Pest Megyi Hírlap, 1973. augusztus (17. évfolyam, 178-203. szám)

1973-08-24 / 197. szám

I 6 VEST hegy yfírföp 1973. AUGUSZTUS 21., PÉNTEK Járási labdarúgás Gödöllő Mogyoród—Gödöllői Gépgyár SE 2:1, Túra—Péceü. 6:1, Lőrinc SE— Zsámbok 4:2, Erdőkertes—Valkó 7:2, Galgamácsa—Gödöllői Vasas H. 3:2, Galgahévíz—Dány 3:8, Do- mony—Vácszentlászló 3:1, IM Va­sas II.—Verseg 10:0. Budai Diósd—Solymár 6:2, Tirrnye—Tár­nok 1:3, Piliscsaba—Érdi Építők 4:1, Dunai Kőolaj—Nagykovácsi 1:2, Páty—Biatorbágy 0:2, Budake­szi—Pilisszentiván 2:1, Zsámbéki KSK—Pilisvörösvár II. 5:1, Her­ceghalom—Üröm, valamint Zsám- bék—Budaj enő mérkőzés elmaradt. Ráckeve Szigetújfalu n.—Szigetbecse 2:2, Ráckeve—Tököl l :2, Dunavarsány I. kér.—Majdsháza 6:0, Lórév— Délegyháza 2:4, Taksony—Sziget- szentmárton 3:1, . Makád—Kiskun- lacházi ÉGSZÖV 1:1. Bemutató után verseny Az alkotmány napi légi pa­rádé ejtőernyős számainak sze­replői Gödöllőn, az MHSZ bá­zisán készültek fel.-. A bemuta­tó nagyszerűen sikerült. Ezzel még nem ért véget az ejtőer­nyősök szereplése. Augusztus 23—31 között Gödöllőn rende­zik meg az utánpótláskeret számára a bajnokságot. Érde­kessége ennek a versenynek, hogy az első három helyezett részt vesz a szeptember 7-én kezdődő országos bajnokságon. Mától Kajak-kenu idényzáró Ráckevén Az MTI jelentette tegnap: Izgalom előzte meg a ma­gyar kajak-kenu bajnokság hét végi döntőjét, mert jó ideig bizonytalan volt, hogy meg­rendezhetik-e Ráckevén a versenyt. Az indok: egy hónappal ezelőtt az ifjúsági bajnokság mint­egy 1300 résztvevője elég sok „felfordulást” okozott a Duna menti helységben, s ezért Ráckeve vezetői nem akarták engedélyezni a felnőtt bajnokság lebo­nyolítását. Végül mégis felülkerekedett bennük a sport iránti szeretet, így aztán ma 10 órakor az előfutamokkal megkezdődhet a nagy erőpróba. — Hasonlóan az elmúlt évekhez, most is nagy érdek­lődést mutatnak a budapesti és vidéki klubok — tájékozta­tott Cseh Lajos, a szövetség főtitkára. — A 22 számra 29 klub több mint 500 sportoló­ját nevezte. A 18 számból álló világbajnoki program mellett lebonyolítjuk a kenu egyesek váltóját, a kenu hetest, a női kajak egyes és kettes 2000 méteres futamát is.­A bajnokság nemcsak az év legnagyobb hazai ese­ménye, hanem idényzáró is, mert ezt követően már csak kisebb találkozók lesznek. A ráckevei háromnapos mű­sor: péntek: 10 és 14.30 órakor előfutamok; szombat: 8.30 órakor közép­döntők, 15 órakor a hét olim­piai számban és a c—7-ben döntő; vasárnap: 9.30 órakor hét rövidtávú döntő, 14.30 órakor hét hosszútávú döntő. A szerkesztőség megjegyzé­se: Az egy hónappal ezelőtti ráckevei „felfordulásról”, s hogy miként kerekedett vé­gül mégis felül a Ráckevei­ekben „a sport iránti szere­tet” — holnapi számunkban részletesen szólunk. » Újabb meglepetés Aszódi Építők—Kossuth KÉSE 3:1 (1:1). Aszód, 500 néző. V.: Halász. A Magyar Népköztársasági Kupa-mérkőzésen az Aszódi Építők labdarúgócsapata nagy meglepetésre legyőzte az NB I B-ben küzdő Kossuth KFSE-t. A katonai főiskolá­sok könnyedén, a megyei baj­nokságban játszó Építők — Alt László, az alagi versenyló vas Alt László alagi versenylo­vas 53 éves, idestova 38 éve versenyez. Világviszonylatban is ritka sorozatnak számít, 50 éven felüli magyar lovas­versenyző alig akad. Alt Laci bácsit a Mogyorósi-istállónál találom. Kedvesen és barátsá­gosan fogad, korát meghazud­toló fiatalsággal. — Mi a titka ennek a ritka sportpályafutásnak? — Sportszerű életmódot folytatok. Minden versenyre idegileg is felkészülök. Nálunk a versenysúly megtartása a legnagyobb probléma. Nagy adag önfegyelem szükséges. — Mióta lovagol? — 1932-ben az alagi réti pá­lyán Kállai-istállónál kezdtem a tanulóéveket. Az első ver­senyem 1935. augusztus 20-án volt, a Megyeri úton. Győztem egy Kündri nevű lóval. A mai napig 650 versenyt nyertem, de magyar derby díjat még nem nyertem. — Vannak kedvenc lovai? Kezét széttárja: — Minden lovat szeretek, de két ló nagyon a szívemhez nőtt. Gigerli és Alexandri. Az utóbbit 1950 és 51-es években lovagoltam. Franciaországból került ide. Senkinek sem en­gedelmeskedett. Már le akar­Alt László, a Rohony nevű lovon Villám-díjat nyert. Másfél évti­zede készült a kép ... ták lőni. Egyik nap reggel hétkor bementem a boxába, az ajtót becsuktam, mérge­sen vicsorított. Délután kettő­kor közelébe engedett. Utána is csak én bírtam vele, ápol­tam, orvosa voltam. A magyar derbin második helyet értem el vele. A Borka nevű lóval 1941 és 43-ban hat versenyt nyertem. Az ő tulajdonsága, fiatvan résztvevővel Továbbképző-tanfolyam Nagykőrösön ötnapos labdarúgó-játékvezetői tanfolyamot rendeztek Nagykőrö­sön. Mintegy 60 játékvezető vett részt a továbbképzésen. Az elmé­leti előadások és szabályviták után a sporttelepen gyakorlati foglalko­PEST 1*EGYEI HÍRLAP B Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: DR. LÖKÖS ZOLTÁN Főszerkesztő-helyettes SÁGI AGNES Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: CSOLLANY FERENC Szerkesztőség: VIH., Somogyi Béla u. 6. n. em. Postacím: 1951 Budapest Kiadóhivatal: VIII., Blaha Lujza tér 3. Postacím: 1959 Budapest A szerkesztőség éá a kiadóhivatal központi telefonja: 343—100, 142—220. Titkárság: 140—447. Előállítja: Szikra Lapnyomda* Budapest. INDEX: 25 064 Terjeszti a Magyar Posta. Elő­fizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a posta hírlap­üzleteiben és a Posta Központi * Hírlap Irodánál (KHI), Budapest, V., József nádor tér 1. Távbeszélő: 180—850 Postacím: Posta Központi Hírlap Iroda, 1900 Budapest. Elő­fizetési díj 1 hónapra 20 forint. zás is szerepelt a műsoron. A szakmai előadásokat Aranyosi La­jos, Gombás Attila, Halász István és Bokor Elemér tartották. A gya­korlati foglalkozáson újdonságnak számított a különböző távú futó­versenyek, és a szellemi és totó­vetélkedő. A játékvezetők közül Horváth K., Balia J., Csákó J. fu­tásban, Bállá, Szendrő és Hűvé pe­dig a totózásban szereztek díjat. Jutalomban részesültek ezenkívül még Józsa Sándor, Lauber Gyula, dr. Horváth András, Toldi András, Varga András. A tanfolyamot meglátogatta Csiki Károly, a Pest" megyei Sporthivatal munkatársa és Kapuvári Károly, a megyei lab­darúgó-szövetség főtitkára. Bende József, a JT elnöke a szervezésről a legfelsőbb fokon nyilatkozott, (ücsérte a részt vevő játékvezetők komoly magatartását, jó előmenetelét. A nagykőrösiek- nek pedig az a vélemértye, hogy az immár hagyományos játékve­zetői táborozás é^ről évre színvo­nalasabb, tartalmasabb, és jól szol­gálja a bajnoki évre való felké­szülést. Pécsi Sándor Rohamosan közeledik szeptem­ber elseje, a belgrádi úszó-, mű- ugró-, vízilabda- és műúszó-világ­bajnokság kezdete, s ennek meg­felelően az érdekelt sportolók az utolsó előkészületeket tartják. De ez a helyzet a jugoszláv főváros­ban is, ahol a három színhelyen a befejező „simításokat’ végzik, s most már bizonyos, hogy az augusztus 31-én este sorra kerülő ünnepélyes megnyitón minden i teljesen készen lesz. hogy a cél előtt megállt. A maiak közül az Imperialtól levő kanca, a Körönd az egyik reménységünk. Az idén in­dulok vele először. — További tervek? — A versenylovaglást ez év végén szeretném befejezni. Utána edzőként dolgozom to­vább. Az alagi lovasok híresek. Esch nyerte a világon a leg­több derbyt. Gutái hosszú éve­ken át a legjobb lovas volt, technikája és tudása bámula­tos. És Alt László, 38 éve versenyez egyfolytában. Solymosi László érthetően — idegesen kezdtek. Később aztán kiegyenlítődött a küzdelem. A második fél­időben a nagy lelkesedéssel játszó hazai csapat Gendur kapu előtti határozottságával megnyerte a találkozót. Az Építők egész csapata jó tel­jesítményt nyújtott. A KKFSE-ből Öze és Ebedli tel­jesítménye érdemel dicsére­tet. G.: Gendur (3), illetve Ebedli. Néhány nappal ezelőtt az NB IX-es Ceglédi VSE esett ki az MNK-ból, szerdán a Kossuth KFSE jutott erre a sorsra. Mindkét eset­ben alsóbb osztályban ját­szó csapat, Tápiógyörgye és az Aszódi Építők győz­tek. Sok mindenre lehet­ne moist hivatkozni, hogy például: nincs sok kü­lönbség a megyei vagy magasabb osztályban sze­replő együttesek színvona­la között; vagy arra, hogy ezekben az esetekben a magasabb játéktudást a „kis csapatok” hallatlan lelkesedéssel pótolták. Le­het, hogy így van. De fel­vetődik az emberben: va­jon a Ceglédi VSE és a KKFSE esetében nem a Magyar Népköztársasági Kupa lebecsüléséről van sző? Egy nyolcas Megyei totópályázatunk első hetére 657 darab szelvény ér­kezett. A maximumot jelentő nyolcas telitalálatot egy pá­lyázónak sikerült elérnie. A 100 darab totószelvényt pos­tán küldjük el részére. A nyertes: Csorna János, Hévízgyörk, Fürst Sándor u. 54. Azonnali belépéssel felveszünk kőműves, burkoló, lakatos, villanyszerelő, víz-, gáz- és fűtésszerelő, ívhegesztő, ács, vasbetonszerelő, asztalos, tetőfedő és szigetelő, bádogos, festő, parkettás, műanyag- és padlóburkoló. karosszérialakatos, gépkocsiszerelő, könnyűgépkezelő szakmunkásokat, nehézgépkezelőket (E-302-es és E-1005-14-es kotrógépre), gépkocsivezetőt, kisdömpervezetőt, betanított és segédmunkásokat (16. évüket betöltött fiúkat is) rakodókat, kubikosokat Jelentkezni lehet: Prosperitás KSz. munkaügyi osztályán: Budapest IX., Viola u. 45. APRÓHIRDETÉSEK ÁLLAS Felsőfokú végzettséggel rendelkező dolgozókat azonnali felvételre keresünk műszaki és forgalmi íerülesre, vezető- beosztásba ceglédi munkahelyre. jelentkezés: írásban, oneieu'ajzz-al. „AutoRozieiiedés’* jeiigere £>p. óul. Pf. 2. Ltneiuieg érettségi­zett általános admi­nisztrátorodat, gyors- es gepironot — ienet kezciö is — és gya­korlattal rendelkező — gépírni tudó t— pénzügyi elóaaot fel­veszünk. Pest megyei MEK Bp. VIII., Ullói út 4. Személyzeti Osztály. Felvételre keresünk: galvanizálót, betanu­lásra is, általános műszerészt, műszerész szakmára betanulót, préselésre betanulót, Kazánkezelőt, gyors­gépírót, gépíró admi­nisztrátort, gépköny­velőt, anyagbeszer­zőt, segédmunkást. Jelentkezés: Fővárosi Óra- és Ékszeripari Vállalat Munkaügyi Osztályán Budapest IX., Balázs Béla u. 17. sz. _________ _ A Mechanikai Mérő­műszerek Gyára fel­vételre keres fiatal villamosmérnököket és elektrotechnikuso­kat automatika és telemechanikai beren­dezések tervezéséhez, valamint hazai és kül­földi üzembehelyezé­séhez. Felveszünk még rendszertervezőt, üzemszervezőt, belső- ellenőrt, fiatal műsza­ki és közgazdasági technikusokat, gép- és gyorsírókat, műszaki rajzolókat. Hollerith rendszerű géppar­kunkhoz most végzett fiatalokat lyukasztói és kon troli os munka­körbe, esztergályos, marós szakmunkáso­kat, vezérléstechnikai műszerészeket, mű­szerész és forgácsolói munkakörbe férfi és női betanított mu kásákat, kazánfűtőket olajtüzelésű kazánja­inkhoz. Szakképzet- len munkaerő betaní­tását biztosítjuk. Je­lentkezés: Budapest III., Szépvölgyi u. 41. Munkaerőgazdálko­dáson. Telefon: 688 — 030. Angyalföldi KÖZÉRT Vállalat FELVESZ közeljövőben nyíló, korszerű ABC áruházaiba pénztárosnőket, eladókat, segéd­munkásokat. J6 munka­körülmények. Jelentkezés: XIII., Szent István krt. 22., munkaügyi osztály. VOLÁN 1. SZ. Vállalat azonnali felvételre keres: gépkocsivezetőket, rakodómunkásokat. Jelentkezés: 11. sz. Üzemegység Cegléd, Nagykőrös, Nagykáta, Monor, Abony telephelyeken. Targonca- vezetőket, raktári kiadókat. Jelentkezés: 12. sz. Üzemegység. Gödöllő, Dózsa György út 6$. Munkaügy. Telefon: 457/6. A Pilis és Vidéke aFÉ^z. 19/3. szep- vemoer l-i belépéssel íeivetelt hírűéi kd- resKedeimi eiőadoi, ellenőri, valamint ar- ieleios muiiKaKorókre. A munkakörök be- toltésenez erkölcsi di- zonyitvány es érett­ségi szuKséges. Je­lentkezes személyesen vagy írásban az AP.ii.SZ Központi Iro­dáján, 2121 Pilis, Kávái út 1. szám. a Nagykőrösi Gépja­vító es Faipari ' szö­vetkezet keres mér­legképes Könyvelőt beisöellenőri teéndöK ellátására. Jelentkezni lehet: Nagykörös, Szomoki út 94. sz. alatt. ________________ Cs emege Vállalat ABC áruháza felvételre Ke­res eladókat (szak­képzetlent is) áru- es anyagmozgatókat, pénztárosoKai. jelent- Kezes: Bp. XIII., Szent István krt. 3u. A Mecnamkai Mérő­műszereit Gyara Kül­ső-szerelő gyáregysé­ge, belföldi kiemelt létesítmények szere­lésére, valamint ese­tenkénti Külföldi munka végzésére és telephelyi munkára azonnal felvesz pső- szerelö, villanyszeré­lő, lakatos, festő és műszerész szak- és betanított munkáso­kat, valamint segéd­munkásokat. Jelent­kezés: Budapest IX., Illatos u. 7. fszt. 32. Telefon: 276 — 653/6 melléken. Budapesti és Pest megyei Gabonafel­vásárló és Feldolgozó Vállalat Központi Karbantartó üzemé­be azonnali belépés­sel felvesz tmk laka­tosokat, asztalosokat és üzemi konyhára felszolgálót, budapes­ti és Pest megyei munkahelyre. Jelent­kezés: Budapest. IX., Vaskapu u. 41. Köz­ponti Tmk Üzem ve­zetőjénél, telefon; 130 — 803. _______ Budapesti Bőripari Vállalat Üjpesti Bőrgyára FELVÉTELRE KERES: elektro­műszerész, turbinagépész, csőszerelőket, férfi segéd­munkásokat, női segéd­munkásokat. Női segéd­munkások részére szállót biztosítunk. Jelentkezés: Budapesti Bőripari Vállalat, Oj pesti Bőrgyár, munkaügyi osztály. Bp. IV., Váci út 40. Telefon: 292 — 840/194. Villanyszerelő­ipari Vállalat építőipari részlege budapesti és vidéki munkákra felvesz kőműveseket és segédmunkásokat. Jó kereseti lehetőség, . , minden héten szabad szombat. Különélés! pótlék. Kedvezményes utazás és étkezés. Természetbeni szállás vagy szállásköltség. Jelentkezés: Budapest VIL, Síp utca 23. Berunázási Osztály „D” ep. L em. 3. szoba. Gyógyszerraktárba férfi és női -raktári dolgozókat alkalma­zunk. Jelentkezni le­het a Gyógyáruérté­kesítő Vállalat Gö­döllő, Táncsics Mi­hály u. 80. sz. alatt a telepvezetőnél, szombat kivételével. A szobi ÁFÉSZ pá­lyázatot hirdet a Let- kési 9. sz. ital-, Szo- kolyai 144. sz. biszt­ró, a Királyréti közös­kezelésű ital-élelmi­szerbolt szabadkasszás egységek, valamint a 38. sz. szoros elszá­molású vegyesbolt vezetésére^ Részletes pályázati feltételek megtekinthetők Szob, Köztársaság tér 2. 16 évet betöltött lá­nyokat szövő tanuló­nak felvesz a PTM Angyalföldi Szövő­gyár. A betanulási idő 8, ül. 12 hét, ezen idő alatt kb. a havi fizetés 1200 Ft, és papi egy Ft-ért biztosítunk ebedet. Későbbiek folyamán jó kereseti lehetőség, a teljesítménytől füg­gően, 2500 Ft-tól. La­kást minimális térí­tés mellett adunk. Je­lentkezés írásban a gyár munkaerógaz- aalKodásán. 1138 Bp. Szekszárdi u. 19 — 25. Felveszünk: 1. laka­tos szakmunkást ed­zői (korkedvezményes munkakörbe), 1. por­tást, valamint 3. női dolgozókat, jo kere­seti lehetőséget biz­tosító termelői mun­ka mellett. Automata csavargyártó gepek kezelésének betaní­tására. jelentkezes: Csavaripari Vallalat ö. sz. Gyara Bp. III., Szentendrei út 205. Üzemgazdasági cso- port. ____________________ Út javításhoz algyői munkahellyel a Pest megyei Tözegtermelő Vállalat vontatóveze­tőt éá segédmunkáso­kat vesz fel. Jelent­kezés: a vállalat iro­dájában Cegléd, Batthyány u. 2. sz. Azonnali belépéssel felveszünk: gyors­gépírókat és likvidá- cióban jártas köny­velőket. Jelentkezés: a Pest-Komárom-Nóg- rád megyéi Élelmiszer és Vegyiáru Nagyker. Vállalat Munkaügyi Osztályán, Budapest y., Rosenberg házas- pár u. 6. sz. __________ A DÉMÁSZ Ceglédi Kirendeltsége villany- szerelőket, férfi se­gédmunkásokat, EM­PÖRT típusú munka- géphez munkagép­kezelőt, villamosmű kezelői vizsgával ren­delkező elektrikust és hegesztő vizsgával rendelkező üzemla­katost felvesz. Jelent­kezés helye: Cegléd, Kossuth Ferenc u. 63. Budapesti kiemelt munkára keresünk kő­műveseket. ácsokat, kubikosokat, építőipari gépkezelőket. vasbe­tonszerelőket. komp­lex brigádokat is — segédmunkásokat — 1« éves kortól is. Szál­lást. étkezést biztosí­tunk. Jelentkezés: Áp­rilis 4. Építőipari Szö­vetkezet. Budapest VITT.. Auróra u. 23. Munkaügyi osztály. ADÁS­VÉTEL Beköltözhető családi ház eladó Tormásban, Nagykörös, Orgona u. 8. Frd.: Achim A. u. 15. sz. _________________ P— 1U motor, beteg­ség rniatt eladó, rész­letre is. Cegiedbercel, Deák Ferenc u. 17. Alsóörsön vízparthoz közel eladó 2ö3 négy­szögöl szőlő, telek­résszel együtt, meg­osztva is. Érdeklődni lehet: Özv. Cseh Gyu- láné, 8913 Egervár, Lenin út 20, _________ El adó ház, 226 négy­szögöl telekkel. Nagy- köros, Losonczi u. 61. Eladó bajai motor, hidroforral. Cegléd, Desáewffy u. 4.______ 40 7-es Moszkvics le­bontással eladó. Ceg- léd, Vasvári u. 8. 601-es Trabant Limou­sine eladó. Cegléd, Széchenyi úti sorház C/13.___________________ 601 -es Trabant Limou­sine eladó. Cegléd, Széchenyi úti sor­ház 12. P —20-as motor el­adó. Ceglédi Géza u. 3/b._____________■ Fe hér Wartburg Li­mousine CY eladó. Cegléd, Zrínyi u. 38. Családi ház Vácon beköltözhetően eladó. Nyár utca 5. Kovács. CX-es Renault 16-os kifogástalan állapot­ban eladó. Telefon: Vác, 10—042 du. 15 órától. Diákoknak nyugodt tanulási lehetőséggel szoba kiadó. Vác* Április 4. tér 37, I. 1. VEGYES Elcserélném Bp. bel­területi 3 szobás* összkomfortos, főbér­leti lakásomat családi házra vagy hasonló tanácsi lakásra Gö­dön vagy Dunakeszin. Válaszokat: Berty* Szokolya, Fő út.

Next

/
Oldalképek
Tartalom