Pest Megyei Hirlap, 1966. február (10. évfolyam, 26-49. szám)

1966-02-17 / 40. szám

Két döntetlen, két függő - A13. fordulóval folytatódik - Holtverseny a váci járásban Megkezdődött 1966. évi megyei egyéni sakkbajnokság. A rajt ér­dekes játszmákat hozott. Két mérkőzés döntetlenül végződött, kettő pedig függőben maradt. Magyar—Varga 0:1, Schubert— Fábián függő, Lugosi—Török 1:0, Dózsa dr.—Búzás 1:0, Brandhu- ber—Sziván 0,5:0,5, Grósz—Gasz- n-er 0,5:0,5, Hámor y—H. Tóth függő. A bajnokság ma a sorsolástól eltérően a 13. fordulóval folytató­dik. Ugyanis a Pilisi Bányász négy versenyzője az utolsó fordu­lóban nem találkozhat egymással, ez indokolta a csereberét. A pá­rosítás: Hámory—Varga. H. Tóth—Grósz, Gaszner—Brandhuber, Sziván— Dózsa dr., Búzás—Lugosi, Török— Schubert, Fábián—Magyar. ★ Tökölön a KSK. a szakmaközi bizottság és a KISZ községi sakk­versenyt írt ki. Az első forduló 35 indulója között legnagyobb számban az úttörők voltak. A fia­talok többségét a szülők is elkí­sérték a versenyre. Két testvér­pár is asztalhoz ült, a Vilkov és a Tóth fiúk. A jól sikerült első fordulót vasárnap újabb vetélke­dő követi. Sőt tervbe vették, hogy lebonyolítják az utcák közötti sakkbajnokságot is. S AKK-K AVALKÁD Dózsa János dr., a Pilisi Bá­nyász sakkozója jól vette az első akadályt. A szentendrei járás úttörő baj­nokságán a megszerezhető 20 pontból 19.5-et gyűjtöttek a duna- bogdányi fiúk. Közülük Rudolf Ferenc, Kovács Lajos és Rudolf Mihály 100 százalékos sikerrel sze­repelt. Frissen és ötletesen ját­szott Gsenki Lajos, a második he­lyezett Pomáz II., valamint Szen­ti. László és Szenti István Po­máz I. játékosa is. Természetesen a lányoknál nem volt ilyen magas a színvonal. Itt a kisoroszi csapat végzett az élen Pomáz n és Leányfalu előtt. A legeredményesebb a szigetmonos­tori Szalai Éva volt, aki mind az öt mérkőzését megnyerte. ★ A váci járási csapatbajnokságon nyolc együttes vetélkedett. Költ­ségkímélés céljából körzetesítve bonyolították le a kétfordulós küzdelmeket: Kisalagon, Veres­egyházon. Alsógödön, Dunakeszin és Vácott. A Fóti Vasutas és a Váci Gim­názium I. holtversenyben végzett az élen 43,5 ponttal. Mészáros László tanár, a váci gimnazisták vezetője sportszerűen felajánlotta, hogy február 27-én elutaznak Kis- alagra, véglegesen tisztázni az aranyérem sorsát. A járási sakkszövetség dicséret­ben részesítette a Váci Gimná­zium, Fóti Vasutas és a Váci Gépipari Technikum szakosztá­lyát a jó felkészültségükért. Szárazon Szorgalmasan készülődnek a Csepel Autó OB I-es vízi­labdázói. A heti kilenc edzés közül hármat Budapesten az Eötvös Gimnázium tornater­mében végeznek. Erőnléti, gimnasztikái gyakorlatok sze­repelnek műsoron. Hatszor pedig a margitszigeti Sport­és vízben uszodában a vízben gyakorol­nak. A jövő hónaptól növek­szik a víziedzések száma, majd teljesen megszűnik a tornatermi gyakorlás. Az OB I rajtja május 7—8-án lesz, addig különböző edzőmérkő­zéseket vívnak. A tervek sze­rint egy jugoszláv csapattal is megmérkőznek. Viareggioban lezajlott az ifjú­sági nemzetközi labdarúgó torna második fordulójának néhány mérkőzése. Ezek alapján a CSZKA Szófia, a Juventus, a Mi­lan már bejutott a negyeddöntő­be. Ugyanide került a Dukla Praga csapata is. Eredmények: Dukla Praga—Napoli 1:0, mivel az első mérkőzést a Napoli nyerte 2:l-re. 11-esekkel döntötték el a továbbjutást, s ebben a csehszlo­vák játékosok bizonyultak jobb­nak. MS?- .. ÍTiCK. • . A Még itt a tél, mégis olcsóbb! TÉLI VÁSÁR RUHÁZATI CIKKEKBŐL 1966 FEBRUÁR 14-26-Ifi iL||L 20-40 SZÁZALÉKOS ÁRENGEDMÉNY! Március ötödikén kezd a Vasutas Március 6. a labdarúgó NB II tavaszi nyitányának hiva­talos időpontja, három mér­kőzés azonban már szomba­ton, 5-én sorra kerül. Ekkor kezd az újonc Ceglédi Vas­utas is, az első fordulóban Kecskemétre látogat. Újság a csapat házatáján, hogy megválasztották a szak­osztályvezetőséget. Az első csapat edzője Elekes József, a másodiké Darányi László. A Vasutasok elsősorban kör­nyékbeli edzőpartnerekkel vívnak előkészületi mérkő­zéseket a rajt előtt. A megyebajnokságból ki­esett Ceglédi Építők Gyér Károly edző irányításával január 19-e óta gyakorol. Hegedűs, Hajdú és Milus szögre akasztotta cipőjét, s a megszűnt Spartacus szak­osztályából nyolcán erősítik a csapatot. Az Építők ezzel a tervvel rajtol a területi via­dalon: visszajutni a megyei I. osztályba. ÚJ SPORTKÖNYVEK Az elmúlt napokban több új sportkönyv jelent meg a könyves­boltok kirakataiban. A Húsz év a palánk alatt című műnek Greminger János és Si­mon János, a két volt sokszoros kosárlabda válogatott játékos a szerzője. Granek István írta a Kajakozás- kenuzás című szakkönyvet. Az Énekes, Dobránszky írói kettős az ökölvívás című könyvben a sport­ág történetét ismerteti. Dr. Büchler Róbert Pszichológia 1. sz. kötete a pavlovi kutatások­ra épülő materialista pszichológia alapfogalmain kívül részletesen tárgyalja azokat a lélektani tör­vényszerűségeket, amelyeknek az iskolai testnevelésben és a sport- tevékenységben különleges szere­pük van. Munkaközösség: dr. Bárány István, Bállá Béla és Schlenker Antal írta a gyakorló sportokta­tóképző tanfolyamok „útmutató­ját” Úszás, műugrás, vízilabdá- zás címmel. Izgalmas történetet mesél el Radovan Kuchat csehszlovák író A tíz meredek sziklafal című mű­vében. Flórián Tibor új sakk-könyve: Védekezés és ellentámadás. A Vásárvárosok Kupa sorozatá­nak nyolcaddöntőjében a Mün­chen 1860 4:1 (2:1) arányban le­győzte visszavágó mérkőzésén a svájci Servette csapatát. Mivel az első mérkőzés 1:1 volt, a nyugat­német együttes került a negyed­döntőbe. Az Egyesült Izzó Gépgyára esztergályos, marós szakmun­kásokat, valamint betanult esztergályos és ma­rós munkaerőket keres fel­vételre. Jelentkezés a gyár személyzeti osztályán, szombat kivételével naponta 8—14 óráig. Budapest IV., Szilágyi u. 26. Rákospalota — Újpest vasútállomás mellett Tovább}ufó ff a Dózsa a WK-ban Ú. Dózsa—1. FC Köln 4:0 (1:0) Tavaszias időben 30 ezer néző előtt került sor az Új­pesti Dózsa—1. FC Köln VVK visszavágójára. Az első percben inkább a Köln veszélyeztetett, az Új­pesti Dózsa nehezen kapott lábra. A 13. percben mintasze­rű akció meghozta a Dózsa el­ső gólját, melyet Dunai II. ér­tékesített. A Dózsa sokat tá­madott a Köln jól állta a sa­rat. Gyors góllal kezdődött a második félidő, a 47. percben Kuharszky beadását Sólymost levette, Bene közvetlen közel­ről a jobb sarokba lőtt. A 62. percben a kölni védelem hibá­zott, kapus kirúgás után Ku­harszky elcsípte a labdát s a kapus mellett a hálóba he­lyezte, 3:0. A 70. percben Ká­poszta előretört, középre adta a labdát, Bene beletette a lá­bát 4:0. Az utolsó percekben Noskó hátulról elkaszálta Löhrt, a játékvezető II-est ítélt Pott lövését azonban Szentmihályi kiütötte. A futballkirály kozmetikai szalonja Alfredo di Stefano, az „öregedő9* spanyol futballktrály, jelenleg a barcelóniai Real Club tagja, Mad­ridban kozmetikai szalont nyitott. Az üzletet felesége vezeti, miköz­ben Alfredo Barcelónában a „zöld gyepen” küzd. Ügy mondják, rö­videsen hazatér Madridba, első nagy futballsikereinek színhe­lyére. Lehet, hogy teljesen fel­hagy a labdarúgással. Annyi bi­zonyos, hogy a kozmetikai inté­zetét nem kevesebb mint 5 millió peseta (350 ezer svájci frank) költ­séggel szerelte feL MOZAIK A World Cup Willie, a labdarú­gó-világbajnokság már világszerte jól ismert szimbóluma, a kis oroszlán, a bikinikre is felkerült. Kétszázezret gyártanak ebből a nyári kellékből és 45 shillingért áruLják Angliában. A labdarúgó szövetség 5 százalékban részesül az eladási árból, és a szövetség reméli, hogy ily módon újabb százezer fontos nyereségre tesz szert. A World Cup Willie egyéb­ként számos árucikken megtalál­ható már, így a mosdószivacson, babákon, hamutartókon, övékén, ingeken és autóra ragasztható matricákon. ★ A Jugoszláviában március 3—13 között sorra kerülő világbajnok­ság előkészületeinek jegyében vendégszerepei külföldön a téli Universiade után — a ma­gyar jégkorong-válogatott. Az első mérkőzésre Zágrábban került sor. Magyarország—Jugoszlávia 3:2 (2:1, l:l, 0:0). A találkozó végig nagy iramú, érdekes és izgalmas volt. Az 1967-ben első ízében sorra ke­rülő Európa—Amerika válogatott atlétikai viadalt Montrealban bo­nyolítják le. PEST MEGYEI HÍRLAP A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei Tanács lapja Főszerkesztő: SUHA ANDOR Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó: CSOLLANY FERENC Szerkesztőség: Budapest, VIII., Somogyi Béla u. 6. II. em. Kiadóhivatal: Budapest, Vin.. Blaha Lujza tér 3. Egész nap hívható központi telefon: 343—100, 112—220 Gépírószoba (hívható 20 óráig): 140— 447. Titkárság: 131—248. Egyéb számok: 140—449, 141—462, 141— 258. Előállítja: Szikra Lapnyomda Budapest. Index: 25 064 Terjeszti: Magyar Posta. Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj 1 hónapra 12 forint. Jókarban levő, nagy rakterületű 1100-as Skoda Furgon eladó. Nagykőrös, Csillag u. Gödény. ____________ T elevíziójavításban is jártas, lehetőleg a nagykátai járásban la­kó rádióműszerészt azonnali belépéssel felvesz a Nagykátai Járási Szolgáltató Ktsz Nagykáta, Szabadság tér 7. Jelentkezni le­het hétfőn és csü­törtökön. Eladó jó állapotban levő csempés tűzhely. Nagykőrös, II. Lahner u. 6. Eladó 178 n-öl telek Tormásban víztorony mellett. Érdeklődni: Nagykőrös, Szolnoki út 10. Acséknál. Eladó beköltözhető, kertes ház Hangácsi 54 ala't. Értekezni Nagykőrös, Esedi u. 19. alatt. Eladó ingatlanok a váci kirendeltség te­rületén. Verőce: 3 szoba, konyha, elő­szoba, kamra, 1 üzlet­helyiség, csukott ve­randa, pince. Ára: 70 ezer forint. Vácrátót; 1 szoba, konyha, kam­ra, 200 n-öl üres te­lekkel. Ára: 40 ezer forint. Vác: 1 szoba, kamra, tégla, épület. Ára: 30 ezer forint. 1 szoba, konyha.. Ára: 45 ezer forint. 3 szoba. konyha, speiz, fürdőszoba, WC, pince, mellékhelyisé­gek. 112 n-öl kerített telekkel. Ára: 160 ezer forint. Kisalag: 2 szoba, konyha, 325 n-öl telekkel. Ára: GO ezer forint. Érdeklődni lehet; PIK, Bejárónőt keresek. Nagykőrös, Zrínyi u. 2.__________________________________________ Azonnali belépéssel felveszünk csúcsesz­tergályos, szerkezeti lakatos, hegesztő, vil­lanyszerelő szakmun­kásokat, valamint vi­déki munkára gép- és szerkezetlakatost, ív­es lánghegesztőket és szegecselő'» szakmun­kásokat. Jelentkezni lehet Országos Bá­nyagépgyártó Válla­lat, Bpest, IV. kér., Baross u. 91—95. _______ K onyhabútor 500 fo­rintos részletre Kiss asztalosnál. Vin Ba­ross u. 70. Mirttfssvn a ¥Mí’"'■r-hitn-----------------------------­I (-Rose bí v£\gJe~y „A szerelem megkezdte dúlá- sát egy gyenge tapasztalatlan szívben és végül diadalt ült, nagy visszhangot verő dia­dalt.” ÜJABB SZENZÁCIÓ JUSTINE PUTET számára is ütnie kel­lett egyszer a diadal órájának. 1923. augusztus másodikán végigfutott CLOCHE- MERLE-en a hír: az egyik MÁRIA-lány, ROSE BIVAQUE, aki csak decemberben lesz tizennyolc éves, egy katonától úgy ma­radt ... ES fO/tJ-f & frleHd*0'Á házról- I házra, X Szájróf- Szájra. é A ihafUChau iS Ki-kéhgyaHctK az eseményt - Bégen eJsem /eke-feth írói net ilyet trépze/- txi (?)- De kát a mai er-A koícsoác... {Folytatjuk)

Next

/
Oldalképek
Tartalom