Pest Megyi Hírlap, 1977. november (21. évfolyam, 257-281. szám)

1977-11-05 / 261. szám

~<J(aUw 1977. NOVEMBER 5., SZOMBAT A tizedik forduló Rangadó Újpesten A labdarúgó NB I-ben ma lesz a 10. forduló, melynek rangadója a listavezető, 15 pon­tos Űjpesti Dózsa, valamint a mögötte egy ponttal leszakadva következő MTK-VM találkozó­ja. A rangadóra a kék-fehérek tartalékosán állnak ki az ed­dig veretlen újpestiek ellen. A mai program: Bp. Honvéd —Dunaújváros, Csepel—Békés­csaba, Videoton—Székesfehér­vár, Zalaegerszeg—Tatabánya, Diósgyőr—Kaposvár, Szegedi EOL—Pécs, Haladás—Vasas (valamenyi 13 órakor), Ű. Dó­zsa—MTK-VM (Megyeri u., 15), Rába ETO—Ferencváros (Győr, 17). Kapuzárás az öreg fiúknál Az öregfiúk labdarúgó-baj­nokság kiemelt csoportjában is befejeződött az őszi küzde­lem. A Váci PENOMAH kel­lemetlen meglepetésként, ve­reséget szenvedett a sereghaj­tó, eddig nyeretlen Beloian­nisz csapatától. A váciak ki­siklása a harmadik hely el­vesztését jelentette. Beloiannisz— Váci PENOMAH 1:0 (1:0) A találkozó sorsát eldöntő gól a 18. percben nagy védel­mi hibából esett A Pest me­gyeiek végigtámadták a mér­kőzést, de elügyetlénkedték helyzeteiket. Ny. J. Perbál—Ganz-MÁVÁG, Osztályozórajt, atlétikai idényzáró Tegnap ismertettük a Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom 60. évfordulója tiszteletére kiírt jelentősebb megyei ren­dezvényeket. Az ünnepi sport­műsort bajnoki versenyek, mérkőzések tarkítják. Bár jó néhány sportágban befejeződ­tek a küzdelmek, mégsem tét­lenkednek a csapatok, osztályo- zón próbálják kivívni a maga­sabb osztályba jutást. A megyei bajnok sakkozók az OB 11-be jutásért vetélked­nek, sorukban a Váci DCM gárdája. A váciak a Gyulán sorra kerülő harmadik csoport mérkőzésein vesznek részt, a házigazdák, a Lehel SC, a Hód­mezővásárhelyi VSE, valamint a Kecskeméti Tipográfia társa­ságában. A gyeplabda Nb I- ben az első négy helyezett rá­adást játszik, s ez dönti el a végső sorrendet. A negyedik helyezett gödöllői gárda is ott lesz a mezőnyben. A kézilab­dázók osztályozóján, az NB II- be jutásért, Tatán először a megyei női bajnok Csepel Autó rajtol, november 7—8-án ját­szik. Csoportjukban szerepel a Győri Magasépítő, Pásztó, va­lamint a Siófoki Bányász. A férfi győztes Nagykőrösi Kini­Az úszásoktatásról Tanfolyamok Váctól Abonyig Az úszó, műugró és vízilabda sportágak fejlesztésére kiadott központi irányelvek első feje­zete az úszásoktatás kérdésé­vel foglalkozik. Nem véletle­nül, hiszen a sportág alapját jelentő úszásoktatás és úszni tudás ,,hozzájárul a felnövek­vő pemzedék egészséges és sokoldalú testi neveléséhez, a testedzési rendszer kialakítá­sához, a lakosság egészségének megóvásához.’’ Az irányelveket idézve: az oktatás egyrészt az Iskolák szervezésében, az úttörő- és ifjúsági tá­borokban, illetve uszodák és úszószak­osztályok szervezésében zaj­lott. A fürdőket üzemeltető főbb vállalatoktól és úszó­szakosztályoktól a napokban érkeztek be a számszerű jelen­tések, melyeket Takács Antal, a megyei szövetség főtitkára is­mertetett szerkesztőségünknek küldött levelében. A Dunamenti Regionális Vízmű és Vízgazdálkodási Vál­lalat sportegyesülete, a Váci Vízmű SE, a vállalat három strandfürdőjében szervezte az úszásoktatást az úszómeste­rek bevonásával. Vácott (269), Szentendrén (112), Leányfa­lun (48) gyermek és felnőtt vé­gezte el a tanfolyamot. Elis­merést érdemel Janik János, Kovács László (Vác) és Pajtás Sándor, Heim László (Szent­endre) úszómesterek munká­ja, hisz a részvevő gyermekek húsz, illetve hatvan százalékát díjtalanul, társadalmi munká­ban oktatták. Göncző József és Budavári István az abonyi strandfürdőben száz gyereket tanított meg úszni a sportkör és fürdő közös szervezésében. A Nagykőrösi Városgazdálkodási Vállalat strandfürdőjében a Bodó Gá­bor úszómester-tanár vezette kollektíva 162 főt ismertetett meg az úszás örömeivel. Köz­tük 12 felnőtt is volt. Ez évben a Ceglédi Város­gazdálkodási Vállalat a CVSE úszóedzőjével, Komáromi Lászlóval bonyolította le az oktatásokat. Százhalombattán az oktatás nagy részét a Ság- vári Endre általános iskola tanárai végzik. A Dunai Kőolaj sportkör Szalay János ötszörös ma­gyar távúszóbajnok köz­reműködésével 120 fiatalt oktatott. A ráckevei melegvizes strand­fürdőben a hosszú ideje hasz­nálaton kívül álló fedett tan­medence jövőbeli üzemelteté- j sével az oktatás megszervezé­sével, valamint a leányfalui létesítmények kihasználásával a fürdővállalatok és úszó- szakosztályok már a jövő év- | ben elérhetik a másfélezres I tanulólétszámot. A Pest megyei Úszó Szövet­ség a megye „Legeredménye- j sebb úszásoktatója’’ címet az I elmúlt évi munkája alapján I Bodó Gábor nagykőrösi úszó- j mesternek ítélte oda. A szö- I vétség elnöksége 1977. évi cím ! odaítéléséről legközelebbi el- i nökségi értekezletén dönt. Döntetlen az ÉRDÉRT ellen Az asztalitenisz férfi NB I Ill-ban a Váci Vasas Izzó érté- i kés pontot hozott el a főváros- j ból a harmadik helyen álló i ÉRDÉRT csapatától. Az ered- 1 mény: ÉRDÉRT—Váci Izzó 8:8. Győztesek: Králik F. (3), Bea I. , Pölcz E. (2—2), Jeszenszky J. (1). Az MHSZ ünnepsé A Magyar Honvédelmi Szövetség Pest megyei veze­tősége, s pártalapszervezete bensőséges ünnepségen em­lékezett meg a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójáról. Ennek keretében Szászi Béla alezredes, az MHSZ Pest megyei titkára a honvédelmi, hazafias és interna­cionalista nevelőmunkában élenjáró dolgozókat és tár­sadalmi aktívákat jutalmazott meg. A honvédelmi mi­niszter és az MHSZ főtitkára által adományozott kü­lönböző szintű és fokozatú kitüntetéseket, okleveleket és jutalmakat adott át. összesen 143-an részesültek elisme­résben. zsi november 13—14-én mér­A iabdarúgó NB 11 és NB Ill-ban a 14. forduló várja a csapatokat. A második vonal­ban a Váci Híradás, és a Kos­suth KFSE egyaránt otthon mérkőzik. Vácott, a papírforma a hazaiak mellett szól a tize­dik helyezett Budafok ellené­ben. Szentendrére az utolsó előtti helyen álló BVSC látogat, s a jó ideje nyeretlen Pest me­gyei gárda remélhetőleg meg­szerzi a két pontot. Az NB Ill- ban a Perbál—Ganz-MÁVAG találkozó ígérkezik a legérde­kesebbnek, a listavezetőt fo­gadja a kitűnően szereplő per­báli gárda. A megyei bajnok­ság műsorából a Dömsöd—Ife­lad Összecsapás emelkedik ki. Az újonc Dömsöd veszélyes el­lenfélt jelent az éllovas ikla- diaknak. Szombat GYEPLABDA. NB I. A rájátszás első fordulója. Budai Pedagógus— Gödöllői SC (Népliget, Bp. Épí­tők pálya, 14.20). KOSÁRLABDA. NB n. Férfiak. Csepel Autó—Tatai AC (Landler Jenő u., 17) Hemád—Zalka M. Főiskola (15). RÖPLABDA. Megyei bajnokság. Nagykáta—Ráckeve (férfi és női mérkőzés Nagykátán, 13.30-kor). SAKK. Az OB II-be jutásért. Gyulai SE—Váci DCM (Gyula, 9). Vasárnap ASZTALITENISZ. Megyei férfi bajnokság. Tápiószele—Perbál II., Zsámbék—Ceglédi VSE II., Tököl —Isaszeg, Nagykőrös II.—Galga- mácsa, Gödöllői SC n.—Gödi TK II., Vecsés—Váci Izzó II. A mér­kőzések az előlállók otthonában 9 órakor kezdődnek. ATLÉTIKA. Idényzáró ünnepi mezei futóverseny. (Vác, Hétká­polna környéke, 10). GYEPLABDA. A rájátszás má­sodik fordulója. Volánbusz—Gö­döllő (Népliget, 9.30). KOSÁRLABDA. NB H. Férfiak. Nagykőrösi Pedagógus—Zrínyi SE (15). LABDARÜGAS. NB IL Váci Híradás—Budafok (13), Kossuth KFSE—BVSC (Szentendre, 13). NB IÚ. Középcsoport: Bp Spar­tacus—ÉGSZÖV MEDOSZ (Kőér utca, 13. Simon Gy.) Kecskeméti SC—Ceglédi VSE (13, Tóth Béla). Balassagyarmati SE—Dunakeszi VSE (13, Pál T.), Perbál—Ganz- MÁVAG (13, Bondár), Bem SE— Cinkotai Auras (Cegléd, 13, Nyá­ri). Megyei bajnokság. A serdülő előmérkőzések 11.30, a felnőtt ta­lálkozók 13 órakor kezdődnek az előlállók otthonában. Budaörs— Vácszentlászló (Kedves), Gödöllő —Albertirsa (Csányi), Sülysáp— Szigethalom (Halász), Dunai Kő­olaj — Érd (Ivádi), Kistarcsa— Gödi TK (Kerepesen, Vasas), Pi­lis—Nagykőrösi Kinizsi (Angyal), Dömsöd—lklad (Hűvé), Cegléd- bercel—Törökbálint (Somén). Ifjúsági bajnoki mérkőzések, 9.30 órai kezdettel. Gödöllő—Mo- nor (Tabányi), Üllő—Budaörs (Debre), Törökbálint—Abony (Zdenkó), Gödi TK—Nagykőrösi Kinizsi II. (Juhász), Dabas—Süly­sáp (Papp), Iklad—Kistarcsa (Farkas), Vecsés—öcsa (Fekete M.). RÖPLABDA. NB H. Férfiak. MAFC—Kossuth KFSE (Műegye­tem Rakpart, 11.30). Nők. Duna- varsány—Dunaújvárosi Építők (Dunaharaszti, 11). Megyei bajnoki mérkőzések. Dunaharasztin 10 órától. Érd—Da­bas, Dunavarsány—Érd (női), Du­naharaszti—Biatorbágy (férfi), Du­navarsány—Dabas (női). SAKK. Az osztályozó II. fordu­lója. Váci DCM—Lehel SC (Gyula, 9). Hétfő GYEPLABDA. NB I. A ráját­szás harmadik fordulója. Gödöl­lő—Bp. Építők (Népliget, 9.30). KÉZILABDA. Az NB II-be ju­tásért kiírt osztályozó női C-cso- portjának — itt szerepel a Csepel Autó — nyitónapja (Tata, 9). LABDARÜGAS. Megyei ifjúsági bajnokság. Dunai Kőolaj—Albert­irsa (Százhalombatta, 13, Csá­szár). RÖPLABDA. NB H. Férfiak. Kazincbarcikai Vegyész—Kossuth KFSE (12). Nők. Szolnoki MTE— Dunavarsány (11). Sakk. Az osztályozó harmadik fordulója. Kecskeméti Tipográfia —Váci DCM (Gyula, 9). Senkiié ütő forgatók A megyei férfi asztali te­nisz-csapat haj nokeágban a 16. fordulón túljutva továbbra is veretlen a perbáli gárda, amely 31 ponttal áll az élen. A további sorrend: 2. Vecsés 28, 3. Tápiészele 24, 4. Váci Izzó II. 19, 5. Cegléd II. 18, 6. Nagykőrös II. 17, 7. Zsám­bék 15, 8. Göd II. 14, 9. Gal- gamácsa 8, 10. Isaszeg 8, 11. Gödöllő II. 8, 12. Tököl 2 pont­tal. Az ifjúságiaknál ugyancsak veretlen a Perbál, 21 ponttal az élen áll. 2. Nagykőrös 13, 3. Vecsés 12, 4. Tököl 12. 5. Váci Izzó 11, 6. Göd 7, 7. Isa­szeg 3, 8. Gödöllő 3 ponttal. A serdülőknél is folyik a küzdelem. November 6-án Tö­köl és Vecsés találkozóra kerül sor, ez még az első fél­év mérkőzéseihez tartozik. Az őszi versenysorozat talál­kozói november 13-án, 20-án és 27-én kerülnek sorra, a már említett két csapaton kí­vül a Ceglédi VSE, Perbál, Váci Izzó és Göd képviselte­ti magát A dánszentmiklósi gárda helyiséghiány miatt visszalépett. Babait utolérték Az idei labdarúgó-bajnok­ságban most először fordult elő, hogy a csatár négyszer ve­gye be a hálót. Ez a négyes a dunakeszi Sólyomnak sike­rült a Dunaújvárosi Építők el­lenében, s egyben mesterhár­mast ért el. Bravúros teljesít­ményével felzárkózott az ed­dig vezető perbáli Babai mellé. NB II 7 gólos: Geiger, 6: Fürtös Kossuth KFSE). NB III 11 gólos: Sólyom (Dunakeszi VSE), Babai (Perbál), 5: Hor­váth F., Pásztor (ÉGSZÖV), Darányi (Cegléd). Megyei bajnokság 8 gólos: Bairta (Törökbálint), 6: Csákó (Sülysáp), 5: Kiss (Iklad), Szurgent (Dömsöd), Sándor (Kistarcsa), Leskó (Nagykőrös), Bognár (Érd), Kurucz (Gödi TK). Solymosi László Sakkdöntő sz Pomázon 16 általános isko­la 40 versenyzőjének részvé­telével bonyolították le Szent­endre járás úttörő-sa'<ckolim- piáját. Mind az egyéni, mind a csapatversenyben a sziget­monostoriak szerepeltek a leg­jobban. Az ő versenyzőjük például az úttörőkorú Med- veczky Imre, aki Dénessy Györgyöt (Csobánka) és Vas­vári Attilát (Pomáz II.) meg­előzve győzött. A kisdobos­fiúknál Karika Attila, a Po­máz II. sakkozója megtörte a szigetmonostori sikersoroza­tot, hiszen Bodor Gyula (Szi­getmonostor) és Straub Zsolt (Pomáz II) előtt megszerezte az elsőséget. Az úttörő lányoknál Homo- ki Judit (Szigetmonostor) győ­zött a tahitótfalusi Marton Katalin és a pomázi Wimmi Andrea előtt. A kisdobos- lányok versenyében Szabó Márta (Szigetmonostor) lett az első, Baltringer Andrea (Pomáz II.) és Porkoláb Anna (Pomáz I.) előtt. Csapatban — mint ahogy az egyéni ver­senyek után várható volt —, a szigetmonostoriak győztek. Második a Pomáz II., harma­dik a Pilisszentlászló csapata lett. A rendezők kedves megle­petése volt, hogy a vendég­ként meghívott Hazai László nemzetközi nagymester 17 táb­lás szimultánt játszott a vér- sehy legjobbjaival. A megyei úttörő-sakkolim- piát Pomázon, december 12- én rendezik meg. Varga Imre APROHIRDETESEK ÁLLÁS Épületgépésztech­nikust és anyagbe­szerzőt azonnali belé­péssel felveszünk. — Építőipari Szövetke­zet, Nagykőrös, Ör­kényi u. 9. ADÁS­VÉTEL Eladó Dunaharasztin 170 n.-ötes telekkel 1 szoba konyhás spej- zos előszöbás családi ház 1 szobás konyhás melléképülettel. Ér­deklődni „Sürgős PMH 002 778’* jeligére a kiadóba. Egy szoba, konyha 156 négyszögöles te­lekkel eladó. — Cím: Monor, Szilhátl u. 11. Érdeklődni naponta délután 5—8-ig. ______ Pá ncéltőkés, kereszt- húros, rövid zongora eladó. — Érdeklődni: Hatvan, Münnich F. út 22. Eladó egykilowattos 220 voltos kisfogyasz- tású benzinmotoros áramfejlesztő. „Ta­nyavilágítás PM 002 775” jeligére a ki­adóba. VEGYES Trabant fűtést, ková­csolt díszmunkát, speciális hegeszetése- ket Janka László kis­iparosnál, Fót, Be- niczky 3. lyva-parti gázos, vésü ta­Szolnoki Zagyva-parti kétszobás, kedvező fekvé nácsi lakásomat szentendrei lakásra v. házra cserélném megegyezéssel. Szabó Zoltán, 5000 Szolnok, Várkonyi tér 8. IIL 12. szám. Szentendre Városi Tanácsa Szabadkai úti telepén nagyobb mennyiségű bontott tetőfa- és tetőcserép- anyagot értékesít. A fa ára 22,20 Ft má­zsánként, a Cserép 8Ő fillér darabonként. El­adás a helyszínen no­vember l-ét kővető minden kedd és csü­törtök délelőtt, amíg a készlet tart.______- . Mindennemű épftő- és tüzelőanyag, fűtő­olaj kapható I Házhoz szállítást vállalunk. — Rákoscsaba, Pécell út 75. szám Háztáji gazdaságok, ÁFÉSZ-ek! „TETRA HÁZTÁJI” vegyes hasznú tojóhibrid NAPOSCSIBÉK négyhetes előrendeléssel, folyamatosan megrendelhetők a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinátnál, az alábbi címeken: Mezőgazdasági Kombinát Bábolna Központi Gazdasága 2943 Bábolna Mezőgazdasági Kombinát, Bábolna Uraiújfalui Gazdasága 9651 Uráiújfalu Mezőgazdasági Kombinát, Bábolna Putnoki Gazdasága 3630 Putnok SKALA BEBICSOMAG A Skála é$ 9, CentrikÖt bébicsomagjában a kismamák minden olyan cikket megtalálnak, ami az újszülött ruhatárához szükséges. Felhívjuk a sertéshízlalással foglalkozó kistermelő partnereink figyelmét, hogy vállalataink rendelkezé­sükre állnak AZ 1978. ÉVI, VALAMINT A TÖBB ÉVES VÁGÓSERTÉS ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉRE. Javasoljuk, hogy a részletes feltételekről tájékozódjanak felvásárlóinknál, helyi megbi- zottainknál. Kiemelten figyelmükbe ajánjuk a több éves szerződés nyújtotta kedvező lehetőségeket. Kérjük azokat a termelőket, akik már az idén éltek a több éves szerződési lehetőséggel, és Így már* kaptak 0,50 Ft-os fel­árat, a második évben elérhe­tő 1 Ft-os felár érdekében DECEMBER 15-IG közöljék 1970-ra vonatkozó szándékukat, és azt felvásár­lóinkkal. megbízöttainkkal kö­zösen rögzítsék. Javasoljuk, hogy az 1978. évi és a több éves szerződéseket folyamatosan és mielőbb kös­sék meg. mert ez szolgálja kö­zös érdekeinket: — az értékesítési biztonságot — zökkenőmentes átvételt ÁLLATFORGALM ÉS HÚSIPARI TRÖSZT

Next

/
Oldalképek
Tartalom