Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1940

V. Adatok az 1940/41. iskolai év történetéhez

88 20. Martinovics Ernő ezredes neje úrnő által tett Martinovics­cserkészalapítvány kamataiból 10—10 P-t kapott cserkészfelszerelése ki­egészítésére: Bruckner László, Jegesi Károly, Kovács Kornél II. és Hágen Ferenc V. o. t. 21. Egy magát megnevezni nem akaró jótevő 50 P-t adományozott az intézet szegénysorsú, példás viseletű, mindig készséges lelkű tanuló­jának. Megkapta: Windheim János V. o. t. 22. Dr. Balassa Miklós ügyvéd úr 20 P-t ajándékozott egy VIII. o. szegénysorsú tanuló jutalmazására. Megkapta Vass Béla VIII. o. t. 23. Szigetvár község 20 pengőt adományozott egy VIII. o. tanuló részére. Elnyerte: Szolnoki János VIII. o. t. 24. Wáger Ferenc, oki. bányamérnök, bányafőfelügyelő úr 30 P-t adományozott a vallástanban kiváló tanuló jutalmazására. Megkapta: Helf László VI. o. t. 25. Magát megnevezni nem akaró szülő 40 P jutalmat küldött két III. osztályi szegénysorsú, jóviseletű, jeles előmenetelű tanuló részére. Elnyerték: Kompa Zoltán és Székely József III. o. t. 26. A mult évi rajzkiállításon felajánlott adományokból két rajzban tehetséges és szorgalmas tanuló hiányos felszerelését egészítettük ki. Jutalomban részesültek Cserna Sándor és Helf László VI. o. t. 27. Özv. Zoltán Vilmosné úrnő értékes művet ajándékozott olyan tanuló részére, aki a magyar irodalom tanulásában szép eredményt ért el. Elnyerte: Csötörtök László VIII. o. t. 28. Endrédy Vendel, zirci apátúr, dr. Vargha Dámján, egyetemi tanár úr, Kűhn Szaniszló, igazgató, Mayer Móric, Oppermann Balduin, Nyolczas Ipoly tanár urak Beretvás Endre huszárőrnagy úr, Biró István tiszthelyettes úr, Szigeti Károly máv. s. tiszt úr, Tókos János tiszthelyet­tes úr, Szebényi Ferenc póstafelíigyelö úr, Roszprim János főaknász úr és a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda könyveket ajánlottak fel jóviseletű és szorgalmas tanulók jutalmazására. Elnyerték: I. osztály: Ács István, Geosits István, Homola Viktor, Kárpáti János, Lux Ottó, Mezősi László, Roszprim László, Schmidek István, Sik Károly, Szigeti Károly és Tihanyi László. II. osztály: Benkovich István, Benkő Albert, Cséffalvay Tibor, Dőry Miklós, Foki László. III. osztály: Áts József, Boross Béla, Csőgl János, Fessel György, Marosy Jenő, Márfai Ottó, Páva István, Schmidt Antal, Sik Tibor Szabó Dezső, Urbán Aladár, Végh Tibor, Visy Zoltán és Wallenstein Iván. IV. osztály: Bányai László, Hámori Károly, Marton Elemér, Németh Olivér, Wöllner Frigyes. V. osztály: Bencze Péter, Benkő Ferenc, Farbaky Géza, Goda Tamás, Halmos László, Hegyi Béla, Kádas István, Krausz János, Litvai Elemér, Marosy György és Poszt János. VI. osztály: Benkő László, Erdősi Emil ínémet nyelv), Ernyey László, Herpay Imre, Kiss László (magyar nyelv), Korda György, Nádor Tamás, Takács István (német nyelv). VII. osztály: Aszmann György, Massav Walter, vitéz Zádor Miklós. VIII. osztály. Arató Miklós, Balassa László, Bobány László, Flach Ferenc, Heidecker István, László Károly, Lukács Sándor, Marton János, Palotás József, Pap László, ifj. Török József (történelem).

Next

/
Oldalképek
Tartalom