Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1862

6 V-ik osztálybeli tanulók. A tanuló neve Erkölcsi viselet Figyelem Szorgalom Hittan Latin nyelv Görög ny. Magyar ny. Német ny. Történelem Mennyiség­tan Természet-] tan Ásványtan Általános esztály Helyzet­szám Auguszt Ferenc/ törv. kellő kellő * jó elégs. elégs. jó jó jó jó jó I.r. 34 Beksics Gusztáv k.s.n. dics. fesz. erny. kit. kit. kit. kit. kit. kit. kit. kit. kit. k. Lr. 3 Czigler Tódor P.ö.d. dics. fesz. erny. jeles kit. jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles j.I.r. 13 Dillman Péter k.s.n. dics. fesz. erny. jeles kit. jeles kit. kit. kit. kit. jeles jeles k.Lr. 8 5 Diska Győző törv. kellő kellő jeles jó jó jeles jeles jeles jó jó ló Lr. 25 Egerszeghy Kálmán törv. vált. hány. ló elégs. elégs. jó elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. — 40 Erdődy Lajos törv. kellő kellő jó elégs. jó jó jeles jó elégs. jó jó — 35 Falkner Rudolf törv. kellő kellő jeles jó elégs. jó jó jó elégs. jó jó — 33 Pingelnagel Kár. k.s.n. dics. fesz. erny. kit. kit, jeles kit. jeles kit. kit. jeles jeles k.I.r. 7 10 Gehring Fülöp törv. kellő kellő jeles jeles ló jeles jó jeles jó jeles jeles I.r. 20 Gungl János törv. kellő kellő jó jeles elégs. jó jeles jeles elégs. jó jó — 27 Grünhut Náthán, dics. fesz. erny. kit. kit, kit. kit. kit. kit. kit. kit. kit. k.Lr. 1 héber Hajnal István törv. kellő kellő jó jeles elégs. jó jó jó jó jó jó Lr. 31 Hanekker Perencz dics. fesz. erny. kit. kit. kit. kit, kit. kit. kit, jeles kit. k.I.r. 4 15 Jilly Alajos, k.s.n. dics. fesz. erny. kit. kit. kit. jeles jeles kit. jeles jeles jeles j.Lr. 9 Käufer Dávid, héber törv. kellő kellő kit. jeles jó jeles kit. jeles jó jeles jó I.r. 19 Kelemen Róbert törv. vált. hány. jó elégs. elégs. elégs. elégs. jó elégs. ló jó-— 38 Kóbor János törv. vált. hány. jó elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. — 43 Könczey György törv. vált. hány. jó jó jó elégs. jó elégs. elégs. elégs. elégs. — 37 20 Kővágó Aurél k.tör. szór. esek. Yizs gálát ot ne m tef külön ben I. és II. rend ü. Laskó Gyula P.ö.d. törv. kellő kellő jeles jeles jó jeles jó jeles jeles jó jeles — 19 Laurencsics Fér.k.s.n. dics. fesz. erny. jeles kit. jeles jeles jeles kit. kit, jeles jeles j.Lr. 11 Lóskay Ödön M.T.ö.d. dics. fesz. erny. jeles kit. jeles kit. kit, jeles jeles jeles jeles — 12 Magyar József k. s. n. péld. fesz. erny. kit. kit. kit. kit, kit, kit. kit. kit. kit. k.I.r. 2 25 Majorossy Imre törv. kellő kellő jeles jeles jó jeles jeles jeles jó jeles jó I.r. 22 Mikős Géza törv. kellő kellő jeles jeles jeles jeles ló jeles jeles jeles jó — 18 Milassin Dezső, k. s. n. törv. kellő kellő jeles jó elégs. 1^ elégs. jeles jó ló jó — 30 Pribil Ernő törv. kellő kellő jó jó jó jeles elégs. jeles jó jó jeles-— 26 Puskás Alajos dics. fesz. erny. kit. kit, kit. kit. kit. kit. kit. kit. jeles k.I. r. 5 30 Sc-háppringer Alajos, törv. kellő kellő kit. jeles kit, jeles kit, jeles jó jeles jó I.r. 15 héber. Schreyer János törv. kellő kellő jeles jó jó jeles jeles jeles jeles jeles jó — 23 Sipőcz László dics. fesz. erny. jeles jeles jeles jeles jeles jeles ló jeles jeles j.I.r. 14 Somogyi Alajos, ifj. törv. kellő kellő jeles jeles ló jeles jeles jeles jeles jó ló I.r. 21 Somogyi Alajos, ör. ism. törv. kellő kellő jeles jó jó jeles jó jeles ló jeles jeles — 24 35 Streble Gyula törv. vált. hány. jó elégs. elégs. elégs. jo ló elégs. elégs. elégs. — 39 Szabó Ágoston törv. kellő kellő jó jó jó jó jó jeles jó jó JÓ — 29 Szedlák Sándor törv. vált. hány. jó jó elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. — 41 Sziebcrt Nándor törv. vált. hány. jó elégs. elégs. jó jeles elégs. jó jó elégs. —­36 Szily Dénes dics. fesz. erny. kit. kit. kit. kit, jeles kit, kit. kit. jeles k.I.r. 6 40 Szépe Pál törv. kellő kellő jó jó elégs. jó elégs. jó jó jó jó I.r. 32 Szucsics Káról törv. kellő kellő jeles jeles elégs. jó jó jó jó jó jó — 28 Vincze Pál törv. vált. hány. jó elégs. elégs. elégs. elégs. JO elégs. elégs. elégs. — 42 Vurster József dics. fesz. erny. kit. kit. jeles jeles kit. kit. jeles jeles jeles j.Lr. 10 44 Zombory István törv. kellő kellő jeles jeles jó jeles jeles jeles ló jeles jeles Lr. 17

Next

/
Oldalképek
Tartalom