Pest Megyei Hírlap, 1982. december (26. évfolyam, 282-306. szám)

1982-12-22 / 300. szám

Pest Hírlap 1982. DECEMBER 22. Jó ŐSZ Remek röpösök Véget ért az NB II-es röp­labdabajnokság őszi idénye. Nem várt Pest megyei jó eredményekkel. A férfiak és a nők között öt együttesünk indult. Újoncként a gödöllői és a ráckevei férfiak. A legjobb eredményt a Du- navarsányi Petőfi érte el: má­sodik helyen várja a tavaszi folytatást. Alig marad el mö­götte a Dabas. Nem áll rosszul a Kossuth KFSE sem, s min­den dicséret megilleti a rácke­vei Aranykalász Tsz SK-t. El­sőévesként a magasabb osz­tályban nagyon jól szerepelt, több régi NB II-est megelő­zött Középcsoport Férfiak 1. 22. Volán 11 10 1 31: 6 21 2. MAFC 11 10 1 32:10 21 3. Nógrád 11 9 2 29: 9 20 4. KKFSE 11 6 5 23:19 17 5. Ganz-MÁVAG 11 6 5 23:20 17 6. Eszterg. Med. 11 6 5 21:23 17 7. FÉG SK 11 5 6 16:21 16 8. Gödöllői SE 11 5 6 18:24 16 9. R. Kerámia 11 4 7 21:24 15 10. Gyöngyös 11 2 9 14:30 13 11. B. Hajózás 11 2 9 9:30 13 12. D. Volán 11 1 10 9:30 12 Nők 1. TFSE 11 11 — 33: 8 22 2. Dunavarsány 11 9 2 31:10 20 3. Dabas 11 8 3 29:17 19 4. Bp. Tanárképző 11 8 3 30:18 19 5. Tipográfia 11 7 4 24:20 18 6. MHD Vasas 11 6 5 25:20 17 7. VOR 11 4 7 18:23 15 8. T. Volán 11 4 7 17:24 15 9. Lehel SC 11 4 7 18:26 15 10. Tát 11 2 9 13:29 13 11. Eszterg. Medic. 11 2 9 11:30 13 12. Postás 11 1 10 8:23 12 Déli csoport Férfiak 1. Külker SC 11 11 — 33: 8 22 2. DUTÉV 11 8 3 25:16 19 3. H. Mezőfi 11 7 4 26:13 18 4. ÉLGÉP 11 7 4 27:16 18 5. Aranykalász 11 6 5 22:20 17 6. Kandó 10 6 4 25:16 16 7. K. Lombik 11 5 6 21:22 16 8. U. PEAC 11 5 6 22:23 16 9. H. Steinmetz 11 4 7 13:24 15 10. Bácsbokod 10 4 6 15:22 14 11. V. Volán 11 2 9 11:28 13 12. Pécsi VM. 11 — 11 1:33 11 (A Bácsbokod—Kandó mérkőzés óvás alatt.) Emlékekről, fehér asztalnál A sport régi szerelmesei A szövetség aktívái a területi bajnokság Duna-csoportjában is közre­működtek. Képünk az Érd—KKFSE találkozót idézi Hancsovszki János íelvétele Az idei események felidézé­se mellett a távolabbi múlt­ba is elkalandoztak az est vendégei. A Pest megyei Lab­darúgó Szövetség hagyomá­nyos évzáró baráti öszejövete- lén ugyanis sokan voltak, akik már néhány évtizede el­jegyezték magukát a sporttal, közelebbről a labdarúgással. Így bőven akadt témájuk. A legidősebb résztvevő a 78 éves Kozák Gyula volt, aki nemsokára játékvezetői Készel-lábbal A kalászi öregfiúk foci­csapat gólgyárosa Horváth János. Ez önmagában még- csak egyszerű tény. De ha hozzávesszük, hogy alap­sportága a kézilabda, akkor már más a helyzet. Kézzel is jól célozta meg a kaput, s e sportághoz most sem hűtlen. Ű a Bu­dakalászi Textiles játékos­edzője. Néhányszor idén is beszállt az együttesbe, ame­lyet akárcsak tavaly, most is bajnoki ezüstéremhez ve­zetett a megyei l. osztály­ban. Egykori kézilabdázó­ként játszik a Textiles öreg­fiúknál Bakos is, aki annak idején a hálót őrizte. Gólok kézzel, lábbal — joggal mondhatjuk ezt Hor­váth Jánosról, aki ősszel 7 találatot ért el a focipályán. A másodoszíáljban is véget ért a küzdelem Dömsödi villámbajnők A megyei egyéni sakkvillám- bajnokságot Gödöllőn rendez­ték meg, amelyen 28-an indul­tak. Nagy küzdelemben a csapatarany után az egyéni győzelem is Dömsödre került. Eredmény: 1. Nagy Zoltán mj. (Dömsöd) 12, 2. Kulcsár Miklós mj (Dömsöd) 12, 3. Kamarás Péter mj (Dömsöd) 10, 4. Rózsa Sándor mj (Döm­söd) 9,5, 5. Grosz Kornél I. o. (Aszód) 8,5, 6. Magyar Béla III. o. (Fóti Tsz) 8,5. ★ A megyei 11. osztályban is befejeződtek a küzdelmek. Az Északi csoportban: 1. Galga- mácsa 43,5, 2. Gödi Tsz 43,5, 3. Hévízgyörk 38. Déli csoport: 1. Malinovszkij SE (Kerepestarcsa) 49,5, 2. Dunaharaszti 45, 3. Pilis 39. A csoportok első két helye­zettje január elején játszik 1—4 helyért. ★ Megyénk egyetlen OB II-es csapatának, a Dömsödi Dózsá­nak. mint újoncnak, jól sike­rült a bemutatkozás. A többi újonc kiesett, Nagy Zoltán in­téző — boldogan mondta: — Csapatunk az 5. helyet szerez­te meg 96,5 ponttal. Ügy érté­kelem, nem vallottunk szé­gyent. A második, harmadik helyezettől 3 ponttal marad­tunk le. A bajnokságban a legeredményesebben Pásztor Ferenc (10 pontot ért el). Oláh Zsigmond (8.5), Kulcsár Mik­lós, Nagy Zoltán (8.5), és az ifjúsági Báli Tamás (6,5) sze­repelt. Nagy Zoltán csapatvezető példát mutatott azzal, hogy ő nyerte el a megyei egyéni vll- lámbajnoki címet. ★ Dunakeszi kisdobos leány sakkbajnoka: Solymosi Márta (4. sz. általános iskola). Fiú: Végh Péter (2. sz. általános iskola). Úttörő leány bajnok: Kiss Éva (1. sz. általános iskola). Fiú: Ka jós Róbert (1. sz. ál­talános iskola). S. L. Totótippek X. Arsenal—Tottenham 2. Birmingham—Aston Villa 3. Brighton—Southampton 4. Liverpool—Manchester C. 5. Luton T.—Watford 6. Stoke C.—Everton 7. Barnsley—Sheffield S. Bolton—Carliste 9. Burnley—Backbum 10. Middlesbrough—Leicester C. 11. Oldham—Leeds United 12. Rotherham—Grimsby T. 13. Schrewsbury—Wolwerh. Pótmérkőzések: 14. Bromwich—Notts C. 15. Chrystal—Charlton 1G. Queen’sP. Rangers—Chelsea 1 2 X 1 2 X 1 X 1 X 1 1 1 2 X X 1 1 1 jubileumhoz érkezik. Saiga Lajos, a PLSZ főtitkára kiemelte a társadalmi ak­tívák áldozatkészségét akik ellenszolgáltatás nélkül — mint az elnevezés is mu­tatja — segítik a megye sport­ját. Munkájuk nem látványos. Ök honoráriumként legna­gyobb elégedettséggel azt könyvelik el, ha simán, zök­kenőmentesen zajlanak a mér­kőzések, a szurkolók élveze­tes találkozókat láthatnak, no és a játékosok gól utáni ön­feledt öröme sem közömbös. Turóczi Béla, a PT3H elnö­ke, a megyei sporthivatal el­ismerését tolmácsolta, s dr. Köteles György, a PLSZ elnö­ke is megköszönte az aktí­vák közreműködését. Vajon hogyan könyveli el az első félévi mérleget? — még az összejövetel előtt be­szélgettünk erről. — Szerencsére különösebb bonyodalom nélkül zajlott le az őszi idény az első és a másodosztályban. A papírfor­mának megfelelőek a helye­zések. Néhány kivétel azon akadt. így a Tápicszentmárton, várt­nál jobb helytállása. Az érem másik oldalát az Ik- lad és a Törökbálint jelenti. — A jövő év első elnöksé­gi ülésére meghívjuk a bá- lintiak képviselőit, hogy el­beszélgessünk a szakosztály munkájáról, arról, a szövetség hogyan segítheti őket. A me­gyei másodosztályban Duna- bogdány veszélyes helyzetbe jutott, kétszer nem állt ki. Most kapta az utolsó figyel­meztetését. Újabb távolmara­dás esetén töröljük az együt­test, a bajnokságból. Az évről évre sorra kerülő összejövetel elmaradhatatlan része a jutalmazás. 'Egymás után szólították az asztalhoz a szövetség lelkes társadalmi munkásait. Mindegyikük köny­vet kapott, méghozzá a szer­ző aláírásával. A Felejthetetlen kilencven percek és a Ma­gyar olimpiai aranyérmek tör­ténete művet Lukács László és Szepesi György közös írását Szepesi György dedikálta. A Miért vesztettünk? okaira L. Réti Anna kereste a magya­rázatot. A Futballkrónikát Nagy Béla állította össze. A budai járási hivatal terme most először adott otthont az összejövetelnek. A PLSZ vezetői megköszön­ték a házigazdák szívélyes vendéglátását, majd kis cso­portok alakultak ki. A téma ugyanaz volt mindegyiknél; labdarúgó történet. Legfeljebb más-más esztendőre emlékez­tek vissza. így például az Érd rekordvereségére, az 50-es évek elején, 24-1-re kapott ki Sal­gótarjánban az akkor még NB II-es gárda. A győzelem a házigazdák NB I-be jutását je­lentette. Mazsolázni való akadt még bőven... Reitter László Az év ökölvívója Érmet vár az olimpián A Magyar Ökölvívó Szövet­ség az I960 januárjában szü­letett nehézsúlyú Alvics Gyu­lát választotta az év ökölví­vójának. — Nagyon örölük a meg­tisztelő címnek, ez az elisme­rés, valamint a közelmúltban Kubában szerzett aranyérem végül is széppé tette az évet, pedig eleinte csalódott vol­tam — mondotta a Pécsről a Bp. Honvédhoz került Alvics Gyula. — A májusi münche­ni világbajnokságon csalód­tam, érmet szerettem volna nyerni, sajnos csak egy mér­kőzést nyertem, utána Fan- ghaenel megállított. A Kubában rendezett had­seregbajnokságon Alvics már egyértelmű bizonyítással szol­gált a müncheni VB tanulsá­gaiból. Az egy éve Budapesten is megcsodált és a jövő vi­lágbajnokának jövendölt ku­bai Toyo ellen az első menet­ben még gondban volt, mert ellenfele remekül „táncolt”, s hátrányba kerül. A második menetben aztán „ráállt” s egy látványos sorozás befeje­zéseként jobb horoggal ki­ütötte. IlatvaninégymilSs» frank A Mundial mérlege Zürichben a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség székhe­lyén nyilvánosságra hozták az idei spanyolországi világbaj­nokság pénzügyi mérlegét. A számítások szerint a Mundial 63 938 8.98 svájci frank tiszta nyereséget hozott. 115 258 928 frank volt az összes bevétel, amely a belépőjegyek árából, a televíziós díjakból, a reklá­mokból és néhány bemutató mérkőzés díjából tevődött ösz- sze. A kiadások 51 320 030 frankra rúgtak, a legnagyobb tételek az a lók, a stadionok bérleti díjai, az úti- és egyéb szervezési költségek, valamint a sajtó, doppingellenőrzés ki­adásai voltak. A csaknem hatvannégy mil­lió frank tiszta nyereség a to­vábbiakban a következőképpen kerül felosztásra: 10 százalék jut a FIFA-nak, 25 százalék a Alvics Gyula az EB és az olimpiai keret több tagjával együtt már megkezdte a fel­készülést az új idényre. — Hosszú távú, nagy mun­kába kezdtünk, Papp László szigorú törvényeket szabott. Igaza van, mert a siker magá­tól nem születik, azért igen sokat kell tenni — mondotta a nehézsúlyú bajnok. — Ami engem illet, amit egy sportoló megtehet, azt én megteszem. Májusban a Várnában sorra kerülő Európa-bajnokságon mindenképpen érmet akarok nyerni, s 1984-ben, Los Ange­lesben szeretnék 24 évesen, életem legjobb formájában szerepelni, a csúcsra érkezni. Wwen-owa xm El Kedden tanácskozott a Ma­gyar Labdarúgó Szövetség elnök­sége, amelyen részt vett és fel­szólalt Buda István államtitkár, az OTSH elnöke is. Az egész napos vita középpontjában a labdarúgás fejlesztésére hozott 1930-as OTSH- határozat ellenőrzése állott. 0 A Török Labdarúgó Szövetség hivatalosan bejelentette a FIFA- nál, hogy csapata visszalép az 1984. évi Los Angeles-i nyári olim­piai játékok labdarúgó tornája se­lejtező mérkőzéseitől. Törökország a magyar, a szovjet, a bolgár és a görög olimpiai együttessel küz­dött volna egy csoportban a Los Angelesbe jutásért. A törökök visszalépésével a magyar olimpiai együttes szabaddá válik 1983. már­cius 16-ra és november 9-rc, eze­ken a napokon került volna ugyanis sor a két találkozóra. H A „Sports News” angol nyel­vű kínai lap így állította össze az év labdarúgó-válogatottját: Dasza- jev (szovjet) — Junior (brazil) Pasarella (argentin), Collovati (olasz), Gentile (olasz) — Zico (brazil), Piatini (francia), Falcao (brazil) — Maradona (argentin), Rossi (olasz), Rummenigge (nyu­gatnémet). © A Lvovban zajló szovjet fe- detlpályás sportlövőbajnokságon Kiril Ivanov a kisöbű sportpuska 3x40 lövéses összetett versenys/á- mában 1180 körrel a fennálló vi­lágcsúcsnál jobb, de nem hitele­síthető eredményt ért el. 89 A Tatai Atlétikai Club elnök­ségi ülésén megtárgyalta a súly­emelő-szakosztály 1982. évi tevé­kenységét. és a munka javítása érdekében megfelelő határozatokat hozott. A TAC elnöksége az intéző bizottság döntésével egyetértett, s így a világbajnok Sólyomvári Já­nos 1983. január 1-től a Tatabá­nyai Bányászban folytatja a pá­lyafutását. © Kakas Lászlói a Ferencváros kiadta a Vasasnak, és a válogatott kapus már új klubjában edz, An­gyalföldön, APRÓHIRDETÉSEK Az ÉPFA Ferencváro­si Gyár Öcsai Üzeme íelve.elre keres aszta­los szakmunkásokat, faipari gépmunkáso­kat, női és férfi mun­kaerőket betanított és segédmunkára. Jelent­kezni lehet: az EPFA Ocsai Üzeménél, Ocsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 108. sz. alatt. __________ Az EPFA Ferencváro­si Gyár Öcsai Üzeme felvételre keres vil­lanyszerelőt, gépla­katosokat. Jelentkez­ni lehet: az ÉPFA Öcsai Üzeménél, Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 103. sz. alatt. ________ Az ELEKTROFON GT elektronikus és elekt­romos berendezések tervezésére és kivite­lezésére szabad ka­pacitással rendelke­zik. Érdeklődni lehet: az ELEKTROFON GT csemoi telephelyén. Csemő, Iskola u. 1. Telefon: (06) 20-10­818/12. ________________ A Pilisi Ruházati Szö­vetkezet felvesz egy műszakos munkarend­be műszerészt, (álta­lánost is). Jelentke­zés: a szövetkezet gyártásvezetőjénél: Pilis. Rákóczi u. 7. Telefon: Pilis 2, A Középmagyarorszá­gi Közmű- és Mély­építő Vállalat felvétel­re keres gyakorlattal rendelkező és pálya­kezdő gyors- és gép­írót, továbbá érettsé­gizett pénzügyi elő­adót, munkaerőgaz­dálkodási előadót, tel- jesítményelszámolót. Jelentkezni lehet a vállalat személyzeti és oktatási osztályán, Gödöllő, Tessedik S. út 6. __________________ Mu nkaügyi osztály­vezetői. önálló üzem-' gazdászi belső ellen­őri és szervezői, jog- tanácsosi, magaséoí- tésvezetői munkakör­re felsőfokú, irányító tervezői munkakörre magasépítő mérnöki végzettségű, vezetői­szervezői készséggel rendelkező fiatal dol­gozók részére pályá­zatot hirdet a Gödöl­lői 'Városgazdálkodási Vállalat. Átmeneti la­kásmegoldást. a vég­leges OTP-lakás- megoldás támogatá­sát. korszerű csopor­tos sorház építésbe történő azonnali be- lépés: ■ lehetőségét tu­dunk biztosítani. Írá­sos pályázatot: Gö­döllő. Szabadság út 25-ba kérjük. ________ Fe lveszünk: forgá­csoló szak- és betaní­tott dolgozókat, va­lamint kőművest és csőszerelőt. Jelentkez­ni lehet: Filmtechni­kai Vállalat Monori III. sz. Gyáregységé­ben a gyáregységve­zetőnél. Monor. Ipar u, 3 sz. alatt._______ Mg tsz elektromos ága­zata felvételre keres kivitelezői területre villanyszerelő szak­munkásokat, önálló csoportokat, brigádo­kat, biztonságtechni­kai (ÉV, VFKF) veze- . tőmérőket. Magas ke- * reseti lehetőség, tel­jesítménybérezés, egy­összegű utalványozás, a próbaidő letelte után szakcsoportban végezhető tevékeny­ség. Jelentkezni lehet: Bp. XIX., Hunyadi u. 55. 1193. Tel.: 477-377, 435-557. Héra László ágazatvezető. Az albertirsai Mi­csurin Mgtsz gyü­mölcsfeldolgozásban jártas szakembert és növényvédős szak- .mérnököt keres. Je­lentkezés: Dánszent­miklós, Irsai út 10. A MÁV Gépjaviió üzem (Budapest XIV., Tahi u, 37—101.). Fel­vételre keres: belső ellenőrt. Jelentkezés személyesen az üzem terv- és munkaügyi osztályán. Telefon: 200-090,104 mellék. — Bejárat a Tatai u. 11. sz. alalt. Az Érd Városi Tanács Építőipari Költségve­tési Üzeme azonnali belépéssel alkalmaz 1 fő Önálló építésve­zetőt. felújítási. kar­bantartási és beruhá­zási munkákra, ki­emelt fizetéssel. A munkakör betöltésé­hez főiskolai vég­zettség és legalább 5 éves gyakorlat vagy technikusi minősítés és legalább 10 éves gyakorlat szükséges. Jelentkezni lehet: Érd Városi Tanács Építő­ipari Költségvetési üzem. Érd. Diósdi u. 69, szám alatt. Tele­fon: 45-645, 45-610. Sarlóspuszta közelében l holdas tanya eladó. Gazdálkodásra, ál­lattenyésztésre alkal­mas. Telefon: 138-625. Családi ház eladó, két család részére is al­kalmas. Víz, villany, központi fűtés besze­relve. Vasad, Kossuth út 19. ________________ El adó 2 szobás családi ház, fürdőszobával, garázzsal, melléképü­letekkel. Érdeklődni lehet: Vácszentlászló, Hársfa út 17. sz. ■ Eladó Tápiószölösön, a főútvonalon, a busz­megálló mellett, Fel- szabadulás út 82. szá­mú ház, szoba, kony­ha, veranda, spájz, több melléképülettel, 1500 négyszögöl Szőlő és üres terület, ker­tészkedésre vagy ál­lattartásra alkalmas. Érdeklődni lehet: Csá­kó Sándornénál, Tápió- szőlős, Zalka Máté út 34. SZ._________________ Is aszegen, Szt. László u. 19. sz. alatt 2 szo­bás, komfortos csalá­di ház. 430 n.-öl telek­kel, azonnal beköltöz­hetően eladó. Tel.: 171-770. _______________ Cs úcseszterga: 200-as és 750-es eladó. Göd- felső, Huba utca 6. (Varga Ernő). ________ Ké t szoba, konyhás ház, azonnal beköl­tözhetően eladó. Bé- nye. Gombai u. 2. Ér­deklődni lehet: Mo­nor, Bem u; 34. ______ Na gykőrös, Várkonyi 16. számú fél ház, fi­zetési kedvezménnyel eladó, (utcai rész). Eladó kétszobás, ker­tes ház. Nagykőrös, Aulich 7. ____________ Eladó Nagykőrös. Sar­kantyú utca 16. sz. ház, 220 négyszögöl telekkel. ______________ El adó villanyradiátor, 2 db szenes- és egy olajkályha. Nagykő- rös, Damjanich u. 2, Cegléd, Széchenyi út 4. sz. alatti családi ház eladó. Két család részére is alkalmas. Sürgősen eladó egy darab gumisütő prés­gép. Érdeklődni le­het: Verseg, Dózsa György út 83. 2174. Eladó Budapesttől 300 m-re a solymári cent­rumtól 15 percre, pa­norámás, festői kör­nyezetben levő 160 n.- öl telken tehermentes, háromszintes, 4 szo­bás dupla komfortos, kertes családi ház, 60%-o3 készültségi fokban. „Sürgős PmH 117 899” jeligére a ki­adóba. _____ El adó szoba, konyha, fürdőszobás házrész, kis kerttel. Budaörs, Marx K. u. 72. <2040. Kiss. 40-es busszal a Móricz Zs. körtéiről. Érdeklődni: hétvégén egész nap, telefon es- ténként: 217-974. Törökbálinton, a kék busz vonalán. két­szintes ikerház fele, teljesen szeparált 3 szoba összkomfort, 110 n.-öl telken eladó. Egymillió-egyszázezer 4- OTP. Be nem köl­tözés esetén havi nyolcezerötszáz forin­tot jövedelmez. Vidé­ki tsz. budapesti kép­viseletének is megfe­lelő. Érd.: Nagy Jó­zsef, Törökbálint. Baj­csy-Zsilinszky út. 117. 2045 sz. _______________ El adó 3 szoba össz­komfortos családi ház. szoba, konyha, melléképülettel, köz­ponti fűtéses. Vecsés, Sallai út 3. Szentendrén lakás- megoldást keresek készpénz, életjáradék vagy Budaörsön kék busz vonalán 3 szo­bás szövetkezeti lakás cseréjével. Hárman vagyunk 124 958” jel­igére a Felszabadulás téri hirdetőbe. ______ Felsőn váregyházán 500 n.-öl megosztható bekerített telek, 30 nm épülettel, éDÍtésj anyagokkal eladó. Éoítési engedély, víz, villany van. Busz­megálló 100 m. T.: 167-464. _______________ El adó Tápiószelén, (Múzeum u. 25.) zárt kertes (1490 n.-öl) ház, t.Qrmő szőlővel (400 n.- öl). Cím: Bálint Sán- dorné, Bp., Zugligeti út _ El adó áron alul Du­nakeszin 2 és 1/2 szo­ba 4- étkezős szövet­kezeti lakás. kp. + OTP, 279-no. 7öídP°~ Passapp kötő­gép. Passapp motori­záció eladó. Tel.: 838- 606. Gyermekkfsingek. pulóverek velúrkön­tös. pufi dzseki, na- risnyanadrág. macska- nadrág kapható. Ceg­léd, Körösi út 26/b.. üzlet. __________________ Mi ndennemű tüzelő- és építőanyag, fürdő­szoba berendezések, nyílászáró szerkeze­tek, csempe. mett­lachi. kerámia és más burkolólapok nagy választékban! Házhoz szállítást vállalunk» Rákoscsaba. Péceli út 73. Telefon: 481-440. 20 db tehén fejéséro alkalmas, nagy telje­sítményű fejogép, tel­jed felszereléssel el­adó. — Cím: Török László, Kóka, Dózsa Gy. u, 48. __________ 34 éves, 155 cm ma­gas, szerény, csendes özvegyasszony va­gyok. Keresem annak a józan életű özvegy* vagy önhibáján kívül elvált férfinek az is­meretségét 42 éves ko­rig, aki hű társam lenne. Két gyerme­kem van és lakásom« Válaszlevelet „őszin­teség” jeligére kérem a Monori Hírlap szer- kesztőségébe. FIATALOKI Szeretettel várunk benneteket: fonó-vagy szövő szakmunkás- tanulónak az 1983/84-es tanévre. Szakmunkás- tanulóinknak a következő juttatásokat biztosítjuk: Üj hatszintes, minden igényt kielégítő szállónkon szálloda rendszerű elhelyezést, étkezési hozzájárulást, a tanulmányi idő alatt 300—500 Ft havi tanulmányi ösztöndíjat és 300—500 Ft társadalmi ösztöndíjat, jó sportolási lehetőség és üdülési lehetőséget, munkaruhát. tankönyveket és hazautazási­költség-térítést. Felvilágosítást szóban — és kérésre — írásban nyújt: a Lenfonó és Szövőipari Vállalat, személvzetl igazgatósága, Budakalász, Szentendrei út 1—3. 2011. Telefon: 887—391. A személyzeti igazgatóság és az elhelyezést biztosító új szálloda a szentendrei HÉV-vel a Batthyány tértől 30 percre van. Szakmunkás- tanulóinak a Győri Szövőgyár és Komáromi Len- árugyárunknál In lehet jelentkezni. Bársonynadrágok, sapkák, sálak, kesz­tyűk, női alkalmi ru­hák, blúzok, szoknyák kaphatók. Cegléd. Kő- rösi út 26/b„ üzlet.- Elveszett december hó 9-én egy szürke színű német juhász kutya (szuka). A becsületes megtalálót. jutalom­ban részesítem. Cím: Illés, Nagykőrös. Kus­tár u. 28. _____________ Ké t kislányt albérleti szobába felveszünk. Nagykőrös, Brassói u. 10. sz._________________ Me gnyitottam Gödöl­lő, Dózsa György út 12. szám, első emele­tén a padikűrszalo- nomat. Itt gyógyláb- ápolást lehet igénybe venni.____________ ­Nc w-Hampshire, FI. kendermagos, húshib­rid, Tetrasl tojóhib­rid, napos- és előne­velt csirke. kacsa kapható. Megrendel­hető: Baromfikeltető. Mogyoród. Dózsa Gy. 19. Telefon: 13. Törökbálinti kétszo­bás. tanácsi, összkom­fortos lakást cserél­nék budapesti vagy zöldövezeti másfél szobás tanácsi lakás­ra. Leveleket: .Peda­gógus házaspár előny­ben 75 388” jeligére kecskeméti Magyar H'riipfőbe. Y-uekie cserélném Budapest belterületén levő tanácsi 2 szoba, alkóvos. konyha, kam­rából álló utcai sarok­lakásom (keleti-déli fekvésű, 63 nm-es, te­lefonos), a Duna-ka* nyárban vagy a Mát­rában leva tanácsi 1-2 szoba összkomfortra. Érdeklődni lehet esti órákban: 635-953 vagy 319-41?. atari Tusa) video­játék eladó. vámke­zelt. Tel.: 03-27-12-314, 19 órától nar.on4a, Alsónémedin. az 25- ös út. mellett 38 nm- es üzlethelyiség, 51 nm-es rakiárhelyi- séggei, 15 éve műkö­dő vegyeskereskedés teljes felszereléssel kiadó vagy egyéb cél­ra bérelhető. Kozma, AJsónémedi, Vörös fjnrf<-prpcf 97. Redőnyök, reluxák készí'ése in port anya­gokból, egyéni kíván­ság szerint. Szere­lésre örökös garan­cia. Kökényes! Györgv, Üröm, Lenín u. 23. 2096. Tel.: 429-484. i spanyol labdarúgó szövetség­nek, 65 százalékot pedig a to­vábbi 23 részt vevő ország szö­vetsége kap. A labdarúgóknál Váci változás Változás történt a Váci Izzó MTE sportkörénél. A több éven át labdarúgó szakosztá­lyi elnökként tevékenykedő Király Tamás, egyéb hivatali [ elfoglaltság miatt felmentéséi kérte. Helyette a sportkör el­nöksége ár. Bánfalvi Sándort bízta meg a szakosztály veze­tésével. Bánfalvi korábban NB I-es labdarúgó volt, s szóhoz jutott az 1976/77. évi bajnok­ságot nyert váci együttesben . ] is. 1 |

Next

/
Oldalképek
Tartalom