Pest Megyi Hírlap, 1973. március (17. évfolyam, 50-76. szám)

1973-03-23 / 69. szám

6 s&£Map 1973. MÁRCIUS 23., PÉNTEK KÉZILABDA A Dunakanyar- teremtorna végeredménye Férfi L o. 1. Csömör TSZ SK 10 9 — 1 179-127 18 2. Dunakeszi VSE 10 9 — 1 190-142 18 3. Váci Fonó SK 10 5 1 4 118-115 11 4. Váci Híradás 10 4 1 5 154-173 9 5. BNA SK 10 1 — 9 127-158 2 6. Beloian­nisz 10 1 Női 1 — 9 L Ow 135-188 2 1, Beloian­nisz 9 7 — 2 96-77 14 2. Testvériség 9 6 — 3 99-85 12 3. Váci Forte 9 3 1 5 77-88 7 4. PENOMAH 9 Férfi I 1 n. o. 7 71-93 3 1. GEAC 10 10 —\ -T- 203-138 20 2. Vasas Sí 10 8 — 2 161-137 16 3. P.-vörös­vár SC 10 7 — 3 109- 97 14 4. Nagymaros 10 6 — 4 168-191 12 5. Dunakeszi VSE II 10 5 — 5 136-103 10 6. Kossuth KFSE 10 5 — 5 107- 94 10 7. D.-keszi SE 10 5 — 5 118-126 10 8. Váci Hír­adás H. 10 4 — 6 115-166 8 9. Gyömrő 10 3 — 7 131-172 6 10. Solymár 10 2 — 8 79-184 4 11. Beloiannisz SE II 10 10 81-118 — Férfi m. o. 1. Esze T. SE I 10 9 — 1 140- 80 18 2. Lőrinci SE 10 6 1 3 124- 85 13 3. Botond SE 10 6 — 4 189- 90 12 4. Esze T. SE n 10 4 1 5 103-120 9 5. Zebegény 10 3 — 7 76-101 5 6. Qyömrő ifi 10 1 — 9 62-132 2 Zebegény tői egy büntetőpont levonva. nőí in. o. L V. Forte SE II 12 12 ------- 189- 67.24 2. Gödi TK 12 8 — 4 131-107*16 3. Dunakeszi SE 12 8 — 4 88- 64 16 4. Budakalász 12 8 — 4 184- 81 16 5. V. Forte ifi 12 3 — 9 83-132 6 6. PENOMAH II 12 2 — 10 83-101 4 •L Gödi TK ifi 12 1 — 11 60-120 2 Szigorúbb szakmai követelmények Edzők a vizsgapadban A megyei segédedző-tanfo­lyam első csoportja — har- mincketten — most vizsgázott az elméleti kérdésekből. A többiek — harminchétén — március 31-én felelnek. De ez csak a vizsga egyik része, hi­szen gyakorlati feladatokat ir meg kell oldaniuk, s ezeket a táborokat a sportág jellegé­nek megfelelően, áprilistól rendezik. Mivel a jelentkezők átlag- műveltsége évről évre emelke­dik, s a sportban is növeked­nek a követelmények, a tanfolyamon is fokoza­tosan emelik a mércét. Az előadások a korábbinál na­gyobb anyagot ölelnek fel, s a vizsgáztatók nem . elnézőek. Ennek ellenére a mostani fe_ lelésen csupán öt hallgató nem felelt meg, utóvizsgát' kell tenniük. Több sportág képviselői — ökölvívás, úszás, evezés, ka­jak-kenu, labdarúgás, kézilab­da, torna, lovaglás, röplabda — sajátították el a tudnivalókat, s feleltek, illetve felelnek majd. Már kiküldték a jelentke­zési lapokat az 1973/74. évi segédedzői tanfolyam­ra, melyre a jelentkezési határidő április 30. Még kevés felvételi kérelem futott be a megyéhez, alig tíz. Ez a szám minden bizonnyal a hátralévő időben jelentősen emelkedik majd. Nemcsak az új edzők kép­zése. hanem a régiek tovább­képzése is fontos. Ennek je­gyében azok, akik az 1969/70- es tanévben vizsgáztak, köte­lesek továbbképzésen részt venni. Áprilisban lesz az el­méleti oktatás, majd négyna­pos gyakorlati tanfolyam kö­vetkezik. Eddig harmincketten jelent­keztek. Igaz, az említett tan­évben hatvanketten szerezték meg a segédedzői képesítést, Töröknek csak íél pont kell... A megyei egyéni sakkbajnokság 10. fordulójában csupán három játszmát fejeztek be. Molnár—dr. Tankó 0,5:0,5, Török—dr. Dózsa 9,5:0,5, Lőrincz—Kiszely 1:0. A Ju- ranits—Szálkái, a Búzás—Fábián, valamint a Kovács—Pataki játszma függőben maradt, a Róka—Valenti- nyi találkozót pedig elhalasztot­ták. Az I. osztály élmezőnye: Molnár Fiatal sportág ifjú képviselői A Dunakeszi Vasutas Sport­csarnokban rendezték a me­gyei ifjúsági tollaslabda-baj­nokságot, amely a megyei szö­vetség idei első versenye volt. A fiatal sportág igen tehet­séges 33 ifjú képviselője, szín­vonalas küzdelmet vívott. Ki­emelkedő teljesítményt nyúj­tott Hollói Ágnes (ISG), aki három számban nyert aranyér­met, valamint Kanizslai Gá­bor, aki egyéniben és vegyes­párosban diadalmaskodott, emellett egy harmadik helyet is elhódított. Fiú egyéni: Kanizslai Gá­bor (Dánszentmiklósi SK), 2. Vankovics László (Szentendrei Móricz Zsigmond Gimná­zium), 3. Juhász Sándor (Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium). 4. Marofka Fe­renc (Bem SE). Leány egyéni: 1. Hollói Ag­nes (ISG), 2. Joó Gyöngyi (Bem SE), 3. Sacellotti Györ­gyi (Visegrádi Erdész SK), 4. Molnár Márta (Bem SE). Fiú páros: 1. Vankovics, Lipták, 2. Schubauer, Dub- niczky, 3. Juhász, Kanizslai, 4. Marofka, Füle. Leány páros: 1. Hollói,Sza­bó, 2. Joó, Molnár, 3. Nagy, Sacellotti. Vegyes páros: 1. Hollói, Kanizslai, 2. Sacellotti, Van­kovics, 3. Joó, Marofka, 4. Molnár, Füle. (mesterjelölt) 7, Török 7, Kovács 6 (egy függő), Pataki 5,5 (egy füg­gő), Valentinyi 5,5 (egy elmaradt). Mivel az első osztályú minősítés­hez 7,5 pont szükséges, a II. osztá­lyú Töröknek a hátralevő három játszmából csupán fél pontot kell szerezni ennek eléréséhez. A vidéki elődöntőben az első négy vehet részt. A n. osztályra minősítő verseny élmezőnye: Pál 7, Kasza 7, Tur- Jánszki 5,5, Dévai 5,5, Hufnägel 5, Gyuricza 5. Megyei CSB. L osztály: IM Va­sas—Dunai Kőolaj 7:3, Szentendrei Spartacus—GEAC 3,5:6,5, Dunaha- raszti—Gyömrő 5:5. Az élmezőny: 1. IM Vasas 6, 2. Dunaharaszti 4, 3. GEAC 4 ponttal. n. osztály: Galgamácsa—Öcsa5:7, Gödi TSZ SK—Tápiószentmárton 1,5 :li0,5, Pilisborosjenő visszalépése miatt a Dunakeszi SE szabadnapos volt. Kajakos készülődés Napra és órára kidolgozott, menetrendszerű pontossággal készülnek a kajak-kenuzók az új idényre. A szorgalom, a lel­kesedés és az elszántság arra utal, hogy már ebben, az év- I ben feledtetni szeretnék az olimpián elmaradt aranyat, s erre a legjobb alkalom a tam- perei világbajnokság lesz. Ebben az időszakban a kilo- métergyűjtés a fő feladat: a résztávos edzésekig mintegy 2000 kilométert hagynak ma­guk mögött a versenyzők. A kajakozok napi adagja a na­gyobb: ők két részletben 40— 45 kilométert eveznek, míg a ken űzők és a nők „csak” 30 kilométert lapátolnak. A keretek összeállítása már korábban ismertté vált — so­rukban van a váci Völgyi Pé­ter is —, a kettes egységek összetételében most már vég­leges változásokról lehet írni. A két év előtt kenuvilágbaj­nok: Wichmann—Petrikovits páros szétvált és az olimpián 5. helyen végzett Povázsai— Darvas duóval társulnak. Ezentúl Wichmann Povázsai- val, Petrikovits pedig Dar­vassal indul. Valószínűleg nem versenyez már együtt az ugyancsak világbajnoki arany­érmes Pfeffer—Hollósi női pá­ros sem, de még kérdéses, hogy kik lesznek a társaik. Villanyszerelő, víz- gáz- és fűtésszerelő, kőműves, ács, vasbetonszerelő, asztalos, tetőfedő, bádogos, lakatos, festő, parkettás, burkoló, útkövező, Qutinord szakismerettel rendelkező kőműves és ács szakmunkásokat, kompresszorkezelőket, nehéz- és könnyűgépkezelőt, gépkocsivezetőket, betanított munkásokat és segédmunkásokat (16. évet betöltött fiúkat is), rakodókat, kubikosokat AZONNAL FELVESZÜNK Jelentkezni lehet: a PROSPERITÁS KSZ munkaügyi osztályán Budapest IX., Viola u. 45. egy részük viszont még aktív sportoló, más részük pedig el­került a megyéből. A rendelkezések szerint \ edzői szerződést csak az köthet, akinek minősítése van. Pontosabban csak az kaphat fizetést, aki eleget tett ennek az alapfeltételnek, a minősítés megszerzésének, valamint a háromévenként sorra kerülő továbbképzésen való részvé­telnek. Ha a legtöbb csapatot fog­lalkoztató sportágat, a labda­rúgást vizsgáljuk, akkor kide­rül, hogy a területi bajnokság­ban szereplő együttesek felé­nél nincs minősített edző, de egyre több helyen igyekeznek változtatni a helyzeten. A megyei revizorok a sport­köröknél tartott ellenőrzés so­rán megvizsgálják, hogy valóban csak az arra jo­gosult személy kap díja­zást? Ha ennek ellenkezőjét tapasz­talják, akkor eljárásit indíta­nak. Nagy Zsigmond, a PTS mun­katársa elmondta, hogy ko­rábban az egyesületek nem törődtek megfelelően a szak­ember-utánpótlással. Igaz, a megye sem fordított erre meg­felelő gondot. Az elmúlt esz­tendő jelenítette a határkövet, amikor is megszabták az ed­zők szerződtetésének már ko­rábban említett normáját. Az­előtt nem működtek a megyé­ben ilyen aktívan az edzőbi- zottságok, s a sportköröknek nem kellett beküldeniük a szerződéseket és az edzéster­veket. Tavaly már megköve­telték ezt, s idén még alapo­sabban ellenőrzik a munkát. Furcsa viszont, hogy az 1973-ra esedékes szerző­déskötések még nem ér­keztek be teljes számban a megyei TS-hez. Az egyesületeit hanyagságát mutatja ez, hiszen már ja­nuár 1-től megkötötték a szer­ződést. s bizony lett volna ide­jük a dokumentáció továbbí­tására. Az edzésterveket a külön­böző szakbizottságok átvizs­gálják, s tulajdonképpen ezek adnak alapot a továbbképzés tematikájára. Természetesen nem feledkeznek meg az új, a korszerű edzésmódszerekről tájékoztatni az érdekelteltet. A továbbképzés sorát a bir­kózók nyitották- meg, április 2-án pedig a kézilabdázók kő vetkeznek. A közelmúltban újjáala­kult labdarúgó-edzőbizott- ság, amelynek élére Bacsó Istvár testnevelési főiskolai ad­junktus került — hétfőn tar tóttá ülését, meghatározva < tennivalókat. Az edzők számának növelé se, valamint rendszeres to­vábbképzése elengedhetetlei a sportélet fejlesztéséhez. Kü lönös gondot fordítanak a ki emelt sportágakra — birkózás kajak-kenu, evezés, atlótikí —. hogy versenyzőink tartsák illetve túlszárnyalják eddig eredményeiket. R. L. Kisdobos tornászok A szigetszentmiklósi I. szá­mú általános iskola kisdobos tornászai immár harmadszor nyerték meg a megyei bajnok­ságot. Gere Judit, Fischef Viktória és Pető Katalin most első ízben képviselték az iskola színeit — korábban mások szerepeltek — s mint eredményük mutatja, sikerrel. Rákosi Győzőné pedagógus tanítványai elsőségük révén jogot szereztek arra,- hogy ott legyenek a kisdobos tornászok kaposvári országos viadalán. Alma Ata: A szovjet Tatjana Averina új női gyorskorcsolyázó­világrekordot állított fel a nagy­szerű magashegyi pályán: 1000 mé­teren 1:26.1 másodpercre javította az amerikai Annie Henning régi világrekordját, amely 1,2 másod­perccel volt gyengébb. APRÓHIRDETÉSEK * ALUS Felvételre keresek tv- rádió műszerészt, va­lamint villanyszerelő szakmunkást. Alföldi Árpád, kisiparos, Vác, Rákóczi tér 10 ______ Te hergépkocsivezető- ket alkalmaz a Pest megyei MÉK szent­endrei telepére. Je­lentkezés : a vállalat központjában Buda­pest VIII., Üllői út 4. Telefon: 138—035. Az Ipari Szerelvény és Gépgyár 1371 Budapest. 5. P. 420. Személyzeti és Oktatási Osztálya felvételre keres: szerszám- és célgép­szerkesztőket, gyakorlott n ormát echnoló- gusokat, forgácsolás területén jártas technikusokat, gyakorlattal rendelkező fejlesztő mérnököket, belső ellenőröket, elemző közgazdászokat, kovácsüzemi művezetőket, gyors- és gépírókat. Beton- es Vasbeton­ipari Művek Szentend­rei Gyára (Szentendre. Dózsa György út 2Ó.) felvételre keres azon­nali belépéssel porta­őrt munkakörbe fér­fiakat. valamint nőket lrodatakaritónak. Je­lentkezés a gyár mun- kaüevi osztályán Újpesti külkereskedelmi vállalat kezdő vagy pár éves gyakorlattal rendelkező adminisztrátort és gépkönyvelőt keres. Jelentkezés: BIVIMPEX személyzetin IV., Táncsics Mihály u. 1—3. II. em. 7. Telefon: 292 —930/219-es mellék. Szövetkezetünk keres azonnali belépéssel férfi szabókat, kon­fekcióban jártas gé­pészeket, szabászaid térítőkét és takarítónőt (lehet nyugdíjas is). Jelentkezni lehet: Üj Élet Ruházati Szövet­kezet Budapest VIII., Dobozi u. 5. _________ Co ca-Cola és likőr­palackozó üzemeinkbe könnyen betanulható, tiszta munkára két és három műszakos be­osztásba felveszünk női és férfi dolgozó­kat, targoncavezető­ket. továbbá . egymű- szakra rézművest, szállítómunkást és ko­csikísérőt. Kőbányai Likőrgyár, Budapest, X., Bánya u. 35. (Kőbánya alsó és fel­ső pályaudvartól 5 perc, Pataki tér mel­lett.)___________________ Fa gylalt-mozgóárust felveszünk. Jelentke­zés a Pest megyei Vendéglátóipari Vál­lalat ceglédi Területű Igazgatóság munka­ügyén. Cegléd, Kos­suth u. 10/a.__________ Pe st megyei Gabona­felvásárló Kiskunlac- házi Telepe felvétel­re keres gépkocsive­zetőt. Bérezés kollek­tív szerződés szerint. Jelentkezés: Kiskun- lacháza. Vasút sor. A Cement- és Mészművek Váci Gyára (DCM) zsákgyártó üzemébe felvételre keres lakatos szakmunkásokat, férfi és női gépkezelő segédmunkásokat. Igényjogosult • házaspárok részére hathónapos munkaviszony után bérlakást, egyedülálló férfiak és nők részére modern, I. osztályú munkásszállót biztosítunk. Jelentkezni lehet a gyár munkaügyi osztályánál munkanapokon, 7 órától 15 óráig. Levélcím: Cement- és Mészművek Váci Gvára, munkaügyi osztálya. 2601 Vác. postafiók 94. A szentmártonkátal Kossuth Termelőszö­vetkezet pályázatot hirdet kontírozó és fő­könyvelő-helyettesi munkakör betöltésére. Követelmény: mérleg­képes oklevél és leg­alább 5 éves tsz-köny- velési gyakorlat. Fize­tés a 12/1971. (X. 13.) MÉM. számú rendelet szerint. Gépírói gya­korlattal rendelkezők előnyben. Jelentkezés személyesen a tsz fő­könyvelőiénél, _________ Ép íttetők! Társas-, családi* és hétvégi házak tervezését vál­lalja. oki. építészmér­nök. Vác, Lőwy S. u. 12.__________________ As ztalosokat, kőmű­ves, ács-állványozó, lakatos, kubikos és építőipari férfi segéd­munkásokat felve­szünk. Bp. XI., Szüret u. 15. Mélyfúrási segéd­munkásokat változó munkahelyre felveszünk. Személyes jelentkezés a szükséges iratokkal, szombat kivételével. Felvétel esetén útiköltséget megtérítjük. Vízkutató Uv. Cegléd, Rákóczi út 72. MÁV Gépjavító üzem felvételre keres azon­nali belépéssel: gép­lakatos, esztergályos, marós, vízvézeteksze- relő, bádogos, tetőfe­dő. szerszámélezft. anyagmozgató, beta­nított és segédmunká­sokat. Cím: Budapest XIV „ Tahy út 97 — 101. Bejárat: Tatai út és Fáv út sarokról. Pest megyei Élelmi­szer és Vegyié ru Nagyker. VálL Buda­foki telepére* (Buda­fok— Háros MÁV ál­lomáshoz közel) fel­vesz: gépírni tudó adminisztrátort, érett­ségizett fiúkat, lányo­kat gyakornoknak, szakképzett, betaní­tott vagy kezdő férfi­női kereskedelmi és fizikai dolgozókat: raktáros, árurevizor, csomagoló, kocsikísé­rő munkakörbe. To­vábbá Bp. I. kér. Mé­száros u. 19. sz. alatti (Déli pu-i) nehézáru raktárunkhoz: keres­kedelmi és fizikai dolgozókat. raktári vagy kocsikísérői munkakörbe. Bérezés — szakképzettség­től. munkakörtől függően — közös megegyezés alapján. Jelentkezés —* szom­bat kivételével — személyesen: Buda­pest XXII. kér. Nagy- téténvi út 43. s? alatt. A Budapesti Édességbolt Vállalat azonnali belépéssel felvesz kezdő és gyakorlott eladókat, boltvezetőket és boltvezető- helyetteseket, segédmunkást. Jelentkezés: a vállalat munkaügyi osztályán, Bp. VI., Aradi u. 16. II. emelet.* Telefon: 113—428. Nagykáta Szolgáltató és Vegyipari Szövetkezet főkönyvelői állásra pályázatot hirdet. 5 éves szakmai gyakorlat szükséges. Építőipari gyakorlattal előnyben részesülnek. Érdeklődni lehet: Nagykáta. Szabadság tér 7. Tel.: 14 7. A Ceglédi Vasioari Ktsz. felvesz horizon­téi szakmunkást. Je­lentkezés: Déli út 23. ADÁS­VÉTEL IZS motor eladó Nagykőrös, Biczó Gó­za u. 15. _________ El adó Bajcsy-Zs. u. 8. sz. ház. Érdeklődés délután.______________ El adó ház mellékhe­lyiségekkel, nagy por­tával. Cegléd XI., Öregszőlő 14. Érdek­lődni: Vasárnap dél- előtt, Gálám bosnénál. EÍadó hálószobabútor. Nagykőrös III., Pipa u. 17. 1_______________ El adó sertések, 20 kg-tól 60-ig nagy vá­lasztékban. Cegléd, Deák tér 5/a.________ Vá c, Galamb-köz 6. sz, alatt családi ház, garázzsal, Dunára né­ző eladó. Megtekint- hetö: március 25-ig. Sérült karosszériás Skoda Octávia olcsón eladó. Cegléd, Köz­társaság u. 2. 1/22. Sürgősen eladó CR-es garázsban tartott, jó állapotban levő 1000- es Wartburg gépkocsi. Cegléd, Gupodi u. i!4. Eladó háromezres 11- es kis szuper traktor, 700-as szalagfűrésszel. Cegléd VI. kér. Cse- mő, Lábát dűlő 11. 10 hónapos dober- mann szuka eladó. Hollós u. 21. _________ Re nault 16-os CR-es fehér eladó. Dr. Ko- csis, Abony, tel.: 41. Fürge kerti traktor (gyári) pótkocsival, tartozékokkal és egy P 20-as eladó. Meg­tekinthető bármikor. Behofsits Antal, Verő- ce, Brassói u. 22. Vác-gombási iskolá­nál föld, gyümölcsös eladó • vagy bérbeadó. Négyszögölenként 30 forint. Levélcím: Vass Imréné. 1161 Buda­pest XVL, Szilágyi Dezső utca 23. Eladó szoba, konyha, előszoba és spejz, nyári konyha, azon­nal beköltözhető fél­ház, 90 000 forint készpénz és havi részletfizetésre. Ér­deklődés este 16- tól 20-ig Antaléknál. Felsőgöd, Szabadság tér 6. __________________ El adó azonnal be­költözhető 2 szobás ház, 700 négyszögöl szőlővel, mellékhelyi­ségekkel, kút, villany van. Ára: 70 000 fo­rint. Cím: Tápiószőlős 853, Gyetval Mihály. Kresz előírásai sze­rint felszerelt magán­járó szalagfűrész, tfiosszvágásra alkal­mas) eladó. Vác, Ár- pád u. 22. ____________ El adó ház, Nagykő- rös in., Bogár u. *2. Jáwa Pionér, jó álla­potban, tokozott eladó. Nagykőrös, Zrínyi u. 102. sz.______________ El adó zártkert, 600 négyszögöl. Nagykő­rös, Temető hegyen. Érdeklődni: Nagykő- rös, Várkonyi u. IIP. Váci, belvárosi ház beköltözhetően eladó. Levélben: Budapest XI.. Móricz körtér 10. Alexy. VEGYES ön nem öregszik, de tv-rádió és háztartási gépei Igen. Kössön megállapodást javí­tásra és karbantartás­ra havi 100 Ft-ért! Alföldi Árpád kisipa­ros, Vác, Rákóczi tér 10. Telefon: 11—808. Ipari tanulókat szer­ződtetünk 1973/74. tanévre: kőműves, ács, asztalos, burkoló, festő, villany, viz-gáz- szerelő szakmákban. Kőművesipari tanu­lóknak iparltanuló- otthonl elhelyezést biztosítunk. Előzetes írásbeli jelentkezés: Április 4. Építőipari Szövetkezet, munka­ügyi osztályán. (Buda­pest vili., Auróra u. 33 — 25.) ______________ A tonna Fonó fel­vételt hirdet 15 éven felüli lányok részéra A betanulási Idő 1 hó­nap. Kereset: 1700— 2100 Ft a betanulás után Vidéki lányok részére szállást biz­tosítunk. Cím: PIV. Lőrinci Gyár Buda­pest XVin., Gyömről út W5 — OI____________ Esküvői, menyasszo­nyi, vőlegényi, koszo­rúslányi ruhák köl­csönzése, Budapest VII- Akácfa 27. Méhészet eladó. „Kp. 56 481” Jeligére a kiadóba. ______________ Tö rzskönyvezett, 40 bónapos fekete német dog eladó. Megte­kinthető: szombat, va­sárnap Vecsés, Eötvös u. 9.

Next

/
Oldalképek
Tartalom