perccel ké­sőbb Kása szlalomozott a ven­dégek kapujának előterébe, lövését Gáspár kiejtette, de nem volt, aki ismételjen. A pálya középső harmadában nagy taktikai harc zajlott, s ebben az MTK-VM járt az élen. Labdarúgói szoros, kö­vető emberfogással zavarták a váciakat, akiknek ez a harc­modor nem különösebben tetszett. A 63. percben Pölös­kei botladozott a bal szélen, végül beadott és Bognár lá­báról csaknem a hálóba ke­rült a labda. Szerencsére Brockhauser estében is ki tudta tenyerelni azt. A Móz­ner—Polónyi cserére a 68. percben került sor, de ez sem segített a hazaiakon. A vá­ciak meddő mezőnyfölényben játszottak néhány percen át, de a 74. percben Pölöskei át­adását Kékesi majdnem a há­lóba juttatta. Hét méterről le­adott lövését Brockhauser is­mét bravúrral ütötte ki. A 82. percben újabb gólt lőhetett volna az MTK-VM. Szeibert ragyogó labdával ugratta ki Vargát, aki egy csel után tiszta helyzetbe került, de szerencsére 18 méterről le­adott lövése kevéssel elkerül­te a bal alsó sarkot. Itt bi­zony Brockhauser már verve volt. Kék-fehér helyzettel ért véget a találkozó: a 90. perc­ben a váci Talapa öccse, a 6 perccel korábban csereként beállt MTK-VM csatár telje­sen egyedül törhetett kapura egy kiugrást követően. Brock­hauser kétségbeesettet) próbál­ta a mezőnyben lerántani, de Talapa meg tudta őt kerülni. Szerencsére a gyorsabb váci kapus nagy hajrával utolérte, s elrúgta a labdát előle. A felfokozott várakozással kísért vasárnapi találkozó nem igazolta az előzetes reménye­ket; Á váCíék szerény pro­dukciót mutattak be, különö­sen csatáraik gyámoltalansága volt szembetűnő. Az MTK- VM mindenképpen jobb be­nyomást keltett, s bár a kék­fehérek labdarúgói sem szi­porkáztak, összességében fel­tétlen rászolgáltak a két baj­noki pontra. Az eredmény a váciakra nézve hízelgő. Jocha Károly Az \B I további eredményei: Haladás—PlúSC 4-1 (2-0). Békés­csaba— DMVSC 1-1 (1-1), Vasas— Rába ETO 0-1 (0-0), Kaposvár— Bp. Honvéd 0-2 (0-2), Videoton— U. Dózsa 1-1 (1-0), FTC—Siófok 1-0 (1-0), Tatabánya—ZTE o-o. Az .Ml I állása: l. Bp. Honvéd 14 8 3 3 22-14 19 2. Ü. Dózsa 14 7 4 3 28-14 18 3. Kába ETO 14 7 4 3 20-15 18 4. Haladás 14 5 7 2 21-14 17 5. Tatabánya 14 5 6 3 31-16 16 6. Pécs 14 5 5 4 16-13 15 vác 14 4 6 4 15-11 14 8. Ferencváros 14 4 6 4 19-17 14 9. Vasas 14 5 4 5 21-22 14 10. MTK-VM 14 6 2 6 25-28 14 11. Zalaegerszeg 14 5 3 6 14-18 13 12. Békéscsaba 14 3 6 5 12-24 12 13. Videoton 14 2 7 5 15-18 11 14. Siófok 14 4 3 7 16-20 11 15. Debrecen 14 3 5 6 14-24 11 16. Kaposvár 14 2 3 9 13-34 7 A labdarúgó NB III. Duna csoportjában ezen a hétvégen csak a Dunai Kőolaj játszott hazai pályán. D. Kőolaj—Osztapenkó 1-2 (0-1) Százhalombatta; 200 néző. V.: Budavári. D. Kőolaj: dr. Pásztor — Tö­rök, Szigeti, Fülöp, Nemes, Tepsics, Lánczi, Horváth, Kö­vest, Ferenczi (Károlyi), Szűcs, (Palásti). Már az első félidőben eldől­hetett volna a mérkőzés a Kőolaj javára, de a hazai csa­pat még 11-esből sem tudta megszerezni a vezetést. Az el­lenfél együttese egy ellentá­madásból gólt lőtt, s a szünet után tovább növelte előnyét. A Kőolaj erejéből csak a szé­pítésre futotta Lánczi révén. Gól: Lánczi. Jó: Lánczi. Szvoboda Miklós További eredmények: Dorog —Érd 1-0, RTK—Ráckeve 7-1, ESMTK—Kartal 1-1. A megyei labdarúgó-bajnok­ság hajrájában féltucat talá­lattal terhelte meg az ellen­fél kapuját a Bag együttese. Döntetlen egyetlen találkozón, a GEAC—VOSE mérkőzésen született. GÖD—BEM SE 1-0 (1-0) Göd, 150 néző. V.: Boros. Az első félidő 5. percében Mészáros megszerezte a ha­zaiak egyetlen és két pontot érő gólját. A találkozó egyéb­ként kiegyensúlyozott játékké­pet mutatott. Jó: Vanyaczki, Petró. ill. a Bem SE csapatá­ból senki nem dicsérhető. Gól: Mészáros. (Tud.: Czadró Jó­zsef). CVSE—BUGYI 0-1 (0-0) Cegléd, 150 néző. V.: Tere­nyei. A CVSE büntetőt hibázott, majd 6 perccel később a Bu­gyi megszerezte egyetlen — megérdemelt sikerét jelentő — gólját. Gól: Szödi. Jó: Büttös, ill., Szödi, Sándor, Beke, Csá­szár. (Ifi: 2-3. Tud.: Ungureán László). BAG—DABAS 6-0 (4-0) Bag, 500 néző. V.: Somén. Nagy lendülettel kezdett a hazai csapat. A 4. percben Lipcsei szerzett vezetést, majd négy perccel később, újabb gólt lőtt. A 33. és 45. percben Galambos és Őszi ré­vén nőtt a Bag előnye. A má­sodik félidőben feljöttek a ven­dégek és két gólhelyzetet is el­hibáztak. A 67. percben Ki­rály, a hazaiak kapusa kivéd­te a büntetőrúgást. Ezután a 68. és 81. percekben Őszi, a me­gyei gólkirály beállította a végeredményt. Jó: az egész ha­zai csapat, ill.. Metykó. (Ifi: 1-1. Tud.: Nagy Károly). T.-MÁETON—FÓT 2-3 (0-2) Táoiószentmárton, 300 néző. V.: Rideg. Egy félidő előnyt adott a ha­zai csapat a vendégeknek, akik ezt jól ki is használták. Hiába támadott többet a Tápiószent- márton, a második félidőben csak szépíteni tudott. Gól: Schnikl, Sponga, ill. Papp (2). Szilágyi. Jó: A hazai csapat­ból senki sem dicsérhető, ill. Iványi, Húszai, Papp. (Ifi: 1-0. Tud.: Tóth Antal.) PILIS—GSC 1-a (1-0) Pilis, 200 néző. V.: Bállá. Az újonc vendégcsapat nagy lelkesedéssel kezdte a játékot. Hegedűsnek a 18. percben elért szép góljával győzött a hazai együttes. Jól : Tóth, Ki­rálymezei, Gajdos, Szűcs, ill. Ivánics, Nagy, Tönköj. (Ifi: 3-4. Tud.: Borgulya Károly.) PILISVÖRÖSVÁR—DÄNY 0-2 (0-0) Pilisvörösvár, 200 néző. V.: Lovász. Jó iramú, kemény mérkőzést vívott a két csapat. A hazaiak a 80. percig állták a vendé­gelt rohamait. A játék képe alapján a döntetlen igazságo­sabb lett volna. A mérkőzés krónikájához tartozik még, hogy az első félidő 35. percé­ben Fkókai súlyos sérülést szenvedett. Gól: Szkail (2). Jók: Kovács. Szkail, ill. Acs, Schuk. (Ifi: 5-0. Tud.: If linger Mátyás). SZENTENDRE—DÖMSÖD 0-2 (0-0) Szentendre, 250 néző. V.: Horváth. Eseménytelen első félidő után, az 58: percben Imre 11- esbőí szerzett vezetést. Ezután támadott a Petőfi, helyzeteit azonban kihagyta. A 88. perc­ben Feszt beállította a. 0-2-es végeredményt. Gól: Imre (11- esből), és Feszt. Jó: Csonka, Lakatos, ill. Lázár, Elekes, Imre. (Ifi: 7-0, Tud.: Dombai Rudolf.) GEAC—VOSE 0-0 A jó iramú mérkőzésen a GEAC közelebb állt a győze­lemhez, de kihagyta helyzeteit. Jó: Kelemen, Kraszovszkij, iM„ Simon, Kőhegyi és Dániel. (Tud.: Tamás Gábor.) Szentendrén a felszabadulás­lakótelepi általános iskola 'elő­csarnokában , kettő,, benn a tornateremben pedig hat asz­tal várta a fiatal ütőforgató­kat a November 7. Kupa-via­dalon. Újonc, serdülő; ifjúsá­gi — e három korcsoportban vetélkedtek a résztvevők. Nemcsak Pest megyeiek, hi­szen Tatabányáról, Dunaújvá­rosból és Kunszentmikl ősről is érkeztek asztaliteniszezők. ■Érthetően sokan képviselték a házigazdának számító Szent­endrei Petőfi szakosztályát, ők ugyanis ebben a teremben gyakorolnak, vívják a bajnoki mérkőzéseket. Az ifiknél sze­Hagyományos labdarúgó­erőpróba a nemzetközi Duna­kanyar Kupa viadal. Koráb­ban sűrítve bonyolították le a mérkőzéseket, most ősszel szerdai napokon találkoztak a csapatok. Két szlovák és két magyar együttes szerepelt, s a torna jói szolgálta a sportba­rátság elmélyítését. Egyben segíti a labdarúgók felkészü­lését. Szlovákiában Sturovóban tartották a záróünnepséget, melyen Ignácz Gyula, a PTISO képviselője, a Közép- Duna-vidéki Intézőbizottság sport szakbizottságának titká­ra szép serlegekkel kedveske­dett a legjobbaknak. Az első három helyezett részesült ju­talomban, v Saiga Lajos, a PLSZ főtit­kára, a versenybizottság elnö­ke megemlítette, hogy a Gö­döllői SC képviseletében nem­csak a vezetők — Matuz Sán­Budaörsön a kék iskola adott otthont a Pest Megyei Kézi­labda-szövetség által szomba­ton megrendezett Szuper Ku­pa ifi kézilabdadöntőnek. A solymári és a budaörsi elődön­tők után négy leány- és négy fiúcsapat jutott a fináléba. A hölgyeket a Váci Forte, a Göd. a VOSE és a Csepel Autó csa­patai képviselték, az erősebb nemet pedig a Váci Izzó, a Pemü, a Gödöllői SC és a Főt együttesei. A találkozón mind a nők. mind a férfiak mező­nyében váci siker született. A nőknél a Váci Forte, a férfiak­nál pedig a Váci Izzó vitte el harmadszorra, s így végérvé­nyesen a trófeát. A rendezők A 45. lief Totóeredmények 1. Vasas—Rába ETO 2. Kaposvár—Bp. Honvéd 3. Videoton—Ü. Dózsa x 4. Werder Bremen—1. FC Köln 1 5. Leverkusen—Hamburger SV 1 «. St. Pauli—Blau-Weiss 90 t I. Bielefeld—Osnabrück x S. Meppen—Saarbrücken I 9. Como—Napoli x 10. Empoli—Roma II. Pisa—Juventus 12. Piacenza—Padova t 13. Modena—Lecee x 14. Váci Izzó—MTK-VM 15. Haladás VSE—Pécsi MSC t 16. Békéscsaba—Debrecen x Megyei 1, x, '1 Három egyes 1. Váci Izzó—MTK-VM * 2. D. Kőolaj—Osztapenkó 2 3. ESMTK—Kartal x 4. RTK—Ráckeve I 5. GEAC—VOSE x 6. Bag—Dabas 1 7. Szentendre—Dörosöd 2 8. Pilis—Gödöllői SC X Téli olimpia Dollármilliók A jövő évi téli olimpia szín­helyén, Calgaryban, a szerve­zőbizottság elkészítette az elő­zetes költségvetést. A február 13—28. közötti játékok várha­tó bevétele 556, kiadása 516 millió kanadai dollár; így 40 milliós haszonnal számolnak. Október végéig 497 millió dol­lár már befolyt a hiányzó 59 milliót a belépőjegyek ára, a bérleti díjak és a különböző szponzorok biztosítják. repelt Nagy Róbert és Kuts Nándor, a szentendrei NB ll­es csapat játékosa. Az újon­coknál találkoztunk Váczi Im­rével. Ebben a korcsoportban egyébként 12 év a felső kor­határ. A szabályok megenge­dik az eggyel magasabb kor­osztályban való indulást, és éltek is ezzel a lehetőséggel. A fiatalok után vasárnap a felnőttek vetélkedtek, mégpe­dig Vecsésen a Petőfi Sándor Általános Iskolában. Itt foly­tatódott a Pest Megyei Asz­talitenisz Szövetség November 7. Kupa versenye. R. L. dór ügyvezető elnök. Horváth Géza szakosztályvezető — ér­keztek. hanem a GSC öregfi­úk focicsapata is átrándult. Már korábban megbeszélték a helyiekkel ezt a találkozót. A torna végeredménye: 7. Nőve Zamky 6, 2. Gödöllői SC 5, 3. Esztergom 3, 4. Stu- rovó 2 ponttal. A jövő esztendőben bővül a mezőny. A szlovák Pribita, valamint a Szentendrei Pető­fi bekapcsolódásával 6 csapat játszik majd. Március 4-én tartják az előzetes megbeszé­lést majd április 27., május 11. és május 25. a tavaszi játékna­pok. Július végén és augusztus elején vívják a befejező mér­kőzéseket. s a díjkiosztónak Nőve Zámkv ad otthont. Az első helyezett egyébként a szlovák 2. ligában szerepel, a GSC s az újonnan bekap­csolódott Szentendre pedig egyaránt megyei első osztá­lyú. döntése értelmében a győztes férficsapat képviseli megyénk színeit az országos területi döntőn, amelyet Százhalom­battán november 20. és 22. kö­zött rendeznek meg. A nők közül pedig a Göd indul az osztályozott, mivel a fortés lá­nyok magasabb osztályban ját­szanak. Eredmények: Nők: VOSE—Göd 18-21 (10-13). Forte—Cs. Autó 28-15 (11-8), Csepel A.—VOSE 15-37 (5-20), Göd—Váci Forte 14-15 (9-6). 1. Forte 2. Göd, 3. VOSE, 4. Csepel Autó. Férfiak: Pem«—Gödöllő SC 17-15 (9-7) Gödöllői SC—Váci Izzó 17-19 (10-10). Fót—P-aníi 22-14 (11-7), Főt —Gödöllői S'4 22-20 (9-8). 1. Váci Izzó, 2. Fóz K Pemü, 4. Gödöllő. N. P. J. Nem történt semmi, mutatja széttárt karjával a játékvezető a földön fekvő Balognak és a labdát elrúgó Gyimesinck (Hancsovszki János felvételei) A«zfalifenisz November 7. Kupa Szentendrén és Vecsésen Jövőre újabb induló A Dunakanyar trófeáért ICi-kézi iabdúzók Ismét a váciaké a serleg

Next

/
Oldalképek
Tartalom