Pest Megyi Hírlap, 1975. június (19. évfolyam, 127-151. szám)

1975-06-01 / 127. szám

1975. JÜNIUS 1., VASÄRNAP xMihw A június 15-i képviselőválasztások jelöltjei A Hazafias Népfront Országos Tanácsa Elnökségének ja­vaslatára az országos választási elnökség elfogadta az 1975. június 15-i képviselőválasztás jelöltjeit. Az országgyűlési kép­Pesá megye 1. Kistarcsa: Kovács Istvánná munkás, a Hazai Fésűsfonó és Szövő­gyár kistarcsai gyáregységének inunkaseilátási felelőse. 2. Aszod: dr. Cseiőtei László kertészmérnök, a Gödöllői Agrár­tudományi Egyetem tanszékvezető tanára. 3. Túra: Bozsó Lásztóné mezőgazdasági munkás, a Zsámboki Egye­sült Zöldmező Tsz raktárosa. 4. Gödöllő: Cservenka Ferencné munkás, az MSZMP Pest megyei Bizottsága első titkára. 5. Nagykáta: ür. Vámos Marietta orvos, körzeti orvos. 6. Tápiószele: Matula Pál munkás, a Kohászati Gyárépítő Válla­lat tápiószeiei vasszerkezetek gyáregységének művezetője. 7. Cegléd: Kárpáti Ferenc munkás, honvéd vezérőrnagy, a magyar néphadsereg politikai főcsoportfőnöke, honvédelmi miniszterhelyettes. 8. Albertirsa: Tóth Attiláné technikus, az Albertirsai Dimitrov Tsz szaktechnikusa. 9. Abony: Györc Sándor mezőgazdasági munkás, az Abonyi Ság- vári Endre Tsz elnöke. 10. Nagykörös: Kovács Sándor munkás, a Nagykőrösi Konzervgyár igazgatója. 11. Monor: dr. Varga János állatorvos, a Monori Állami Gazdaság gombai körzetének állatorvosa. 12. Gyömrő: Bata János munkás, a Gyomról Ruhaipari Ktsz elnöke. 13. Vecsés: Béki Ferencné munkás, az üllői Új Tavasz Tsz állat- tenyésztési brigád vezetője. 14. Ocsa: Uitz Mártonné, munkás, a Telefongyár B. gyáregységé­nek raktárkezelője. 15. Dabas: dr. Palotai Sándor orvos, körzeti orvos. 16. Ráckeve: dr. Novak Béla munkás, a Csepel Autógyár vezér- igazgatója. 17. Dunaharaszti: Tarjányi Béiáné tanító, a dunaharaszti 1. sz. ál­talános iskola tanára. 18. Szigetszentmiklós: Gáspár Sándor munkás, a Szakszervezetek Országos Tanácsának főtitkára. 19. Érd: Antal Imre mérnök, a Mezőgép Érdi Vállalatának igaz­gatója. 20. Százhalombatta: Magyar Sándor technikus, a Dunai Hőerőmű Vállalat üzemtechnikusa. 21. Budaörs: Bánáti Gézáné tanár, a biatorbágyi 2. sz. általános iskola tanára. 22. Budakeszi: Tausz János tisztviselő, az IBUSZ vezérigazgatója. 23. Pilisvörösvár: Manhertz József munkás, a Pilisvörösvári Ásvány­bánya esztergályosa. Nagy Imre technikus, a PEVDI pilisszentiváni üzemegységének villanyszerelő csoportvezetője. 24. Szentendre: S. Hegedűs László földműves, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának titkára. 25. Szentendre: Réger Antal tanár, a Magyarországi Német Dol­gozók Demokratikus Szövetségének főtitkára. 26. Dunakeszi: Peták Tibor mérnök, a MÁV Dunakeszi Jármű­javító Vállalat főkonstruktőre. 27. Vác: Tomecskó Ferencné mezőgazdasági munkás, a sződd Egyesült Virágzó Tsz brigádvezetője. Díváid Béiáné laboráns, az MTA Vácrátóti Botanikus Intézetének laboránsa. 28. Vác: Nagy Miklós mérnök, a Kulturális Kapcsolatok Intézeté­nek elnökhelyettese. 29. Szob: Barát Endre tanító, az MSZMP Váci Járási Bizottságának első titkára. ____________________________ vi selőjelöltek a következők: Budapest 1. I. kerület: Barcs Sándor új­ságíró, az MTI vezérigazgatója. 2. I. kér.; Inokoi János tech­nikus, a Kohó- es Gépipari Ter­vező Vallaiat igazgatója. 3. n. kér.: ur. Pneszol Olga munkás, a Közalkalmazottak bzakszervezetének főtitkára. 4. 11. kér.: dr. Trauunami Rezső mérnök, nyugdíjas, a Hazafias Népfront budapesti bizottságának elnöke. 5. II. kér.: dr. Pesta László or­vos, nyugdíjas, a Vöröskereszt budapesti szervezetének elnöke. 6. 1H. kér.: Boros Béla munkás, a KISZ budapesti bizottságának első titkára. 7. ILI. kér.: Dési Zoltánná mun­kás, a Budapesti Harisnyagyár munkása. 8. III. kér.: Mezei László mun­kás, a Budapesti Rádiótechnikai Gyár szerszámkészítője. Németh Endre munkás, a Me­chanikai Mérőműszerek Gyára csoportvezetője. 9. III. kér.: Korpái Jánosné munkás, a Pamutnyomóipari Vál­lalat textilfestő gyárának cso­portvezetője. 10. IV. kér.: Németh Károly munkás, az MSZMP Központi Bi­zottságának titkára. 11. IV. kér.: Varga István mun­kás, az Újpesti Gépelemgyár la­katosa. 12. IV. kér.: Pióker Ignác mun­kás, nyugdíjas. 13. V. kér.: dr. Horváth Richárd rk. lelkész, a Katolikus Szó fő- szerkesztője, az Országos Béke- tanács Katolikus Bizottságának főtitkára. 14. V. kér.: dr. Nezvál . Ferenc munkás, nyugdíjas. 15. VI. kér.: Sarlós István ta­nár, a Hazaiias Népfront orszá­gos lanacsanaK főtitkára. 16. VI. kér.: Petrovxts Emil ze­neszerző, a Liszt Ferenc Zenemu- veszeti Főiskola tanára. 17. VII. kér.: Pethő Tibor újság­író, a Magyar Nemzet főszerkesz­tője. 18. VH. kér.: Avar István szín­művész, a budapesti Nemzeti Színház tagja. 19. VII. kér.: Dar vasi István új­ságíró, a Magyar Hírlap főszer­kesztője. 20. Vili. kér.: Szálai Géza mun­kás, a Ganz-MAVAG vésnöke. 21. Vin. kér.: dr. Vida Miklós mérnök, a Fővárosi Gázmüvek műszaki igazgatója. 22. VIII. kér.: dr. Kaposvári Jú­lia orvos, a Semmelweis Orvos- tudományi Egyetem adjunktusa. 23. Vül. kér.: dr. Uüvardi Ká- rolyné munkás, a Taurus Gumi­ipari Vállalat MSZMP-bizottságá­nak titkára. 24. IX. kér.: dr. Bognár József közgazdász, az MTA Világgazda­sági Kutató intézet igazgatója. 25. IX. kér.: Horváth Sándorné munkás, a Magyar Gyapjúfonó- es Szövőgyár csoportvezetője. Tanács Ferencné munkás, a Bu­dapesti Csokoládégyár gépmes­tere. 26. IX. kér.: Tóth István mun­kás, a Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szakszervezetének fő­titkára. 27. X. kér.: Csömör Ferenc munkás, a X. kerületi munkásőr­ség parancsnoka. 28. X. kér.: dr. Orbán László jogász, kulturális miniszter. 29. X. kér.: Lakatos József né munkás, a Phylaxia Oltóanyag- és Tápszertermelő Vállalat műszaki ügyintézője. 30. XI. kér.: dr. Pongrácz Kál­mán munkás, nyugdíjas. 31. XI. kér.: dr. Király István tanár, az Eötvös Loránd Tudo­mányegyetem tanszékvezető ta­nára. 32. XI. kér.: Katona Imre mun­kás, az MSZMP Budapesti Bizott­ságának első titkára. 33. XI. kér.: Vass Istvánná munkás, nyugdíjas, az Országos Béketanács alelnöke. 34. XI. kér.: Retezi Károly mun­kás, az Április 4. Gépipari Mű­vek csoportvezetője. 35. XII. kér.: dr. Tóth János tanár, az MSZMP xn. kerületi Bizottságának első titkára. 36. XII, kér.: dr. Szabó Kálmán közgazdász, a Marx Károly Köz­gazdaságtudományi Egyetem tan­székvezető tanára. 37. XII. kér.: Bí^ó Imre rk. lel­kész, a farkasréti' lelkészség ve­zetője. 38. Xin. kér.: Kádár János munkás, az MSZMP Központi Bi­zottságának első titkára. 39. xm. kér.: Tóth Rozália munkás, a Szék- és Kárpitosipa­ri Vállalat munkása. 40. Xin. kér.: Kovács Károly munkás, az MSZMP XIII. kerü­leti Bizottságának első titkára. 41. XM. kér.: Venéczi János munkás, az MSZMP Központi El­lenőrző Bizottságának titkára. 42. XM. kér.: Kelen Béla mun­kás, az E<sti Hírlap főszerkesztője. 43. XIV. kér.: Gajdos Ferenc munkás, a Danuvia Szerszám- és Készülékgyár marósa. Oláh Sándor munkás, a Tele­fongyár csoportvezetője. 44. XIV. kér.: Gyurkó László iró, a Huszonötödik Színház igaz­gatója. 45. XIV. kér.: Kaszai Imre mun­kás, a MÁV Hámán Kató Vonta­tási Főnökség mozdonyvezetője. 46. XIV. kér.: Bodonyi Pálné munkás, a Hazafias Népfront bu­dapesti bizottságának titkára. 47. XIV. kér.: Szávó Béla mun­kás, a XIV. kerületi Tanács el­nöke. 48. XV. kér.: Sándor József munkás, az MSZMP Központi Bi­zottságának osztályvezetője. 49. XV. kér.: Gáspár istvánné munkás, a Budapesti Finomkö­töttárugyár varrónője. Kóczián Jánosnc munkás, a Növényolajipari és Mosószer- gyártó Vállalat munkása. 50. XV. kér.: Somogyi József szobrászművész, a Képzőművé­szeti Főiskola tanára. 51. XVI. kér.: dr, Kisr. Anna orvos, a XVI. kerületi szakorvosi rendelőintezet osztályvezető főor­vosa. 52. XVI. kér.: Riss Jenő mér­nök, a Budapesti Közlekedési Vállalat vezerigazgató-helj'etíese. 53. xvn. kér.: dr. Káldy Zol­tán ev. lelkész, a Magyarurszagi Evangélikus Egyház elnök-püspu- ke. 54. XVII. kér.: Mateovics Jó­zsef munkás, a Mezőgazdasagi Gépgyártó és Szolgáltató Vállalat igazgatója. 55. XVIII. kér.: Bartalos Mi- liályné munkás, a Pamutnyomó­ipari Vállalat KLSTEX gyáregy­ségének fonónője. Oláh Tóth Lászlóné munkás, a Pamutfonóipari Vállalat Lőrinci Fonógyárának segédművezetője. 56. XVIII. kér.: Benjámin László munkás, költő, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tudományos fő­munkatársa. 57. XVIII. kér.: Szépvölgyi Zol­tán munkás, a Fővárosi Tanács elnöke. 53. XIX. kér.: dr. Mo-lnár Endre közgazdász, az MSZMP Budapesti Bizottságának titkára. 59. XIX. kér.: Pólyák János munkás, nyugdíjas. 60. XX. kér.: dr. Csendes Bélá- né tanár, a XX. kerületi Ady Endre úti általános iskola igaz­gatója. 61. XX. kér.: CsiJlik András mérnök, az MSZMP XX. kerületi Bizottságának első titkára. 62. XX. kér.: Gyarmati János munkás, az Építőipari Gépesítő Vállalat igazgatója. 63. XXL kér.: Kárpáti Márta mérnök, a Papíripari Vállalat személyzeti-szociális igazgatója. 64. XXI. kér.: Kollár József munkás, a Cseoel Vas- és Fém­művek Motorkerékpárgyárának főművezetője. 65. XXI. kér.: Gyen es András munkás, az MSZMP Központi Bi­zottságának titkára. 66. XXn. kér.: Sólvomi Gyuláné tanár, a Soós István Élelmiszer­ipari Szakközépiskola tanára. 67. XXn. kér.: dr. Molnár B*fa mérnök a Kertészeti Kutató In­tézet főigazgatója. Baranya megye 1. Pécs: Aczél György munkás, a Minisztertanács elnökhelyettese. 2. Pécs: Deutsch Erzsébet mun­kás, a Pécsi Kesztyűgyár varró­nője. 3. Pécs: Horváth Lajos munkás, a Baranya megyei Tanács elnö­ke. 4. Pécs: dr. Földvári József jo­gász, a Pécsi Állam- és Jogtu­dományi Egyetem dékánja. 5. Pécs: Csserna Sándor mun­kás. a Mecseki Ércbányászati Vállalat csapatvezető vájára. 6. Szentlőrinc: Németi István tanító, a 'Dicsérdi általános isko­la igazgatója. 7. Péosvárad: Forgó József me­zőgazdasági munkás, az újpetrei Petőfi Tsz sertésgondozója. Ifj. Pintér István mezőgazdasági munkás, a belvárdgyulai Közös Üt Tsz géplakatosa. 8. Mohács: Halasi Lajosné mun­kás, a Mohácsi Öntöde magké­szítője. 9. Mohács: Vovics János me­zőgazdasági munkás, nyugdíjas. 10. Siklós: dr. Szabó József me­zőgazdasági munkás, a Baranya megyei Népi Ellenőrzési Bizott­ság elnöke. 11. Sellye: Kustra Pálné köny­velő, a felsőszentmártoni Zrínyi Tsz főkönyvelője. Gázsity Milutinné mezőgaz­dász, a drávasztárai általános is­kola tanára. 12. Szigetvár: Kasó József me­zőgazdasági mérnök, a Szigetvári AlLami Gazdaság igazgatója. 13. Sásd: Píüktó Sándor mun­kás, nyugdíjas. 14. Komló: Jazbinsek Vilmos munkás, a Mecseki Szénbányák területi főmérnöke. Búcs-Kiskun megye 1. Kecskemét: Nyers Rezső munkás, az MTA Közgazdaság­tudományi Intézet igazgatója. 2. Kecskemét: Bori Gyuláné munkás, a Kecskeméti Konzerv­gyár szakmunkása. 3. Kecskemét: dr. Molnár Fri­gyes tanító, a SZÖVOSZ elnöke. 4. Kunszentmiklós: Selyem Zsig- mond földműves, & kunszeixtmik- lósi Egyetértés Tsz elnöke. 5. Lajosmizse: Czégai Valéria munkás, a lajosmizsei ÁFÉSZ bolti eladója. Szendi Terézia munkás, a la­josmizsei Kossuth Szakszövet­kezet fóliaüzemének betanított munkása. 6. Izsák: dr. Várkonyi Imre rk. lelkész, az Actió Catholica orszságos igazgatója. 7. Tiszakécske: Angyal János tanár, a tiszakécskei n. sz. ál­talános iskola igazgatója. 8. Kiskunfélegyháza: Besze Lászlóné tanár, a Kiskunfélegy­házi Mezőgazdasági és Élelmi- szeripari Szakmunkásképző In­tézet tanára. Dr. Klazsik Györgyné orvos, kiskunfélegyházi iskolaorvos. 9. Kiskunmajsa: Fáik Miklós • mérnök, a Nagyalföldi Kőolaj­és Földgáztermelő Vállalat üzem­vezetője, Szánk. 10. Kiskunhalas: Nagy Csaba munkás, a Dél-Bács megyei Víz­mű Vállalat vezetője. 11. Tompa: Ispánovits Márton munkás, a Bács-Kiskun megyei MÉSZÖV elnöke. 12. Jánoshalma: Rauscher Györgyné munkás, a Mélykúti Vegyesipari Ktsz dolgozója. 13. Baja: dr. Gajdócsi István földműves, a Bács-Kiskun megyei Tanács elnöke. 14. Bácsalmás: dr. Ortutay Gyu­la tanár, az MTA Néprajzi Ku- tó Csoportjának igazgatója. 15. Gara: Mándics Mihály ta­nár, a Magyarországi Délszlá­vok Demokratikus Szövetségé­nek főtitkára. 16. Kalocsa: Tóth Ferencné mun­kás, a Kalocsai Sütőipari Vál­lalat sütőipari munkása. 17. Hajós: Raffai Sarolta taní­tónő, írónő, a kalocsai járási könyvtár könyvtárosa. 13. Dunavecse: Boza József mezőgazdasági mérnök, az MSZMP Kalocsa járási bizott­ságának első titkára. 19. Kecel: Vincze József föld­műves, a soltvadkerti Jóremény­ség Szakszövetkezet elnöke. 20. Kiskőrös: dr. Juhász Tibor jogász, a Bács-Kiskun megyei Ügyvédi Kamara elnöke. llékés megye 1. Békéscsaba: Kovács Pál munkás, nyugdíjas. 2. Békéscsaba: Skaliczki Ka­ró lyné munkás, a Békéscsabai Tégla- és Cserépipari Vállalat munkása. 3. Gyula: Szigeti Gábomé mun­kás, a Gyulai Harisnyagyár munkása. Szőke Józsefné munkás, a Gyu­lai Harisnyagyár munkása. 4. Sarkad: Kovács István munkás, a MEDOSZ főtitkára. 5. Kétegyháza: Sebesi Lászlóné tanító, a kékegyházi általános iskola tanítója. 6. Mezőkovácsháza: Fajó La­josné mezőgazdasági munkás, a M agyar bánhegyesi Tsz Közös Vállalkozás keltetőjének munká­sa. Fekete Lászlóné mezőgazdasági munkás, a mezőkovácsházd Új Alkotmány Tsz baromfigondozó­ja. 7. Baittonya: Púja Frigyes mun­kás, külügyminiszter. 8. Orosháza: Németh Ferenc munkás, az Orosházi Mezőgaz­dasági és Szolgáltató Vállalat esz­tergályosa. 9. Orosháza: Klaukó Mátyás me­zőgazdasági munkás, a Békés me­gyei Tanács elnöke. 10. Szarvas: dr. Kovács Gábor mezőgazdasági mérnök, a Szarva­si öntözési Kutató Intézet igaz­gatója. 11. Szarvas: Varga Zsigmond ta­nár, a gyomai általános iskola igazgatója. 12. Szeghalom: Bálint istvánné mezőgazdasági munkás, a Fővá­rosi Ruhaipari Vállalat szeg­halmi teledének vezetője. 13. Vésztő: dr. Szentkereszty Tamás fogorvos. 14. Békés: Balogh László me­zőgazdasági munkás, a békési Egyetértés Tsz elnöke. 15. Mezőberény: Zolnai László munkás, az MSZMP mezőberény! községi bizottságának titkára. Borsod megye 1. Miskolc: Cseterká Lajos ta­nító, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára. 2. Miskolc: dLr. Déváid József orvos, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vezető kórház osztály- vezető főorvosa. 3. Miskolc: Hámori József tech­nikus, a Lenin Kohászati Művek nagyolvasztó gyárrészleg koho- üzemének üzemvezetője. Kalló István munkás, a Lenin Kohászai Müvek középhenger- müvének előhengerésze. 4. Miskolc: Nagy Sándorné munkás, a Pamutfonóipari Vál­lalat miskolci gyárának fonó- előmunkása. 5. Miskolc: Lázár György tech­nikus, a Minisztertanács elnöke. 6. Miskolc: Hargitai Agnes mér­nök, a DIGEP kábelsodró gép szerkesztési osztályának gyárt­mány tervezői e. 7. Miskolc: Simon Gábor mér­nök, a Borsodi Állami Építőipari Vállalat házépítő kombinátjá­nak vezetője. 8. Felsőzsolca: Lefler István munkás, a Borsodi Sörgyár esz­tergályosa. 9. Sajószentpéter: Hornyák Ist­vánná munkás, az Üvegipari Művek Sajószentpéter! Üveggyá­ra szálhúzó csoportvezetője. 10. Kazincbarcika: Ollári István üzemmérnök, a BOTA gyárve­zetője. 11. özd: Mráz Tibor mezőgazda- sági munkás, a Putnoki Bánya­üzem királdi aknájának főakná­sza. 12. Putnolc:. Farkas Pál földmű­ves, a putnoki Egyetértés Tsz el­nöke. 13. Özd: Nemeslaki Tivadar munkás, a Szakszervezetek Or­szágos Tanácsa főtitkárhelyettese. 14. Szendrő: Forgony László munkás, az Országos Érc- és Ás­ványbánya rudabányai üzemének vájára. 15. Edelény: Éliás Józsefné munkás, a Magyar Vöröskereszt edelényi járási titkára. Dr. Sándor Dezső mezőgazda- sági munkás, az edelényi nagy­községi közös tanács elnöke. 16. Szikszó: Hegyi Imre tiszt­viselő, a Hazafias Népfront Bor- sod-Abaúj-Zemplén megyei bi­zottságának titkára. 17. Encs: Simaházi Sándor me­zőgazdasági munkás, a Borsod- Abaúj-Zemplén megyei Tanács vb encsi járási hivatalának el­nöke. 18. Sátoraljaújhely: Palásti Jó­zsefné tanár, a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos gimnázium és egészségügyi szakközépiskola ta­nára. Szabó Györgyné tanár, a sátor­aljaújhelyi Petőfi Sándor általá­nos iskola tanára. 19. Sárospatak: dr. Beckl Sán­dor munkás, államtitkár, az Or­szágos Testnevelési és Sporthiva­tal elnöke. 20. Cigánd: dr. Németh Pál me­zőgazdasági munkás, az MSZMP Sátoraljaújhelyi Járási Bizottsá­gának első titkára. 21. Szerencs: Feleki Istvánné mezőgazdasági mérnök, a Sze­rencsi Állami Gazdaság közgaz­dásza. 22. Tokaj: Ats Károly munkás, a Tokaj-Hegyaljai Állami Gazda­ság és Borkombinát kerületvezető üzemmérnöke. 23. Lcninváros: dr. Bodnár Fe­renc mezőgazdasági munkás, az MSZMP Borsod-Abaúj-Zempién megyei Bizottságának első tit- kárr. 24. Mezőcsát: Törő Sándor me­zőgazdasági mérnök, a Feisőzsol- cai MEZŐGÉP Vallaiat mezőcsáti gyáregységének igazgatója. 25. Mezőkeresztes: Kiss Imre munkás, a mezőkeresztes! AFESZ-igazgatóság elnöke. 26. Mezőkövesd: Boliók Józsefné munkás, a Mezőkövesdi Háziipari Szövetkezet műszaki ügyintézője. C'songrútl megye 1. Szeged: Apró AntaJ munkás, az országgyűlés elnöke. 2. Szeged: Süli Mikáiyné mun­kás, a Szegedi Konzervgyár szak­munkása. 3. Szeged: Takács Imréné mun­kás, a Szegedi Textiimüvek MSZMP-bizottságának titkára. 4. Szeged: tír. Komócsin Mihály munkás, az MSZMP Csongrád me­gyei Bizottságának első titkára. 5. Szeged: dr. Petri Gábor or­vos, a Szegedi L sz. Sebészeti Klinika igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanár. 6. Mórahalom: Bibék Istvánné mezőgazdasági munkás, a móra- halmi Vörös Október Tsz kerté­szeti szakmunkása. Lóczi Pálné óvónő, az ásotthal­mi napközi otthonos óvoda óvó­nője. 7. Sándorfalva: Juratovics Ala­dár mérnök, a Nagyalföldi Kő­olaj- és Földgáztermelő Vállalat szegedi üzemének üzemvezetője. 8. Kistelek: dr. AntaJffy György jogász, a JATE állam- és jogtu­dományi kar tanszékvezető ta­nára. 9. Csongrád: VaJlyon Aladárné tanár, a csongrádi Kossuth Lajos általános iskola tanára. 10. Szentes: Mag Pál mezőgaz­dasági mérnök, a Szentesi Ba­romfifeldolgozó Vállalat igazga­tója. 11. Csanytelek: Kurucz Márton mezőgazdasági munkás, a szente­si Termál Tsz elnöke. 12. Mindszent: Kertész Sándor­né munkás, a Szegedi Bőrdíszmű Ktsz mindszenti üzemegységének szabász művezetője. 13. Hódmezővásárhely: Győri Imre munkás, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának titkára. 14. Hódmezővásárhely: Papp Gy. I^ász ló né mezőgazdasági munkás, a Hódmezővásárhelyi Állatte­nyésztési Főiskola Tangazdaságá­nak állattenyésztője. 15. Makó: KangyaTka Antal munkás, a Budapesti Mezőgazda- sági Gépgyár makói gyárának igazgatója. 16. Makó: Debreczeni Géza technikus, a KSZV Nagylaki Ken­derfonó Gyáregvségének termelé­si osztályvezetője. Ferenczi József munkás, a föl­déé ki Egyetértés Tsz gépszere­lője. Fejér megye 1. Székesfehérvár: Bondor Jó­zsef munkás, építésügyi és város- fejlesztési miniszter. 2. Székesfehérvár: Tóth József munkás, a Székesfehérvári Köny- nyűfémmű vezető hengerésze. 3. Székesfehérvár: dr. Malay Pál munkás, megyei főügyész. 4. Székesfehérvár: Tisza Kál­mánná munkás, az Állami Gaz­daságok Agrokomplex Vállalatá­nak hegesztője. Roszkopf írén mezőgazdasági munkás, az Agárdi Állami Gazda­ság sertésgondozója. 5. Enying: Bogó Istvánné mező- gazdasági »munkás, a polgárdi Vörös Csillag Tsz kertészeti szo­cialista brigádjának vezetője. 6. Martonvásár: Mórocz Lajos munkás, honvéd vezérőrnagy. 7. Ercsi: Takács Imre közgaz­dász, az MSZMP Fejér megyei Bizottságának első titkára. 8. Dunaújváros: dr. Radnai Éva orvos, a dunaújvárosi rendelőin­tézet körzeti és üzemorvosa. 9. Dunaújváros: Nücs János munkás, a Dunai Vasmű Acélmű­vének főolvasztára. 10. Sárbogárd: Nagypataki Imre mérnök, a Szabadegyházi Szesz­ipari Vállalat igazgatója. 11. Mezőszilas: dr. Pál István állatorvos, a pusztaegresi Hunya­di Tsz üzemi állatorvosa. 12. Mór: Marjanek József mér­nök. a Móri Nagyközségi Tanács elnöke. 13. Bicske: Káli Ferenc tanár, a bicskei Vajda János gimnázium igazgatóhelyettese. Győr-Sopron megye 1. Győr: Gyűrűéi Antal munkás, a Magyar Vagon- és Gépgyár la­katosa. Pál József munkás, a Magyar Vagon- és Gépgyár fémipari al­katrész gyáregységének lakatosa. 2. Győr: Czeglédi Lászlóné mun­kás, a Gardénia Csipkefüggöny­gyár fűzőfejtőnője. 3. G^őr: Marton János tech­nikus, a Rábatext Győri Textil­ipari Vállalatának igazgatója. 4. Győr: Méhes Lajos munkás, a Vas-, Fém- és Villamosenergia- ioari Dolgozók Szakszervezetének főtitkára. 5. Tét: Lombos Ferenc munkás, a Győr-Sopron megyei Tanács elnöke. 6. Pannonhalma: Koczmann Fe­rencné ápolónő, körzeti ápolónő. 7. Mosonmagyaróvár: Makkos Antalné munkás, a Mosonmagyar- óvári Kötöttárugyár MSZMP-bi­zottságának titkára. 8. Mosonmagyaróvár: dr. Varga János mezőgazdasági mérnök, a keszthelyi Agrártudományi Egye­tem mosonmagyaróvári mezőgaz­daságtudományi karának dékán­ja. egyetemi tanár. 9. Csorna: Borbély Gábor ta­nár, a KISZ Központi Bizottságá­nak titkára. 10. Szany: Pájer Imre mezőgaz­dasági munkás, a beledi Előre Tsz elnöke. 11. Kapuvár: Varga B. István földműves, a kanuvári TÖVALL személyzeti előadója. 12. Fertőszentmíklós: Riba Mik­lós munkás, a Petőházi Cukor­gyár főművezetője. 13. Szövő: Szcmerits Ferencné mezőgazdasági munkás, a fertő­menti Április 4. Tsz növényter­mesztője. 14. Sopron: Szigethy Dezső mér­nök, a Soproni Vasöntöde műve­zetője. Tamási László munkás, a Sop­roni Pamutipari Vállalat csoport­vezető-lakatosa. 15. Sopron: Weiszböck Rezsőné technikus, a Soproni Szőnyeg­gyár igazgatója. Hajdú-Bibar megye 1. Debrecen: Bartha István tech­nikus, az MSZMP Debreceni Vá­rosi Bizottságának titkára. 2. Debrecen: or. Szilagyi Gábor tisztviselő, a Debreceni Posta- igazgatóság igazgatója. 3. Debrecen: ur. Bognár Rezső mérnök, a debreceni Kossuth La­jos Tudományegyetem rektora. 4. Debrecen: Kállai Gyula új­ságíró, a Hazaiias Népfront Or­szágos Tanácsának elnöke. 5. Debrecen: Szilágyi Sándor munkás, a Debreceni MÁV Jár­műjavító Üzem hegesztő-csoport­vezetője. 6. Hajdúnánás: Karakas László munkás, munkaügyi miniszter. 7. Hajdúböszörmény: VilmányJ Mária munkás, a Hajdúböször­ményi Textilfeldolgozó Vállalat műszaki osztályvezetője. 8. Téglás: dr. Bártlia Tibor ref. lelkész, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke. 9. Vámospércs: Sarudi Sándor munkás, a vámospércsi Mezőgép Vállalat meósa. Elés Ferenc munkás, a Chemi­cal Nyíradonyi Gyáregységének vegyipari szakmunkása. 10. Balmazújváros: Németh Ist­ván mezőgazdasági munkás, a balmazújvárosi Lenin Tsz elnöke. 11. Polgár: Bacsikai Istvánné ta­nár, a polgári általános iskola igazgatóhelyettese. 12. Hajdúszoboszló: Szűcs Gá­bor munkás, az MSZMP Hajdú­szoboszlói Városi Bizottságának első titkára. 13. Derecske: Tábonszki Gyulá­né tisztviselő, az OTP derecskéi fiókjának vezetője. 14. Létavértes: Rózsa Ernő mun­kás, a létavértesi Aranykalász Tsz villanyszerelője. 15. Biharkeresztes: Nagy Sán­dorjáé technikus, a Komádi Ken­dergyár művezetője. Nagy Gizella tisztviselő, a Bi- harkeresztesi Fa- és Építőipari Szövetkezet munkaügyi előadója. 16. Berettyóújfalu: dr. Schnitz­ler József orvos, egyetemi tanár, a Debreceni Orvostudományi Egyetem II. Sebészeti Klinika igazgatója. 17. Püspökladány: dr. Ambrus István munkás, a Hajdú-Bihar megyei Tanács elnöke. 18. Nádudvar: Szabó István me­zőgazdasági munkás, a Termelő- szövetkezetek Országos Tanácsá­nak elnöke, a nádudvari Vörös Csillag Tsz elnöke. Kévés megve 1. Eger: Fiala Tivadarné mun­kás, az Egri Dohánygyár csoport- vezetője. 2. Eger: Vaskó Mihály mezőgaz­dasági munkás, az MSZMP Heves megyei Bizottságának első tit­kára. 3. Fétervására: Fodor Istvánné tanár, a recski általános iskola tanára. 4. Verpeléti Sas Kálmán mun­kás, a Cement- és Mészművek bélapátfalvi gyára igazgatója. 5. Füzesabony: Vadkerti Mik- lósné mezőgazdasági munkás, a feldebrői Rákóczi Tsz párttit­kára. 6. Kisköre: Úszta Gyula mező- gazdasági munkás, a Magyar Par­tizánszövetség főtitkára. 7. Heves: Hevér Lajos tech­nikus, az Egri Mezőgép Vállalat hevesi gyáregysége igazgatója. 8. Abasár: Eperjesi Iván mun­kás, a Mátraaljai Szénbányák Thorez-üzemének marósa. ». Vámosgyörk: Szabó Imre munkás, a detki Magyar—Bolgár Barátsági Tsz elnöke. 10. Gyöngyös: Nagy Márta munkás, az Egyesült Izzólámpa- és Villamossági Rt. gyöngyösi fél­vezető- és gépgyárának esztergá­lyosa. 11. Lőrinci: Komjáthy Aladár ref. lelkész, a Budapesti Déli Re­formátus Egyházmegye esperese. 12. Hatvan: dr. Novák Pálné orvos, a Hatvan Városi Tanács vb egészségügyi osztályának ve­zetője. Komárom megye 1. Tatabánya: Fock Jenő mun­kás, nyugdíjas. 2. Tatabánya: Jávorkai István munkás, a Tatabányai Keleti n-es Bányaüzem vájára. 3. Tatabánya: Salamon Hugóné tanító, a Tatabányai Városi Ta­nács elnökhelyettese. 4. Oroszlány: Karkus Sándor munkás, az Oroszlányi XXI-es Bányaüzem vájára. 5. Tata: dr. Lakatos Pál orvos, a megyei tüdőgyógyintézet Igaz­gató főorvosa. 6. Nyergesujfalu: dr. Kiss Ist­ván közalkalmazott, a Komárom megyei Tanács elnöke. 7. Dorog: Rétéi Lőrinc munkás, a Dorogi Szénbányák Vállalat Bányagépgyártó Üzem vezetője. 8. Esztergom: YValcz Józsefné tanító, az esztergomi Balassi Bá­lint általános iskola igazgatója. Gárdái Zoltánná műszaki raj­zoló, az esztergomi Bottyán Já­nos Gép- és Műszeripari Szakkö­zépiskola tanára. 9. Komárom: Mérten Lajos munkás, az MSZMP Komárom megyei Bizottságának osztályve­zetője. 10. Kisbér: dr. Técsi János köz­gazdász, a Termelőszövetkezetek Komárom megyei Területi Szö­vetségének titkára. Ndgrád megye 1. Salgótarján: Brutyó János munkás, az MSZMP Központi El­lenőrző Bizottságának elnöke. 2. Salgótarján: Sípos József munkás, a Ganz-MAVAG mátra- nováki gyáregysége előrajzolója. 3. Nagybátony: Szomszéd Gy. István mérnök, a Nagybátonyi Gépüzem Üzemigazgatója. 4. Pásztó: Dancsált Lászlóné munkás, a Váci Kötöttárugyár pásztói gyáregységének igazga­tója. 5. Szécsény: Radies Győzőn é tanár, a szécsényi általános is­kola igazgatója. 6. Balassagyarmat: GéczJ János tanár, az MSZMP Nógrád megyei Bizottságának első titkára. 7. Balassagyarmat: Gajdos Já­nos földműves, a Balassagyarmat és Vidéke ÁFÉSZ igazgatóságá­nak elnöke. 8. Rétság: Vass József földmű­ves, a tolmácsi Lókosvölgye Tsz elnöke. Somogy megye 1. Kaposvár: Szigeti István me­zőgazdasági munkás, nyugdíjas. 2. Kaposvár: Kosztolánczi Já­nosné munkás, a Kaposvári Ru­hagyár varrónője. 3. Kaposvár: dr. Guba Sándor mérnök, a Kaposvári Mezőgazda- sági Főiskola főigazgatója. 4. Kaposvár: Horváth László mezőgazdasági munkás, a nagy­bajomi Lenin Tsz elnöke. 5. Tab: Sári János bognár, a nágocsi Üj Elet Tsz tagja. 6. Siófok: Fecser Péter mérnök, a Siófoki Kőolajvezeték Vállalat igazgatóhelyettes főmérnöke. Klabuzai Miklós mezőgazdasági mérnök, a siófoki Egyetértés Tsz elnöke. 7. Balatonboglár: Klenovics Im­re mezőgazdasági munkás, a (Folytatás a 4. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom