Pest Megyi Hírlap, 1977. szeptember (21. évfolyam, 205-230. szám)

1977-09-03 / 207. szám

1977. SZEPTEMBER 3., SZOMBAT %mHao FIZETÉSEMELÉS WtRÁRÍ StOU TANSZERVÁSÁR A rajpótlék még mindig késik... Már csak a könyveket kell megvennem... ÜJ TANTÁRGYAK Mondd, Csöpi, disco-klub is lesz? Zsoldos Sándor rajzai KERESZTREJTVÉNY JÁTSSZUNK! Irt GO Grätzer József, a SICC (szó­rakoztató időtöltések, cseles csalafintaságok) című könyvé­nek bevezetőjéből — meiyet Karinthy Frigyes írt: Játsz- szunk! cím aiatt — idézünk. A kultúra története azt mu­tatja — folytatás a rejtvény vízszintes 1., függőleges 2b. és vízszintes 22. számú sorai­ban. VÍZSZINTES: 1. Az idézet első része tzart betűk: b, M). 13. a cselgáncs pontozási egysége. 14. Klleiiaxiasa csökken, lo. értelmi képességé, 16. Büntető törvény- könyv ismert rövidítése. 17. Leg­több pénzintézetünk nevbetüi. i6. A páránál suruuo képződmény. 2ü. kevego közismert iuegen szó­val. 21. iuegen kettős magannang- £o. 22. az idezet harmatuk részé izárt betűk: K, E). 23. Sóira né­metül. 25. Mássalhangzó fordítva, kiejtve. 26. Aboól az időből való. 23. kamut vegyjele. 30. Eldob, el­hajít. 32. Vigad, szórakozik. 33. Régi római ruha. 35. Ebben az irányban. 37. Kétszer szintén. 33. Tengerünk! 40. lgeköto. 41. Xa- volletében rosszat mond valakiről. 43. Sértetlen. 45. Felhörpintem. 46. Könnyed kis beszélgetés fele. 43. ... -print, sokszorosuo eljárás. 5u. Maga alá helyez. 51. Közterüle­ten. 52. Görög áoécé egyik betűje, kiejtve. 54. Gála egynemű betűi. 55. Jókai-regényhös (Iván). 56. Spanyol és olasz gépkocsik jelzé­se. 57. Mint a függőleges 53. szá­mú sor. 60. Ellentétes kötőszó. 61. Az egyik legrégibb magyar lab- darúgocsapat. 63. ... -evir, szép metszésű betüfajta. 65. Figyelmez­tet. 66. IBZ. 67. Az E-hang fél- hanggal felemelve. 69. Ugye, dol­ga. 71. Határozószó. FÜGGŐLEGES: 1. Tévedés. 2. Látszerész. 3. ... -art, törpe ver­senyautó. 4. Kettős mássalhangzó, fordítva. 5. Zala megyei község. 6. NB! 7. Az Egri csillagok író­jának névbetűi. 8. Régi címzési rövidítés. 9. „A kőszívű ember fiai”-nak egyike. 10. A házba! 11. A Halotti beszéd ismert szava. 12. 1848—49-es forradalom és sza­badságharc egyik vezéralakja (Bertalan). 17. Merít. 19. Német névelő. 22. Sajó betűi (—’). 24. Idegen női név. 26. Az idézet má­sodik része (zárt betűk: T, S, T, M). 27. Világhírű szovjet kala­pácsvető. 29. Azonosít. 31. Némán ver. 33. Szervezeti egységet alkot­ja. 34. Valaminek parányi része (+*). 36. Helyrerakni. 38. Beje­gyez. 39. Fél olló. 41. Személyes névmás. 42. A vízszintes 46. szá­mú sor másik fele. 44. Valóságos, tényleges. 45. Becézett női név. 46. El- ..., jutott neki hely. 47. Oké, magyarul. 49. Mássalhangzó, kiejtve. 51. Cselekedet. 53. Világos angol sör. 55. A két világháború között csehszlovák politikus volt. 58. A zsebrádiók fontos kelléke. 59. Azonos Morse-jelek. 62. Sok betűi! 64. Zsemlye része. 66. IZR. 68. Zala egynemű betűi. 70. Rege része. 71. Azonos magánhangzók. Beküldendő: a vízszintes 1., függőleges 26., vízszintes 22. szá­mú sorok megfejtése. Megfejtési határidő: i hét. Az augusztus 20-i rejtvény he­lyes megfejtése: „S szinte szemen- kint acélossá kalapálva érik csak nehezen a búza kalásza.’* Könyv jutulmat nyertek: Hauk Jánosné, 1039 Budapest, Széchenyi ti. 14., Kalmár János, 2174 Verseg, Rákóczi út 28/A, Gráf Miklós, 2335 Taksony, Fő u. 66., Tóth Katalin, 2600 Vác, Beloiannisz u. 49., Ede- lényi Endre, 9400 Sopron, Ady E. u. 32., Kovács Gyula, 2740 Abony, Szolnoki u. 83., Szatmáry Viktor, 2170 Aszód, Széchenyi út 40., Oldal István, 6726 Szeged, Fürj u. 51., Borzák Tibor, 2755 Kocsér, Kun B. u. 7., Tóth Istvánná, 2712 Nyárs­apát, Sallai Imre u. 5. GYERMEKREJTVÉNY Pajtások! Továbbra is a Kiskun­ság városainak érdekességeiről lesz szó alábbi rejtvényünkben. VÍZSZINTES 1. Rútság. 6. Egyforma betűk. 7. Kötőtűt használ. 9. Félig mo­hó! 10. Hangtalanul fél! 11. Bal­ra, de csak a közepén! 12. Ezüst­fehér színű, puha fém; másik ne­ve : cin. 13. Rondtollat használó. 14. A. H. 16. Alagi Vas Lajos név­betűi. 17. Gésa egynemű!. 18. Kecs­keméten, a „Nagyállomásnak’* nevezett pályaudvar felvételi épü­letében született Bartók mellett a XX. századi magyar zene legje­lentősebb képviselője (Zoltán, 1882—1967). Kiről van szó? — utó­neve kezdőbetűjével. 19. Messzire. 20. Menyasszony. 21. Puska része! 22. Belül őrli! 23. Lóbiztatás. 25. A feje tetejére. 26. Apró léptek­kel ide-oda járkál. FÜGGŐLEGES 1. Nagykőrös kedvelt szórako­zási központja. Itt van a szabad­téri színpad, az Ifjúsági park. 2. Nagy gabonaraktár. 3. Az 1848— 49-es szabadságharc hős honvéd- ezredeséről — aki életének utolsó éveit Cegléden töltötte — a vá­rosban iskolát neveztek el. Kiről van szó? (Károly, 1808—83). 4. A szerelem istene a római mitoló­giában. 5. Rosszakarat. 7. Észak­amerikai ország, fővárosa: Otta- va. 8. Némely madár énekére, füttyére mondjuk. 15. Kiskunfél­egyházán a Kiskun Múzeumban az értékes és állandó kiállítás a város szülöttének életművét rep­rezentálja. Ki a Kossuth-díjas ki­váló festőművész? (László.) 17. Masszőrnek is mondjuk. 23. Étien gép! 24. Európai nemzet. Pajtások! A vastag betűkkel szedett sorok megfejtését írjátok le egy levelezőlapra, és szeptem­ber 10-ig küldjétek be a szerkesz­tőséghez. A helyes megfejtők részt vesznek a szeptemberi jutalom­sorsolásban. Az augusztus 6-i rejtvényünk helyes megfejtése: Szemere. Hunyadi. Mályi. Kakas. Avas. Muhi. Jó tudni... Alumínium edényből a víz­követ könnyen eltávolíthatjuk, ha ecetes vizet forralunk benne. A zöldség főzés közben nem sötétedik meg, ha néhány csepp citromot csöpögtetünk rá. Gyümölcsbefőtt készítése­kor ugyancsak pár csepp cit­rommal megőrizhetjük a gyü­mölcs eredeti színét. Pár csepp citromlével a hal kellemetlen szagát minden edényről azonnal eltávolíthat­juk. A rozsdafoltot a citrom leve azonnal eltünteti. Ha nagyon csípős a hagyma, akkor tisztítás után páír perc­re tegyük hideg vízi». Nem fröcsköl a zsír, ha ke­vés sót teszünk bele. Nyáron egy csipetnyi szóda­bikarbónával forraljuk a tejet, akikor nem fog megsava- nyodni. Az olaj íze eltűnik, ha vé­kony, szeletekre vágott burgo­nyát sütünk ki benne. Friss élesztőt hűvös helyen hosszú ideig eltarthatjuk, ha kis pohárba erősen benyom­kodjuk és a poharat lefelé fordítva egy kis tányérkába helyezzük. CSALÁDBAN - HÁZ KÖRÜL 0 1 Áruvizsgálat Mit kaphatnak készen a diétázók? Nemcsak azok diétáznak, akik fogyni szeretnének, sokan egészségügyi okokból kénysze­rülnek válogatni az ételek kö­zött. A cukorbetegek, a gyo­mor-, az epe-, a szívbetegek nem ehetik meg azt, amit bár­ki más, a szokványos ételek számukra veszélyesek lehet­nek. Magyarországon elég ma­gas azoknak a száma, akiknek az étkezésekkor különböző korlátozásokat kell figyelembe venniük. Harmadik fogás A Nagyítóban cikk olvasha­tó az ellátásról, és egy teszt minősíti az olyan készen kap­ható, további feldolgozást már nem igénylő élelmiszereket, amelyeket főként a cukorbete­gek számára állítanak elő. (Az ő diétájuknak külön neve is van — diabetika.) Mik ezek? Sütőipari termékek, őrlemé­nyek, dzsemek, befőttek, ször­pök és édesipari készítmények — vagyis valamennyi csak harmadik fogás-ként jöhet szóba. Készételek, húskészít­mények stb, ma nemigen kap­hatók diétás változatban. Kenyér és zsemle Attól, hogy összetétele, táp­anyagtartalma és esetleg elké­szítésének különleges módja folytán bizonyos anyagokból kevesebb van benne, mint a szokásos ételekben. A cukor­betegeknek szánt ételekben például a szokásos szénhidrát­mennyiségnek legfeljebb a fele lehet, zsírból is csökkenteni kell a mennyiséget, és a kaló- riatartalorp sem lehet magas. Törődjön többet egészségével! Megkérdeztük dr. Kelemen saját szedésű gombát? Erzsébetet: ehetünk-e A Pest megyei KÖJÁL élel­mezés-egészségügyi osztályá­nak vezetője elmondta, hogy csupán az elmúlt két eszten­dőben tizenhármán vesztették életüket a Pest megyei gom- bázók közül. Még néhány beszédes adat: 1963-tól ez év augusztusáig megyénkben 402 esetben Síi­én szenvedtek gombamérge­zést. Idén még nem történt halálos baleset, de a 15 gom­bamérgezett közül kilencen a legsúlyosabb mérgű kalapos­ból, a gyilkos galócából ettek. A sokéves statisztikát Gyál vezeti, ahol csupán tavaly négy ízben történt gombamérgezés, s az idei listán Dunakeszi, Galgahévíz, Bag, Aszód, Páty, Pécel, Galgamácsa könnyelmű lakói szerepelnek. Reméljük nem bővül már a névsor. Tehetünk is ellene: min­denekelőtt mutassuk be a gyűjtött gombát szakértő­nek! (A Pest megyei tanács kereskedelmi osztályán kap­tuk a tájékoztatást: megyénk­ben- hét felsőfokú, s hetven­hat középfokú végzettségű gombaszakértő tevékenykedik, s a piaci napokon, sőt, néhá- nyan otthonukban is in­gyen válogatják ki az erdei termésből az ehetőt.) A gombából készült ételt ne tegyük el másnapra, mert már néhány órai tárolás után is mérgezést okozhat! S, ahogy a magunk szedte gombát meg­vizsgáltatjuk, ne vegyünk a finom étekből alkalmi gomba­árusoktól, ismeretlenektől! Néhány tudnivaló a gom­bákról: hazánkban majd­nem ezerféle terem, s köztük nem sok a mérgező. Utóbbiak közül a gyilkos galóca a leg­veszélyesebb. Kifejletlen álla­potban a csiperkére hasonlít, de a felnőtt gombát felismer­hetjük gallérjáról, fehér le­mezeiről. (Azért, ha lehet, ne magunk válogassuk ki a csi­perke közül a galócát!) A gyilkosgalóca-mérgezés el­ső tünetei hat-nyolc óra után jelentkeznek: általános rosz­szullét, gyengeség, émelygés, hányás, súlyosabb esetben eszméletvesztés, májkároso­dás, s végül a sajnos ritkán elkerülhető halál. A többi mérgező gombától A tesztben ezeket figyelembe véve minősítik az ételeket, s emellett azt is megkövetelik, hogy a diétás változat íze, illa­ta, színe és állaga a lehető leg­kevésbé térjen el a szokásos ételekétől. Az értékelésnél fi­gyelembe veszik a cukorhe­lyettesítő anyagok fajtáját és mennyiségét is, például a ma­gas szorbittartalmat nem tart­ják előnyösnek. A sütőipari készítmények közül jó-nak minősült a Gra­ham és a sószegény kenyér, a diabetikus zsemle és a sós sü­temény. Még megfelelő lett a levegőkenyér és a diétás keksz, további három készít­mény közepest kapott. Dzsem és befőtt Tízféle hazai és import dzsem vizsgálatából az a kép kerekedett ki, hogy a minőség általában jó, vagy közepes, mert -hol az összetétel nem ideális, hol az ízzel van kisebb- nagyobb baj. Figyelmet érde­mel, hogy az NSZK-ból impor­tált dzsemek között két olyan is van, amelynek tíz dekára számított ára 32 forint. Az ötféle vizsgált befőtt kö­zött közepes és kiváló is van, az ötféle szörp minősége a jé és a még megfelelő között vál­tozik. Két közepes cukorka is kap­ható, s a kilencféle csokoládé különlegesség között akad ki­váló és még megfelelő is. A diétázók élelmezésén te­hát — mind választékban, mind minőségben — van mit javítani. R. P. Divathírek — férfiaknak * enyhébb — ételmérgezésre em­lékeztető — tünetek jelent­kezhetnek a fogyasztás után egy-két órán belül. Ilyenkor is azonnal forduljunk orvos­hoz! S végezetül néhány szó a babonákról: nem igaz, hogy a mérges gomba főzetében meg­feketedik az ezüstkanál. Tud­ni illik, a kanál színének vál­tozását nem a méfeg, hanem a gombában található kén okozza. Ugyanígy nem bizo­nyult igaznak az sem, hogy a csigarágta, kukacos gomba veszélytelen, s hogy a kifő­zött, forrázott gomba ehető. A legveszedelmesebb gombamé­reg így sem bomlik el, s be­tegséget okoz. A férfidivat aránylag sta­bilabb, mint a női. De az utób­bi években történt azért vál­tozás. A nyáron a klasszikus stílusú öltöny uralkodik a fér­fidivatban. Az .öltönyöket pu­ha — gyapjúból vagy gyapjú hatású — anyagokból készí­tik. Szabása kényelmes, si- mulékony és keskeny sziluet­tet mutat. A zakót enyhén karcsúsítják, gyakran két ha­sítékkal. A rever egyenes- vonalú és nem túl széles. A vállak egyenesek. Az öltönyök elegáns kiegészítője o mel­lény. Többnyire az öltöny­nyel azonos anyagból vagy azonos, de más léptékű szö­vetből készül, Kockás, csíkos öltönyhöz egyszínűt és egyszí­nű öltönyhöz pedig gyakran viselnek mintás mellényt. A nadrág csípőben szorosan test­hez álló, párhuzamos, vagy le­felé enyhén bővül. A sportos öltözékek között színben, formában gazdagod­va még mindig a farmeré a vezető szerep. A felsőrészek szegőzéssel, tűzésekkel, bőr paszpolozással díszítettek. A nadrágok is feltűnően díszí­tettek, alig bővülő szárral. A farmeröltözók fontos kelléke a mélyen kivágott, sok tűzés­sel díszített szűk mellény. Kiránduláshoz, nyaraláshoz, az ingkabátokat, kazakokat, kulifoimájú kabátokat és a judófelsőrészt ajánlják a ter­vezők. A férficipőkre — csakúgy, mint a lábbelikre — a nyúj­tott fazon jellemző. A cipő orra szépyen kerekített, puha, vékony bőr talppal. Sportos alkalmakra praktikus viselet a mokasszin. Ételek — padlizsánból HIDEG PADLIZSÁN Hozzávalók: 10 db padlizsán, 2 evőkanál zsír, 20 dkg darált bús, (dobozos), 1 fej vöröshagyma, 1 doboz paradicsompüré, só, paprika, petrezselyem. A padlizsánt megmossuk, meghámozzuk, majd feldara­boljuk, végül összetörjük, hogy pürészerű legyen. A húst, hagymát, sót, paprikát jól el­keverjük és paradicsompüré­vel fehígítjuk. Az így nyert szószt a padlizsánhoz kever­jük és petrezselyemmel meg­szórjuk. Kenyeret fogyasztha­tunk hozzá. RAKOTT PADLIZSÁN Hozzávalók: 6—7 padlizsán, 35 dkg rizs, só, petrezselyem. A rizst megfőzzük, közben a padlizsánt megmossuk, meghámozzuk, felszeleteljük és mindkét oldalán barnára sütjük. A sütőt körülbelül 10 per­cig 250 fokon előmelegítjük. A főtt rizst leöblítjük és sóz­zuk. A fele mennyiségű padli­zsánt tűzálló edénybe tesz- szük, tetejére egy réteg rizst teszünk, majd a második adag padlizsánt rárakjuk. Majd az egészet sütőben 20—30 percig átsütjük. Petrezselyemmel megszórjuk. Kenyérrel, salátával és jog­hurttal fogyaszthatjuk. SÜLT PADLIZSÁN Hozzávalók: 10 db padlizsán, pet­rezselyem, bors, olaj. A padlizsánt megmossuk, meghámozzuk és 1—2 cm vastag szeletekre vágjuk. Az olajat (vagy zsírt) felforrósít- juk. A padlizsánt mindkét ol­dalán átsütjük. Majd tálra té­ve petrezselyemmel megszór­juk. Tálalásnál mindenkinek a tányérjára kevés sót és bor­sot teszünk, amellyel minden­ki ízlése szerint fűszerezi. Kenyérrel és joghurttal fo­gyaszthatjuk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom