Pest Megyei Hírlap, 1986. február (30. évfolyam, 27-50. szám)

1986-02-05 / 30. szám

Kezdődik az egyem bajnokság '****ß%--v Hírláp ! Elindulnak a sakkórák 1986. FEBRUÁR 5. A sportágak többségéhez ha­sonlóan megyénk sakkozói is megtartották már évnyitó ta­nácskozásukat. (Sőt azóta már sor került a csapatbajnokság első fordulójára is az I/A cso­portban.) De mi most ma­radjunk a szóban forgó évad­nyitó ülésnél, annál is inkább, Szokatlan szerdai időpont Délelőtti mérkőzés Cegléden a Vasutas sportcsarnokban ma 11 órai kezdettel rendezik meg a Ceglédi ~VSE—Budapesti Spartacus NB I-es férfi asztalitenisz-csapatmérkőzést. A fővárosiak a hét végén BEK-mérkőzést játszanak, a bajnoki összecsapást ezért hozták előre. A korai, 11 órai kezdéshez a Spartacus ragaszko­dott. Elzárkózott még attól a lehetőségtől is, hogy kora délután Játsszanak, azzál az indokkal, hogy időben visz.- sza tudjanak érni Budapestre. (Ez a mintegy 70 kilo­méteres távolság miatt érthetetlen, hiszen egy esetle­ges 15 órai kezdés esetén is legkésőbb este 8 órára hazaérhettek volna.) Sajnos a Bp. Spartacus beadvá­nyát a versenybíróság elfogata, 11 órára írta ki a mér­kőzést anélkül, hogy ezt a CVSE illetékesével egyez­tette volna. Így csaknem bizonyos, hogy nézők jelenlé­te nélkül zajlik le a magyar bajnokcsapat cseglédi vendégjátéka. Ennél pedig a ceglédi sport- és asztali­tenisz-kedvelők többet érdemelnének! Ungureán László Nem sztárokra támaszkodik Alapozás Mexikóban A mexikói labdarúgó-világ­bajnokságon a szovjet válo­gatott a C-csoportban Fran­ciaország, Magyarország és Kanada legjobbjaival küzd a továbbjutásért. Malofejev szövetségi kapitány, aki 1966- ban az angliai VB-n tagja volt a negyedik helyen végzett válogatottnak, képesnek tart­ja csapatát, hogy a mundia- lon érmet szerezzen. A 43 éves szakvezető nem sztárok­ra támaszkodik, a teljes erő­bedobásra épített csapatmun­kát hangsúlyozza. Úgy véli, hogy a támadószellemű labda­rúgás nyeri meg , a közönség tetszését. Malofejev nem félti csapa­tát a mexikói szokatlan kö­rülményektől. Csak két héttel előbb érkeznek a csoportmér­kőzések színhelyére, Irapuato- ba. Válogatott kerete február­ban Mexikóban edzőtáboro­zik, 9-én az NDK az ellenfél Queretanóban. Tavasszal olyan csapatokkal játszanak előké­születi mérkőzéseket, amelyek csoportbeli ellenfeleik modell­jeiként képzelhetők el. Így március 26-án Tbiliszi­ben Anglia válogatottjával találkoznak, a kanadai stílus megismerése miatt. Április 25-én Bukarestben Románia az ellenfél, melyet a magyar csapat mintájaként választot­tak ki. Május 7-én még Finn­országgal mérkőznek, s a hó­nap közepén indulnak a VB színhelyére. ' A vei linóba n Visszavágó Szerdán délután játsszák az avellinói stadionban, 117 nap­pal a mexikói mundial előtt a legutóbbi, spanyolországi lab­darúgó világbajnoki döntő visszavágóját. Az Olaszország —NSZK mérkőzés sláger ösz- szecsapás, az élénkülő nem­zetközi műsor kiemelkedő ese­ménye. A madridi vb-döntő szereplői közül tízen lépnek ismét pályára. A Dunii'csopwri műsora Területi fociíavasz A területi labdarúgó-bajnokság tavaszi sorsolása. Duna-csoport I. forduló, március 2. (14.30). Nyergesüjfalu—Ráckevei Arany­kalász, Esztergom—ESMTK, Tol­di SE—III. kér. TTVE. Budafoki HITE—Dunai Kőolaj, Érd—Pénz­ügyőr. Építők—Ikarus, BKV Elő­re—Ácsi Kinizsi, Rákoscsaba! TK —Dorog, piimsöd—Oroszlány. II. forduló, március 9. (14.30). Dorog—Diimsöd, Acs—Rákoscsa­bái TK. Ikarus—BKV Előre, Pénz­ügyőr—Építők, D. Köoiai—Érd, III. kér. TTVE—BMTE, ESMTK— Toldi SE. Ráckeve—Esztergom, Oroszlány—Nyergesújfalu. III. forduló, március 16. (IS). Toldi SE—Ráckeve, BMTE— ESMTK, Érd—III. kér. TTVE, Épí­tők—D. Kőolaj, BKV Előre—Pénz­ügyőr, Rákoscsaba—Ikarus, Döm- söd—Acs, Oroszlány—Dorog, Esz­tergom— Nyergesújtalu. IV. forduló, március 23. (15). Nvergesúifalu—Dorog. Acs—Orosz­lány. Ikarus—Dömsiid. Pénzügyőr —Rákoscsabái TK, D. Kőolaj— BKV Előre, III. kér. TTVE—Épí­tők, ESMTK—Érd, Ráckeve— BMTE, Esztergom—Toldi SE. V. forduló, március 30. (15). Érd —Ráckeve, Építők—ESMTK, BKV Előre—ITI. kér TTVE, Rákoscsa­bái TK—D. Kőolaj, Dömsöd— Pénzügyőr, Oroszlány—Ikarus, Do- rog—Ács. Toldi SE—Nyergesújfa­lu, BMTE—Esztergom. VI. forduló, április 6. (16.30). Nyergesújfalu—Acs, Ikarus Do­rog. Pénzügyőr—Oroszlány. D. Kő­olaj—Dömsöd, III. kér. TTVE— Rákoscsaba! TK. ESMTK—BKV Előre Ráckeve—Építők, Esztergom —Érd, Toldi SE—BMTE. VII. forduló, április 13. (16.33). BKV Kl'.ri—RácKeve, Rákoscsa­bái TK—ESMTK. Dömsöd—111. kcr. TTV-1, Oroszlány—D. Kőolaj, Dorog—Pénzügyőr. ÍKnrus, BMTE—Nyergesújfalu, Érd Toldi SÉ, Épitők-Esztergom. VIII. forduló, április 16. (16.30). Nvprgesújfalti—ESMTK, Ráckeve —III kér. TTVE. Esztergom—D. Kőolaj, Toldi SE—Pénzügyőr, BMTE—Ikarus, Érd—Acs. i.pitok -Dorog. BKV Előre-O. oszlany, Rákoscsabai TK—DOmsoo. IX. forduló, április 20. (17). Nyergesújfalu—Ikarus, Pénzügyőr —Acs, D. Kőolaj—Dorog, III. kér. TTVE—oroszlány, ESMTK—Döm­söd, Ráckeve—Rákoscsabái TK, Esztergom—BKV Előre, Toldi SE —Építők. BMTE—Érd. X. forduló, április 27. (17). Döm­söd—Ráckeve. Oroszlány—ESMTK, Dorog—III. kér. TTVE, Acs—D. Kőolaj, Ikarus—Pénzügyőr, Érd— Nyergesújtalu, Építők—BMTE, BKV Előre—Toldi SE, Rákoscsa­bái TK—Esztergom. XI. forduló, május 4. (17). Nyer- gesúifalu—Pénzügyőr, D. Kőolaj —Ikarus, III. kér. TTVE—Acs, ESMTK—Dorog. Ráckeve—Orosz­lány, Esztergom—Dömsöd, Toldi SE—Rákoscsabai TK. BMTE— BKV Előre, Érd—Építők. XII. forduló, május 11. (17). Do­rog—Ráckeve, Ács—ESMTK, Ika­rus—III. kér. TTVE, pénzügyőr— D. Kőolaj, Éoítök—Nyergesüjfalu, BKV Előre—Érd, Rákoscsabai TK —BMTE. Dömsöd—Toldi SE, Oroszlány—Esztergom. XIII. forduló, máius IS. (17). Nyergesújfalu—D. Kőolaj, III. kér. TTVE—Pénzügyőr, ESMTK—Ika­rus, Ráckeve—Acs, Esztergom— Dorog, Toldi SE—Oroszlány. BMTl—Dömsöd. Érd—Rákoscsabái TK, Építők—BKV Előre. XIV. forduló, május 21. (17). ESMTK—Ráckeve. Dömsöd—Nyer­gesújfalu, Oroszlány—Rákoscsabai TK, Dorog—BKV Előre, Ács—Épí­tők, Ikarus—Érd, pénzügyőr— BMTE. D. Kőolaj—Toldi SE, III. kér. TTVE—Esztergom. XV. forduló, május 25. (17). Ika­rus—Ráckeve, Pénzügyőr—ESMTK, D. Kőolaj—III. kér. TTVE, BKV Előre—Nyergesújfalu. Rákoscsabái TK—Eoitök, Dömsöd—Érd. Orosz­lány—BMTE, Dorog—Toldi SE, Acs—Esztergom. XVI. forduló, június 1. (17). Nyergesüjfalu—in. kér. TTVE, ESMTK—D. Kőolaj, Ráckeve— Pénzügyőr, Esztergom—Ikarus, Toldi SE-Acs, BMTE—Dorog, Érd —Oroszlány, Építők—Dömsöd, BKV Előre—Rákoscsabai TK. XVII. forduló, iúnius 8. (17). D. Kőolaj—Ráckeve, III kér. TTVE —ESMTK, Rákoscsabai TK—Nyer­gesújfalu, . Dömsöd—BKV Előre, Oroszlúnv—Építők, Dorog—Érd, Acs—BMTE, Ikarus—Toldi SE, Pénzügyőr—Esztergom. mivel ezen Solymosi László elnök szólt az ez évi felada­tokról, tervekről is. A jelenlevők többek között megismerhették az idei egyéni bajnokságok menetrendjét. Pest megye II. osztályú és III. osztályú egyéni bajnoki cí­méért ma indul a küzdelem és hetente három nap — hét­fő, szerda, péntek — tartanak fordulókat a Steindl Imre ut­cában. örömhír, hogy 1986-ban is megrendezik a szuperbajnokságot, ezúttal április 4. és 9. között Zsámbék lesz a házigazda. Az egyéni viadaloknál maradva: természetesen ezután is a me­gye sakkéletének üde szín­foltjait jelentik az egyes sport­körök által rendezendő egyéni versenyek. Az évnyitó összejövetelen végezték el a sorsolást is. Az I/A osztályban a következő számokat húzták a csapatok. Dunakeszi SE (1), Dömsöd (2), Szob (3), Főt Tsz (4), Perbál (5), Ráckeve (6), Csepel (7), Dunavarsány (8), Vác (9), Érd (10), .Aszód (11) és Gödöllő (12). Újdonság, hogy míg az elmúlt évben csak 10 csapat szerepelt a bajnokságban, most — mivel a Dömsöd visszalépett az OB II-ből és így a Szob nem esett ki — megnövekedett a létszám. Az I/B csoport Csapatai sor­számok alapján: D1SE, Hévíz- györk, Nagykáta I., Cegléd, Gyömrő, Gödöllő 11.,. Göd Tsz, Dunavarsány II., Kerepestar- csa és Szentendre. A II/A — tartalék bajnokságban — a következő a sorrend: Fát Tsz II. (1), Zsámbék (2), Galga­mácsa (3), Szentendre II. (4), Dunakeszi SE II. (5), Nagy- háta■ II. (6), Örkény (7), Püs­pökszilágy (8), Ráckeve II. (9). Az I/B és II/A csoportban a rajt február 9-én lesz, míg az I/A-ban már túl va­gyunk az első fordulón. Befejezésül nézzük az I/A és az I/B következő fordulójának párosításait: I/A — február 16. —' Gödöllő—Csepel, Du­navarsány—Ráckeve, Vác— Perbál, Érd—Főt, Aszód— Szob, Dunakeszit—Dömsöd. I/B —február 9. —: DISE—Szent­endre, Hévízgyörlc—Kerepes- tarcsa, Nagykáta I.—Dunavar­sány II., Cegléd—Göd, Gyöm­rő—Gödöllő II. Mindkét cso­portban fél tízkor kezdődnek a mérkőzések. Budi István A G. hét Totótippek 1. Bremen—l. FC Köln 1 2. M.-gladbach—Hamburg x 2 3. Frankfurt—Bochum 2 x 4. Schalke 0,4—Uerdingen x 1 5. Bayreuth—Wattenscheid x 2 ti. Karlsruhe—Aachen 1 7. Oberhausen—S. Kickers 2 x 8. Ataianta—Juventus 2 x 9. Torino—Roma x 10. Udinese—Avellino 1 11. Verona—Internazionale x 1 12. Campobasso—Lazio 1 x' 13. Monza—Triestina x 2 Pótmérközések: x, i; 1, x; x. ★ Az ötödik játékhét hivatalos nyereményei: 13+1 találatos szel­vény 413 darab volt nyeremények egyenként 16 361 forint, 13-as 271 (10 643). 12-es 11 874 (427), 11-es 81 069 (62), 10-es 345 910 (27). Edzőtáborból edzőtáborba Váci program a rajtig A Váci Izzó NB II-es lab­darúgócsapata Szegeden, és Szlovákiában, Sturovóban volt edzőtáborozáson. Mindkét helyen ideális körülmények vártáik a labdarúgókat: kitű­nő szállás, étkezés, tornate­rem, pálya és fürdő. A Délép biztosította a sze­gedi otthont. Itt egy hét alatt két edzőmérkőzést játszott a Pest megyei csapat. A Szegedi Vasutast Mózner, Csikós és Gódor góljaival 3-1-re, a Szegedi Dózsát 3.-2-re győzte le. Kovalik, Cseri és Mózner szerezte a váci találatokat. Sturovóban mindkétszer 1-1- es döntetlent értek el. Előbb a megyei bajnokságnak meg­felelő osztályba« játszó ven­déglátók, majd a második li­gás Urbanöva ellen. Cseri, il­letve Mózner volt a gólszerző. Hazaérkezve, a pénteki két edzéstől fáradt Pest megyei együttes otthonában 2-1-re kikapott a Budafoktól. Gól­szerző: Cseri. A tegnapi hatvani vendég- szereplés után csütörtökön Jászberényben játszik az Izzó, szombaton 10.30-kor a Kö­teles SE gárdáját látja ven­dégül. Február 12-én 14.30­kor a csehszlovák első ligás Bánik Ostrava lesz az edző­társ. 16-án 10.30-kor a BKV Előre, 19-én 14 órakor a Gyöngyös csapatát fogadják. 23-án megyei MNK-s selejte­zőt vívnak Aszódon. 26-án visszavágót tartanak Budafo­kon. s március 2-án lesz az NB II-es rajt Komlón. László Attila technikai ve­zető, a két táborozás szervező­je arról is tájékoztatott: Kosz- tolnyik Tamás, a Szabó L. SE leszerelő szélső hátvédje a ter­vek szerint Vácott folytatja. Szeretnék, ha Steidl Ákos visszatérne hozzájuk az Új­pesti Dózsából. Tegnap, a hatvani barátságos mérkőzésen Gódor góljával 1- 0-ra vezetett a Vác, s végül 2- 1-es vereséget szenvedett. — Reitter — ^SüZCÍflíben Negyedik hely Az idénykezdés előtt igazol­ta át a Rozmaring SE gyors­korcsolya szakosztálya az MTK-VM-ből a képünkön lát­ható Martony Zsuzsát, aki a legutóbbi országos összetett bajnokságon a negyedik he­lyen végzett. (Barcza Zsolt felvétele) WKInnen-onnan\ © Tilburgban befejeződött a sakk világbajnok-jelöltek elődöntő párosmérközése a szovjet Juszu- pov és a holland Timman között. A kilencedik játszmát a 25 éves moszkvai nemzetközi nagymester nyerte, ezzel 6:3-ra alakította az állást, s így bejutott a döntőbe, ahol honfitársával, Szokolovval találkozik. © A férfi teniszezők ATP vi­lágranglistáján annyi a változás, hogy a nyugatnémet Becker elő­lépett az 5. helyre, megelőzve a svéd Edberget. Az élen továbbra is a csehszlovák Löndl áll, meg­előzve az amerikai McEnroe-t. © Limában a nemzetközi ifjú­sági teniszversenyen Guba Ildikó két harmadik helyet szerzett. Az egyéni elődöntőben a későbbi győztes brazil Giselle Fariaslól 6:3. 6:3 arányú vereséget szenvedett. Guba Ildikó párosban brazil tár­sával, ugyancsak harmadik lett. © A hivatásos ökölvívással fog­lalkozó újságírók szervezete a középsúlyú világbajnok Marvin Haglert választotta 1985 legjobb ökölvívójának. Hagler 1983-ban elnyerte a díjat. Üjabb elismerésé-^ nek kiérdemléséhez mindössze 8 perces öklözésre volt szükség: áp­rilis ll-én Las Vegasban ennyi idő alatt ütötte ki a trónkövetelő Tho­mas Hearnst. / © A magyar atlétikai váloga­tott a héten újabb erőpróba előtt áll, szombaton a Birmingham kö­zelében fekvő Cosfordban méri össze tudását a vendéglátó Nagy- Eritannia csapatával. A magyar válogatottnak idén ez lesz a har­madik fedett pályás nemzetek kö­zötti találkozója. APRÓHIRDETÉSEK A Dunakeszi Városi Tanács V. B. titkársá­ga jogi főelőadói munkakör betöltésére pályázatot hirdet. Feltétel: állam-1 és jogtudományi egye­temi végzettség: Bére­zés a 11 1983. (XII. 17.) Á.BMH. sz. rendelke­zés értelmében meg­egyezés szerint. ______ Fe lvételre keresünk fiatal női munkaerő­ket furatgalvanizált nyomtatott áramköri lapok gyártására. Je­lentkezés: SERV1N­TERN Isz., Bp. XIV., Örs vezér út 32—34. 1141. Tel.: 841-361. __ Bu da környéki mun­kára, földhivatali földmérési, ügyintézői munkakörbe közép­vagy felsőfokú szak­mai végzettséggel ren­delkező munkatársa­kat keresünk. Érdek­lődni lehet, a 312-365 telefonszámon vagy személyesen a Föld­hivatalban, B. V. Gu- szev u. 25. IV. em Eladó 2 szoba össz­komfortos szövetke­zeti lakás. ‘ Gödöllő, Stromfeld sétány 11. III. 2. Érdeklődni 17 órától, szombat, vas- sárnap égés? nap. Pencen ház eladó. — Érdeklődni: Penc, Kossuth utca 32. (bármikor). Háromszobás kom­fortos családi hóz el­adó, vasútállomáshoz közel. Cím: Üllő, Akácfa u. 10. Árverésre kerül 1986. február 12-én 8.30 óra­kor a Nagykáta, Me­ző Imre u. 21. szám alatt fekvő ingatlan, 82 000 Ft ill. 1 .050 000 Ft becsértékben, Az ingatlan adatait, jel­lemzőit, az árverés helyét,. az árverési feltételeket tartalmazó hirdetmény a Nagy- kátai Tanács és a Nagykátai Bíróság hirdetőtábláján van kifüggesztve. Érdek­lődni lehet minden délelőtt a 835-140/104- es telefonszámon. Árverésre kerül 1986. február 12-én 11.30 órakor a Kóka, Üjvi- lág u. 33. címen fek­vő ingatlan 130 000 Ft becsértékben. Az in­gatlan adatait, jel­lemzőit, az árverés helyét, az árverési feltételeket tartalma­zó hirdetmény a Kó- kai Tanács és a Nagykátai Bíróság hirdetőtábláján van kifüggesztve. Érdek­lődni lehet minden délelőtt a 835-140/104- es telefonszámon. Eladó 100 négyzetmé­teres, összkomfortos, padlásbeépítéses csa­ládi ház, garázzsal, büfé-falatozóval. Ár megegyezés szerint. Cím: Monor, Malom­hegyi u. 4. Érdeklőd­ni egész nap a hely­színen. Piliscsabán, szép, csendes környezet­ben, vegyes építési övezetben, 961 nm-es telek eladó 130 ezer Ft-ért. „Sürgős, PMH 7749” jeligére, a ki­adóba. ________________' El adó: Nyársapát, Part dűlő 5. sz. Nagy­kőrös, Török Ignác u. 10., Helmeczi u. 8., Bokros dűlő 97. sz. a. ingatlanok. Érd.: Dr. Czira Enikőnél. Eladó: Nagykőrös, Magyar u. 5., Horgásztanya zárt­kertben, Vági István lakótelep. VII. ép. III. em., öröklakás Farkas rí. 3/a. III. em. 10. Érd.: Dr. Gáspár Endrénél. Eladó: Nagykőrös. Bántős Bánom dűlő 2. sz. tanya. Érd.: Dr. Feld- májer Líviánál. Eladó: Nagykőrös. Zsemberi Gy. u. 1. Bocskai u. 5. sz. ingatlan. Érd.:Dr. Mocsai Sándornál. El­adó: Nagykőrös, Vági István u. 49. sz. a. há­zas ingatlan. Érd.: Dr. Horváth Kláránál. Eladó: Nyársapát. -V. dűlő 3., Nagykőrös, Zsemberi Gyula u. 29. építési +elek. Érd.: Dr. Fülön Tibornál. Elcserélnénk: Nagy­kőrös. Szabadság tér 11. 1/4. sz. a. főbérlet. Érd.: Dr. Boros Al­bertnál. Eladó: Nagy­kőrös, Hajnal u. 3. öröklakás, Homolytája dűlő . 44. sz. a. tanya, KüHi-i apósban zárt­kert. Érd.: Dr. Törös Lászlónál. Keresünk ingatlanokat vételre, eladásra. ÜMK, Nagy­kőrös. ______________ Há z eladó. Vác. Ady Endre sé^ánv 4. Seres. Eladó fél házrész: két' szoba összkomfort, két kamra. Vác, Gá­bor József utca 4/b. (Werk). KÖZLEMÉNYEK A TIT Budapesti Gyermek Nyelviskolája felvételt hirdet 4—14 eves gyermekek szá­mára angol, német, fi^mcia, orosz nyelven. Kezdő, középhaladó, haladó fokon. Beirat­kozás: 1988. febr. 10—14-ig 17—20 óráig a bázisiskolában. III., Kelta u. 2. IV., Bajza u. 2. VI., Vörösmarty u. 49. XI., Bogdánfy u. 5/b. XII., Alkotás u. 53. XIII., Rajk L. u; 88—90: XIII., Tüzér u. 56—58. Felvilágosítás. 341-557. A Pest Megyei Ruházati Kereskedelmi Vállalat április hó 1-jétől öt évre szerződé­ses vállalkozásba adja a 204. sz. vegyesru­házati üzletét Törökbálinton a Munkácsy M. u. 21. alatt. Az üzlettel kapcsolatban felvilágosítást ad Gyorgyovich Miklós, az üzemeltetés-szervezési osztály vezetője a 181-481 telefonon, február 26—28-a között. A versenytárgyalás március 3-án hétfőn 14. órakor lesz a vállalat központjában: Bp., Váci utca 36. sz. félemelet. (ír. sz.: 1056). KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetét mondunk mindazoknak a ro­konoknak, ismerősöknek, jó szomszédok­nak, akik édesanyánk özv. Györfl Gergcíyné temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, ezzel is nagy (fájdal­munkon. enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. Fájó szívvel mondunk köszönetét mind­azoknak, akik felejthetetlen halottunk KEREPESI JÁNOS sírjára koszorút, virágot helyeztek és gyászunkban osztoztak. A GYÁSZOLÓ CSALÁD. Cegléd. Kétszobás, gázfűtéses öröklakás eladó: Vác, Frankel Leó utca 14/B. I. emelet 1. — Erdek- iődniv lehet délelőtt 10-ig, este 17 órától. Telefon: (27) 11-118 — Fedor. _________________ El adó törzskönyve­zett nemes csincsilla tenyészállatok. Ér­deklődni 17—19 óra között, Nagykőrös, Schveidel u. 7. M Szűcs Zoltán. U tea felőli, nagy háromszobás házrész eladó. Ugyanitt ta­nya, 860 négyszögöl művelt területtel, jó­szágtartásra alkalmas melléképületekkel el­adó. Víz, villany van. Érdeklődni: Cegléd IX., Felház utca 21. 1 db kétszobás, plusz 1 db háromszobás, gázfűtéses, első eme­leti lakás és egy fű­tött garázs Cegi+den eladó. Érdeklődni le­het: Cegléd, Széche­nyi u. 41. I. em. 20., 17 óra után. Üj állapotban levő Wartburg, fűtött mo­tor eladó (számlával). — Érdeklődni lehet: Törtei, Tulipán kis­vendéglő. _______ Cs örögben, a kövesút mellett, kétszintes ikerházrész eladó. Ér­deklődni: Vác, Vám utca 14. IV. emelet 2. (Gál Lászlóné). ZB-s rendszámú S/100-as SKODA, vo­nóhoroggal, után­futóval vagy anélkül eladó. Érdeklődés: Vác, Ibolya utca 14. sz. (Kertesi). Este. Eladó 2 szoba, össz­komfortos GTP-örök- lakós, Gödöllő, Koivin Ottó krt. 3. II. emglet 8. Érdeklődni ugyan­itt, 18 óra után. ______ El adó Gödöllőn, a Tölgyfa utcában (Bla- hán) 400 négyszögöles, bekerített telek, víz, villany megoldható. Érdeklődni: Gödöllő, Dózsa György út 43. Budapesti 33 nm-es, komfortos tanácsi la­kást és Pest megyé­ben lévő tanyát (Bu­dapesttől 60 km-re 3 szobás, víz, villany van 1 kh területtel) cserélnénk budai 2 és fél—3 szobás taná­csi lakásra. A tanya külön is cserélhető vagy eladó. Megke­reső levelet: „Tavasz” 121341 jeligére kérem a Hírlapkiadó Vállalat kirendeltségére, Ceg­léd, Teleki utea 30. 64 négyzetméteres OTP-öröklakás, kész­pénz + OTP-átválla- lással eladó. Érdek­lődni levélben Monor, Kossuth u. 127. Pető Zsigmondné vagy 17 óra után személyesen. Monor, Deák Ferenc utca 1. szám alatt másfél szobás, össz­komfortos, azonnal beköltözhető örökla­kás készpénz és OTP- átvállalással eladó. Érdeklődni: Monor, Deák Ferenc utca 2. szám I. lépcső Gor- dos lakáson lehet vagy a 94-es telefo­non, az esti órákban. Sürgősen eladó 2 szoba, konyha, előszo- bás családi ház, ren­dezett állapotban, gazdálkodásra alkal­mas mellékhelyisé­gekkel 30Q négyszögö­les bekerített telken. Érdeklődni: özv. Széli Mihályné, Monor, Mária u. 2. egész nap. Eladó első emeleti, 1 szoba, 2 félszobás, 59 nm-es lakás, 14 000 Ft nm + OTP. Érdek­lődni lehet: Kovács József, telefon: 575- 295. az esti órákban. Eladó,"* 1500-as LADA, sötétkék, TU-s írsz., megkímélt állapot­ban. Érdeklődés: (27) 11-641-es váci telefon­számon (este). Zalai faluban kettő- szobás, gázfűtéses családi ház, eladó. Irányár: 180 ezer - Ft. Érdeklődni-: Pető Imre, Szécssziget, Arany Jáyios út 6. Eladó másfél szobás gázfűtéses szövetke­zeti lakás Monor, Schönmann u. 2 3. IV. 17. Érdeklődni naponta 17 óra után. IO írsz. Skoda 100-as eladó. Kocsér, IX. 4. 18. szí Rideg £va< Utánfutók — 200 és 500 kg közötti teher- bírásúak — tervdoku­mentációját posta- fordultával, 999 + 301 Ft-os áron megkül­döm. Három napon belüli megrendelését 301 Ft árcsökkentés­sel jutalmazom. Ren­deljen .utánvétellel. — AUTÖPLAN, Szolnok, Pf.: 67. 5002. Padló- és hagyomá­nyos fűtésszerelést vállal kisiparos, nagy* anyagválasztékkal! — Kordics János, Vác, Postafiók: 225. 2601. Nagykőrösön üzlet- helyiséget bérelnék. Megkeresést csak le­vélbe kérek, a Hír­lapkiadó Vállalat ki- rendeltsége címére: Cegléd, Teleki u. 30. Jelige: „Központhoz közel 121 280”. ________ An gol három hónapos intenzív nyelvtanfo­lyam indul közép­kezdőknek és kezdők­nek február 10-én, il­letve ll-én. Foglalko­zások : hétfő, szerda, péntek fél 6-tól fél 8 óráig, kedd, csütörtök 5—8-ig. Részvételi díj 30 Ft/óra. Roszik Gá­bor, Gödöllő, Kossuth u. 2. Tel.: 10-484. Vizes házak, nedves épületek utólagos szi­getelése, gyorsan ol­csón, garanciával. — Tel.: 134-975. Bodor- kos Károly. Bp., Fa- zekas u. 8. 1027. Utánfutó tervei posta- fordultával. Teher­bírás 200 és 500 ké. között. AUTOPLAN, Szolnok, Pf,: 67. 5002. Egy pár fuvaros ló, billenős kocsival és egyéb tartozékokkal eladó. Üllő, Berkes­köz 30; _______________ Re luxa, redőny, mini- tokos redőny. Szállí­tás, szerelés díjtalan. 461-481. Bakos, Buda­pest, Rákóczi u, 1. Nagy színválaszték. 1188.___________________ Ol csó kilós áruk boltja (kilós butik) nyílt Vác, Nógrádi utcában (bútorraktár fölött). Épületek, építési, fel - újítási, karbantartási munkáinak utólagos vegyi falszigetelésé­nek, tetőszigetelésé­nek elvégzését vállal­juk közületek és ma­gánszemélyek részére. Arany János Mgtsz. Épületszig. és Felújító szakcsoport, Nagykő- rös, Vihar u. 3. 200 tonna nyomású hidraulikus présgép eladó vagy bérbe adó. Lemez és műanyag sajtolásra alkalmas. Balatonfüred, Déryné u. 1. ___________________ Ha tvanban, főút mel- lett eszpresszó + élel­miszerüzlet bérbe adó. Megtekinthető: Gyöngyhalász esz­presszó, Elefánt utca — Munka u. sarok. Vidékieknek nyelv- tanítás levelezéssel- száz forinttól, havon­ta, angolul, németül, franciául, oroszul ola­szul, spanyolul, tele­fonon doktor Farkas külföldi diplomás szaktanár, Budapast, Tábornok u huszon­egy 1149. (835-761).

Next

/
Oldalképek
Tartalom