Pest Megyei Hírlap, 1960. június (4. évfolyam, 128-153. szám)

1960-06-17 / 142. szám

Ez is Gyomron történt... Nem a vasárnapi Gyömrő— Kartai labdarúgó-mérkőzésről akarunk még írni, hanem a délelőtti járási spartakiád döntőről. Farkas Ferenc, a Gyömrői Községi Tanács vb-elnök- helyettese hiányolta, hogy igen kevés a közönség, több sportoló gyűlt össze mint néző. Kiegészítő számok Pedig lehetett volna több szurkoló is. A spartakiád ren­dező bizottság úgy tervezte, hogy a honvédelmi nappal együtt bonyolítják le a spar­takiád küzdelmeit. Azonban kútbaesett a terv, nem tud­tak megegyezni a MHS-sel. Azért nemcsak spartakiád folyt a Gyömrői SE sporttele­pén, hanem tornabemutató, s a helyi általános iskolások íjászversenye, melyben az el­sőséget a Falusi Általános Is­kola szerezte meg az Erzsé- bet-telep előtt. Egyénileg Pe- tendi Miklós bizonyult a leg­jobbnak, második Nyerges Pál lett. A spartakiád befejezése után lövészversenyt tartott a helyi MHS. Tehergépkocsin vitték a jelentkezőket a sporttelepről a viadal szín­helyére. 11,3 a „füves" salakon S ha már a sporttelepnél tartunk, meg kell említeni, hogy bizony az atlétikai pá­lya igen elhanyagolt. Ilyen „füves” salakon különösen di­cséretes a 100 méter győztesé­nek, László Károlynak 11.3-as teljesítménye. Kis csinosítás is el kellene a Gyömrői SE pályáján. A monori Tóth Sarolta régi „ismerős” a spartakiádon. Ta­valy magasugrásban hatodik Befut a célba a 400 méter győztese, a vecsési Nagy György. centiméterrel, most viszont csak a 125-öt vitte át. — Nem edzettem megfele­lően — „mentegetőzött” — gyorsíró vizsgára készültem és ez zavart a felkészülésben. Tóth- Sarolta két számban diadalmaskodott, de nemcsak ő volt az egyetlen, aki két első helyet hódított el. Sokoldalú labdarúgók Érdekesség, egyben d'esére- tes, hogy a járás labdarúgó, vezetői nemcsak sportágukkal törődnek, hanem a sparta- kiáddal is. A versenybírók, rendezők között sok arcot fe­deztünk fel a járási labda­rúgó-szövetség tagjai közül. Ott mérte az időt Komjáti Zoltán dr.. a megyei labda­rúgó-szövetség főtitkára is. így nem csoda, hogy labda­rúgók is voltak az indulók Jelenet a Nyáregyháza—Ecser férfi röplabdamérközésröl. A túlsó oldalon az egyik ecseri játékos ugrik fel a lab­dáért. Képünkön nem lehet jól látni az ecseri sportoló mr* ét. de mi most „ecseteljük” szép szerelésüket, fehér trikójukon a KISZ emblémája, valamint községük neve díszelgett. A találkozót Nyáregyháza nyerte 3:0-ra. sorában, s közülük néhányan bebizonyították, hogy nem­csak egy sportágban jártasak, Csendes Pál és László Károly monori labdarúgóról már ír­tunk. Említsük meg még vecsési Csernyi Attila nevét is, aki a megyei ifjúsági lab­darúgó válogatott tagja. Ö má. sodik helyen végzett 100 mé­teren. A monori röpösök A röplabda-torna úgy a fér­fiaknál, mint nőknél monori sikert hozott. Ennek a szám­nak szépséghibája volt, hogy csupán három, illetve két együttes vetélkedett, s nem késztették komolyabb erőki­fejtésre a győztest. A monori csapat teljesítménye arra mu­tat, hogy a megyei döntőn ko­molyan kell számolni velük. Most az a cél, hogy a győz­tesek szorgalmasan készülőd­jenek a további erőpróbára, a megyei döntőre, hogy ott meg­felelően képviseljék járásukat, amelyik a „legfrissebb” volt, ha zökkenőkkel is, elsőként bonyolította le az 1959/60. évi spartakiád nyári számainak döntőjét. R. L. Lengyel párbajtőr győzelem a magyar válogatott ellen Csütörtökön délelőtt és este a Sportcsarnokban magyar— lengyel—svéd—olasz válogatott párbajtőr csapat tornát ren­deztek. Délelőtt két fordulót vívtak. A nemzetközi torna nagy meglepetéssel kezdődött, mert a lengyel csapat 9:7 arányban legyőzte a világbajnok magyar együttest amelynek tagjai ez­úttal elbizakodottan szerepel­tek. A második fordulóban a lengyelek a svédeket is le­győzték, s ezzel a torna esélye­sei lettek. A második forduló­ban a magyar válogatott az olaszok legyőzésével javított helyzetén. I. forduló: Lengyelország— Magyarország 9:7; Svédország Olaszország 10:6. II. forduló: Lengyelország— Svédország 8:8. 21:23-as jobb találataránnyal a lengyelek nyertek. Magyarország—Olasz­ország 10:6. _________ L abdarúgó NB III DÉLNYUGATI CSOPORT: 1. Csepel Autó 2. Kapcnsv. Kin. 3. Pécsi BTC 4. Kkih. Dózsa 5. Bajai Ép. 6. Bajai Bácska 7. Pécsi Bá.ny. 8. Szf. MÁV 9. Szökszárd 10. Kaposv. D. 11. Bonyhád 12. Pécsi Vasas 13. Kkh. MED. 14. Bácsalmás 15. Komlói Béta 16. Dombóvár Pécsi Dózsa 31 29 17 28 16 2« 14 23 15 28 13 28 14 28 13 29 14 38 11 29 12 28 13 28 9 28 11 28 10 28 3 28 3 31 20 4 8 67:38 38 4 8 55:30 36 8 6 64:39 36 4 9 57:39 34 7 8 52:38 33 4 10 37:32 32 4 12 63:45 30 2 13 55:46 30 7 10 42:42 2i9 5 12 48:49 219 2 13 39:46 38 9 10 42:46 27 4 13 54:46 26 5 13 40:59 25 4 21 26:74 10 3 22 25:97 9 3 8 102:47 43 Ez van még hátra. XVI. for­duló: Szabadnapos: Csepel Autó. XVII. forduló: Kisűounhalasi Me- DOSZ—Csepel Autó. A gödöllői spartakiád-válogatott nyerte az Ikarus elleni atlétikai páros versenyt Mátyásföldön rendezték meg a gödöllöi spartaikiád válogatott__ Ikarus atlétikai páros verseny visszavágóját. A Szentendrei Ko­csigyár azonnali belépésre felvesz több éves gyakor­lattal rendelkező gépésztechnikust, szerkesztő mérnököt, időelemzőt, és géplakatosokat. Jelentkezés Kocsi­gyár, Szentendre. Elcserélném váci, nagyméretű szobámat felsőgödi, vagy duna­keszi szobára. Érdek­lődni lehet: köznap du. 4-től, vasárnap egész nap. Cím: a váci hir­dető irodában. Eladó rövid bécsi zon­gora és egy új politú­ros, háromajtós ruha­szekrény. Érdeklődni: este 6 után, Nagykőrös Szolnoki út 57. szám. Vagy nappal: Telefon: 221. Eladó igatlanok a váci járás területén. Vác városban: 1 szoba, konyha, kamra, külön nyári konyha, mellék- helyiségek, 300 négy­szögöl gyümölcsös. Azonnal beköltözhető 40 000. 1 szoba, kony­ha, előszoba, pince, padlás. Azonnal beköl­tözhető 35 000. 1 szoba, konyha, kam­ra, istálló. Azonnal be­költözhető 32 000. 4 szoba, konyha, mel­lékhelyiségek, istálló. 400 négyszögöl telek­kel. Nem beköltözhető 100 000. 360 négyszögöl üres telek, 25 000. Erdő­kertes községben: 2 szoba, konyha, kamra 1800 négyszögöl gyü­mölcsös, sarok telek. Azonnal beköltözhető. 85 000. 1 szoba, konyha, előszoba, kamra, 1200 négyszögöl termő gyü­mölcsössel. Azonnal beköltözhető 70 000. 160 négyszögöl üres telek 2500. 278 négyszögöl üres telek 3000- 225 négyszögöl bekerített telek gyümölcsfákkal 6000. Veresegyház köz­ségben: i szoba, kony­ha, zárt veranda, kam­ra, melléképületek 250 négyszögöl szőlővel. Beköltözhető 65 000. 2 szoba, konyha, veran­da, nyári konyha, pin­ce, 130 négyszögöl be­kerített gyümölcsössel. Beköltözhető 80 000, 120 négyszögöl üres ház­hely 4000. Felvilágosí­tás: PIK Vác, Széche­nyi u. 9 .sz.___________ Jelentkezzék a váci gépíró- és gyorsíró is­kolába! Beiratkozás: június 20-tól- Vác, If­júság tér. Egy családi ház eladó 150 négyszögöl ^érttel. Tolmácsiné. Budaka­lász, Magyar u. 70. CEGLÉDI APROHIRDETESEK Nagyobb mennyiségű trágya eladó, Batthy­ány utca 28. alatt. Beköltözhető három szoba, összkomfortos családi ház eladó, ér­deklődni Kisfaludy ut­ca 44. szám alatt. 3 db nylontüll meny­asszonyi ruha kölcsön kapható. Mély gyer­mekkocsi, kulikocsi, 100-as Csepel motorke­rékpár, 5 használt ab­lak eladó. Jókai utca 13. Fiatal házaspár keres bútorozott szobát- Cím: VII. kér. Nádor utca 9. Ceglédi szoba, kony- hás kamrás lakásomat elcserélném hasonlóért Budapesten, bárhol környékén. Cím a Ceglédi Nyomdában. Azonnal beköltözhető ház eladó, Cegléd, Ősz utca 8. szám. Háztartási alkalmazot­tat keresek. Cím a Ceglédi Nyomdában. Azonnal beköltözhető ház eladó, Molnár ut­ca 5 .szám alatt. Jó állapotban levő 150- es Zetka motorkerék­pár eladó. Cegléd I, kér. Alkotmány utca 12 alatt, Bíró. Azonnal beköltözhető ház (autógarázzsal) több mellékhelyiség­gel. II. kér. Vécsei ut­ca 43. alatt eladó­Pompás úriszoba, kombinált könyvszek­rény hozzávaló íróasz­tal, márkás festmé­nyek, ezüst tárgyak, gyönyörű hatágú bronzcsillár igényes­nek eladó. Cegléd I., Teleki utca 1. Uj piros Dánuvia el­adó III. kér. Orgona utca 2. Szűcstelep. Eladók gerendák, desz­kák, kétkapcsos szele­pek, értekezni lehet Kinizsi utca 3. szám alatt. Házhely, belterületen, Örkényi kövesút mel­lett 500 négyszögöl el­adó. Értekezni Gerje- telepi Iskola. Asztalos műhely kiadó VI., Ibolya utca 6. sz. alatt. Egy kéziszivattyú el­adó, Cegléd, ősz utca 10 alatt, Banai- Megte­kinthető reggel 6—7 és este 7-től. Fejőre vállalnék tehe­net. Címeket kérem a Ceglédi Nyomdába . IX. kér. Gerje utca 5. számú ház eladó azon­nal beköltözhető. Férfiak. 100 m: 1. Kiszel József (Gödöllő) 11.2, 2. Balogh L. (G) 11.3, 3. Nagy J. (Ikarus) 12.4. 400 m; l. Kiszel 55.1, 2. Tokai (G) 56 mp, 3. Radnóti (I) 50 mp. 1500 m: 1. Gál János (G) 4:33.2, 2. Varga (I) 4:44, 3. simák (I) 4:53. Magas: i. Fülöp István (I) 160. 2. Farkas (I) 1S5, 3. Munkácsi (G) 150. Távol: 1. Hercz János (I) 551, 2. Tokai 550, 3. Balogh L. 538. Súly: 1. Orszáczki (I) 12.96, 2. Tóth J. (I) 12.47, 3. Rapavi (G) 11.84. Nők. Magas: L. Czárak Mária (I) 125, 2. Szabó E. (G) 125, 3. Muhar! (G) 120. Távol: 1. Borsás (I) 432, 2. Muhari 425, 3. Mérei (I) 405. Súly: 1. Murai (G) 8.50, 2. Mé- rai (I) 7.78, 3. Illés (G) 7.68. Gránáthajltás: 1. Bodor Éva (G) 44 m, 2. Szabó E. (G) 35 m. 3. Molnár (I) 28 m. A május 8-án Qödöllőn és a most Mátyásföldön lezajlott via­dal eredményeit összesítve a pontversenyt a gödöllői sparta­kiád válogatott 188:160 arányban nyerte az Ikarus ellen. A rendező bizottság és a ver­senybíróság értékelve az atléták munkáját, sportszerű fegyelme­zett magatartásukért jegyzőkönyvi dicséretben részesítette őket. Cs. J. Az MTK labdarúgó csapata szerdán este villanyfény mellett Münchenben nemzetközi labda­rúgó-mérkőzést játszott a München 1860 csapata ellen. Hétezer néző előtt a magyar játékosok nagy­szerű teljesítményt nyújtottak, s 6:1! (4:0) arányú fölényes győ­zelmet arattak. Régen nem volt különösebb ese­mény a röplabdában, a közeli he­tekben azonban kárpótlást kap­nak a sportág barátai. Nagysza­bású nemzetközi női és férfi torna lesz Budapesten július első napjaiban, illetve augusztus köze­pén. 20 q-ig, könnyűjáratú »umiskocsit bérbe vennék. Cím: Hollós utca 13. szám alatt. Azonnal beköltözhető ház eladó IX. kér. Arany meggyes szél 7. alatt. Értekezni lehet Budai út, Veres Mi- hálynénál. PEST MEGYEI HÍRLAP A Maevar Szocialista Munkáspárt Pest mesvel Bizottsága és s meevel tanács laoia Felelős szerkesztő Bácskai Lászlr Kiadta a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiad-* Csollánv Ferenc Szerkesztőséé és kiadóhivatal Budapest. Vili.. Blaha Lulza tér 5j Telefon 343—100. 142—220 Előállnia Szikra r>apnyomda Budapest Terteszti a Magvar Posta. Elő­fizethető a belví oos*ahívatatokná’ és kézbesítőknél Előfizetési díj I hónapra n forint ígéret helyett — SEGÍTÉST! Községeink között nem sok olyat találunk, mint f Abony, amely az utóbbi években kimagasló sportsikerek-f, kel büszlcélkedhet. A falusi spartakiád révén nagy törne-f get mozgósítottak a lelkes sportvezetők. Ma már rendsze-'} résén szerepelnek a KSK szakosztályaiban a fiatalok. •} A rendszeres sportolás és a versenyeken való részvételi mellett szólni kell az abonyiak lelkesedéséről is. A léte-'; sítmények létrehozásánál fiatalok százait találjuk, két-?, kézi munkájukkal vesznek részt a sport lehetőségeinek^ fejlesztésében. Diószegi László testnevelő tanár egy sza-} vára azonnal készen állnak a fiatalokból és idősebbek-$ bői álló társadalmi munkabrigádok. Nem egy létesít- } mény született már Abonyban fillérekből, mondhatni csaknem teljesen társadalmi munkában. A tenisz- és röp-'j labda-pályák és most legutóbb a kézilabda-pálya is, a} tettre'kész fiatalok áldozatkészségének szülöttei. Vajon most hol van a fiatalos lendület, amelyet már£ megszoktunk tőlük? Hiszen az új labdarúgó-pálya üde-£ zöld gyepje most is csalogatja a sportolókat. De vajon f miért áll a munka a futópálya építésénél. Talán nincs'; fiatal, aki szeretne mihamarabb a salakon atlétizálni?í Vagy nincs szükség a szép új sporttelep öltözőjére? De igen, szükség van az öltözőépületre, megvan a lel-} kesedés is a fiatalokban, hogy a létesítmény teljes befe-} jezését segítsék. Akkor hol a hiba? — Nincsenek tervek — tudjuk meg az illetékesektől.} A PTST megígérte, hogy műszaki szakértőt küld a hely-} színre, s aztán majd elkészítik a terveket. Ez ideig nem-} csak hogy a tervek nem készültek el, de a műszaki szak-} értő sem jelentkezett, többszöri levélbeni felkérés eile-} nére sem. Helyes lenne, ha az ígéret valóra válna, vagy egysze-f rűen a PTST sporttechnikai bizottsága kijelentené, hogy} nem tud segíteni, keressen más megoldást a község. Úgy gondolom, megérdemelnék a támogatást a ma ésf holnap is tettrekész, sportszerető abonyi fiatalok. (márkus) } Ökölvívó NB II KELETI CSOPORT: Szalvai Honvéd—Honvéd Kun Béla SE 20:0. Szentendre, 300 néző. V: Vizy, Sebestyén. Gy: Amóczky (ellenfele orr­sérülés miatt feladta), Nagy II •(ellenfél nélkül), Vitányi, Boldi­zsár (ellenfelét, Budait sorozatos fogásért leléptették), Bordás, K. Szabó, Csala, Belányi (kiütéssel), Szabó G., Bánhegyi. Bp. Vasas—Nagykőrösi Kinizsi 16:4. Fehérvári út, 400 néző. V: Dobronay, Bartha. 1. Szalvai Honvéd 6 2. Vasas 3. Nagykőrös 4. Szóin. MÁV 5. Kiskunh. K. 6. Kun Béla HSE 7. B.-csabai Ép. 5 — 4 — 4 — 3 _ 1 1 1 1 1 — 1 82:38 10 1 70:30 8 2 61:59 3 52:68 3 40:69 4 43:77 5 52:66 Élénk vízisport-élet folyik Nagymaroson, az MHS Pest megyei víziklubjának ve­zetésével. A nagymarosiak jú­nius 26-án délelőtt 10 órakor „Dunakanyar” hírverő ver­senyt rendeznek a következő számokkal: Kajak egyes (500 és 1000 m), kajak kettes (500 és 1000 m), kajak négyes (2000 m). A 175 köbcentis oldalmotorok és far­motorok távja 5000 méter, a 250 köbcentis farmotoroké pe­dig 10 000 m lesz. A viadal iránt nagy érdeklő­dés mutatkozik, máris több egyesület nevezett. Rosszul tippeltek — de jól játszottak a brazilok — és még jobban a magyarok j televízió va­si sárnap esti „Elő újságjának” sportadásá ban Szepesi György tippeltette az egyik brazil sport­vezetőt az olim­piai labdarúgó­válogatott—Flumi- nense mérkőzés­ről. A vendégek egygólos győzel­met jósoltak. Ezt végeredményben el is találták,. csakhogy nem a brazil, hanem a magyar csapat nyert ilyen arány­ban — megérde­melten. A hűvös idő el­lenére összegyűlt hetvenezer néző nem bánta meg. hogy kilátogatott este a Népstadion­ba. Magas színvo­nalú, izgalmakban bővelkedő, nagy­iramú mérkőzést láthatott. A ma- i gyár csapat igen jól, s példás lel­kesedéssel küz­dött, különösen a második félidő el~ő részében. Ek­kor esett a talál­kozó egyetlen gól­ja, Göröcs révén. A Fluminense ki­tűnően képzett labdarúgókat vo­nultatott fel, akik nemcsak techni­kai képzettségűik­kel, hanem moz­gékonyságukkal, gyorsaságukkal és helyes játékfel­fogásukkal is ki­tűntek. Nem em­berfogással véde­keztek, hanem négy játékossal inkább területet védtek. A góllö- véssel — vagy ta­lán a szerencsé­vel? — viszont hadilábon álltak. A találkozó annyiban is ör­vendetes volt, hogy jól beváltak a magyar csapat­ban a vidékiek. A Diósgyőrt például három labdarúgó —a szünet utáni cserékkel — Pál, Paul ás és Solymo- si képviselte. A diósgyőri Pál mel­lett még egy Pál játszott, a csepeli. Sőt a braziloknál .j volt „névroko­nuk” Paulo és Paulinho... „földön”, a szigeten a Fluminense labdarúgói. (Koppány felv.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom