Pest Megyei Hirlap, 1964. január (8. évfolyam, 1-25. szám)

1964-01-12 / 9. szám

Sportágról sportágra Az elmúlt évi megyei, „sporté történelmet” az atlétika ered­ményeivel folytatjuk. A sport­ág műsorát a Gödöllőn rende­zett mezei futóbajnokság ve­zette be. A győztesek a követ­kezők voltak. Kölyök fiúk: Kakucska (Galgahévíz), csa­patban : Galgahévíz, serdülők: Albert (Dunakeszi Vasutas) — Fóti Gyermekváros, ifjúsá­giak: Papp (CVSE) — Ceglé­di Vasutas, felnőttek: Mihá- bH (G. MEDOSZ) — Gödöllői Az elmúlt évi megyei mez;i futóbajnokság serdülő győzte­se Pusztai (Ceglédi Vasutas). MED ŐSZ. A lányoknál Kiss Anna (Gödöllő) — Gödöllő, Pusztai (CVSE) — Ceglédi Vasutas, Kő Judit (CVSE) — Ceglédi Vasutas győzteseket avattak a kölyök, serdülő és ifjúsági korcsoportban. Az április 2.1-i országos me­zei futóbajnakságon a Ceglé­di Vasutas serdülő leánycsa­pata második lett, a férfi ifjú­ságiaknál pedig Gréber (Gö­döllői MEDOSZ) nyolcadik. Május 5-én a nagykőrösi idény-nyitó viadalon a ceglé­di Vetkey Sarolta 10.32 mé­teres dobásával II. osztályú eredményt ért el súlylökés­ben, Lédl pedig a Bp. Honvéd országos viadalán 54,10 ipé- terrel új megyei kalapácsvető csúcsot állított fel. Május 25—26-án bonyolítot­ták le Dunakeszin, az úttörő négytusa-bajnokságot. A fiúk­nál az irsai Kovács Lóránt, csapatban Albertirsa végzett az élen, a lányoknál a gödöl­lői Kfss Anna. A győztes gö­döllői csapat 1376 ponttal új megyei csúcsot állított fel. A megyei középiskolás baj­nokságot két részletben május 26-án és június 2-án bonyolí­tották le. A fiú győzteseik: 100 m: Kiss Ferenc (Vác) 11,5, 110 m gát: Katona (Aszód) 17.5, 200 m: Ványi (Ráckeve) 23.8, 400 m: Bognár (Gödöllő) 54.9, 800 m: Bognár 2:05, 1500 m: Nagy Rezső (Ráckeve) 4:37.4, 4x1000 m: Ráckeve 12:36.6, 4x100 és 4x400 m: Váci Gépipari Technikum 47.6, ill. 3:52. Távol: Rixer (Vác) 608. magas: Szödi (Nagy- káta) 180, súly: Győrik (Vác) 13.04, hármas: Rixer 12,73, rúd: Viza (Monor) 3 m, disz­kosz: Bárány (Gödöllő) 46,29, gerely: Békeffi L. (Vác) 52.05. ötpróba: Rixer 2249. Lányok. 100 m: Brena (Vác) 13.09, 200 m: Senye (Fóti Gyermekváros) 29 mp, 400 m: Papp M. (Nagykáta) 69.2, 3x800 m: Nagykőrös 8:55.2, 800 m: Jándi (Nagykőrös) 2:55.6, 80 m gát: Senye 15.3, 4x100 m: Cegléd 56.8. Magas: Ocsai (Cegléd) 140. távol: Do­nald (Cegléd) 459. Hárompró- ba: Vodka (Nagykáta) 1657. A súlylökést, a diszkoszvetést és a gerelyhajítást egyaránt a nagykőrösi Szentgyörgyi nyer­te (10.03, 29.45, 27.10). A gödöllői általános iskolás lányok az országos úttörő négy t u sa -b aj nofcságon június 8—9-én a hatodik helyen vé­gezték ugyan, de a megyei csúcsot 1376 pontról 1420-na javították. Június 16-án a serdülők, ve­télkedtek Dunakeszin a me- gyebajnoki színekért. A ceg­II. Atlétika lédi Bausz három számban szerzett elsőséget (100 m 12.2, távol: 602, rúd: 3 m), az al- bertirsai Petró két első helyet hódított el (80 m gát: 14 mp, gerely: 43,05). A pest megyei Sportiskolás Győrik nyerte a súlylökést (13.38) és a disz­koszvetést (27,25). 400 m: 1. Gyócsos (Albertirsa) 59 mp. Magas: 1. Pataki (Pest me­gyei Sportiskola) 170. A lány győztesek: 100 m: Halász (CVSE) 14 mp, 400 m: Pusztai (CVSE) 64 mp, 80 m gát: Hajdú (Nagykőrös) 15 mp. Távol: Gergely (Bag) 473, magas: Keresztúri (CVSE) 135, súly: Berki (Dunakeszi Kini­zsi) 6,89, diszkosz: Fehér (CVSE) 24,66, gerely: Sóti (Galgahévíz) 22 m. A megyei felnőtt és ifjúsági bajnokságot június 22—23-án Dunakeszin bonyolították le. A futószámokban Zentai Gyu­la (Gödöllői EAC) nyerte a 100 (11,3), valamint a 200 mé­tert (23,2). 400 méteren Pet- neházi (CVSE) 55,2-vel lett első, míg 800 méteren Mihályi József (Gödöllői MEDOSZ) 2:09,4-gyel. A ceglédi Nagy Károly is két első helyet szer­zett (1500-on: 5:06, 5000-en: 19:18). 10 000 m: 1. Gál József (G. MEDOSZ) 45:30,2. A ceg­lédi Császár Imre két gát- számban diadalmaskodott (110 m: 18,9, 400 m: 57,8), a 200 m gátfutást Ébner Gábor (G. MEDOSZ) nyerte 26,5-tel. Ta­kács Béla (Gödöllői EAC) há­rom győzelmet aratott (távol: 674, magas 170, hármas: 14,50). Takács Béla, a Gödöllői MEDOSZ atlétája három számban diadalmaskodott a megyei atlétikai pályabajnoi- ságon. ősszel a megyei felnőtt férfi tízpróbát is megnyerte. A ceglédi Magyar László két számot nyert (súly: 11,90, disz­kosz: 39,47). A további győz­tesek. Rúd: Benkö (G. ME­DOSZ) 290, gerely: Nyakas (GEAC) 56,12, kalapács: Lédl (GEAC) 55,80. Az ifjúságiaknál Kiss Fe­renc négy aranyérmet szerzett (100 m: 11,3, 200 m: 23,9, 400 m: 54,8, távol: 645). Két győ­zelmet aratott a ceglédi Papp József (800 méteren: 2:07,5, 1500 méteren: 4:26,6). Grébel László (G. MEDOSZ) 3000 m: 11:02,2, 1500 m akadály 5 pere, és Ponicsán Gyula (Albertirsa) 110 m gát: 16,6, 200 m gát: 27,5. S akik egy győzelmet sze­reztek: 400 m gát: Tomcsányi (Főt) 68,2, hármas: Rixer (Pest megyei Sportiskola) 13,65, magas: Sződi (Nagykáta) 175, rúd: Hausz (CVSE) 280, súly: Adorján (Pest megyei Sportiskola) 13,67. diszkosz: Juhász (CVSE) 42,45, gerelv: P.okovics (Nagykőrösi ITSK) 49,78, kalapács: Dudás (G. MEDOSZ) 42,81. A nőknél Ocsai Istvánná (Ceglédi Vasutas) volt a leg­eredményesebb (100 m: 15,6, 80 m gát: 14,9, magas: 130) a gödöllői Gyurcsik Zsuzsával egyetemben (távol: 423, súly: 11 m, gerely: 24,19). Diszkosz: 1. Marik (Albertirsa) 32. A galgahévízi Sóti Margit, aki a megyei serdülő bajnok­ságon gerelyvetésben aranyér­met szerzett. Sóti Margit ősz­től már az aszódi gimnázium tanulója A női ifjúságiaknál a váci Nagy Judit 11,53 méterre ja­vította a megyei ifjúsági súly- lökő-csúcsot, ő nyerte ezenkí­vül a diszkoszvetést is 28,86 méterrel. Korompai Agnes (CVSE) három győzelmet (200 m: 29,2, magas: 140, távol: 476), Kozma Judit (CVSE) két győzelmet (800 m: 2:46,6, S0 m gát: 13,6) aratott. További aranyérmesek. 100 m: Halász (CVSE) 13,5, 400 m: Pusztai (CVSE) 64,4, gerely: T úri (Nagykőrösi Kinizsi) 27,58. A bajnokság összesített pontversenyében: 1. CVSE 269, 2. Gödöllői MEDOSZ 153, 3. Gödöllői EAC 88. (Folyt, köv.) Csepelen és a Péceli úton Tegna/ol számunttóban Jcözöltülc. hoev a csömöri férfi, kézilabda- csaiDat a Hazafias Néo front Kuoa- küzdelimei során az NB-s cső Dart- ban szerepel, s ma délután 17.20- kor az Ui pesti Dózsa ellen mu­tatkozik be a Tüzér utcában. Még több Pest megyei együttes is leüzd a kupa alsóbb osztályaiban. Ezeknek műsora a kővetkező • Csepel. 14.10: Bízott—Váci For­te (Bd. női I. osztály). Péceli úti tornacsarnok. 13.36: Bp. HSC—Váci Forte ínéi ifjú­sági). 13.58: Telefongyár—Csömör (férfi ifjúsági). 17.16: KGM Ter­vező Intézet—Budakalász (férfi n. osztály), 18.10: Autótaxi—Váci Kö­tött (térti n. osztály). Rod leaver, ausztrál teniszező, aikL wimbledoni bajnoksága után lett profi, kijelentette, úgy érzi. élete legjobb formájában van s biztosan megnyeri a hivatásos te­niszezők világbajnokságát. Terényi Imre előadásával kezdődik hétfőn a sportakadémia Hétfőn délután fél 6-kor kezdődik a megyei sportaka­démia a Kismotor- és Gép­gyár kultúrtermében (XI. Fehérvári út 50.). Az előadó Terényi Imre az MTS elnök- helyettese, aki „A Magyar Testnevelési és Sportszövet­ség a sportmozgalom tovább­fejlesztéséért” címen tart elő­adást. A további előadások ideje és előadói. Január 20: Tenni­valók a korszerű edzésmód- szerek alkalmazása terén (Pú­der János, az MTS osztály­vezetője). Január 27: A testne­23 világ­és 146 országos csúcs Az elmúlt években a világ élvonalába tört magyar súly­emelők 1963-ban is folytat­ták sikersorozatukat, erről ékesen beszélnek a világ- és Európa-baj neki címek és egyéb győzelmek mellett a rekordok is. A magyar súlyemelők 1963- ban 23 világ- és 146 új orszá­gos csúcseredményt állítottak fel. A világcsúcsok közül 9 a felnőttek, 14 pedig az ifjú­ságiak teljesítménye. Felnőtt világcsúcsot csak két ver­senyző javított. Veres Győző 7, Földy Imre pedig 2 alka­lommal. A 14 ifjúsági világ­csúcson 4 fiatal osztozik, Ne- me&sányi 9, Szarvas 3, Fedeüe- vits és Bagócs 1—1 esetben szárnyalta túl a világ érvény­ben levő legjobb eredményét. Április 85. és 85-án Berlinijén rendezik mer a eselsráncs/Európa- bainoksásot. A rendezés és- 81 or­szágot hív mee és mintegy 800 főre számít. Megkezdődött Kecskeméten a sakkvilághajnoki zónaverseny Kecskemét város történeté­ben január 11-től harmad­szor kerül sor nagyszabású nemzetközi sakkversenyre: ez­úttal a világbajnoki zónaver­senyre. A mostani viadalra a városban minden előkészület megtörtént, hogy a 13 ország tizenhat képviselője a lehető legjobb körülmények között mérhesse össze tudását és semmiféle fennakadás ne le­gyen a viadal lebonyolításá­ban. A vendég sportolókat az Aranyhomok Szállodában he­lyezték el, a verseny szín­helye a Cifra palota, amely­ben több száz néző számára is jut hely. A fogadáson Raile Géza, a városi tanács végrehajtó bi­zottságának elnöke üdvözölte Szörényi Sándort, az MSZMP Központi Bizottságának tagját, a Magyar Sakkszövetség el­nökét. A mezőnyt öt nemzetközi nagymester, hat nemzetközi mester és öt mester alkot ja. Sok a fiatal is, így pl. a román Gheorghiu és a csehszlovák Hort még alig nőtt ki az ifikorból, húszévesek. A viadal részvevői szombat délután foglaltak helyet az asztaloknál és kezdték meg a küzdelemsorozatot. Tovább- menően ma lesz a 2., hétfőn a 3. forduló, keddre pihenő­napot írtak ki. A függő játsz­mákat a versenynapok dél­előttjén bonyolítják le 9—13 óra között, a pihenőnapokon nincs játék. Az u. Dózsa férfi röplabda- csapata a bajnokok Európa Iiu- Pi.ia keretében vasárnap este a Sportcsarnokban újabb mérkő­zést vív. A 17.30 óraikor kezdődő ifjúsági eiőmérkőzés után iá óra­kor lép pályára az XJ. Dézsa a bolgár Minyor Peruig ellen. Az újpesti csapatnak ezúttal soksal nehezebb dobra lesz. mint az első fordulóban. A Minyor Pemig ed­di? ötször nyert bollzár bajnok­ságot s a Sportcsarnokban sze­replő e<rvfittesben öt olyan iáié­it os található, akik az elmúlt évi romániai Eurőpa-bajnoksáffon is részt vettek. AZ ASZTALITENISZEZÓK RANGLISTÁJA A Magyar Asztalitenisz Szövet- sésrí>cn elkészítették a sportág ranrrílslAját. A férfi és a női ver­senyzőknél az 1—3. Uelvesi nem történt változás az előző évvel szemben, a sorrend ugyanis: 1. Bérezik. 2. Faházi 3. Rózsás, a nőknél pedi* 1. Földiné. 2. Jurik- né. 3. Lukácsné. A férfiaknál három vidéki já­tékos van az első 20 között? Nagy (Szeged, lo.). Kalmár (Szeged, i6.j. Arató íPécs. 18.) A nőknél mindössze egy vidéki szerepel az első 20 között: Gás­párig (Szolnok), az utolsó he­lyen. Tavaszi labdarúgóműsor Az 1364. évi laibdairügö-baj noi­ses’ tavaszi sorsolása szetriint az első fordulóra az NB I-ben éss az NB X. B-ben március IS-én kerül sor. míg az MB II-es osztályban március 8-án lesz a rtait. Válogatott mérkőzés öt leez eb­ben a félévben., méetoedifr* Április 25: Francia—m agyar NK- márkőzés. Május 3: Ofíztráik-Hma^var A B tttánpótiLá». ifjúsági. Eladó ingatlanok a gödöllői kirendeltség területén: Gödöllő: 2 szoba, konyha, epedz, fürdőszoba. kamra­kút, villany van. _ B eköltözhető. Ara: 110 000.— Ft. 2 szoba, hall, konyha, fürdőszoba, kamra, 250 n-öl telek. Beköltözhető. Ara: 80 000.— Ft. 2 szoba, konyha, für- dőszo bah ely is ég, kamra, szeneskamra, 205 n-öl telekkel. Vil­lany van. Beköltözhető. Ara: 110 000.— Ft. Szoba, konyha, kam­ra, 800 n-öl telek. Kút, villany van. Beköltözhető. Ara: 65 000 — Ft. Pécel: 2 szoba, konyha, kam­ra, üzlethelyiség, pin­ce, 120 n-öl telekkel. Beköltözhető. Ara: 75 000 — Ft Érdeklődni 1-het: PIK, VÉL, Gödöllő. Dózsa György u. 12. Azonnali belépés­re felveszünk gya­korlattal rendelke­ző lakates szakmunkásokat. Üzemi étkezés és munkásszállás van. Jelentkezni lehet a Szentend­rei Beton árugyár munkaügyi osztá­lyán, Szentendre. Dózsa György utca 34. szám alatt. Keresünk női fodrász­részleg vezetésére nagy gyakorlattal ren­delkező szakembert. Vegyesipari Ksz. Ve- csés, Somogyi Bacsó u. 2. ________________ A Vác és Vidéke körzeti FMSZ azonna­li belépéssel keres éof+/- '-•.vnér-'ököt. vagy nagy gyakorlattal rendelkező építész- technikust. irányító munkakörre. Jelent­kezni lehet személye­sen vagy írásban: Vác. Beloiannisz utca 3. sz. Telefon: 50. Fehér hetek a Dabas és Vidéke Körzeti Földművesszövetkezet ruházati boltjaiban. Fehér vászon, lax- vászon, inlett. lepedő- vászon, kanavász, Pannónia zefír nagy választékban. ________ 5 00 n-öles telek eladó Monoron, Deák Fe­renc utcában. Érdek­lődni Deák Ferenc 56. CEGLÉDI APROHIRDETESEK A Thököly utca 42. sz. ház áron alul is, sür­gősen eladó. Értekez­ni lehet Cegléd. Rá­kóczi út 39. sz. alatt, Lázár.______________ Kéz utca 2. számú ház két, esetleg három részben is eladó. A Ceglédi Közlekedési Gépjavító Vállalat fel­vételre keres vizsgá­zott kazánfűtőt, bádo­gos és autóvillamossá­gi szerelő szakmunká­sokat. Jelentkezni le­het vállalat munka­ügyi osztályán. Ceglédi Villamosipari Gyár felvesz egy fő állóeszközkönyvelőt és egy fő félkészáru­könyvelőt. Jelentkezés a gyár személyzeti osztályán, XIII. kér., Külső Törteb út 12. Május 23: Maífyar—francia NK- zn-érfcőzés. Júndus 21: Ma<gyar—oiasz. Június 28: Majrvar—jugoszláv A. B. utánpótlás, ifjúsági. Az NB I. osztály sorsolása I. forduló, március IS: Debrecen —U. Dózsa. Pécsi Dózsa—Bp. Hon­véd, Diósgyőr—Bp. Vasas. MTK— Tatabánya. Csepel—Győr. FTC— Komló Dorog—Szeged. II. forduló, március 22: Szeged— FTC. Komfló—Csepel. Gvőr—MTK. Tatabánya—Diósgyőr. Vasas—Pécs. Honvéd—Debrecen. U. Dózsa—Do­rog. IH. forduló, március 25: Debre­cen—Vasas. Pécs—Tatabánya. Di­ósgyőr—Győr. MTK—Komló. Cse­pel—Szeged FTC—Dorog. U. Dó­zsa—Honvéd. IV. forduló, március 29: FTC— U. Dózsa. Dorog—Szeged —MTK. Komló—Diósgyőr. Győr— Pécs. Tatabánya—Debrecen. Vasaß —Honvéd. V. forduló, április 5: Debrecen— Győr. Pécs—Komló. Diósgyőr— Szeged. MTK—Dorog. Csepel—FTC Honvéd—Tatabánya.. U. Dózsa— Vasas. VI. forduló, április 8; Csepel—U. Dózsa. FTC—MTK. Dorog—Diós­győr. Szeged—Pécs. Komló—Deb­recen. Gvőr—Honvéd. Tatabánya —Vasas. VII. forduló, április 12: Debre­cen—Szeged. Pécs—Dorog Diós­evőFTC MTK—Csepel. Vasas— Gvőr. Honvéd—Komló. U Dózsa —Tatabánva. vm. forduló, április 19: MTK— U. Dózsa. Csepel—D'ósigyőr. FTC —Pécs. Dorog—Debrecen. Szeged- Honvéd. Komló-Vasas. Gvőr— Tatabánya. IX. forduló mái us ló: Debre­cen—FTC. Pécs—Cser) él. Diósgyőr —MTK. Tatabánya—Komló. Vasas —Szeged Honvéd—Dorog. TJ. Dó­zsa—Gvőr. X. forduló, máius 17: Dióewőr —TJ. Dózsa. MTK—Páca. C°eoeil— ■e^ebrecen. FTC—Honvéd. Dorog— Va^as. Szeged—Tatabánya. Komló —Gvőr. XT. forduló, máius 31- Debrecen —MTK. Pécs—Diósgyőr. Gvőr— S zeg-ed Tat abánya—D orog. Vasas —FTC Honvéd—Csepel. TJ. Dóizsa —Komló. XTI. forduló, június 7: Pée*—U Dózsa. Diósgyőr—Debrecen. MTK —Honvéd. Csepel—Vasas FTC— Tatabánva. Dorog—Győr Szeged —Komló. XUI. forduló, június 14: Debre­cen—Pécs. Komiló—Dorog. Gvőr— FTC Tatabánya—Csepel. Vasas— MTK Honvéd—Diósgyőr. U. Dó­zsa—Szeged. velés és sport, mint a nevelés eszköze (Rostás György, a TF igazgatóhelyettese). Feb­ruár 3: Á labdarúgó-világ- bajnokságok története (Földe­st János dr.). Február 10-én, az utolsó előadás alkalmából él­ménybeszámoló lesz. Még nem dőlt el véglegesen, hogy Parti János kenus olim­piai bajnok, vagy pedig Roz- ner Győző, a Vasas elnökhe­lyettese és Mészöly Kálmán, a piros-kékek válogatott lab­darúgója lesz-e az előadó. Ezt a sportakadémiát a sport­vezetők részére rendezik, s lesz külön szakmai sportafca- démia is, az edzők, testneve­lők részére. Ennek előadásai február 24 és március 23 között zaj­lanak, s a tervek szerint a következő kérdések szerepel­nek műsoron: A modern ember és a sport (Molnár Jó­zsef, az MTS csoportvezető­je). Az edzések szervezése, felépítése ÍPáder János), A versenyzés lélektani vonatko­zásai (Büchler Róbert dr. TF-tanár). A teljesítmények, rekordok fejlődése (Garai Sándor, atléta edző). A világ- versenyek tapasztalatai és a budapesti atlétikai Európá­ba jnokság előkészületei (Fe­hérvári Béla, az MTS osz­tályvezető-helyettese). A járásokban is rendeznek sportakadémiát, február 15-től március közepéig. A műsor: 1. Az MTS a sport- mozgalom továbbfejlesztésé­ért. 2. A szurkolás lélektana a nézőiméi és a sportolóknál, 3. A labdarúgó-világbajnoksá­gok története. Ezekre az elő­adóikat a megyei előadó­iroda biztosítja. Ezenkívül a járások élménybeszámolót is műsorba iktathatnak, neves sportolók közreműködésével. A téli agit.-prop munkát a sportkörök rendezésé­ben sorra kerülő élmény- beszámolók színesítik. Idén is megrendezik a me­gyei olimpiai sportnapot, olimpiai, világ- és Európa- bajnok közreműködésével. En­nek színhelye január 26-án Kiskunlacháza lesz. A tervek szerint asztalitenisz-, torna-, vívó-, cselgáncs- és súly­emelő-bemutatót tartanak, va­lamint sor kerül két világ­hírű sportoló élménybeszá­molójára is. Megyénket a Vasas SE patronálja. Szombaton dél­előtt a megye sportvezetői tár­gyalásokat folytattak Berzi Sándor elnökkel és Rozner Győző elnökhelyettessel, akik elmondták, készségesen segí­tik Pest megyét. A labda­rúgók közül Mészöly, Szentmihályi, Sá- rosi. Machos, s természe­tesen más sportágak leg­jobbjai is szívesen láto­gatnak ki élménybeszámo­lóra. Sőt, ez év folyamán három helyen, szerdai napon bemu­tatót, edzőmérkőzést játszik a Vasas NB I-es labdarúgó­csapata. Egy alkalommal az NB I-es kézilabdázók is ki­látogatnak Pest megyébe. Az FTC-vel is folynak a tárgyalások, a zöld-fehérek azonban január 26-ig nem tudnak sportolót biztosítani élménybeszámolóra. Ezután azonban készségesen rendel­kezésre állnak, s a különböző sportkörök ismét fogadhat­ják azokat a versenyzőket, já­tékosokat, akik már eddig is gyakori vendégek voltak me­gyénkben. PEST MEGYEI HÍRLAP A Mae var Szocialista Munkásoárt Pest meevei Bizottsága és a Pest meevei Tanács laota. Főszerkesztő Bácskai László Kiadja a Hírlsokiadó Vállalat Felelős kiadó Csollánv FeTenc Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budaoesi V7I7 B'^ha Lulza tér 3. Eeész nan hívható köznonti telefon: 343—100 142—220 Géoírőszoba 'hívható 20 óráié); 140—447 — Belnolittkai és soort- rovat- 140—449 — Inari rovat: 141—462 — Művetődésl rovat: 141—253 Előállít» a Szikra La on vom da Budapest. Index * 25 964 Terjeszti a Ma war Posta. Előfizethető a helvi oosta- hivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési dii I hónanra 12 forint

Next

/
Oldalképek
Tartalom