Pest Megyei Hirlap, 1965. november (9. évfolyam, 258-282. szám)

1965-11-02 / 258. szám

2 1965. NOVEMBER 2, KEDD Jobboldali tábornoki tanács készül átvenni a hatalmat Djakartáhan? Napról-napra súlyosabb a helyzet Közép-Jávában Indonézia különböző ré­szein tovább folyik a hadse­reg kommuniistaeHenes ter- rorhadjánata. Az indonéz hadsereg szóvi­vői beszámolnak arról, hogy kommunistákat vettek őrizet­bet Kelet-Jávában, Nyugat- Jávában & Celebesz-szigetén. Közép-Jávában a kommu­nisták ellenállásit tanúsítanak a hadsereggel szemben és je­lentős körzeteket ellenőriz­nek. A hadsereg irányítása alatt álló Antara hírügynök­ség szerint a közép-jávai So­lo térségében a helyzet „nap­ról napra súlyosabb”. A hadsereg parancsnoksága a malaysiai határterületekről visszavonja a csapatokat, hogy bevethesse azokat Kö­zép -Jávában. A hadsereg mindenütt igyekszik megtisztítani a köz­igazgatást a kommunista ve­zetőktől: Kelet-Jávában nyolc kommunista polgármestert váltottak le. A katonaság fokozza kom- írvun istaellenes propagandá­ját Az ellenőrzése alatt álló indonéz rádió jelentése sze­rint Untung ezredes, a Szep­tember 30-as mozgalom veze­tője, akit már hetek óta val­latnak, állítólag kijelentette, hogy a mozgalom „a kommu­nisták hatalomátvételi kísér­lete voltf’. Untung ezredes ál­lítólag azt is mondotta, hogy baloldali érzelmű. Katona­tisztek olyan értesüléseket szereztek: egy jobboldali tá­bornoki tanács készül átven­ni a hatalmat Djakartában. Eltűnt Ben Barka Párizsban nagy feltűnést keltett Ben Barkának, a ma­rokkói ellenzéki mozgalom egyik vezetőjének titokzatos eltűnése. Ben Barka a múlt hét péntekjén a Champs Elysées egyik kávéházában egy honfi­társára várakozott, amikor két férfi lépett hoz-* zá. A francia titkosrendőrség tagjainak igazolták magukat, és felszólították a marokkói politikust, hogy kövesse őket A kávéház előtt mindhárman autóba szálltak, és azóta Ben Barkát senki sem látta. Ben Barka barátai szerint két lehetőség áll fenn: vagy a marokkói titkosszolgálati emberei rabolták el honfitár­sukat, vagy pedig a francia rendőnség vette őrizetbe a marokkói kormány kérésére. Ben Barka 45 éves mate­matikatanár, a Népi Erők Nemzeti Uniójának egyik alapítója. Évekkel ezelőtt hagyta el Marokkót, amikor a királyi kormány letartóztatta az el­lenzéki mozgalom több veze-t tőjét. Lapzártakor érkezett Kairó központjában hétfőn délben a Nílus folyóba zuhant egy zsúfolt trolibusz. A ka­tasztrófát kiváltó ok egyelőre nem Ismeretes. A troli peron­része fennmaradt a víz színén és 1? utas partra tudott úsz­ni. Azonnal könnyűbúvárok buktak a mélybe és megkezd­ték a holttestek felszínre szál­lítását. Délutánra 46 holttes­tet talállak meg, de lehetsé­ges, hogy még több a halott. Aranycsillagos Breszf Hétfőn ünnepi ülésein nyúj­tották át Bresztben a Lenin- rendet és az A ranycsi liag-ér- rneit a breszti erőd. hős vé­dőinek, akiket a hitleri fasiz­mus legyőzésének 20. évfordu­lója alkalmából tüntettek ki. NÁPOLY 12 éves anya Vasárnap a 12 éves Luisa Scognamiglio 3 kiló 20 'dekás gyermeknek adott életet. Az édesanya és az újszülött jó egészségnek örvend. Luisa kü­lön egyházi engedéllyel kötött házasságot 18 éves férjével. Az első svájci atomerőmű Néhány héttel ezelőtt megkezdték Svájc első atomerőmű­vének építését. Az amerikai Westinghouse és a svájci Brown- Boveri vállalat együttműködésével épülő, 350 megawatt ka­pacitású erőműnek négy év alatt kell elkészülnie. Svájcban egyidejűleg 28 vízi erőmű épül. Elkészültükkel az ország évi villamosenergia-termelése a jelenlegi 27 milliárd kilowattóráról 30 milliárd kilowattórára emelkedik. A 28 ob­jektum befejeztével lényegében kimerítették a vízi energia fel- használásának lehetőségeit, további építkezéseket a többi kö­zött természetvédelmi ökokból nem engedélyeztek. Az energiatermelés emelését a következő években erede­tileg hőerőművek építésével tervezték. Gazdaságossági számí­tások alapján az illetékesek végül az atomerőművek építésére való közvetlen áttérés mellett döntöttek. Az első atomerőmű költségei mintegy 350 millió svájci frankra rúgnak. Hétfőn, az algériai felsza­badító harcok kezdetének 11. évfordulóján Algírban katonai díszszemlét tartottak. Bume- dien miniszterelnök az ese­mény alkalmából rádióbeszé­det mondott. ☆ Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának első titkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa elnöksé­gének tagja hétfőn fogadta Couve de Murville francia külügyminisztert. Andrej Gro- miko szovjet külügyminiszter és felesége hétfőn vacsorát adott Couve de Murvillo és felesége tiszteletére. KUMAMOTO KITÖRT AZ ASO Japán egyik legnagyobb működő vulkánja, az Aso va­sárnap hatalmas robajjal ki­tört. A kitörés több mint 300 méter magasra lövellte a lá­vát. 1958 június óta nem volt ilyen hatalmas kitörés, de ha­lálos áldozatokról még nem érkezett jelentés. SSSSSSSSSSJ////////////////////////////////////////J///////////////////>///////////////^^^ «tim GYORSLISTA az 1965. november hó 1-én megtartott lottó jutalomsorsolásról, melyen a 43. hét szelvényei vettek részt. A gyorslistában az alábbi rövidítése­ket használtuk: vásárlási utalvány = ut., rádió = r., fényképezőgép = fg., hűtőgép = hg., írógép = íg., mosógép = mg., háztartási gépek = házt.g., mo­torkerékpár = mkp., perzsaszőnyeg = psz., konyhabútor = kb. 004 359 hg., 006 90< óra, 017 018 házt.g., 027 743 mg., 029 712 házt.g., 032 199 tv., 051 485 bútor, 061 215 éléskamra-ut., 062 666 éléskamra-ut., 063 618 fg., 080 680 éléskamra-ut., 081 626 hg., 093 263 r., 111 881 magno, 119 827 hg., 121 109 ut., 121 808 tv., 126 787 Ut.. 127 306 házt.g., 134 809 porszívó, 138 563 lemezjátszó, 138 779 tv., 151 101 hg., 153 577 ut., 157 782 tv., 159 834 hg., 167 637 házt.g., 171 025 óra, 207 775 mg., 210 305 könyvállv. és ut., 218 737 tv., 226 1 87 Ut., 229 991 óra, 244 745 magno, 245 866 lemezjátszó, 252 561 éléskamra-ut., 253 480 r., 259 562 tv.. 260 775 könyvállv.. és ut.,,, 274 Ml Óra, 279 614 házt.g., .280 808 tv., 286 759 fg., 30 1 596 zsebrádió, 311 954 ut., 319 059 porszívó, 349 576 hg., 362 225 hg., 374 128 fg., 374 658 hg., 382 720 tv., 395 880 r., 399 409 ut., 404 778 hg.. 407 822 fg., 412 101 hg., 412 113 hg., 417 658 éléskam- ra-ut., 417 803 r.. 430 495 ut., 431 112 Ut., 434 071 óra, 436 295 ut., 444 112 óra- és ezüst Ut., 472 282 házt.g., 478 848 tv., 485 576 varrógép, 516 295 könyvállv. és Ut., 528 407 Ut.. 528 961 Ut., 540 941 Ut„ 546 469 óra. 552 539 tv., 559 201 kerék­párduó, 568 624 hg., 570 463 Ut., 596 738 óra- és ezüst ut., 604 788 tv., 615 098 porszívó, 617 678 porszívó, 619 948 r., 629 438 r., 636 930 porszívó, 636 957 házt. g., 645 338 óra, 655 138 házt.g., 667 198 magno, 672 666 lemezjátszó, 678 150 ut., 679 556 éléskamra-ut., 689 558 óra, 691 605 Óra, 709 817 tv., 711 252 tv., 715 885 r., 716 981 kristálykészlet, 718 304 ut., 733 459 r., 742 331 mkp., 742 906 élés- kamra-ut., 747 374 mkp., 761 847 mkp., 761 969 könyvállv. és ut., 770 951 r., 777 067 varrógép, 783 483 r., 788 072 óra, 790 319 ut., 811 286 zsebrádió, 815 472 ut., 828 185 r., 838 740 tv., 860 586 ut., 881 699 tv., 890 008 óraduó, 897 877 éléskamra- ut., 899 093 éléskamra-ut., 899 713 mg., 912 369 lemezjátszó, 914 236 házt.g., 919 696 tv., 921 329 hg., 922 570 éléskam- ra-ut., 923 284 zsebrádió, .933 210 ut., 936 243 ut., 937 158 ut., 954 377 bunda, 959 293 Ut. 971 988 bunda, 976 284 Ut., 976 574 ut., 993 111 r. 1 1 OOO 208 óra- és ezüst ut., 1 007 803 mg., 1 013 069 r., 1 016 302 íg., 1 018 404 mkp., 1 031 736 bútor, 1 038 141 lemez­játszó, 1 041 541 r., 1 054 871 Ut., 1 055 646 ut., 1 071 250 ut., 1 072 051 varrógép, 1 072 973 tv., 1 078 407 varrógép, 1 080 622 porszívó, 1 080 628 óra, 1 083 504 tv., 1 086 365 ut., 1 086 872 lemezjátszó, 1 094 838 tv., 1 095 586 hg., 1 105 201 hg., 1 107 932 Ut., 1 110 268 mkp.. 1 112 840 Ut., 1 112 936 r., 1 123 691 ut., 1 130 316 psz., 1 135 781 házt.g., 1 145 711 tv., 1 145 883 bútor, 1 151 359 éléskamra ut., 1 165 936 óratrió. 1 167 609 r.. 1 168 462 varrógép, 1 168 718 Ut.. 1 171 376 mkp., 1 172 460 házt.g., 1 172 881 óra, 1 173 679 ut., 1 177 133 tv.. 1 178 023 házt.g., 1 181 017 ut., 1 182 943 éléskamra ut.. 1 188 438 magno, 1 502 702 r., 1 504 137 hg. ] 510 093 porszívó, 1 510 542 hg., 1 512 458 házt.g., 1 528 380 mkp., 1 529 20« r., 1 529 515 r., 1 538 648 r., 1 541 300 var­rógép, 1 546 326 éléskamra ut., 1 554 184 óra- és ezüst ut., 1 554 880 hg., 1 555 555 Ut., 1 559 541 hg., 1 564 559 tv., 1 575 249 ut., 1 577 680 éléskamra ut., 1 585 507 ut.. 1 587 501 éléskamra ut., 1 603 651 ut., 1 606 902 r., 1 620 679 tv., 1 621 100 lemezjátszó, 1 633 546 varrógép. 1 639 932 tv., 1 649 144 lemezjátszó, 1 649 370 házt- g., 1 649 976 tv 1 655 670 óra, 1 656 253 magno, 1 658 348 r., 1 658 443 óra, 1 675 333 tv., 1 678 578 ut., 1 600 591 r.. 1 689 761 óra, 1 691 675 ut., 1 692 665 le­mezjátszó. 1 693 603 tv., 1 696 607 házt.g., 1 700 925 bútor., 1 710 211 tv., 1 713 604 hg.. I 721 073 házt.g., 1 724 969 Ut.. I 732 609 mg., 1 732 874 lemezjátszó, 1 737 311 mg., 1 740 907 mg., 1 746 395 r., 1 758 402 bútor,i 1 759 361 r., 1 762 358 Óra, 1 767 048 mg., 1 771 235 hg.. 1 772 342 hg., 1 776 181 hg., 1 731 887 tv., 1 788 771 tv., 1 790 304 hg., 1801 904 Ut., 1810 139 ut., 1 810 206 mg., 1 810 925 r., 1 812 890 tv., 1 821 275 éléskamra ut., 1 825 489 Ut.. 1 825 871 házt.g.. 1 831 049 házt.g., 1 836 193 éléskamra ut., 1 840 542 bú­tor, 1 841 556 Ut., 1 843 155 ut. 1 844 807 óra, 1 848 677 mkp., 1 858 921 kávés­készlet, 1 859 553 házt.g., 1 868 835 házt.g., 1 873 125 fg., 1 877 493 tv., 1 887 350 óra- és ezüst Ut., 1 898 349 ut., 1 909 523 Ut., 1 914 158 tv., 1 919 434 óra- és ezüst ut., 1 920 002 r., 1 920 362 mag­no, 1 920 506 tv., 1 950 433 éléskamra ut., 1 950 689 r., 1 954 767 lakbér, ut., 1 955 660 magno, 1 958 716 házt.g., 1 960 137 tv., 1 961 732 Ut , 1 963 677 tv., 1 971 608 r., 1 975 967 ut., 1 979 506 élés­kamra ut., 1 988 745 ut. 2 000 455 kávéskészl., 2 005 214 tv., 2 006 329 mkp., 2 010 358 Ut.. 2 014 165 r., 2 017 911 ut., 2 024 421 T., 2 029 009 r., 2 031 448 óra- és ezüst ut., 2 032 060 var­rógép, 2 032 301 r., 2 046 496 Ut., 2 059 931 r.. 2 067 864 r., 2 073 262 lemezjátszó, 2 079 173 bútor, 2 096 097 r., 2 096 293 óra- trió, 2 1 01 238 íg., 2 113 701 éléskamra- ut., 2 113 703 éléskamra-ut., 2 120 552 óra, 2 141 893 éléskamra-ut., 2 143 083 magno, 2.152 317 porszívó, 2 165 813 porszívó, 2 171 291 Ut,, 2 171-676 fg., 2 177 375 mag­nó," 2 182 986 óra, 2 186 199 lemezjátszó, 2 189 522 hg., 2 194 359 hg., 2 202 776 hg., 2 211 654 ut., 2 215 472 éléskamra ut., 2 232 025 éléskamra ut., 2 236 344 ut., 2 242 217 tv., 2 247 796 Ut., 2 251 923 r., 2 264 477 éléskamra ut., 2 272 010 r., 2 272 840 magno, 2 273 530 ut., 2 276 242 ut., 2 277 042 lemezjátszó, 2 285 889 óra­trió. 2 290 967 Ut.. 2 310 220 r., 2 314 963 tv.. 2 322 535 r., 2 330 555 varrógép, 2 343 707 tv., 2 343 756 varrógép, 2 347 656 házt.g., 2 351 651 óra, 2 356 185 ut., 2 363 705 bunda, 2 367 009 ut.. 2 378 284 Ut., 2 380 515 tv., 2 382 887 bútor, 2 383 431 mg., 2 384 251 T., 2 385 704 tv., 2 387 075 ut., 2 388 682 ut., 2 400 223 élés­kamra Ut., 2 405 904 Óra, 2 414 516 házt.g., 2 415 643 tv., 2 417 983 ut., 2 424 294 Ut.. 2 430 356 ut., 2 435 824 Ut., 2 43« 664 lemezjátszó, 2 461 978 ut., 2 468 967 fg., 2 477 354 magno, 2 480 711 hg., 2 48 4 940 házt.g., 2 487 752 Ut., 2 492 522 tv., 2 496 965 lemezjátszó, 2 507 250 Ut.. 2 508 700 r., 2 508 856 Ut., 2 525 859 óra- és ezüst ut.. 2 526 041 tv., 2 529 123 hg.. 2 537 408 hg., 2 541 240 lakbér, ut, 2 549 364 fg., 2 549 740 le­mezjátszó, 2 550 031 óra. 2 550 033 óra, 2 568 089 tv., 2 571 403 fg., 2 607 766 r., 2 511 237 Ut., 2 618 469 psz., 2 627 025 óra, 2 628 224 óra- és ezüst Ut., 2 634 801 ut.. 2 635 196 ut., 2 636 142 r., 2 636 638 le­mezjátszó, 2 641 992 óra, 2 642 166 tv., 2 642 420 Ut., 2 645 693 r., 2 659 383 íg., 2 661 335 bútor, 2 662 096 házt.g., 2 662 324 gépkocsi. 2 666 721 éléskamra ut.. 2 669 998 r., 2 670 157 éléskamra ut., 2 673 445 óra, 2 682 059 fg., 2 682 166 óra. 2 695 420 házt.g., 2 696 148 tv., 2 700 730 tv., 2 701 928 Budapest, II., Frankel Leó u. 84. sz. alatti társasházban, a IV. e. 19. sz. háromszobás öröklakás, 2 702 699 óra, 2 703 317 házt.g.. 2 708 394 házt.g.. 2 714 041 házhg., 2 716 230 ut., 2 722 400 tv.. 2 729 568 fg., 2 730 806 ut., 2 733 861 éléskamra ut., 2 741 733 tv., 2 745 039 hg., 2 746 696 fg., 2 752 253 tv., 2 755 808, Ut., 2 767 005 porszívó, 2 767 053 lemezjátszó, 2 768 198 ut., 2 775 112 óra, 2 777 025 óra- és ezüst ut., 2 786 183 ut,; 2 795 933 mg., 2 797 517 óra, 2 802 625 Ut., 2 803 152 íg.. 2 803 698 óra. 2 815 913 házt.g.. 2 819 801 hg., 2 820 128 gépko­csi, 2 823 345 íg.. 2 834 841 Ut., 2 835 044 kerékpárduó, 2 838 247 ut., 2 840 055 psz., 2 844 112 Óra, 2 850 272 tv., 2 858 137 tv., 2 862 237 ut.. 2 862 558 tv.. 2 867 915 tv., 2 872 150 óra. 2 885 182 éléskamra Ut., 2 886 203 psz.. 2 886 753 Ut., 2 889 159 r., 2 910 964 óra, 2 923 650 ut.. 2 926 261 magno, 2 938 698 házt.g., 2 951 265 hg., 2 954 457 hg., 2 959 837 mkp.. 2 959 944 ut.. 2 963 673 porszívó. 2 976 942 élés­kamra ut., 2 980 311 ut.. 2 987 724 óra. 2 989 955 mkp., 2 991 071 tv., 2 993 863 kerékpárduó. 3 002 929 hg.. 3 003 511 tv.. 3 004 741 porszívó, 3 007 396 magno, 3 008 155 óra, 3 008 996 tv., 3 021 724 tv., 3 025 827 r., 3 025 829 r.. 3 026 530 óra, 3 027 531 hg., 3 029 825 éléskamra ut., 3 031 729 hg., 3 034 173 r.. 3 037 630 mg., 3 047 819 ut.. 3 052 237 óra. 3 065 023 r.. 3 066 920 házt.g.. 3 068 259 ut., 3 072 070 magno, 3 072 579 tv., 3 083 965 mg., 3 086 947 ut., 3 092 170 magno, 3 097 849 tv., 3 102 190 óra. 3 129 942 tv., 3 133 945 óra, 3 144 910 r., 3 146 580 hg.. 3 146 692 tv.. 3 148 631 porszívó. 3 150 ?57 tv., 3 151 395 ut., 3 157 505 hg., 3 157 834 óra. 3 162 107 ut.; 3 162 560 lemezjátszó, 3 175 353 tv.; 3 176 002 házt.g.. 3 179 116 lemezjátszó, 3 181 607 óra- és ezüst ut., 3 194 631 éléskamra ut., 3 200 337 tv., 3 201 140 r., 3 209 871 tv.. 3 209 971 mkp.. 3 213 657 lemezjátszó. 3 224 906 tv., 3 227 222 IV; ut., 5 752 229 óra, 5 755 171 mg., 5 757 529 lemezjátszó, 5 758 092 porszívó, 5 758 942 ut., 5 761 387 tv. 5 762 941 varrógép, 5 764 711 varrógép. 5 767 632 ut., 5 768 129 zsebrádió. 5 777 315 lemezjátszó, 5 778 458 éléskamra-ut., 5 781 544 zseb­rádió, 5 782 993 Ut., 5 786 422 porszívó, 5 T95 430 varrógép, 5 801 178 varrógép, 5 807 871 Ut., 5 809 973 magnó, 5 829 736 óra- és ezüst ut., 5 831 421 házt.g., 5 832 362 tv.. 5 833 942 lemezjátszó, 5 836 631 lemezjátszó, 5 839 500 tv. 3 237 970 hg., 3 245 755 tv., 3 246 684 ut., 3 247 318 varrógép, 3 254 395 r., 3 258 291 ut., 3 27 1 362 óra, 3 279 227 hangulat­sarok, 3 279 528 r., 3 281 230 r., 3 281 705 házt.g., 3 282 146 óra- és ezüst ut., 3 310 190 r.. 3 318 122 ut., 3 323 215 tv., 3 324 062 Ut., 3 324 579 tv., 3 327 370 tv., 3 332 266 tv., 3 334 138 tv., 3 345 083 óra* 3 355 741 hg., 3 300 049 varrógép, 3 364 540 tv., 3 366 530 Ut., 3 369 526 házt.g., 3 370 615 psz., 3 371 196 hg., 3 378 447 házt.g., 3 379 615 r., 3 380 074 porszívó, 3 389 278 óra- és ezüst ut., 3 397 255 tv., 3 399 008 hg., 3 408 448 éléskamra ut., 3 430 342 könyvállv. és Ut., 3 430 562 tv., 3 437 734 Ut., 3 451 110 psz., 3 452 158 Ut., 3 454 111 ut„ 3 457 582 ut., 3 486 986 hg., 3 487 888 r.. 3 493 748 ut.. 3 496 315 házt.g., 3 510 233 Ut., 3 512 981 tv., 3 518 237 házt.g., 3 519 847 házt.g-,. 3 524 059 porszívó, .3524 423. y.k, 6 126 686 éléskamra-ut. éléskamra ut., 3 531 339 ----------­3 529 282 éléskamra ut., házt.,g., 3 550197 Skoda Octavia Combi személygépkocsi, 3 554 551 r., 3 564 351 ut., 3 572 414 ágynemű, 3 587 616 le­mezjátszó, 3 587 887 ut., 3 591 658 han­gulatsarok. 3 595 661 r., 3 597 707 könyv­állv. és Ut., 3 599 552 Ut., 3 609 904 hg.; 3 616 360 r.. 3 627 433 tv., 3 630 275 mag­no, 3 633 009 magno, 3 639 331 óra, 3 641 281 r., 3 645 085 Ut., 3 647 676 tv., 3 653 116 óra 3 659 716 házt.g., 3 667 311 psz., 3 670 926 ut., 3 672 403 házt.g., 3 £73 526 házt.g., 3 673 528 lemezjátszó, 3 673 529 lemezjátszó, 3 674 545 ut., 3 702 271 óra. 3 702 394 magno, 3 716 446 ágynemű, 3 723 666 éléskmara ut.,- 3 723 696 éléskamra ut.. 3 725 23« óra, 3 726 997 házt.g., 3 729 864 Ut., 3 730 789 Ut., 3 730 800 Ut., 3 731 441 r., 3 740 900 mg., 3 742 283 lemezjátszó. 3 755 486 r.; 3 767 847 lemezjátszó. 3 770 228 házt.g., 3 783 331 tv., 3 784 903 házt.g., 3 787 140 óra, 3 788 039 hg., 3 793 239 Ut., 3 794 707 r.. 3 797 488 házt.g . 3 802 059 óra- és ezüst ut., 3 80S 368 r., 3 820 196 élés­kamra ut., 3 828 301 tv., 3 844 565 óra, 3 847 866 ut.. 3 852 256 éléskamra ut., 3 852 585 porszívó, 3 855 384 mg.. 3 862 410 mg., 3 873 64« óra, 3 874 168 könyvállv. és Ut., 3 886 869 tv., 3 888 163 r., 3 890 282 éléskamra ut., 3 896 246 ut.; 3 907 904 fg., 3 913 291 varrógép, 3 920 757 ut., 3 933 927 varrógép. 3 938 294 házt.g.; 3 943 610 óra- és ezüst ut., 3 946 481 ut., 3 950 820 ut., 3 954 015 r., 3 958 927 óra, 3 962 344 porszívó, 3 963 934 könyvállv. és Ut., 3 964 «33 varrógép. 3 969 937 magno, 3 977 950 ut., 3 983 917 camping- felsz.. 3 990 039 tv., 3 990 390 magno, 3 993 418 ut. 4 004 112 zsebrádió, 4 004 276 lemezját­szó, 4 005 300 tv., 4 009 696 tv., 4 013 705 r.. 4 015 213 tv., 4 025 335 ut., 4 025 398 r., 4 026 244 házt.g., 4 034 429 magno, 4 034 643 tv., 4 034 971 r.t 4 043 124 Ut., 4 043 263 óra- és ezüst ut.. 4 045 155 hg., 4 049 318 tv., 4 049 826 óra, 4 052 678 zseb­rádió, 4 053 263 r., 4 062 935 óra, 4 081 370 éléskamra-ut., 4 085 908 ut., 4 094 718 ut., 4 097 041 ut., 4 098 274 élelmiszer-ut.. 4 099 899 órátrió, 4 100 380 ut.. 4 102 745 fg., 4 114 286 ut.. 4 116 568 könyvállv. és ut., 4 121 702 lemezjátszó, 4 149 850 r., 4 150 605 házt.g., 4 151 640 házt.g., 4 152 653 varrógép, 4 154 981 éléskamra- ut., 4 155 504 tv., 4 187 892 éléskamra-ut., 4 188 5 84 Ut , 4 199 144 tv., 4 212 739 bú­tor, 4 223 637 tv., 4 230 264 mg., 4 233 662 aranyóra 4 244 133 tv., 4 263 655 varró­gép, 4 266 408 tv.. 4 276 147 tv.. 4 280 774 éléskamra-ut., 4 280 901 ut., 4 281 016 íg., 4 281 789 hangulatsarok, 4 2»7 111 könyv­állv. és ut., 4 287 605 zsebrádió. 5 307 234 éléskamra ut. 5 329 177 élés­kamra Ut.. 5 340 376 Ut., 5 340 518 mkp., 5 350 110 lemezjátszó. 5 351 870 mkp., 5 353 164 lemezjátszó, 5 353 555 óra, 5 357 961 óra, 5 376 868 Ut.. 5 383 398 r., 5 387 764 éléskamra-ut.. 5 400 139 ut.. 5 409 640 hg., 5 412 976 Ut., 5 414 973 magnó. 5 419 762 porszívó, 5 419 822 le­mezjátszó, 5 420 116 tv., 5 429 685 tv., 5 446 122 tv.. 5 446 146 tv.. 5 451 980 r., 5 456 038 ágynemű 5 461 845 fg., 5 482 939 Ut., 5 486 920 ut., 5 487 482 hg., 5 488 424 Ut. 5 494 467 magnó, 5 497 303 éléskamra-ut.. 5 509 567 lemezjátszó, 5 530 217 í., 5 532 080 tv., 5 534 722 élés- kamra-ut., 5 553 024 ut., 5 560 029 í.. 5 565 689 hg . 5 565 904 ut.. 5 573 748 Ut., 5 606 593 ut , 5 612 794 Ut. 5 624 059 Ut., 5 627 032 lemezjátszó, 5 631 040 ut. 5 660 49« lemezjátszó. 5 664 413 házt.g., 5 671 224 éléskamra-ut. 5 680 608 házt.g., 5 686 179 óra. 5 690 550 r., 5 693 292 bú­tor, 5 791 255 tv.. 5 711 418 zsebrádió, 5 714 976 fg. 5 719 612 óra. 5 731 300 ut.., 5 731 325 ut , 5 73« 069 bunda. 5 740 006 Ut., 5 746 334 tv.. 5 750 083 ut., 5 750 539 6 000 521 r.. 6 004 909 r., 6 005 916 Ut., 6 006 127 tv., 6 010 771 ut., 6 011 829 tv., 6 015 222 tv„ 6 017 391 ut., 6 019 000 élés­kamra-ut , 6 019 154 r. 6 021 043 fg., 6 027 403 tv. 6 039 474 Ut... 6 045 011 mg., 6 054 066 óra- és ezüst-ut.. 6 055 313 ut., 6 059 122 r., 6 065 482 éléskamra-ut., 6 065 650 éléskamra-ut., 6 070 872 Ut.; 6 082 568 kristálykészlet, 6 085 144 Bp., II., Frankel Leó u. 84 sz. a. felépülő társas házban, a IV. em. 2u. sz. alatti kettőszobás (egyik kisméretű), étke­ző- és főzőfülkés, loggiás öröklakás, 6 087 088 hg., 6 087 704 ut., 6 094 906 hg., 6 100 449 ut., 6 102 113 ut. 6 106 769 r.; 6 116 567 Ut.. 6 117 989 mkp. 6 118 214 r., 6 120 816 óratrió. 6 125 443 magnó, 6 128 686 élés- kamra-ii<;r'6 128.742 ut., 6 129 019 ház­tart.g. 6 131 335 ut., 6 1 32 325 fg., 6 137 553 varrógép 6144 023 óra- és ezüst-ut., 6 146 713 r., 6 156 470 magnó. 6 172 390 óra, 6 181 947 hg. 6 183 056 mag­nó, 6 184 291 éléskamra-ut., 6 188 614 éléskamra-ut., 6 191 681 házt.g., 6 200 733 tv., 6 202 355 ut., 6 211 441 hg.. 6 213 418 bútor 6 233 345 ut., 6 234 694 varrógép, 6 247 258 óra. 6 249 967 r.. 6 252 720 Ut., 6 254 769 Ut., 6 262 441 bútor. 6 267 688 házt.g., 6 272 229 hg. 6 275 753 ut., 6 278 169 tv., 6 282 975 bútor, 6 304 390 ut , 6 308 970 kristálykészl. 6 313 255 Ut., 6 319 854 kávéskészlet. 6 327 433 íg., 6 335 837 lemezjátszó, 6 336 158 óra, 6 336 281 ut., 6 337 985 hg. 6 340 484 Ut., 6 345 955 tv., 6 350 986 éléskamra-ut., 6 360 641 r. 6 360 726 porszívó, 6 371 190 porszívó, 6 371 350 hg.. 6 383 214 tv., 6 384 762 ut., 6 391 604 mg., 6 406 318 óra- és ezüstut., 6 408 092 tv.. 6 413 411 tv., 6 416 768 éléskamra-ut., 6 419 616 óra és ezüstut., 6 423 584 lemezjátszó, 6 426 739 óra. 6 429 067 házt.g., 6 434 829 tv., 6 444 543 ut., 6 603 907 kávéskészlet, 6 609 996 magnó. 6 618 632 Ut.. 6 619 365 ut. 6 623 427 ut.. 6 628 012 éléskamra- Ut., 6 630 833 r , 6 637 085 tv., 6 641 522 tv , 6 653 165 porszívó.. 6 654 999 házt.g.. 6 659 011 hg., 6 661 976 éléskamra-ut., 6 663 380 tv., 6 665 498 ut., 6 665 795 mg.. 6 668 799 éléskamra-ut., 6 671 358 tv., 6 672 569 óra. 6 680 110 tv.. 6 680 670 ká­véskészl., 6 683 622 r., 6 690 828 r., 6 700 127 varrógép. 6 703 495 házt.g.. 6 715 802 óra- és ezüstut., 6 730 907 var­rógép, 6 731 472 fg., 6 737 057 tv., 6 758 318 Ut.. 6 767 792 házt.g., 6 770 860 tv., 6 798 652 varrógép, 6 801 145 ut., 6 805 062 tv. 6 806 256 Ut., 6 813 637 mkp., 6 818 752 fg., 6 826 632 tv., 6 834 230 hg., 6 836 169 óra, 6 844 539 Ut., 6 845 421 lemezjátszó, 6 856 776 r., 6 836 986 Ut.. 6 864 865 tv., 6 866 496 mg.. 6 867 104 r., 6 874 393 magnó, 6 878 259 óra, 6 887 791 Ut.. 6 901 426 r., 6 905 448 hg., 6 924 529 ut., 6 929 035 tv., 6 931 626 házt.g. 6 938 842 óra, 6 942 977 házt.g., 6 947 071 Ut., 6 951 598 hg., 6 954 650 éléskamra-ut., 6 967 388 óra. 6 969 171 óra, 6 975 950 r., 6 980 369 Ut., 6 986 663 óra- és ezüstut., 6 991 447 lemezjátszó, 6 998 917 fg.. 6 999 111 tv. 7 003 818 óra, 7 004 169 porszívó, 7 004 426 mg., 7 005 915 lemezjátszó, 7 007 117 éléskamra-ut., 7 010 897 házt.g., 7 012 077 lemezjátszó, 7 016 170 mg., 7 016 290 éléskamra-ut., 7 020 415 fg., 7 032 253 hg., 7 033 605 éléskamra-ut., 7 036 420 ut., 7 036 519 r.. 7 036 688 tv., 7 037 962 ut., 7 038 111 éléskamra-ut., 7 038 231 Ut.. 7 040 171 házt.g., 7 041 257 éléskamra-ut., 7 043 186 r., 7 044 094 mg., 7 045 184 házt.g., 7 310 800 varró­gép, 7 314 259 r.. 7 342 869 ut., 7 346 203 lemezjátszó. 7 347 429 tv., 7 350 728 le­mezjátszó, 7 354 349 r., 7 370 715 por­szívó. 7 373 765 Ut., 7 376 015 r.. 7 377 076 hg., 7 378 957 éléskamra-ut., 7 380 665 kerékpárduó 7 381 112 éléskamra-ut., 7 383 353 ut., 7 398 978 óra és ezüst ut., 7 399 140 tv., 7 405 270 óra, 7 415 985 élés­kamra-ut., 7 426 318 tv., 7 432 155 r.; 7 432 400 Ut , 7 462 575 íg.. 7 464 809 r., 7 464 869 r. 7 466 797 házt.g.. 7 482 022 ut., 7 496 112 éléskamra-ut., 7*500 488 házt.g , 7 501 418 éléskamra-ut., 7 501 988 lemezjátszó, 7 514 756 óra. 7 517 033 ut., 7 521 635 óra és ezüst ut., 7 541 629 mg., 7 544 229 fg., 7 544 496 mg. 7 546 783 por­szívó, 7 549 323 r., 7 552 326 hg., 7 569 682 tv., 7 572 746 óra, 7 574 591 íg., 7 580 808 házt.g., 7 582 744 Ut., 7 590 009 lemezját­szó, 7 595 272 magnó 7 598 911 r , 7 600 594 Ut., 7 605 176 ut., 7 618 263 fg., 7 622 542 tv., 7 625 738 h~.. 7 627 934 Ut., 7 629 828 kristálykészl., 7 631 502 r., 7 649 413 ut. 7 653 274 éléskamra-ut., 7 670 830 házt.g., 7 674 304 Ut., 7 680 600 ut., 7 680 611 Ut., 7 681 842 r., 7 695 946 éléskamra-ut., 7 699 408 ut.. 7 700 347 óra, 7 701 599 tv., 7 707 691 hangulatsa­rok, 7 708 485 fg.. 7 709 733 mg., 7 710 485 porszívó, 7 710 486 porszívó, 7 719 764 Ut., 7 721 580 ut , 7 725 517 r., 7 728 195 tv., 7 732 902 Ut , 7 736 941 mkp., 7 74s5 739 kerékpárduó, 7 747 843 hg. 7 749 883 tv., 7 750 090 lemezjátszó, 7 754 30« var­rógép, 7 760 135 éléskamra-ut.. 7 765 830 hg., 7 773 458 hg., 7 775 216 házt.g., 7 776 009 tv., 7 780 787 t.v.. 7 781 577 óra és ezüst ut. 7 783 755 porszívó, 7 787 609 varrógép, 7 787 761 lemezjátszó, 7 800 413 hg., 7 803 102 házt.g., 7 804 651 ut., 7 814 247 tv., 7 822 864 Óra, 7 825 219 élés- kamra-ut., 7 838 873 tv., 7 839 970 tv., 8 010 179 tv., 8 011 245 kerékpárduó, 8 025 552 r., 8 026 766 tv., 8 036 887 élés- kamra-ut., 8 038 767 ut., 8 039 969 ház- tart-g., 8 044 953 éléskamra-ut., 7 052 294 fg. 8 053 540 lemezjátszó 8 055 956 por­szívó, 8 058 897 ágynemű, 8 065 695 hg., 8 065 838 hg., 8 066 600 éléskamra-ut., 8 076 662 éléskamra-ut., 8 077 854 óra, 8 078 944 házt.g., 8 085 141 tv., 8 085 820 r., 8 085 880 óra, 8 088 534 hangulatsarok, 8 088 812 Ut., 8 099 462 Vill.tűzh., 8 106 711 ut., 8 107 232 lemezjátszó, 8 127 308 óra, 8 131 109 tv., 8 136 275 ut.. 8 136 590 fg., 8 139 684 porszívó, 8 151 814 tv.. 8 153 401 zsebrádió, 8 153 430 ut., 8 1 54 283 hg., 8 158 399 r., 8 163 070 éléskamra-ut., 8 171 467 lemezjátszó, 8 177 480 zsebrá­dió, 8 182 161 r., 8 188 189 ut., 8 191315 ut. 8 207 103 ut., 8 221 696 hangulatsa­rok, 8 221 838 mkp., 8 231 407 Ut.. 8 232 711 könyvállv. és Ut., 8 239 321 ut., 8 241 685 ut., 8 245 530 éléskamra-ut., 8 252 384 ut., 8 259 098 hg., 8 292 791 tv., 8 302 185 ut. 8 302 432 óra. 8 310 312 mg., 8 312 405 házt.g., 8 317 307 fg., 8 31'9 663 óra, 8 334 332 varrógép, 8 343 800 tv., 8 344 683 hg., 8 356 744 lemezjátszó, 8 358 105 hg., 8 381 821 óra, 8 384 549 tv.. 8 387 317 éléskamra-ut., 8 396 727 élés­kamra-ut., 8 400 750 Ut., 8 413 127 Ut., 8 415 040 Ut., 8 417 267 óra, 8 421 016 mag­nó, 8 431 145 Ut., 8 435 738 tv.. 8 457 660 kávéskészlet, 8 471 876 bútor, 8 475 534 hangulatsarok, 8 476 304 ut.. 8 482 923 tv., 8 503 892 óraduó, 8 508 647 óra, 8 700 473 óra_ és ezüst ut., 8 710 260 r.. 8 716 304 kávéskészlet, 8 717119 porszívó, 8 721 439 ut., 8 727 700 tv., 8 737 930 hg., 8 739 175 tv. 8 743 030 magnó, 8 743 510 ut., 8 743 563 lemezjátszó, 8 751 600 psz. 8 755 281 Ut.. 8 765 549 Ut., 8 774 749 bútor, 8 778 735 tv., 8 784 661 ig., 8 786 087 r., 8 786 643 Ut., 8 794 821 házt g. 8 799 491 bútor, 8 813 858 mag­nó, 8 827 761 hg., , 8 832 170 zsebrádió. 8 832 870 fg., 8 834 369 zsebrádió, 8 834 795 tv., 8 837 129 éléskamra-ut.# 8 854 741 magnó. 8 861 488 varrógép, 8 869 402 házt.g. 8 872 013 ut.. 8 874 790 lemezjátszó, 8 875 515 ut., 8 888 223 tv., 8 889 829 éléskamra-ut. 8 903 961 kerék­párduó, 9 926 284 éléskamra-ut., 9 930 710 ut., 8 931 353 házt.g., 8 933 397 mg., 8 986 746 r.f 8 939 200 Óra 8 952 822 r., 8 973 860 r., 8 976 258 varrógép 8 979 930 óra, 8 980 ?50 ut., 8 984 831 porszívó, 8 985 280 Budapest, II. kér., Frankel Leó u. 84. sz. alatt felépülő társasház­ban, a III, em. 17. sz. alatti egyszo­bás öröklakás. 8 997 505 óra, 8 997 506 könyvállv. és ut. 9 008 993 óra 9 013 865 kerékpárduó, 9 016 666 éléskamra-ut., 9 017 699 ut., 9 018 463 porszívó, 9 020 359 óra. 9 020 934 házt.g., 9 026 852 házt.g., 9 039 736 r., 9 043 221 éléskamra-ut.. 9 050 976 mg., 9 060 240 óra 9 080 029 porszívó, 9 091 195 éléskamra-ut., 9 094 652 r., 9 097 514 ut., 9 098 587 éléskamra-ut., 9 101 788 óra, 9 101 982 r., 9 108 090 mkp., 9 112 000 kb.. 9 131 811 vili. tűzhely, 9 134 856 hg. 9 139 234 Ut., 9 301 904 Ut.. 9 313 012 élés- kamra-ut., 9 317 072 ut., 9 356 617 por­szívó, 9 356 687 ut.. 9 362 593 óra- és ezüst ut., 9 363 200 házt g., 9 364 780 óra 9 371 300 ut., 9 379 719 tv.. 9 385 829 ke­rékpárduó, 9 386 474 óra, 9 404 377 ut., 9 407 881 mkp., 9 416 128 házt.g.. 9 417 857 tv., 9 419 229 tv. 9 437 046 tv., 9 441 270 tv., 9 442 021 óra. 9 477 945 óra, 9 489 285 mg., 9 490 535 íg.. 9 491 167 Ut., 9 491 169 Ut.. 9 498 044 lemezjátszó, 9 507 194 ut., 9 509 987 tv. 9 546 647 hg., 9 548 738 Ut., 9 557 485 ut., 9 561 870 éléskamra-ut., 9 568 173 házt.g., 9 575 342 ut.. 9 577 361 éléskamra-ut., 9 583 426 ut., 9 586 579 kb., 9 598 883 varrógép 9 604 521 élés- kamra-ut., 9 606 624 éléskamra-ut., 9 623 347 tv.. 9 634 927 házt.g.. 9 635 935 kerékpárduó, 9 641 694 bútor, 9 645 148 ut., 9 658 276 óra, 9 658 643 tv., 9 660 300 Ut,. 9 665 643 Ut., 9 671 598 óra, 9 675 407 r., 9 678 156 házt.g. 9 689 168 bútor. 9 699 276 óra, 9 724 097 r., 9 730 438 élés. kamra-ut., 9 734 781 óratrió, 9 738 395 óra- és ezüst ut., 9 740 391 tv. A gyorslista közvetlenül a húzás után készült, az esetleges számhibá­kért felelősséget nem vállalunk. A nyertesnek a szelvény fogadási szel­vényrészét november 20-ig kell eljut­tatnia a Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság lebonyolítási osztályára (Bu­dapest, V.. Nádor utca 15).

Next

/
Oldalképek
Tartalom