Theologia - Hittudományi Folyóirat 6. (1939)

THEOLOGIA c. hittudományi folyóirat a kir. m. Pázmány Péter Tudományegyetem hit- tudományi karának kiadásában negyedévenkint jelenik meg. Szerkeszti Pataky Arnold, Schütz Antal, Baranyay Jusztin és Marczell Mihály közreműködésével IVÁNYI JÁNOS. Belső munkatársak a hittudományi kar tagjain kívül : Hanuy Ferenc, prel. kanonok, püsp. helynök, Pécs, a hittudományi karnak címmel és jelleggel felr. ny. r. tanára. Artner Edgár, intézeti tanár, Budapest Erdey Ferenc, a kalocsai tanítók- házának igazgatója, Kalocsa Hetmann Egyed, pr. r. főiskolai tanár, Budapest Kühár Flóris, sz. B. r. házfőnök, Budapest Saly László', apát-kanonok, Győr Somogyi Antal, főisk. tanár, Győr a hittudományi kar c. rk. illetőleg magántanárai. Balassa Brúnó, c. r. főigazgató, bölcs, kari magántanár, Székesfehérvár. Csúszik István, p. kam., kormányfőtan., hittanár, Kaposvár. Felber Gyula, főszentszéki bíró, pléb., Esztergom. Gálos László, teol. tanár, Pécs. Géfln Gyula, teol. tanár, Szombathely. Glgler Károly, hercegprím. titkár, Eszterg. Halamka Gyula, piar. r. főisk. tanár, Róma. Hamvas Endre, prel. kanonok, irodaigaz­gató, Esztergom. vitéz Haynal András, sz. Dom. r. főisk. tanár, Budapest. Hász István, tábori püspök, Budapest. Horváth Konstantin, c. r. főisk. igazgató, Budapest. Janotta Cirill, sz. Ben. r. főisk. tanár, Róma. Jánosi József, S. J. egy. m. tanár, Budapest. Kákossy Elek, plébános, Karád. Kiss György, apátpléb., Kaposvár. Koszterszitz József, a pesti Szt. Imre-kollé- gium igazgatója. Lépőid Antal, prel. kanonok, Esztergom. Lindenberger János, ap. adm., Debrecen. Llppay Lajos, teol. tanár, Esztergom. Luttor Ferenc, pápai protonot., követs. jogt. Róma. Madarász István, prel. kanonok, miniszt. osztályfőnök, Budapest. Mester János, egyet, tanár, Szeged. Meszlényl Zoltán, segédpüspök, Esztergom. Mosonyl Llpót, pléb., Buffalo (U.S. A.) Oetter György, teol. tanár, Vác. Petró József, teol. tanár, Eger. Radó Polikárp, sz. B. r. főgimn. tanár, Budapest. Rogács Ferenc, prel. kanonok, Szombathely. Sipos István, kormányfőtan. apátkanonok, szem. rektor, Pécs. Strommer Viktória, tihanyi apát, kormány­főtan., Tihany. Szarnék József, piar. r. főisk. tanár, Budapest. Szili József, kanonok, szem. rektor, Vác. Takács Ince, sz. Fér. r. főisk. tanár, Szombat­hely. Takáts Ernő, a Szent István-Társulat vezérigazgatója, Budapest. Tlefenthaler József, a budai Szt. Imre- kollégium igazgatója. Törnek Vince, piar. r. főisk. tanár, ház­főnök, Budapest. Török Mihály, prel. kanonok, Esztergom. Vargha Theodorlk, sz. Fér. r. főisk. tanár, Róma. Várkonyi Fidél, ciszt. r. á. pap, Budapest. Vicsey I. A. báró, pápai prel., S.-A.-Ujhely. Vértesi Frigyes, teol. tanár, Pécs. Vidákovich Aladár, prem. r. procurator gen., Róma. Walter János, piar. r. egyetemes főnöki tanácsos, Róma. Záborszky István, h. rektor, Wien, Páz- máneum. Zoltán Veremund, sz. Ben. r. főisk. tanár, Salzburg. a hittudományi kar bekebelezett doktorai. A Theobgia előfizetési ára évi 10 P. (Külföldre 11 P.) Előfizetni lehet a Pázmány Péter Tudomány Egyetem hittudományi karánál (Budapest, IV., Pázmány Péter-tér 1—3.) A csekklap sz. : 46.390.

Next

/
Oldalképek
Tartalom