Pest Megyei Hírlap, 1985. július (29. évfolyam, 152-178. szám)

1985-07-06 / 157. szám

rrsr * »uw vei} 6 1985. JÜLIUS 6. SZOMBAT A budai körzethez tartozó helyi tanácsok tisztségviselői As az elöljáróságok vezetői. biatorbagy Tanácselnök: Hernádi Károly, ta­nácselnök-helyettes: Szatai Lajos, vb-titkár: dr. Kóródi Mária. A her­ceghalmi elöljáróság vezetője: Viola István. BUDAJENÖ Tanácselnök: juhász Ágostonná, tanácselnök-helyettes: Gárdonyi Gáborné, vb-titkár: Füredi Róbert- né. A telki elöljáróság vezetője: Gárdonyi Gáborné. BUDAKESZI Tanácselnök: Bobály Mihály, ta­nácselnök-helyettes: Szabó Mihály, vb-titkár; Majomé Stahácz Éva. BUDAÖRS Tanácselnök: Fehérváry János, tanácselnök-helyettes: Joósz Jó­zsef, vb-titkár: dr. Ugróczky Má­ria. nagykovácsi Tanácselnök: Tokody Zoltán, ta- nácselnök-helvettes: Czapárik Ró­bert, vb-titkár: Kucsera Jánosné. PATY Tanácselnök: Szabó Zoltánná, ta­nácselnök-helyettes: Kollár Péter, a vb-titkári poszt betöltetlen. PERBAL Tanácselnök: Kemenczei Kál­mán, tanácseinök-helyettes: Hin­tek Béla, vb-titkár: Ilalmosi János­né. PILISCSABA Tanácselnök: Gáspár Ferenc, ta­nácselnök-helyettes: Erdei László, vb-titkár: Tóth istvánné. A tinn.yei elöljáróság vezetője: Erdei László. pilisszentivAn Tanácselnök: Pénzes Gábor, ta­nácselnök-helyettes: Harnisch Sán­dor, vb-titkár: dr. Szabó József. PILISVÖRÜSVAR Tanácselnök: Keszléri József, ta­nácselnök-helyettes: Franyó Jó­zsef, vb-titkár: Kovárik János. SOLYMÁR Tanácselnök: Bogdán Istvánné. tanácselnök-helyettes: Beliovics Matyásné, vb-titkár: Seres István. TÖRÖKBÁLINT Tanácselnök: Gicgler József, ta­nácselnök-helyettes: Révész Zol- tánne. vb-titkár; Leiszt József. Üröm Tanácselnök: Selmeczy László, tanácselnök-helyettes: Légrádi Vince, vb-titkar: Laknerfiné Pász­tor Anna. A pilisborosjenői elöl­járóság vezetője: Meggy esi János. zsambék Tanácselnök: Zink Imre, tanács­elnök-helyettes: Szabó János, vb- titkár: Muzsikné dr. Dinnyés Te­rézia. A toki elöljáróság vezetője: Kollár Balázs. Cegléd és a vonzáskörzeté­hez tartozó helyi tanácsok tisztségviselői és az elöljárósá­gok vezetői. CEGLÉD Tanácselnök: Fekete Antal, ta­nácselnök-helyettes: Sós János, vb-titkár: dr. Horváth Géza. ABONY Tanácselnök: Tarkó Sándor, ta­nácselnök-helyettes: Kiss Mihály- né, vb-titkár: dr. Pásztor Ferenc. ALBERTIRSA Tanácselnök: Fazekas László, tanácselnök-helyettes: Laczkó Lászióné, vb-titkár: Tiszó László- né. CEGLÉDBERCEL Tanácselnök : Lür László, tanács­elnök-helyettes: Földi István, vb-titkár: Finszter Mihályné. CSEMÖ Tanácselnök: Boda János, ta­nácselnök-helyettes: dr. Tóth Sán­dor, vb-titkár: Huszár Sándor. DÄNSZENTMIKLÖS Tanácselnök: Bimbó József, ta­nácselnök-helyettes : Répás Mihály, vb-titkár: Gzira Edit. JASZKARAJENÖ Tanácselnök: Heimann Gyula, tanácselnök-helyettes: dr. Bódi Gyula, vb-titkár: Győri Mária. MIKEBUDA Tanácselnök: Vass Andrásné. ta­nácselnök-helyettes: Mizsinka Já­nos, vb-titkár: Zátrolc Jánosné. TAPIÓSZÖLÖS Tanácselnök: Veres Mihály, ta­nácselnök-helyettes : Major Fe- rencné, vb-titkár: Szombati Ilona. TÖRTÉL Tanácselnök: Czeróczki János, tanácselnök-helyettes: Pásztor Jó­zsef. vb-titkár: Fehér István. ÚJSZILVÁS Tanácselnök: Fekete Bálintné, tanácselnök-helyettes: Szelepesé­nyi Lászióné, vb-titkár: György Jánosné. Dabas és a körzetéhez tarto­zó helyi tanácsok tisztségvise­lői és az elöljáróságok vezetői. ALSÖNÉMEDI Tanácselnök: Ftiíöp józsefné, ta­nácselnök-helyettes: Németh Jó­zsef, vb-titkár: Gycríi Imréné. BUGYI Tanácselnök: Tóris Sándor, ta­nácselnök-helyettes: Filler Lajos, vb-titkár: Kohut Józsefné, DABAS Tanácselnök: Pétiké Jánosné dr.. tanácselnök helyettes: Farkas Jó­zsef, vb-titkár: Schönweitz Tamás. GYAL Tanácselnök: Gazdik Istvánné. tanácselnök-helyettes: Kovács Jó­zsef, vb-titkár: Németh Zultánné. A felsőpakon.yi elöljáróság vezető­je: Sós Károly. IIERNAD Tanácselnök; Zsadányi Lászióné, tanácselnök-helyettes: a tisztség nincs betöltve: vb-titkár: Mihaío- vits Mihály. INARCS Tanácselnök: Jeszenszki József, tanácselnök-helyettes: Erős József, vb-titkár: Hornyák Arpádné. A kakucsi elöljáróság vezetője; Erős József. ÓCSA Tanácselnök: Farkas János, ta­nácselnök-helyettes: Bartos Sán­dor, vb-titkár: Tarnavölgyi László. ÖRKÉNY Tanácselnök; Sumogyvári László, tanácselnök-helyettes: Hrubos Györgyné, vb-titkár: Kéri László. A táborfalvai elöljáróság vezetője: Nagy János, a pusztavacsié: Ko- lek István. TATARSZENTGYÖRGY Tanácselnök: Krizsán Lászióné, tanácselnök-helyettes: jóri Miklós­áé; vb-titkár: Gazdik Lajosné. ÜJHARTYÄN Tanácselnök: Kaldenecker István, tanácselnök-helyettes: Farkas Bá­lint, vb-titkár: Kunió Jolán. Az új­lengyeli elöljáróság vezetője: Far­kas Bálint. Dunakeszi és a körzetéhez tartozó helyi tanácsok tisztség­viselői. DUNAKESZI Tanácselnök: Metykó Gyuláné, tanácselnök-helyettes: Viliási László, vb-titkár; dr. Jancskán Sándor. FŐT Tanácselnök: Tóth Sándor, ta­nácselnök-helyettes : Tóth Béla, vb-titkár: Czibók istvánné. GÖD Tanácselnök: Mikes Mária, ta­nácselnök-helyettes: Juhász János, vb-titkar: Gáspár Gábor. Érd és a körzetéhez tartozó helyi tanácsok tisztségviselői, az elöljáróságok vezetői. Érd Tanácselnök: Mógor Béla, ta­nácselnök-helyettes: dr. Nagy Margit, vb-titkári tisztség betöltet­len. DIÓSD Tanácselnök: Nagy István, ta- nácselnökéhelyettes: Földvári Ká­roly, vb-titkár: Németh Sándorné. SÓSKÚT Tanácselnök: Szolnokiné Scho­ber Erika, tanácseimök-helyettes: Egervári István, vb-titkár: Kozbo- ra Mihályné. A pusztazámori elöl­járóság vezetője: Csóli Csaba. TÁRNOK Tanácselnök: Rozsnyai Mihály, tanácselnök-helyettes: dr. Fodor Dezső, vb-titkár: Papp Gábor. Gödöllő és a körzetéhez tar­tozó helyi tanácsok tisztségvi­selői, az elöljáróságok vezetői. GÖDÖLLŐ Tanácselnök: Papp István, ta­nácselnök-helyettes: Vass István, vb-titkár: dr. Horváth Ilona. ASZÓD Tanácselnök: Bagyin József, ta­nácselnök-helyettes: Gál Géza, vb- titkár: Kissné Kulybus Gizella. A domonyi elöljáróság vezetője: Hu­szár János, az ikla-dié Klavigyik Pál. BAG Tanácselnök: Jamrik László, ta­nácselnök-helyettes: Szovics And­rás, vb-titkár: Tápay Erzsébet. A hévizgyörkl elöljáróság vezetője: dr. Bazan István. CSÖMÖR Tanácselnök; dr. Paulovics Mi­hály, tanácselnök-helyettes: dr. Fogd Mihály, vb-titkár: Balog! Istvánné. DANY Tanácselnök: Gódor András, ta­nácselnök-helyettes; Tóth Lajos, vb-titkár: dr. Oláh Lajos. ERDŐKERTES Tanácselnök; Fuferenda Pál, ta­nácselnök-helyettes: Sebő János, vb-titkár: dr. Mihály Lászió. GALGA11ÉVIZ Tanácselnök: Barna János, ta­nácselnök-helyettes: Vass Róbert, vb-titkár; Keresztes Katalin. GALGAMACSA Tanácselnök: Tóth András, ta­nácselnök-helyettes: Kukely Ist­ván, vb-titkár: Bobkó Barnáné. A vácegresi elöljáróság vezatője: Dudás János, a váciskújfalui elöl­járóságé: Pintér András. ISASZEG Tanácselnök: Tóthnc Pacs Vera. tanácselnök-helyettes: Hajdú Já­nos. vb-titkár: tír. Papolczy Antal. KARTAL Tanácselnök: Sóregi János, ta­nácselnök-helyettes: Zsiga Mihály, vb-titkár: dr. Tóth Gábor. KEREPESTARCSA Tanácselnök: Vassné Nyéki Ilo­na, tanácselnök- h elyettes: Liptay Tivadar, vb-titkár: Miadoiiiczki Mihály. MOGYORÓD Tanácselnök: Holló Miklós, ta­nácselnök-helyettes: Breda Laszm. vb-titkár: Lichtenstein Imre. NAGYTARCSA Tanácselnök; Csimáné Pócs An­na, tanácselnök-helyettes: Vascsák István, vb-titkár: Piskorné Szűcs Magdolna. PÉCEL Tanácselnök: Tóth István, ta­nácselnök-helyettes: Bagó István, vb-titkár: Tábik Ferenc. SZADA Tanácselnök: Nádaski László, ta­nácselnök-helyettes: Molnár And­rás. vb-titkár: Králik Jánosné. TÚRA Tanácselnök. Sára Ferenc, ta­nácselnök-helyettes: Csatóné Ke­rek Erzsébet, vb-titkár: Kral László. VALKÖ Tanácselnök: Sziráki Mihály, ta­nácselnök-helyettes: Lévai Antal, vb-titkár: Nagy Béla. A vácszent- lászlói elöljáróság vezetője: Hor­váth Sándor, a zsámbokié: Lévai Antal. VERESEGYHÁZ Tanácselnök: Pásztor Béla. ta­nácselnök-helyettes : dr. Darányi József, vb-titkár: Rózsai Lászióné. VERSEG Tanácselnök: Kelemen Mihátv, tanácselnök-helyettes: Fehér Mi­hályné, vb-titkár: Pataki Jánosné. Monor és a körzetéhez tar­tozó helyi tanácsok tisztségvi­selői, az elöljáróságok vezetői. MONOR Tanácselnök: Rágyánszki Pál, tanácselnök-helyettes: Vedres Lászióné, vb-titkár: dr. Illanicz György. A péteri elöljáróság veze­tője: Szenyán János. ECSER Tanácselnök: Szűcs Sándor, ta­nácselnök-helyettes: Varga Dániel, vb-titkár: Burján Györgyné. GOMBA Tanácselnök: Benyó Pál, tanács­elnök-helyettes: Kiss József, vb- titkár: Szarvas Gyuláné. A kávai elöljáróság vezetője: Kálmán Jó­zsef, a bényei elöljáróságé: Ve- reszki János. GYÖMRÖ Tanácselnök: Gál Ferencné, ta­nácselnök-helyettes: Gazdag Jó­zsef, vb-titkár: Gulyás László. MAGLÓD Tanácselnök: Bükkös István, ta­nácselnök-helyettes: Solymosi Ist­ván, vb-titkár; Druhalóczki Mar­git. MENDE Tanácselnök: Tréfák Istvánné, tanácselnök-helyettes: Erdélyi Ist­ván, vb-titkár: Tóthné Óvári Ma­rianna. PILIS Tanácselnök; Balázsné dr. Miha- lecz liona, tanácselnök-helyette­sek: Böszörményi András és Vég­vári József, vb-titkári poszt betöl­tetlen. A nyáregyházai elöljáróság vezetője: Végvári József. SÜLYSÁP Tanácselnök: Benkó István, ta­nácselnök-helyettes: Csanádi Gyu­láné, vb-titkár: Szuhányi Ferenc. Az úri elöljáróság vezetője: Köoii Antal. ÜLLŐ Tanácselnök: Erdei Gábor, ta­nácselnök-helyettes: Virág József, vb-titkár: Lehoezky Károly. VASAD Tanácselnök: Magda Gyula, ta­nácselnök-helyettes: ifi. Malik Ká­roly, vb-titkár: Gál Sándorné. A csévharaszti elöljáróság vezetője: Kovács György. VECSÉS Tanácselnök: Csányi János, ta­nácselnök-helyettes: Nagy István, vb-titkár: dr. Jeszencsák Edit. Nagykáta és a körzetéhez tartozó helyi tanácsok tiszt­ségviselői, az elöljáróságok vezetői. NAGYKATA Tanácselnök: Akantisz Marcell, tanácselnök-helyettes: Lendvai Gá­bor, vb-titkár: dr. Németh András. FARMOS Tanácselnök: Tarkó Gyuláné, tanácselnök-helyettes: Vincze Ta­más, vb-titkár: Pál Sándorné. KÖKA Tanácselnök: Kovács Lajos, ta­nácselnök-helyettes: Belovai Jó­zsef. vb-titkár: Tüske Emilné. PAND Tanácselnök: Kiss Sándor, ta­nácselnök-helyettes: Malatinszki László, vb-titkar: Gál Józsefné. SZENTLÖRINCKATA Tanácselnök: Kiss Anna Rózsa, tanácselnök-helyettes: Borozuaki Sándor, vb-titkár: Urbán Ferenc. SZENTMARTONKATA Tanácselnök: Balaton Béla, ta­nácselnök-helyettes: Nagy Gyula, vb-titkár: Czeróvszki Károlyné. TAPIOBICSKE Tanácselnök: Láng Ferenc, ta­nácselnök-helyettes: Csikós Dezső, vb-titkár: Dudok Illés. TAPIÓGYÖUGYE Tanácselnök: Varró István, ta­nácselnök-helyettes: Cedei József, vb-titkár: Gál László. TAFIÖSAG Tanácselnök: Kun Sándor, ta­nácselnök-helyettes: Bartucz Sán­dorné, vb-titkár: Gulyás Károlyné. tapiószecsö Tanácselnök: Szűcsi László, ta­nácselnök-helyettes: Cseri József, vb-titkár: Kiss Károlyné. TAPIOSZELE Tanácselnök: Molnár János, ta­nácselnök-helyettes : Visnyei Mik- lósné, vb-titkár: Zahalka Béla. TAPIÓSZENTMARTON Tanácselnök: Tóth János, tanács­elnök-helyettes : Majoros András, a vb-titkári tiszt nincs betöltve. TÓALMÁS Tanácselnök: Földcsi Ferenc, ta­nácselnök-helyettes: Balogh Ra­fael, vb-titkár: Balogh Ferencné. Nagykőrös és a körzetéhez tartozó helyi tanácsok tisztség- viselői. NAGYKÖRÖS Tanácselnök: Kocsis Jánosné, tanácelnök-helyettes: Tóth Dénes vb-titkár: Plntérné ar. Torma Má­ria. KŐCSER Tanácselnök: Kovácsné Csipó Ágota, tanácselnök-helyettes; Ezsiás Béla. vb-titkár: Bene Péter. NYÁRSAPÁT Tanácselnök: Labancz Árpád, ta- nácseinük-helyettes; Csonki Lász­ióné, vb-titkár: Flórián Sándorné. Ráckeve és a körzetéhez tartozó helyi tanácsok tisztség­viselői, az elöljáróságok veze­tői. RÁCKEVE Tanácselnök : Raffai Béla, tanács­elnök-helyettes : Papp Józsefné, vb-tltkár: Kátaí Incené dr. A lóré- vi elöljáróság vezetője: Vásárhe­lyi Lajos, a makádié: Vásárhelyi N. Antalné, a sziget becsei elöljá­róságé: Takács József. DÖMSÖD Tanácselnök: Sietnikiewitz Lász­ló, tanácselnök-helyettes: Németh Imre, vb-titkár: Lászióné dr. Pá­pai Éva. Az apaji elöljáróság ve­zetője: Varga Józsefné. dunavarsAny Tanácselnök: Kucsera Benő, ta­nácselnök-helyettes: Littai Sándor, vb-titkár: Vörös Benjátaiinné. A délegyházai elöljáróság vezetője: ifj. Hlavacs László, a majosházié Makra Imre. KISKUNLACHAZA Tanácselnök: Berényi János, ta­nácselnök-helyettes: Markó Imre, vb-titkár: dr. Komáromi Sándor. Az áporkad elöljáróság vezetője: Bucsi Imre. SZIGETSZENTMARTON Tanácselnök: Pásztor Jenő, ta­nácselnök-helyettes: Pintérné Var­ga Rozália, vb-titkár: Tolvaj Zol- tánné. A szigetcsépi elöljáróság vezetője: Iíozárovics Sándorné. a szigetújfaluié Vígh Tibor. Szentendre és a körzetéhez tartozó helyi tanácsok tisztség- viselői, az elöljáiróságok veze­tői. SZENTENDRE Tanácselnök: Színi István, ta­nácselnök-helyettes: Havass Imre, vb-titkár: dr. Bertalan Ferenc. r BUDAKALÁSZ Tanácselnök: Karsai Miklós, ta­nácselnök-helyettes: Kurtz Béla, vb-titkár: dr. Ungár László. csobAnka Tanácselnök: Szivek Gáspámé, tanácselnök-helyettes: Baross Pé­ter, megbízott vb-titkár: Balogh Gyula. DUNABOGDANY Tanácselnök: Horváth Béla, ta­nácselnök-helyettes: Rudolf Fe­renc, vb-titkar: Leczki István. KISOROSZI Tanácselnök: Tóth Miklós, ta­nácselnök-helyettes: Bruder Vil­mos, vb-titkár: Mészáros Lajosné. LEÁNYFALU Tanácselnök: Flettner Gyuláné, tanácselnök-helyettes: Csontos Zoltán, vb-titkár: Tóth Sándor. PILISSZÁNTÓ Tanácselnök: Nyers Lászióné. ta­nácselnök-helyettes: Frey Sándor­né, vb-titkár: Szőnyi Géza. PILISSZENTK ERESZT Tanácselnök: Mikusin Béla, ta­nácselnök-helyettes : Majnics Jó­zsef, vb-titkár: Sebesiné Szlávik Klára. PILISSZENTLASZLO: Társadalmi elnök: Csuport Sán­dor, helyettese: Elsik Vilmosné, vb-titkárd tiszt betöltetlen. POMAZ Tanácselnök: Polgár Tibor, ta­nácselnök-helyettes : Melicher Gyuláné, vb-titkár: dr. Czink Jó­zsef. PÓCSMEGYER Tanácselnök: Danes János, ta­nácselnök-helyettes: Jáhner Vil­Szavaznak a megyei tanácstagok mos. vb-titkár: Zsigmond Miklós- né. SZIGETMONOSTOR Társada'mi tanácselnök: Papp Ernő, helyettese: Boroki László, vb-titkár: Antal Gyuláné. TAIIITÖTFALU Tanácselnök: Lévai Gézáné, ta­nácselnök-helyettes: Csörgi Sán­dor, megbízott vb-titkár: Sziget­vári Ferenc. VISEGRAD Tanácselnök: Húgai Tiborné, tanácselnök-helyettes: Fieszl Béla, vb-titkár: Szabó Ottó. Szigetszentmiklós és a kör­zetéhez tartozó helyi tanácsok tisztségviselői. SZIGETSZENTMIKLÓS Tanácselnök: Pongrácz Gábor, tanácselnök-helyettes: Vajay Atti­la. vb-ütkár: Fodor Antalné. DUNAIIARASZTI Tanácselnök: Németh Jánosné, tanácselnök-helyettes: Tilinger Imre, a vb-titkári tiszt betöltetlen. HALÁSZTELEK Tanácselnök: Kirnyán József, ta­nácselnök-helyettes: Szabó Sándor, a vb-titkári tiszt betöltetlen. SZIGET II ALOM A tanácselnöki tiszt betöltetlen, tanácselnök-helyettes: Török Béla. vb-titkár: dr. Pánczél Márta. TAKSONY Tanácselnök: Nyeste István, ta­nácselnök-hely ?ttes: Kaltencczker Ferenc, a vb-titkári tiszt betöltet­len. TÖKÖL Tanácselnök: Szusics Péter, ta- nácseinök-helvettes: Pandur János, vb-titkár: dr. llu.jbert Anna. SZÁZHALOMBATTA város taná­csának tisztségviselői: Tanácselnök: Szekeres József, tanácselnök-helyettes: Ferenczl Il­lés, vb-titkár: tír. Kránitz József, Vác és a körzetéhez tartozó helyi tanácsok tisztségviselői, az elöljáróságok vezetői. VÁC Tanácselnök: Weisss György, ta­nácselnök-helyettes: Ritecz György, vb-titkár: dr. Monori Ba­lázs. ACSA. ;t.;v. Tanácselnök: Movilc Lászióné, tanácselnök-helyettes: Halász Zoltán, vb-titkár: Komáromi Gyu­la. A galgagyörki elöljáróság ve­zetője: Matejcsok János, a püs­pökhatvanié: Gunda Pál, a cső­várié: Halász Zoltán. KEMENCE Tanácselnök: Pongrácz János, tanácselnök-helyettes: Bartus La­jos, vb-titkár: Szabóné Egri Teréz. KÖSD Tanácselnök: Boros Ferenc, ta­nácselnök-helyettes: Nagy Lajos, vb-titkár: Turmcly Erzsébet. LETKÉS Tanácselnök: Kovács István, ta­nácselnök-helyettes: Nagy Nándor, vb-titkár: Ziman Éva. Az ipoly- tölgyesi elöljáróság vezetője: Nagy Nándor. NAGYBÖRZSÖNY Tanácselnök: Glázer László, ta­nácselnök-helyettes: Szalai Barna­bás, vb-titkár: Pethőné Toldi Eri­ka. NAGYMAROS Tanácselnök: Niedermüller Fe­renc, tanácselnök-helyettes: Dob- róti László, vb-titkár: Fekete László. ÖRBOTTYÄN Tanácselnök: Cserepka András, tanácselnök-helyettesek: dr. Ko­vács Ferenc és Gvügyei Zoltán, a vb-titkári tiszt betöltetlen. A vácrátóti elöljáróság vezetőbe: Pa­lik Józsefné, a csomádié: Zimmer­man György. RÁD Tanácselnök: Pápai Tiborné, ta­nácselnök-helyettes: Lukszics Já­nosné. vb-titkár: Siposné Szolcsá- nyi Zsuzsanna. A penci elöljáró­ság vezetője: Marosok Ferencné. SZOB Tanácselnök: RitzI Ferenc, ta­nácselnök-helyettesek: Kovács Gé­za és Rába András, vb-titkár: Ghyczy Tamásné. Az ipol.ydamásdi elöljáróság vezetője: Rába András, a márianosztrai elöljáróságé: Remtzky Endréné. SZÖD Tanácselnök: Sándor István, ta­nácselnök-helyettes: id. Drenko- vics János, vb-titkár: Nagy Sándor, SZÖDLIGET Tanácselnök: Schröck István, ta­nácselnök-helyettes: Dinka István, vb-titkár: Dóra Péter. VACHARTYÄN Tanácselnök: Hegedűs Ar-’ s, tanácselnök-helyettes: Antal T vb-titkár: Kozma Ferencné. A k's- némedi elöljáróság vezetője: Kur- kó László, a püspökszilágyi elöl­járóságé: Demény János. vamosmikola Tanácselnök: pásztor Imréné. ta­nácselnök-helyettes: i.aczkó Géza, vb-titkár: Szabó Lajos. VERŐCEMAROS Tanácselnök: Versényi Péter, ta­nácselnök-helyettes: Horváth Bé- láné. vb-titkár: Klein Katalin. ZEBEGÉNY Tanácselnök: Prétyi Józsefné, tanácselnök-helyettes: Varagya György, vb-titkár: Flaskai Kál­mán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom